Harta Adauga

Anunturi - 50 anunturi
Text: 0775234416 0775237139

Giurgiului, 12 minute pe jos de metrou Eroii Revolutiei sau 2 statii cu STB, Piata Progresul, Intrarea Targu Frumos, 40 mp, etaj 10/10, sd, partial mobilat, utilat, imb, geam baie, pentru 2 luni
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, ieri, 22:44

Giurgiului, Piata Progresul, 4 km de Piata Unirii. Ap. in spatele Pietei Progresul, la 10-15 min de centru cu masina sau cu stb 323, 2 statii stb de metrou Eroii Revolutiei, bloc reabilitat, civilizat
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, ieri, 17:50

sector 2, 24 mp, et.5/10, sd, imbunatatiri, AC, 2 lifturi, acte ok, cash, ocazie!
 • Suprafata 24 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 2, ieri, 17:50

renovata 2022, schimbat tot : electric + inst. sanitara, 28 mp, et.9/10, semidecomandata, bloc reabilitat
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 25 iun, 14:10

24 mp, et.2/10, sd, mobilata, utilata, imbunatatiri (nu wow!)
 • Suprafata 24 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 2, 25 iun, 14:10

12 mp, et.1/3, camera de serviciu modesta, intrare separata, wc propriu, CT, apa calda, intretinere inclusa. Rog pretentiosii sa ignore acest anunt, 1 persoana civilizata, fara animale, ocazie,
 • Suprafata 12 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 2, 24 iun, 20:50

sector 3, cf.1, necesita renovare totala, gaze la usa, ocazie,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 24 iun, 20:48

4 minute de STB, 30 minute de Piata Unirii cu STB 7, 116. Alte rute: 25, 102. Se primeste 1 persoana fara animale. 17 mp, et. 1/1, mobilata, utilata, CT, ocazie,
 • Suprafata 17 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 24 iun, 13:09

cf. 1, 27 mp, et. 8/10, dec., mobilata, utilata, curata, numai cu contract ANAF, familie sau cuplu, pers. civilizate, fara animale, ocazie,
 • Suprafata 27 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 5, 24 iun, 10:48

cf.1, 33 mp, et.4/10, sd, mobilata, utilata, maxim 2 pers.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 6, 24 iun, 10:47

Sos. Giurgiului, stradal, in vila, 26 mp, et.P/2, renovata, mobilata, utilata, supraveghere video, tv 4k, 1 persoana civilizata fara animale
 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 24 iun, 10:46

cf. 1, 54 mp, et. 1/10, semidec., mobilat, utilat, imbunatatiri majore, ocazie
 • Suprafata 54 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, 24 iun, 10:07

an constructie 1992 (cele mai rezistente), cf.1, 64 mp, decomandat, 2 balcoane (fiecare camera are balcon propriu), imbunatatiri, acte ok, accept credit, pret negociabil la fata locului, ocazie
 • Suprafata 64 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 23 iun, 23:56

stradal, la capatul liniilor STB 136 si 221, 20 mp, et. 3/4, dec., renovata, aer conditionat, boiler, toti peretii izolati pe interior, vecini ok, zona in dezvoltare, parcare la discretie, acte ok,
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 23 iun, 18:50

ap. in spatele Pietei Progresul, la 10-15 min de centru cu masina sau cu stb 323, 2 statii stb de metrou Eroii Revolutiei, bloc reabilitat, civilizat, 51 mp, et. 7/10, 2 lifturi, geam la baie, ocazie,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 4, 23 iun, 18:50

Parc Drumul Taberei (Moghioros), parchet, gresie, faianta, AC, usa metalica, apometre, termopan, bloc curat, civilizat, ocazie,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 6, 23 iun, 18:50

cf.1, 32 mp, et.6/9, sd, mobilata, utilata, bloc reabilitat, exclus super pretentiosi
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 23 iun, 14:02

mertrou la 5 min, cf.1, 32 mp, et.10/10, sd, bloc reabilitat, mobilata, utilata, AC, TV, curata, cuptor microunde, prajitor paine, etc; maxim 2 pers. fara animale, termen lung
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 23 iun, 12:49

cf.1, 32 mp, et.5/10, sd, mobilata, utilata, curata, maxim 2 pers. fara animale, ocazie
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 23 iun, 12:49

Giurgiului, 4 min. metrou, 16 mp, et. 1/2, semidec. vila, intr. separat, renovata, TV4K, supraveghere video, civilizat, ocazie, 1 persoana, fara animale
 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 23 iun, 12:49

stradal, la capatul liniilor STB 136 si 221, cf. 2, 22 mp, et. 3/4, dec., renovata, aer conditionat, boiler, toti peretii izolati pe interior, vecini ok, zona in dezvoltare, parcare la discretie
 • Suprafata 22 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 6, 23 iun, 12:48

Colentina, Cremenita, et. 6/10, cf1, 32 mp, dec, mobilat si utilat complet, saltea noua, balcon, ac, ocazie. Maxim 2 persoane civilizate, exclus pretentiosi, fara animale de companie
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 2, 23 iun, 12:48

cf. 1, 30 mp, et. 2/4, dec., mobilata, utilata, maxim 2 pers. civilizate, fara animale, ocazie
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 23 iun, 12:48

24 mp, et. 2/2, ct, modesta. Maxim 2 pers, fara animale. Cost inchiriere: 1.500 lei (chirie, garantie, comision), ocazie!
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 23 iun, 12:48

metrou Raul Doamnei, cf2, 37 mp, et.P/10, dec, mobilat, utilat, pat, canapea, frigider noi, de calitate, renovat, parchet nou, maxim 3 pers. civilizate, familie, nefumatori, termen lung
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 6, 23 iun, 11:45

Rahova, Calea Rahovei, stradal, STB Sebastian, cf1, 30 mp, dec, et. 3/8, balcon, bloc reabilitat, mobilat si utilat complet. Maxim 2 persoane, pe termen lung, fara animale de companie
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 5, 22 iun, 11:38

Rahova, Margeanului, cf. 1, semidec., ocazie, et.9/9, bloc reabilitat, cu balcon inchis, costuri mici intretinere, mobilat si utilat. Maxim 3 persoane civilizate, pe termen lung, fara animale de companie
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 5, 22 iun, 11:38

zona deosebita, verde, 5 min de metrou, bloc foarte rezistent, cf. 1, et. 3/4, semidec. balcon, necesita renovare totala, accepta credit
 • Suprafata 49 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 3, 21 iun, 16:28

cf. 1, 56 mp, parter inalt/10, semidec., renovat 2021, ac, balcon, geam la baie, bloc reabilitat, curat, civilizat, ocazie,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 21 iun, 16:28

cf.1, gresie, faianta, termopan, parchet, stare buna, bloc reabilitat, ocazie,
 • Suprafata 62 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 18 iun, 15:13

Ap. situat stradal pe Calea Mosilor, vedere in spate, bloc reabilitat, 2 bai cu geam, termopan, decomandat, constructie 1979, 4-5 minute de metrou Obor, cf.1, et.1/8, 70 mp, acte ok, accepta credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 2, 18 iun, 15:12

Zona Lacului Plumbuita, str. Fabrica de gheata, cf.1, 51 mp, et.9/10, sd, an constructie, 1980, stare buna, bloc reabilitat, geam la baie, acte ok, accepta credit, super pret, comision minim, ocazie!
 • Suprafata 51 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 18 iun, 15:12

cf.1, 32 mp, et.6/9, sd, bloc reabilitat, fara mari imbunatatiri, ocazie!
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 4, 18 iun, 15:12

Vitan, Fizicienilor, ctr. 1983, cf. 1, 29 mp, et. 2/4, dec., ac, imbunatatiri, balcon, aproape de Lidl, Penny, Kaufland 3-5 minute, acte ok, bloc fara risc seismic, reabilitat, ocazie
 • Suprafata 29 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 18 iun, 15:11

15 mp, et. 3/4, semidec., imbunatatiri, mobilata, utilata, bloc reabilitat, racordat la gaze, posibilitate centrala, doar te muti,
 • Suprafata 15 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 5, 18 iun, 15:11

2-7 minute de Lidl, Kaufland, metrou, 20 mp, dec. renovata recent, boiler, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, info bloc fara gaze, incalzire pe electric
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 18 iun, 15:10

stare exceptionala, bucatarie mobilata si utilata lux, cf.1, parter, fara balcon, bloc reabilitat,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 18 iun, 12:50

cf.1, et.6/8, dec., imbunatatiri, bloc reabilitat, loc parcare, geam la baie, vedere in spate, liniste, ocazie
 • Suprafata 50 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 17 iun, 09:00

cf.1, 31 mp, et.8/9, sd, balcon, termopan, parchet, necesita renovare, metrou Lujerului,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 17 iun, 08:01

9 minute de metrou Aparatorii Patriei, zona verde, perfecta stare, imb., balcon deschis cu camera, loc parcare platit, bloc reabilitat, instalatia sanitara si electrica refacute, acte ok, ocazie
 • Suprafata 50 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, 17 iun, 08:01

cf.1, 54 mp, et. 9/10, semidec., curat, zugravit, pregatit pt. imbunatatiri, pozitie excelenta, ocazie,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, 17 iun, 08:01

cf.1, 33 mp, et.4/4, dec, mobilata, utilata, centrala termica de bloc, bloc reabilitat, fara balcon si lift, ocazie
 • Suprafata 33 mp
 • An 2004
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 2, 17 iun, 08:01

cf.1, 34 mp, et. P/4, dec., fara balcon, bloc reabilitat,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 17 iun, 08:01

bloc curat, vecini ok, gaze, apa calda, caldura, interfon, termopan, parchet, gresie, faianta, 26 mp, dec, et.3/4, ocazie!
 • Suprafata 26 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 5, 17 iun, 08:01

cf.1, 30 mp, et.P/10, decomandata, imbunatatiri, preferabil cash, ocazie,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 17 iun, 08:01

Piata Progresul la 2 statii de tramvai, metrou Eroii Revolutiei la 4. cf.1, et.7/7, 47 mp, dec., balcon, bloc fara risc seismic, ocazie!
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 16 iun, 11:47

38 mp, et. 6/10, dec., necesita renovare totala, ocazie
 • Suprafata 38 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, 16 iun, 11:47

Drumul Taberei, Romancierilor, 37 mp, et.3/10, sd, necesita renovare totala, acte ok
 • Suprafata 37 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, 14 iun, 14:27

4-5 min de metrou, cf. 1, et. 6/8, sd, 31 mp, zugravit recent dar mai necesita imbunatatiri, mobilat, utilat, acte ok, accepta credit, ocazie.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 14 iun, 14:26

constructie 1985, sector 3, 25 mp, et.8/10, sd, bloc reabilitat, fara alte imbunatatiri, ocazie,
 • Suprafata 25 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 14 iun, 14:26

Apt. 2 cam. Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere 13 Septembrie
Garsoniere ieftine Bucuresti