sausau

Harta Adauga

Anunturi - 20 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: 0787882999

8/10, constructie 1979, semistradal, apartament pe mijloc, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, geam la baie, bucatarie mare, zona linistita, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 12:49

5/10, decomandata, confort 1, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 lifturi, bloc reabilitat, acces rapid la mijloacele de transport in comun, libera, zugravita recent, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 12:39

Bd. Decebal, stradal, 5/8, cf1 sp, dec, 44mp, 2balcoane, deosebita, bloc mixt, curata, mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, libera, contract la Anaf, avans 1l.+1l. garantie.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 12:35

p/10, decomandata, bloc mixt, semistradal, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, geam la baie, contorizata, zugravita recent, libera, contract Anaf, 1+1
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 11:53

6/10, bl. mixt, mobilata modern, utilata complet, renovata recent, g, f, p, t, um, usi interioare noi, aer cond, reabilitat termic, fara risc seismic, vedere pe spate, geam la baie, spatioasa, libera, cadastru, intabulare, credit.
 • Suprafata 41 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 11:52

2/10, decomandata, mobilata, utilata (masina de spalat, frigider, aragaz) gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, curata, libera, contract ANAF, 1+1.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 11:52

4/8, decomandata, bloc mixt, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer conditionat, bloc stradal, vedere spate, libera, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 11:52

4/4, decomandata, fara lift, mobilata modern, utilata complet (masina de spalat, frigider, aragaz), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic, linistita, curata, libera, contr. ANAF, 1+1.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 03 iul, 11:51

1/10, confort 2, decomandat, 39 mp, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc fara risc seismic, pozitie buna, acces rapid la mijloacele de transport in comun, liber, cash, ideal investitie
 • Suprafata 39 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:51

3 camere, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 wc, 2 balcoane, bloc stradal, vedere mixta, cadastru, intabulare, se accepta credit, negociabil,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:50

4/10, confort 2 sporit, 46 mp, hol locuibil, renovat recent, mobilat modern modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, bloc reabilitat termic, 1+1
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:50

Splaiul Independentei 4/8, ultracentral, 8 minute de metrou Unirii/ Izvor, bloc 1996, spatios, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi,aer conditonat, 2 wc, geam la baie, liber, curat, contr. ANAF,1+1, negociabil,
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:49

3/8, mobilat, utilat complet (masina de spalat, frigider, aragaz, tv) gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic, stradal, curat, liber, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:49

7/10, semidecomandat, 12 minute de metrou Obor, termopan, usa metalica, geam la baie, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, 2 lifturi, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:49

3 minute parc Floreasca, etaj 4/4, decomandat, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aparate aer conditionat, 2 balcoane, geam la baie, bloc reabilitat termic, liber, curat, 1+1
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:49

9/10, semidecomandat, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, pozitie buna, scara curata, bloc civilizat, liber, cadastru, intabulare, negociabil
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 03 iul, 11:48

4/10, decomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz, bloc reabilitat termic, liber, curat, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:48

6/8, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer conditionat, 2 balcoane, liber, zugravit recent, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 03 iul, 11:48

1/4,recent renovat,mobilat modern, utilat (masina de spalat, frigider, aragaz), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond, alarma, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, liber, curat, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 26 iun, 15:47

3/8, mobilat, utilat complet (masina de spalat, frigider, aragaz, tv) gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic,stradal, curat, liber, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 24 iun, 15:16

2 camere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti