sausau

Harta Adauga

Prin Incheierea din 18.01.2019,

Bucuresti, 14 aug, 13:09

Descriere anunt

definitiva la 06.02.2019, pronuntata la Judecatoria sectorului 3, Bucuresti, in dosarul nr. 29383/301/2018 s-a luat act de dizolvarea petentei Asociatia Culturala Oneday, cu sediul in Bucuresti sect. 3, str. Eufrosina Popescu nr. 54, bl. 37A+B, sc. F, et. 3, ap. 234, avand CUI 28297581, inscrisa in registrul special al persoanelor juridice sub nr. 09/22.02.2011, s-a dispus numirea lichidatorului Prof Consult International IPURL, caruia i s-a pus in vedere sa depuna bilantul dupa publicarea vanzarii. Sa dispus inscrierea diszolvarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut la grefa Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti;

Anunt expirat