sausau

Harta Adauga

Anunturi - 23 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: 0786325401

Afi Controceni, Orizont, cf 1, semidecomandat, etaj 7/9, gresie, faianta, parchet, termopan (dormitor) 2 balcoane, mobilat, utilat, liber acte in curs acc credit,
 • Suprafata 72 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:52

Exclusivitate Favorit, Medilife, Sibiu, stradal, cf. 1, semidecomandat, etaj 6/9, termopan, usa metalica, gresie, faianta, zugravit, geam la baie, liber, contorizat
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:51

Auchan, Posta Moghioros, cf. 1, semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata avans 1+1,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 17:51

1 Mai -scoala 197, cf 1 semidecomandat etaj 2/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat liber acte acc credit.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:51

Auchan, linia 41, cf 1 decomandat, etaj 7/10, bloc curat, eliberabil, usa metalica, contorizat, hol L, acte, acc credit, usor discutabil.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:51

Auchan, semistradal cf. 1 decomandat etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata utilata libera de la 1.07 avans 1+1
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 17:51

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat 2019, mobilata, utilata, bloc mixt, acte, acc. credit.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 17:51

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 17:50

Craiesti, cf 1, decomandat, etaj 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, tocarie noua, obloane electrice, balcon inchis, boxa si loc de parcare, 2 aer cond, acte, acc. credit.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:50

Favorit, stradal, cf 1 semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, zugravit recent, liber, semiutilat, toate actele, acc credit,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:50

semistradal cf. 1 semidecomandat, etaj 5/10 termopan, usa metalica, gresie faianta parchet centrala 2 gr. sanitare (cada, cabina de dus), instalatii noi c-tie 1984 contorizat, eliberabil acc credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:50

garsoniera cf 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, contorizat acte, acc credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 17:50

cf. 1 circular, 4/10, gresie, faianta, termopan, ac, mobilat utilat nou, proaspat renovat,geam la baie, acte liber contorizat acc credit 2 lifturi.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:49

cf. 1 decomandat, gresie, faianta, parchet masiv, usa metalica, partial mobilata, c-tie 1982, acte, acc. credit.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 17:49

Titel Petrescu cf 1 semidecomandat ctie 1985 etaj 7/8 gresie faianta usa metalica 2 grupuri sanitare 1 balcon acte acc credit.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 03 iul, 17:49

Favorit-Sibiu cf 1 circular etaj 4/10 termopan usa metalica gresie faianta (vechi) geam la baie bloc tip Z acte acc credit
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 13:10

cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata pretabil investitie inchiriere, acte, eliberabila acc credit
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 12:35

Auchan, semistradal, cf. 1, semidecomandat, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet masiv, usa metalica, termopan, geam bucatarie exterior, toate actele, acc credit.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 05:35

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat, cadastru intabulare, acc credit,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 03 iul, 05:15

Bdul Timisoara stradal, cf 1, semidecomandat etaj 1/9 centrala, necesita renovari totale, 2 balcoane, vedere mixta, eliberabil contorizat acc credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 02 iul, 17:55

Auchan-Valea Prahovei, cf 1, semidecomandat, etaj 4/9, mobilat, utilat, poze reale, 2 lifturi, libera, acte acc credit
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 02 iul, 13:22

Parc Moghiors, Tg Neamt, cf. 1, semidecomandat etaj p/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare si electrice nou renovat 2019, bucatarie comanda, partial mobilat, acte, acc credit.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 01 iul, 12:47

cf. 1, cu balcon, usa metalica, gresie, faianta, parchet partial, termopan, acte, bloc reabilitat, acc. credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 24 iun, 17:56

Drumul Taberei - Ghencea
Apt. 3 camere Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Drumul Taberei - Ghencea
3 camere cu balcon
Apt. 2 cam. Bucuresti
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea