sausau

Harta Adauga

Eventualii mostenitori cu numele

Bucuresti, 15 oct, 14:07

Descriere anunt

si domiciile necunoscute ai defunctei Stoiciu Elena, decedata la data de 24.11.2019, cu

ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Aleea Pantelimon nr.8, bl.7, sc.1, ap.8, Sector 2, sunt invitati sa se prezinte la sediul S.P.N. Magister, din Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2D, bl.5, sc. B, et. 1, ap. 37, sector 2, in data de: ziua 09 luna noiembrie anul 2021, ora 10.00, in calitate de succesibili, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctei Stoiciu Elena, decedata la data de 24.11.2019 cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Aleea Pantelimon nr. 8, bl.7, sc.1, ap.8, Sector 2.

In cazul in care nu ati acceptat mostenirea in termen de 1 (un) an de la data deschiderii mostenirii, se va prezuma conform art. 1112 Cod Civil, ca ati renuntat la mostenire.

Anunt expirat