sausau

Harta Adauga

Anunturi - 75 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: 0728777132

farmacia Tei, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, renovata, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, 3 lifturi, toate actele
 • Suprafata 31 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 2 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 08:16

chiar pe Racari, vav Kaufland, stradal, bloc reabilitat din 1980, termopane, fara imbunatatiri, libera, toate actele
 • Suprafata 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 08:08

spatiu depozitare singur curte, 45 mp, grup sanitar, apa curenta, curent 380V, 10 minute metrou, acces masina, liber, termen lung
 • Suprafata utila 45 mp
 • Sp. depozitare
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, 22 sep, 10:12

vila D+P+E, 4 camere, 1 gr. sanitar, curte fata si in spate, curata, libera
 • Suprafata 90 mp
 • Curte 80 mp
 • 4 camere
 • Nemobilata
 • Neutilata
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri case, vile
Bucuresti, 22 sep, 10:12

strada Soltuzului, vila individuala, singur curte, S+P+E+E2, 4 camere, 3 bai, complet mobilata si utilata, modern, alarma, siste, video, libera, termen lung,
 • Suprafata 120 mp
 • Curte 50 mp
 • 3 camere
 • Mobilata
 • Utilata
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri case, vile
Bucuresti, 22 sep, 10:12

piata Ambrozie, chiar pe Odobesti langa parc IOR, etajul 2 din 4, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, usa metalica, liber, termen lung
 • Suprafata 69 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

stradal, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, etajul 3 din 8, complet mobilat si utilat, aer conditionat, gresie, faianta, perchet, termopane, liber, termen lung, contract
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

bloc reabilitat, decomandat, etajul 2 din 4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, nemobilat, termen lung, 1 luna garantie,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

piata Ambrozie, chiar la parc IOR, parter din 8, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, TV.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

pe strada Zemes, etajul 2, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, masina spalat, frigider, aragaz, gresie, faianta, usa metalica, liber, termen lung
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

bloc nou 2019, complex Hercesa, complet mobilat si utilat lux, masina spalat, frigider, aer conditionat, televizor, totul nou, prima inchiriere, liber, termen lung
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

bloc reabilitat, etajul 9 din 10, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, masina spalat, frigider, aragaz, liber de pe 25 septembrie, agentie
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

vav piata Salajan, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, etajul 9 din 10, lift, termen lung, agentie
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

chiar la metrou Costin Georgian, etajul 5 din 10, complet mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, televizor, TV, aragaz, libera
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 22 sep, 10:11

1700 mp, deschidere la drum servitute, in apropriere apa, canalizare, posibilitate curent, liber de constructie, POT 70%, CUT 3.5, ideal vile si blocuri
 • Suprafata 3.500 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 23 ml
 • 16 min.
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, 22 sep, 10:10

complex Palladium Residence, chiar pe Drumul Gura Calitei, lungime 20 m x 25 m latime, in spate la supermarket Real si Auchan, toate utilitatile, urbanism P+E+M, zona in plina dezvoltare, toate actele
 • Suprafata 500 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 22 ml
 • 11 min.
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, 22 sep, 10:10

Complex Palladium Residence, posibilitate p+14, deschidere la Drumul Gura Calitei 150 m lungime x 66 m latime, sosea asfaltata, canalizare, apa curenta, gazul si curentul electric la 100 m, liber
 • Suprafata 10.000 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 66 ml
 • 17 min.
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, 22 sep, 10:10

vila lux, p+e+m, finisaje de calitate, an 2012, 8 camere, 4 bai, garaj 2 locuri incalzit, terasa acoperita, terasa deschisa, balcon, camera centralei si depozit, centrala Wissman, boiler 300 l,
 • Suprafata utila 330 mp
 • Teren 427 mp
 • An 2012
 • 8 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, 22 sep, 10:10

3 camere, bucatarie, 1 gr. sanitar, geam baie, deschidere stradala 12 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curte libera pentru parcare masina, libera, toate actele
 • Suprafata utila 65 mp
 • Teren 260 mp
 • An 2013
 • 3 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Pantelimon, 22 sep, 10:10

stradal, vedere fata, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mare, partial mobilat, toate actele
 • Suprafata 88 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 22 sep, 10:10

apartament de 5 camere, decomandat, renovat, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, living spatios, scara curata, liber
 • Suprafata 117 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 22 sep, 10:10

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 22 sep, 10:10

policlinica, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, centrala, 2 gr sanitare, hol tip H, termopane, gresie, liber, toate actele
 • Suprafata 82 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 22 sep, 10:10

chiar in spatele pietii, pe Patulului, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 64 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 22 sep, 10:09

chiar la restaurant "La Mama", stradal, bloc reabilitat, vedere mixta fata si spate, 2 gr sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, termopane, open space, liber, toate actele,
 • Suprafata 123 mp
 • An 1996
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 22 sep, 10:09

la Mega Image, constructie 2014, parter, bloc cu 2 etaje, complet mobilat si utilat modern, centrala, calorifere noi, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, loc parcare, toate actele
 • Suprafata 60 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Popesti - Leordeni, 22 sep, 10:09

stradal, etajul 3, decomandat, vedere fata, fara imbunatatiri, risc seismic 2, liber
 • Suprafata 67 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:09

Fuiorului, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, scara curata, 2 lifturi, loc parcare, baie renovata acum 2 luni, balcon pe toate suprafata apartamentului, toate actele
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:09

chiar pe Cosla, 2 balcoane, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele
 • Suprafata 70 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:09

chiar langa Auchan, bloc reabilitat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata, calorifere schimbate, zona linistita, toate actele
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:09

stradal, bloc reabilitat, balcon pe toata suprafata apartamentului, geam baie, gresie, faianta, termopane, usa metalica, scara foarte curata, negociabil,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

chiar la Auchan, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, credit
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

Aparatorii Patriei, 2 gr sanitare, complet renovat, mobilat si utilat lux, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, pivnita, parcare
 • Suprafata 77 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

10 minute metrou Dristor, bloc reabilitat, 2 balcoane, termopane, fara imbunatatiri, toate actele
 • Suprafata 68 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, dulapuri glisante pe holuri, obloane exterioare, calorifere si usi schimbate, AC, geam baie, instalatii electrice si sanitare schimbate,
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

5 minute metrou, stradal, vedere spate, bloc fara risc seismic, bucatarie mare, balcon, fara imbunatatiri, liber, ultimul pret, toate actele
 • Suprafata 64 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

la intrarea in parc IOR, vav scoala 88, bloc reabilitat, vedere mixta, hol tip H, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara foarte curata, liber, toate actele
 • Suprafata 67 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

vedere spate, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice, sanitare si usi schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

piata Minis, bloc reabilitat, decomandat, centrala, usi schimbate, intalatii sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, toate actele
 • Suprafata 60 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

chiar la Circa Financiara, bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare mobilata, aer conditionat,
 • Suprafata 64 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

chiar pe Malul Mierii, bloc 2016, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, foarte curat, posibilitate parcare, acte
 • Suprafata 70 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

etajul 1, 2 balcoane mari, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, calorifere schimbate,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

stradal, vedere spate, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele
 • Suprafata 67 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:08

scoala 88, la intrarea in parcul IOR, bloc reabilitat, parter, centrala, termopane, usa metalica, geam baie, liber, toate actele
 • Suprafata 67 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:07

bloc reabilitat, vedere spate, termopane, balcon, fara imbunatatiri, liber
 • Suprafata 51 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:07

bloc reabilitat, decomandat, renovat complet, instalatii schimbate, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat si utilat, situat la 10 min metrou sau 5 min parc IOR
 • Suprafata 52 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:07

chiar la parc IOR, bloc reabilitat, 3 lifturi, apartament circular prin bucatarie, geam baie, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele
 • Suprafata 55 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 17
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:07

bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, bucatarie mobilata, credit
 • Suprafata 53 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:07

chiar la Auchan, bloc reabilitat, decomandat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, toate actele
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:07

chiar pe Barajul Sadului, parter inalt, decomandat, balcon, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 sep, 10:07

Apt. 3 camere Bucuresti
Apt. 3 camere Titan - Dristor
3 camere ieftine Bucuresti
Titan - Dristor
Garsoniere Titan - Dristor
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere Titan, Dristor
Garsoniere utilate Bucuresti
Langa metrou Titan - Dristor
Bucurestii Noi - Damaroaia