sausau

Harta Adauga

Iancului, Ferdinand, 3 minute metrou, Iulia Hasdeu

180 €

Sector 2, 02 dec, 15:51

Descriere anunt

3/10, semi/mobilata masina de spalat, frigider, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, libera, curata, 1+1

Detalii suplimentare

Termen lung ( minim 1 an ), seriozitate.. Avans pe 2 luni ( 1 luna + 1 luna garantie ). Fara animale de companie. Pozitie de exceptie. Se merge

cca 3 minute pana la metrou ( Piata Iancului ). Apropiere de sos. Mihai Bravu, bd.

Ferdinand, Colegiul National Iulia Hasdeu,Piata Obor, Auchan, Mega Image,Primaria

Sectorului 2, Mall Veranda, Kaufland, KFC, sos. Iancului, bd. Pache Protopopescu,

Pro Tv, str. Vatra Luminoasa, str. Maior Coravu,Sectia 8 de Politie, Parcul National,

Colegiul National Emil Racovita, scoli, gradinite,farmacii, magazine, banci etc. Acces

rapid la mijloacele de transport in comun. AGENTIE IMOBILIARA. COMISIONUL ESTE : 50% DIN CHIRIE.

Caracteristici, dotari

Optiuni interior

Apometre
Internet
Repartitoare
Aragaz
Frigider
Liber
Balcon
Inst. electrice noi
Masina de spalat
Termopan
Cablu
Inst. sanitare noi
Usa metalica

Optiuni exterior

Lift
Reabilitat termic
Anunt expirat