sausau

Harta Adauga

In temeiul prevederilor

Bucuresti, 13 sep, 20:28

Descriere anunt

Actului Constitutiv al SC Somet SA si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 (R) cu modificarile si completarile ulterioare, Presedintele Consiliului de Administratie, dl. ing. Stanciu Marian Stefan, convoaca la sediul societatii din Bucuresti, bd. Th. Pallady nr. 133 B, sector 3, pentru data de 18.09.2019 ora 14.00 Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Somet SA, cu urmatoarea ordine de zi: 1. preluarea drepturilor de dezvoltare privind proiectul ApartHotel situat in Bucuresti, sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 93, sect. 1 de la SC RealTime Service SRL, la pretul de 900.000 euro. 2. Vanzarea proiectului imobil teren plus constructie ApartHotel "la cheie" la standard Novotel Living situat in Bucuresti, sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 93, sect. 1, catre SC Asic Hotel SRL la pretul de 8.000.000 euro exclusiv TVA. 3. Autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama societatii a domnilor administratori: Stanciu Marian Stefan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Stanciu Andrei in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie ca impreuna: -sa negocieze, sa semneze orice documente, sa indeplineasca si sa efectueze pe seama societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata persoanelor juridice si a autoritatilor relevante, autoritatilor centrale si locale, Arhivei electronice de garantii reale mobiliare, Registrului Comertului, etc. dupa cum va fi cazul, semnatura lor fiindu-ne opozabila; -sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea lor, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama societatii, semnatura lor fiindu-ne opozabila. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, adunarea generala se va reconvoca in acelasi loc si aceeasi ordine de zi pentru data de 19.09.2019, la aceeasi ora;

Anunt expirat