sausau

Harta Adauga

SC Eficient Eco DDD SRL cu sediul

Bucuresti, 26 oct, 22:12

Descriere anunt

in Bucuresti, sector 3 , str.Intrarea Vislei, nr.9, inregistrata la ONRC- Bucuresti, C.U.I. 14249258 avand numarul de ordine la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8843/2001, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea, Alte activitǎti de curǎtenie -cod CAEN 8129 ‘’,pentru punctul de lucru situat in Bucuresti, sector 3,str.Sapte Drumuri,nr.47.Mentionam ca societatea desfasoara activitati de servicii ,,DDD’’ care se efectueaza la terti.

Propuneri si contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii,nr.1,sector 6 , Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 09-12,in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt expirat