sausau

Harta Adauga

In temeiul prevederilor

Bucuresti, 20 mai, 20:08

Descriere anunt

Actului Constitutiv al S.C. Somet S.A. si in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 (R) cu modificarile si completarile ulterioare, Presedintele Consiliului de Administratie Dl. Ing. Stanciu Marian Stefan, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Somet S.A. pentru data de 22.05.2019, ora 14,00 la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Th. Pallady nr. 133 B, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie ai a auditorului financiar pe anul 2019; 2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bilantului contabil si a contuli de profit si pierdere la 31.12.2018 precum si repartizarea profitului; 3. Pronuntarea asupra gestiunii si activitatii Consiliului de Administratie pe anul 2018, precum si descarcarea de gestiune a acestuia; 4. Prezentarea si supunerea spre analiza a bugetului de venituri si cheltuieli si a programuli de activitate pe anul 2019. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala se va reprograma in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi pe data de 23.05.2019, ora 14,00.

Anunt expirat