sausau

Harta Adauga

Anunturi - 29 anunturi

Stefan cel Mare, 1983, dec, 56mp, , intrare stradala, lift, mobilat utilat la comanda, utilat complet firma , usa metalica, fereste termopan antiefractie, Paza intrare, loc parcare ADP,
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 2 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:09

an 1983, etaj 7/8, 86 mp, 2 bai mari, hol intrare mare, balcon camera zi, balcon bucatarie, centrala termica , finisaje, lift, boxa si loc de parcare. Se poate folosi familie adulti cu copii si seniori. Oferta.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 10:30

3 cam, bine impartit, baie cu geam si grup sanitar, 2 balcoane, etaj 8/10, bloc (1982) reabilitat termic, finisat lux, instalatii electrice, sanitare noi, cheltuieli reduse de intretinere, se accepta credit.
 • Suprafata 75 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 10:29

3 cam, parter in bloc P+4, conf,2, finisat, bine impartit, bloc cu curte interioara, reabiliatat termic, centrala termica, se accepta credit.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 21:22

120.000 €
zona exclusivista, parter+demisol in vila cu regim D+P+1+POD (apartament 2 camere cu 2 bai la parter+garsoniera cu baie la demisol), 2 intrari, imbunatatiri, necesita renovari.
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 10:51

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 10:51

piata, 33 mp, semidecomandata, luminoasa, balcon, toate imbunatatirile, mobilata, libera, in reabilitare, parc.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 13 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 17 iul, 22:34

an 1982, et.2/10, bloc curat, reabilitat termic, garaj, finisaje medii, parchet masiv, usa metalica, 2 grupuri sanitare, bucatarie mare, Parc kiseleff 6 min, M Victoriei 7 min, se accepta credit
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Etaj 2 din 8
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 17 iul, 22:33

et. 5/ 8, stradal, finalizat, bucatarie mare, bine impartit, balcon mare, se accepta credit, Bd Unirii 4 min ,
 • Suprafata 61 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 17 iul, 22:32

2 cam., dec., et. 7/10, hol intrare mare, bucatarie inchisa, baie cu geam, camera zi cu terasa generoasa 8 mp, garantie 1 luna, piata Victoriei 5 min, STB 2 min, parc Kiseleff 5 min., aer curat in centru.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 17 iul, 22:32

an 1986, et.1 din 4, decomandat, spatios, bucatarie si balcon mare, bloc curat, contorizat, centrala proprie, planul 2, verdeata, Carrefour 3 min, M Dristor 5 min, RATB 4 min, se accepta credit
 • Suprafata 58 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 17 iul, 22:32

bloc reabilitat, foarte civilizat, vedere spate, semidecomandat, et 2, balcon dublu, spatios, apropiere metrou, necesita renovare, parc, piata, hipermarket,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 16 iul, 10:18

afacere pensiune,comision 0, s+p+2e+m, 2007, 158 mp amprenta, 2000 mp teren, 68 mp subsol, 8 camere duble, 2 ap, 2 cam, birouri, restaurant, terasa, clienti fidelizati, investitie eficienta, amplasament deosebit
 • Suprafata utila 560 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare vanzari spatii comerciale, industriale
Buzau, 15 iul, 17:32

PUZ in lucru 80 000 mp construiti, proiect 3 blocuri P+10E si 2 blocuri P+5E, 5 minute mers pe jos Auchan, capat autobuz 232, intravilan 12775 mp dubla deschidere, metrou Aparatorii Patriei 15-20 min.
 • Suprafata 12.775 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 33 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, 15 iul, 17:31

Amenajat integral mai 2019 lux, imbunatatiri si finisaje superioare, intrare si vedere bulevard, trei balcoane, la cheie, metrou Piata Unirii 10 minute, liber.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 iul, 16:30

1.500 mp, certificat urbanism, strada Toamnei, in spatele complexului Cubic Residence 6, teren aproape patrat, deschidere 38 m, utilitati, toate actele, se accepta credit. Pret 85000 e.
 • Suprafata 1.500 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 38 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, 15 iul, 16:04

in vila, parcuri IOR-3 min, Manoliu, Petrascu, Voinicelu, metrou 5 minute, centrala termica propie, instalatii sanitare noi, cupru, in curs de reabilitare, geam la baie, 2 apartamente nivel, ap mall Park Lake
 • Suprafata 42 mp
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 iul, 16:03

Mall Vitan, str Brailita nr 22, Bucuresti+ IF, metrou, CM, cursuri gratuite, finantare externa, cu/ fara experienta, mare si mica publicitate ,masina, colectiv deosebit, bonusuri, fara restrictii varsta/ sex;
 • Domeniu de activitate: Secretariat, operatori PC
Locuri de munca - oferte full time
Bucuresti, 15 iul, 16:03

Complet utilata modern, utilata integral, confort 1 sporit, 42 mp, decomandata balcon, bloc 1990 in reabilitare, hipermarket, mall, piata, 3 parcuri, zona verde deosebita, 1 minut RATB.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 12 iul, 21:37

Complet mobilata modern si total utilata, bloc 1990, confort 1 sporit, decomandata, balcon, mall, piata, hipermarket, 3 parcuri: Manoliu, Brancusi si IOR, RATB 1 minut, in reabilitare
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 12 iul, 21:27

1990, confort 1 sporit, decomandata, balcon, in reabilitare, Diham, total mobilata utilata modern, complet utilata, mall, piata, hipermarket, parcuri: IOR, Manoliu si Brancusi, RATB 1 minut, zona verde linistita.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 12 iul, 21:20

et.1/4, bloc in reabilitare, metrou, mall, piata, pozitionare excelenta pentru investitie, regim hotelier, zona ultracentrala, bloc deosebit, parcare, inchiriat cu 270 euro cu contract.
 • Suprafata 21 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 18 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 11 iul, 21:06

2012, 1/P+2E+M, 56 mp utili, balcon, parcare proprietate inclusa, bucatarie mobilata, centrala termica proprie, 7 minute metrou, izolat termic, baie cu geam, zona comerciala, hipermarket, piata, cresa, gradinita, scoala,
 • Suprafata 56 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 08 iul, 12:01

41 mp utili, decomandata, 1991, balcon, 4 apartamente nivel, bucatarie mare patrata, parc, hipermarket, piata, acte, necesita amenajare, primul proprietar.
 • Suprafata 41 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 10 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 08 iul, 11:59

147mp utili , et.1/S+P+4Et, 2010, multiple imbunatatiri, mobilat, utilat, lux, paza, 3 bai, 2 balcoane tip terasa, parcul Herastrau, 2 locuri parcare garaj subteran, garantie 1 luna.
 • Suprafata 147 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 4+ camere
Bucuresti, 08 iul, 11:58

et.1/S+P+3Et, 2011, complex exclusivist chiar in gura Parcului, decomandata, complet mobilata si utilata modern, balcon, vila noua mixta, 43mp cons, posib parcare subterana cu lift 170 lei, ideal investitie
 • Suprafata 37 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 08 iul, 11:58

complex residential 2018, 1/7, complet mobilat/utilat, decomandat, 64 utili, intrare stradala, centrala termica, intretinere mica, 1 min hipermarket, 2 dresinguri, balcon, primul chirias, optional parcare, contr ANAF.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 01 iul, 12:06

IOR parc Titan, parter/1, gradina proprietate, imprejmuita, mobilata mai 2019, utilata, centrala termica, intre metrou Muncii, Dristor si Titan, 4 parcuri, IOR, Manoliu, Petrascu, Voinicelul.
 • Suprafata 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 iun, 23:53

bine impartita, finisata, bloc in curs de reabilitare termica, balcon ,bloc curat, 2 lifturi, 5m metrou Dristor, 5 m Pta Alba Iulia, toate actele, plata disponibil bancar.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 9 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 09 apr, 10:12

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere Bucuresti
Apt. 3 camere Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
2 camere cu balcon
Garsoniere renovate Buc.