sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 54 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Militari

Bloc proaspat anvelopat, situat stradal pe bulevardul Iuliu Maniu, la 2 minute distanta la pas de statia de metrou Gorjului / 10 min statia Lujerului. Masina spalat, CaTV, internet, aer conditionat.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 20:03

imobil 2019, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 19:12

Proprietar apartament in Complex Apusului Militari, in vecinatate Gorjului, Lujerului. Utilat mobilat complet. Totul functional,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 18:46

langa metrou, 2 camere,mobilat si utilat modern, centrala termica, aer conditionat, loc parcare, foarte curat,liber, et 5/8, apropiere piata,stb, metrou, termen lung,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:10

Studio 2 camere - NOU - constructie 2019 - direct proprietar, Mobilat complet, Centrala termica si calorifere Ferroli. Envogue Residence - Adresa: Drumul Ciorogarla 297-299, Sector 6, Bucuresti
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:05

ofer spre inchiriere ap. 2 cam., semidec., et. 3/10, sector 6, 2 min statie de Metroul Lujerului, cu toate dotarile si utilitatile noi, aer conditionat. Pret negociabil.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:27

Lacul Morii, Uverturii, Lidl, imobil nou, executat la inalta calitate, decomandat, spatios, ferestre largi, centrala ap., balcon superb de 7 metri, posibilitate parcare, zona fara trafic auto intens
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:08

bloc 2020, 2 minute statie stb, et. 1/7, prima inchiriere, totul nou, mobilat si utilat modern, lcd, ac, centrala proprie, liber.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:10

cf. 1, decomandat cu imbunatatiri, mobilat modern, utilat complet, etaj intermediar, liber, clasa energetica B
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 11:05

apartament 2 camere, prima inchiriere, decomandat, etajul 2/4, complet mobiliat si utilat, totul nou, modern, finisaje de calitate, luminos, balcon inchis, la 100 ml de RATB 178, 278 si 138, parcare.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:03

2 camere, bucatarie, baie, o debara si un balcon mare, inchis cu termopan. Se inchiriaza complet mobilat si utilat cu frigider, aragaz, masina de spalat, cuptor microunde si 2 aparate de aer cond.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 07:19

Lujerului, Gran Via Park, imobil 2019, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, Bd. Timisoara, metrou Lujerului
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 00:58

Lujerului-Sir, 2 camere la 3 min. de metrou, decomandat, 60 mp, mobilat si utilat complet, bloc din 1980, ferit de trafic, zona linistita, supravegheat video, aer conditionat, neg.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 21:44

langa sediul BMW, Auchan, Jysk, Decathlon, West Gate Business Park, acces din Iuliu Maniu, la 500m de bulevard, in complexul Envogue (dat in folosinta anul acesta), etaj 3/7, mobilat si utilat complet
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:17

inchiriere apartament 2 camere Militari Chiajna Apeductului 64, decomandat, mobilat, utilat, curat. liber, et 1/3, 250 euro.
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 17:18

apartament de inchiriat, stradal, Iuliu Maniu, confort 1, sporit, etaj 6/10, balcon foarte mare, renovat, cu imbunatatiri, mobilat si utilat complet, liber,
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:30

2 camere, vis-a vis de statia de metrou Lujerului, stradal cu vedere mixta, mobilat si utilat complet si modern, cu imb, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, etj 6/10, liber, 2 balcoane.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 09:49

Valea Lunga, 2 camere, 10 min metrou, decomandat, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, centrala, TV, acces facil Pacii, Lujerului, Militari, Politehnica, Drumul Taberei, Crangasi.
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 24 sep, 21:34

dezvoltator inchiriem apartamente, loc de parcare 30 euro, apa si canalizare Apanova, bucatarie inchisa, ac, intr. Nuferilor, Rosu
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 20:05

Lujerului, 1 minut metrou, renovat, mobilat, utilat complet, liber, se poate viziona oricand
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 16:30

Proprietar, decomandat, complet renovat si mobilat. Zona linistita, retrasa de la bulevard, magazine, gradinita, scoala, after school, piata, metrou Gorjului in apropiere. Rog seriozitate.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 24 sep, 14:41

2 min metrou, primul chirias, apartament 2 camere decomandat 56mp, et.3/11, bloc 2019, mobilat+utilat complet (totul nou), centrala proprie, parcare subterana, centre comerciale in apropiere. 1+1. Liber de mutat
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 24 sep, 14:18

se inchiriaza apartament 2 camere Militari-Residence, langa statia STB, 56 mp, etaj 5/7, mobilat si utilat, pret 300 euro
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 11:22

strada Acvariului, se poate ajunge si din bd.-ul Timisoara, zona linistita, bloc nou, apartament deosebit cu terasa superba de 44 mp, mobilat si utilat cu gust, totul nou, liber, centrala costuri mici de intretinere
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 24 sep, 10:31

3 minute statie Ratb, apartament pentru pretentiosi, et. 1/7, prima inchiriere, bloc finalizat 2020, lux, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, lcd, centrala proprie, masina de spalat, liber,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 10:10

Catoma Property Invest va propune spre inchiriere un superb apartament cu 2 camere si dependinte ce se afla pozitionat in binecunoscutul ansamblu rezidential Exigent Plaza. Locatia este unul din marile atuuri ale prezentei oferte, regasind in imediata vecinatate multiple puncte de interes, precum: ..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 09:54

Agentie, Apeductului, Penny, 3/4, mobilat si utilat complet, multiple imbunatatiri, curat, contorizat, liber din 10 octombrie, acces usor ratb, 1+1,
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 24 sep, 08:45

mobilat modern, p/10, centrala, termopan, gresie, faianta, parchet, um, f. curat, impecabil, langa metrou, liber, 2 luni x
 • Suprafata 45 mp
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 19:46

Gorjului imediat autobuze 336, 136, 137, 138, metrou, Gorjului 3 min., cf. 1 dec., et. 5/10, mobilat frumoss, utilat complet. Sunati acum.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 23 sep, 15:31

2 camere in vila, terasa, curte, mobilat complet, aer conditionat, centrala propire, la 7 minute metrou Pacii, 1+1,
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
Bucuresti, 23 sep, 13:35

Militari Residence Ballroom, 3/7, confort 1 dec, mobilat modern, nou, centrala de apartament, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, renovat recent. Zona linistita, acces RATB, metrou Preciziei 10 min.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 23 sep, 12:39

2 camere in Militari Apusului, centrala proprie, modern, et 1/8, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, ac, 2x tv. Vec: Lujerului, Gorjului, Pacii, Afi Cotroceni, Politehnica, Plaza, Drumul Taberei
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 23 sep, 12:22

5 minute statie STB, an constr. 2018, mobilat si utilat, gresie, faianta, paarchet, termopan, masina de spalat, lcd, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 12:07

Rezervelor 56, etaj 2, nemobilat, utilat, masina spalat, centrala proprie, bloc 2019, parcare, primul chirias, certificat energetic A, 250 euro
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 10:41

(5/10, Gorjului), confort 1, renovat, mobilat, utilat (aragaz, frigider, masina spalat), curat, avans 1+1.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 23 sep, 09:37

Se ofera spre inchiriere un apartament cu 2 camere in zona Lujerului, acesta este decomandat, se afla la etajul 2 al unui bloc nou. Este utilat si mobilat complet, inclusiv aer conditionat si centrala proprie. Foarte aproape de statia de metrou.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 23 sep, 02:20

Apartament de 2 camere in suprafata utila de 55 mp e oferita spre inchiriere la etajul 3 din p+ 8 al unui in bloc construit in anul 2017 in zona Lujerului. Imobilul, este confort 1, decomandat.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 23 sep, 02:20

Lujerului, 2/10, decomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, liber,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 22 sep, 13:38

Lujerului, 2 camere bloc 2018, 3/8, decomandat, balcon, mobilat si utilat complet, foarte curat, centrala termica proprie, liber, aer conditionat, 5 minute de metrou, 450 euro, 1+1 garantie
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 22 sep, 13:32

Militari Lujerului apartament 2 camere confort 1 decomandat, etaj parter/10 suprafata 57 mp,o camara si o debara.Imobilul se afla intr-o zona foarte linistita ferita de zgomotul traficului de pe bulevard,la maxim 5 minute distanta de hypermarkeul Cora si statia de metrou Lujerului. Conditii inchirie..
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 12:41

particular, Orsova, West Park, 2 camere, etaj 3/4, bloc nou, centrala termica, loc de parcare, mobilat si utilat complet, zona foarte linistita, pozitie deosebita
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 11:24

Militari, Iuliu Maniu, inchiriez apartament 2 camere, zona Militari, etaj 5/10, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, ac, masina de spalat,
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 22 sep, 11:24

ofer spre inchiriere ap. 2 cam. in zona Veteranilor, Lujerului pe o perioada de minim 1 an
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 11:09

Proprietar, Politehnica, bloc mixt, 2 cam, et 7/10, renovat, complet mobilat si utilat, AC, masina spalat, aragaz, frigider, parchet, termopan, gresie, faianta, usa met, balcon inchis. Exclus agentii.
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 22 sep, 11:00

apartamentul situat la etajul 3 din 9 este calduros iarna si racoros vara, are 56 mp, este curat, decomandat, mobilat, utilat, are apometre, repartitoare, loc parcare. 1 luna + 1 luna garantie
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:10

mobilat modern, cochet, etaj 4, centrala, termen lung, nefumatori, fara animale de companie, agentie exclusiva, chei,
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 07:59

2 camere Politehnica AFI Cotroceni, fara animale de companie, cu contract ANAF, doreste cuplu tanar salariati, familie sau 2 fete, liber, anticipat 1+1, comis Ag.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 21 sep, 22:01

1/10, renovat, gresie si faianta noi, zugravit, semidecomandat, mobilat, utilat, masina spalat, g, f, p, t, um,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 21 sep, 21:31

Zona: Militari - complex Avangarde City - str. Tineretului 17 Pret: 345 EURO/luna Etaj: 5/8 Numar camere: 2 Confort: Lux Compartimentare: semidecomandat Suprafata utila: 53 mp Anul constructiei: 2017 Facilitati: - bloc usor retras de la strada principala - acces dir..
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 10:38

Zona: Militari - Rotar Park (Bd. Iuliu Maniu 244J, bloc 1), sector 6 Pret: 445 EURO/luna Etaj: 10/11 Numar camere: 2 Confort: Lux Compartimentare: decomandat Suprafata desfasurata: 58,53 mp Anul constructiei: 2019 Facilitati - complex rezidential situat langa metrou Pacii - acces cu ba..
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 21 sep, 10:38

6/10, 2 camere, mobilat si utilat, masina spalat,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 21 sep, 08:29

2 camere Militari
2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Militari
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 cam. ieftine Militari