sausau

Harta Adauga

Anunturi - 14 anunturi

11+tehnic, bucataria mobilata, utilata, g, f, p, t, u.m, a.c, geam la baie, parcare ADP, fara probleme cu terasa, reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, vedere spate, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 12
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:39

Posta, 2/8, decomandat, bloc 1985, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, semistradal, apartament pe mijloc, apropiere parc, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:39

3/4, dec, bloc mixt, an 1993, mobilata, utilata, g, f, p, termopan, usa metalIca, usi interioare noi, aer conditionat, instalatii electrice, sanitare schimbate, geam la baie, cadastru, intabulare, acc. Credit, negociabil.
 • Suprafata 43 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 11:38

liceul Iulia Hasdeu,Mihai Bravu, stradal, parc, 2 grupuri sanitare, ambele cu geam, vedere mixta, terasa fara probleme, scara civilizata, pozitie buna, acces facil la mijloacele de transport in comun, cadastru.
 • Suprafata 73 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:38

decomandat, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala termica proprie, instalatii sanitare si electrice schimbate,reabilitat termic, liber,cad+intab, acc. credit.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:38

2 minute metrou, 9/9 cu etaj tehnic, 58 mp, semimobilat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer conditionat, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, cadastru, intabulare, disc.,
 • Suprafata 58 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:37

7/10, confort 2, bloc mixt, bucataria mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, semistradal, acces rapid la mijoacele de transport in comun, libera, cadastru, intabulare, investitie.
 • Suprafata 24 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 18 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 11:37

4/8, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, bloc reabilitat termic, scara stradala, vedere spate, pozitie buna, liber, curat, contract ANAF, 1+1.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:29

2/10, confort 2, decomandat, 38 mp, usa metalica, pozitie buna, acces rapid la mijloacele de transport in comun, orientare pe EST, liber, cadastru, intabulare, cash, ideal investitie, pret negociabil.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 10:30

13/15, dec, bloc mixt, constructie 2011, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, 4 lifturi, paza 24//24, supraveghere video, libera, curata, 1+1.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 15:03

parter/8, stradal, vedere spate, mobilat modern, utilat complet, 2 grupuri sanitare balcon, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, usa metalica, aer cond, liber, contr ANAF, 1+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 11:35

6/10, mobilata modern, utilata complet, masina de spalat, frigider, aragaz, televizor, gresie, faianta, parchet,termopan,usa metalica, usi interioare noi,aer conditionat, 2 lifturi, libera, contract ANAF, 1+1.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 17 iul, 11:50

Diham, 6/10, dec, mobilat utilat complet, 2 wc, 56 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, pozitie superba, zona linistita, contract ANAF, liber, 1 L+1 L.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 iul, 12:43

8/8, bucataria mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, centrala termica, 2 unitati aer cond, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, bloc reabilitat termic, cadastru+intabulare, se acc. credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 09 iul, 12:42

2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Apt. 2 cam. Bucuresti
Apt. 3 camere Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere ieftine Bucuresti
Stefan cel Mare - Tei
Bucurestii Noi - Damaroaia
Stefan cel Mare - Tei