sausau

Harta Adauga

Anunturi - 42 anunturi
Text: 0775237139

9 minute de metrou Eroii Revolutiei, cf. 1, parchet nou, gresie, faianta, termopan, usa metalica, termopan, 2 lifturi, nici o problema cu terasa sau caldura, ocazie,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 5, ieri, 19:31

cf. 1, 34 mp, et. p/10, sd, mob/ utilata, ocazie
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 2, 15 ian, 19:23

cf.1, 52 mp, et.9/10, dec, necesita renovare, bloc reabilitat si fara grad de risc seismic, ocazie!
 • Suprafata 52 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 15 ian, 14:11

fara risc seismic, cf.1, 50 mp, et.7/10, decomandat, igienizat, zugravit, necesita amenajare, bloc reabilitat, civilizat, 2 statii cu STB de metrou Obor, multiple legaturi STB, magazine, zona verde
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 15 ian, 14:11

et. D/2, in vila, ct, modesta, 30 minute de Piata Unirii cu STB 116, 7; wc in curte. Cost inchiriere : 950 lei (chirie, prima rata din garantie, comision) Garantia se poate plati in 3-4 rate
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 15 ian, 14:00

cf.1, 42 mp, et.1/8, dec, mobilata, utilata, ocazie!
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 15 ian, 11:53

ap. este renovat anul trecut, bucataria si baia mobilate, loc parcare, acte ok, ocazie,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 6, 15 ian, 11:52

Rahova, P. Ispirescu, Str. Craisorului, cf 1, 50 mp, et. 4/8, dec, mobilat, semiutilat (fara masina se spalat si tv), renovat, bloc reabilitat, ocazie
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 5, 15 ian, 11:51

cf. 1, 30 mp, et. 6/10, AC, ocazie. Maxim 2 pers. fara animale,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 15 ian, 11:51

cf.1, 32 mp, et.3/10, sd, mob/utilata, tv, AC, maxim 2 pers., fara animale sau fumatori, ocazie!
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 6, 15 ian, 10:16

43 mp, et. 8/10, dec., mob./utilat, imb. majore, ocazie,
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 6, 14 ian, 21:17

18 mp, et, 10/10, sd, 2 lifturi, stare buna, parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, fara probleme cu terasa, ocazie!
 • Suprafata 18 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 14 ian, 20:32

43 mp, et.9/10, dec., mobilat, utilat, imb., ocazie!
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, 14 ian, 20:27

Lidl, Carrefour, cf. 1, 31 mp, et. 4/9, semidec., mobilata, utilata, bloc reabilitat, 2 lifturi, ocazie
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 4, 14 ian, 20:27

bd. Timisoara, CET Vest, la capatul liniilor STB 136 si 221, cf. 2, 21 mp, et. p/4, dec., stare buna, ac, boiler, blocul nu este reabilitat si nu dispune de gaze, incalzire pe electric
 • Suprafata 20 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 14 ian, 20:26

cf.1, 50 mp, et.P/4, dec, renovat recent, fara balcon, vecini civilizati, ocazie!
 • Suprafata 50 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 5, 14 ian, 20:26

cf. 1, 27 mp, et. P/4, dec., fara balcon, aproape de Lidl, Penny, Kaufland 3-5 minute, acte ok, bloc fara risc seismic, reabilitat, ocazie,
 • Suprafata 27 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 14 ian, 20:26

cf.1, mobilat si utilat modern, renovat recent, multiple imbunatatiri, AC, 2 statii cu stb de metrou Obor, Penny, Kaufland, Veranda Mall, bloc reabilitat, acte ok, ocazie,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 14 ian, 20:24

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Kaufland Brancusi, 2 min metrou, et. P/4, ocazie, maxim 3 persoane fara animale,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 6, 14 ian, 11:57

cf.1, P/4, tv, maxim 2 pers., fara animale,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 6, 14 ian, 11:55

Str. Jean Steriadi, 5 minute de metrou 1 dec. 1918, sector 3, cf. 1, 30 mp, et. 3/10, sd, mobilat, utilat, pat nou, fara balcon, bloc reabilitat, 1 persoana sau cuplu, ocazie!
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 14 ian, 11:55

cf.1, 30 mp, et.8/10, sd, mob/utilata, balcon deschis cu camera, metrou Brancoveanu, imb., maxim 2 pers. fara animale, ocazie!
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 14 ian, 11:55

cf.1, 30 mp, et.7/10, sd, mob/utilat, AC, TV, imb., maxim 2 pers. fara animale
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 14 ian, 11:54

cf1, 32 mp, et.9/10, sd, balcon, curata, imb. bloc reabilitat, ocazie
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 2, 14 ian, 11:54

cf.1, 42 mp, et. 1/8, dec., mob./utilata, imb., AC, ocazie, maxim 2 pers., eventual catel mic,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 2, 14 ian, 11:54

cf. 1, et. 3/4 fara lift, 29 mp, dec., ac, renovata, bloc reabilitat, ocazie
 • Suprafata 29 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 14 ian, 11:54

6-7 min. metrou Gorjului sau Pacii, 41 mp, et.10/10, semidec., parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat, situat pe mijloc, fara probleme cu plafonul, balcon la dormitor, 2 lifturi
 • Suprafata 41 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, 14 ian, 10:06

vedere in spate (liniste), scoala langa bloc, Penny, Mega Image, AC, partial mobilat, imbunatatiri majore, electric refacut, acte ok, ocazie,
 • Suprafata 38 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, 13 ian, 12:27

cf.1, et.7/8, dec., mob./utilat, AC, TV, igienizat, curat, maxim 3 pers., fara animale, ocazie,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 5, 13 ian, 11:22

4 km de Piata Unirii, zona curata, civilizata, 8 minute de metrou, 2 min. STB, bloc reabilitat in 2020, panorama super, balcon mare, 53 mp, et. 8/8, semidec., necesita renovare, bloc reabilitat, cash
 • Suprafata 53 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, 13 ian, 10:32

cf. 1, bloc reabilitat, curat, lift nou, panorama super, necesita renovare, geam la baie, cash, ocazie,
 • Suprafata 55 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, 12 ian, 22:02

16 mp, et. 4/4, semidec., mob./ utilata, ct, maxim 2 pers., ocazie
 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 12 ian, 11:19

stradal, vedere spate, buncar in subsol, an ctr. 1955, cf. 1, 62 mp (boxa de 6 mp inclusa), et. 3/3, camere mari (16), nici o problema cu terasa refacuta acum 2 ani, mobilat, utilat, ct, acte ok, ocazie
 • Suprafata 62 mp
 • An 1955
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 5, 12 ian, 10:22

Vitan, Fizicienilor, ctr. 1983, cf. 1, 29 mp, et. 2/4, dec. mobilat, utilat, ac, imbunatatiri, balcon, aproape de Lidl, Penny, Kaufland 3-5 minute, acte ok, bloc fara risc seismic, reabilitat, ocazie
 • Suprafata 29 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 11 ian, 18:14

B-dul Theodor Pallady, 4 min. de piata, 5 de metrou, cf.1, et.10/10, 31 mp, necesita renovare totala, nicio problema cu plafonul sau caldura, 2 lifturi, acte ok, sector 3,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 10 ian, 17:18

Colentina, renovat, acte ok, accepta credit, ocazie,
 • Suprafata 41 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, 10 ian, 12:52

Situata pe B-dul Timisoara, CET Vest, la capatul liniilor STB 136 si 221, cf.2, 21 mp, et. p/4, dec, stare buna, ac, boiler nou, blocul nu este reabilitat si nu dispune de gaze, incalzire cu ac
 • Suprafata 21 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, 10 ian, 12:50

cf. 1, 29 mp, et. 1/4, dec., parchet, termopan, usa metalica, necesita a fi renovata, bloc reabilitat, ocazie
 • Suprafata 29 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 08 ian, 14:20

Herastrau, Piata Presei, B-dul Poligrafiei, 20 mp, et. 3/4, dec, bloc reabilitat, zona verde, caldura si apa calda Radet, ocazie. Nota: wc si dus comun (se poate amenaja baie), bloc fara gaze
 • Suprafata 20 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 1, 08 ian, 13:16

B-dul Obregia, stradal, cf.1, 53 mp, et.4/10, dec, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, necesita renovare, cash, ocazie!
 • Suprafata 43 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, 07 ian, 14:36

Rahova, adiacent, 5-10 min. de Unirii cu masina, cf. 1, 54 mp, et. 8/8, dec., perfecta stare, imbunatatiri, 2 x AC, balcon mare termopan, fara igrasie, parchet, gresie, faianta, usa metalica, ocazie,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 5, 04 ian, 14:40

cf.1, 32 mp, et.1/4, decomandat, parchet, usi schimbate. Ap. urmeaza a fi racordat curand la gaze, acest lucru fiind suportat de catre actualul proprietar (acte doveditoare cu avans 1800 lei)
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, 29 dec, 16:36

Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Apt. 2 cam. Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
2 camere cu balcon
Bucurestii Noi - Damaroaia