sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 104 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 500

Tineretului, 3 cam dec, 450 eu. 6/8, 2 bai, ac, buc. utilata. Dormitoare 2 x pat dulap noptiera. Alegere chirias prin interviu la admin. Contract min 1 an. Garantie, avans. L-V, 15-17.
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 13 ian, 16:46

Podul Grand, Spitalul Giulesti, Regie, bloc nou, stradal
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 16 ian, 15:57

va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere decomandat situat foarte aproape de intersectia dintre Bd. Lacul Tei si Strada Doamna Ghica (langa Palatul Ghika chiar la intrarea in Parcul Plumbuita) la etajul 1 dintr-un total de 10 etaje intr-un bloc reabilitat. Proprietatea a fost renovata d..
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 11:28

nemobilat 3 camere, 2 bai, 3 balcoane vedere fantani etaj 3, usa metaliza, aer conditionat, masina spalat rufe, frigider, tv, microunde, cuptor. Sunt proprietarul. Accept si colaborare cu agentii, se inchiriaza pe termen lung, minim un an. Pret fix.
 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:05

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:10

Obor, 7 minute metrou, apartament in vila, constr. 2008, et. 1/p+1+m, renovat recent g, f, p, t, usa de metal,un gr. sanitar, aer conditionat,se inchiriaza doar catre o firma, negociabil, contract Anaf
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 7 min.
Bucuresti, 16 ian, 13:00

aproape de metrou, 9/10, stradal, utilat, mobilat modern, g, f, p, t, un, renovat recent, aragaz, frigider, ms, contorizare, 2xa/c, 2xtv, internet, bloc reabilitat termic, balcon inchis 1 baie, 1 WC de serviciu.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 08:12

va propun spre inchiriere un apartament foarte frumos si luminat, compus din trei camere, de tip semi-decomandat, 75 mp, situat la etajul 2 din 4 al unui bloc anvelopat, construit in anul 1979.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 13 ian, 14:10

Iancului metrou 3 camere de inchiriat etaj 2 din 8, mobilat, dotat cu frigider, 2 televizoare, cablu, masina de spalat rufe, aragaz, cuptor, gresie, faiana, parchet, balcon mare inchis cu termopan. Bloc izolat termic. Liniste
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 14 ian, 10:41

bloc reabilitat, contorizat, etaj 5/8, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, contract ANAF, liber,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 16 ian, 17:26

500 €
Apartament 3 camere, renovat si utilat lux, parcare, interfon, ideal pentru familie.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 ian, 13:48

apartament 3 camere, complet utilat si mobilat, bloc reabilitat termic, aer conditionat, repartitoare, parter/10
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 12 ian, 20:55

De inchiriat 3 camere, decomandat, Brancoveanu mobilat si utilat, etaj 6/10, bloc reabilitat termic. Pret 370 euro. www.amcestate.ro
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 16 ian, 15:51

9/10. Garantie 1 luna. Pret 400 euro/ luna plus utilitati. Nu doresc colaborarea cu agentii, intermediari, firme promovare.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:35

chiar la piata Salajan pe Postavarul, parter in bloc 4 etaje, reabilitat, utilat complet, mobilat partial, frigider, masina spalat, aragaz, se doreste o familie nefumatori si fara animale, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 16 ian, 12:31

Valea Argesului, etajul 10/10, zugravit recent, balcon inchis, masina de spalat, aer conditionat, bucatarie mare, apometre si repartitoare, curat, liber,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:01

Bd. Timisoara, adiacent, la 5 minute de Plazza Romania, langa Lidl, apartament 3 camere, confort 1, etaj 4/10, renovat, mobilat si utilat modern, complet, 2 balcoane, internet, liber,
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 16 ian, 18:52

2 minute metrou, semidecomandat,vedere fata, curat, mobilat, bucatarie open space utilata complet, aragaz, frigider, masina de spalat, balcon inchis, liber, apropiere Obor, Ferdinand, Vatra Luminoasa.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 14 ian, 10:36

Inchiriez apartament 3 camere, bloc 2015, Harmony Residnce, zona Titan, Blv. 1 Decembrie, Trapezului, Drumul Malul Mierii, etaj 2/2 cu lift+mansarda, semidecomandat, suprafata aprox 70 mp,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 13 ian, 12:14

Lacul Tei, vis-a-vis de Facultate, fara zgomot, apartament 3 camere, utilat, mobilat modern, aer conditionat, casnice, electrocasnice, 7/10, bloc curat, reabilitat termic, se accepta student, studenti.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 ian, 11:34

450 €
Decebal, bloc 1995 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Piata Alba Iulia, Metrou Piata Muncii, Calea Calarasilor, Mihai Bravu
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 15 ian, 14:24

etaj 6/9 semidecomandat, mobilat si utilat. Este spatios, ideal pentru o familie. Distanta pana la metrou 2-3 minute. Are o pozitie excelenta, merita inchiriat.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 14 ian, 13:34

str. vicina, et 5 din 8, 68 mp, apartamentul este curat, mobilat si utilat, 2 bai, centrala termica, balcon, termopan, usi noi, aer conditionat, gresie si faianta, decomandat, bloc 1984, scara curata, 10 minute linia 32, Lidl, Kaufland, Mega Image 15 minute, magazin in fata blocului, Pta Rahova 15 m..
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 ian, 10:50

Next Step Realty va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, situat la etajul 1 dintr-un total de 8 etaje, intr-un bloc finalizat in anul 1995 situat pe B-dul Octavian Goga chiar la intersectia cu B-dul Mircea Voda, in imediata apropiere al B-dului Unirii, Camerei de Comert, Bibl..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 09 ian, 11:21

ap. 3 camere, bloc vila, demisol inalt/2 etaje, mobilat si utilat lux, pentru locuit, stradal, proprietar. Intretinerea inclusa in pretul chiriei, neg.,
 • Suprafata 54 mp
Bucuresti, ieri, 22:10

390 €
proprietar, fara comision, 5 min. metrou Grigorescu, superba, complet utilata, AC, 2 gr. sanitare, curata, Radet, bloc reabilitat, libera 1+1.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 14:10

3 camere, 2 bai, a/c, usa metalica, termopan, 8/8, izolat termic, mobilat modern, dulapuri largi, proprietar, frigider+mas. spalat,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 12 ian, 22:15

cf. 1, etaj 7/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 balcoane renovat recent contorizat, mobilat, utilat, avans 1+1.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 ian, 11:52

cf. 1, an 1987, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, masina spalat, frigider, 2 gr. sanitare, garantie,
 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:15

apart 3 camere (plus bucataria transformata in sala de asteptare), pentru firme, exact deasupra magazinului Obor, etaj 2, vedere fata (catre rond), pozitie excelenta, renovat complet.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 3 min.
Bucuresti, 13 ian, 10:10

Mega Image, cf 1 decomandat etaj 3/10, complet renovat, mobilat si nou si modern, repartitoare, apometre, termopane, usa metalica lux bloc reabilitat poze reale avans 1+1,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 15:25

Apartament mobilat modern, la prima inchiriere, nou si complet utilat, renovat de curand, foarte curat, situat in bloc stradal pe b-dul Mihai Bravu vis a vis de metrou Iancului.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 13 ian, 15:09

Colentina - Doamna Ghica, apartament 3 camere, decomandat, spatios, supr 80 mp, etaj 7/10, an constr 1980, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 13 ian, 15:55

ap. 3 camere semidecomandat la intersectia Titulescu cu Banu Manta, etaj 5/8, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic, pret negociabil
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 13 ian, 08:46

Militari. Proprietar inchieiez ap. 3 cam, Militari, Gorjului, Iuliu Maniu 69, stradal, et.10 din 11 + et tehnic, 1 grup sanitar, 2 balcoane 3 AE, utilat, mobilat complet, modern, usa metalica, contract ANAF,
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 13 ian, 16:24

autobuz la bloc, 3 statii metrou Gorjului, 3 statii Plaza,5 statii Afi Cotroceni,etj 7, bucatarie 8 mp. Rapid STB, 8,25,35,41,137,138, Lujerului, Politehnica, Militari, Crangasi, Eroilor, Cismigiu, Universitate
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 13 ian, 18:53

etaj 3/10,open space (bucatarie+living), mobilat si utilat complet, 2 Tv, aer conditionat, masina de spalat, aragaz+hota, frigider, balcon inchis, loc parcare platit. Kaufland, Auchan, Mega Image, tramvai 41.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 ian, 12:31

3 cam., demisol, centrala proprie,
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, 13 ian, 15:40

inchiriere apartamet 3 camere mobilat utilat - tineretului vacaresti metrou timpuri noi, oferta exclusiva galaxyimob
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 ian, 10:37

apartament spatios, parchet, termopan, masina spalat, tv, liber
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 16 ian, 07:25

agentie, Iuliu Maniu, Lidl, 9/10, decomandat, contract anaf inclus, centrala termica, 2 gr sanitare, 2 balcoane, dressing, nemobilat, utilat partial, foarte calduros, acces imediat ratb, metrou, 1+1
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 12 min.
Bucuresti, 14 ian, 11:22

bloc reabilitat, etajul 11 din 13, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, tv, ac, liber, termen lung
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 16 ian, 12:31

apartament 3 camere dec, intr-o cladire construita in anii 2000, pe toata scara doar birouri. Foarte luminos, 3 ap ac, centrala, 1 loc parcare in curte, eta 1/3, avans 1+1.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 ian, 12:06

stradal, P/4, cf 1 sporit, semidec, 76 mp, 2 bai, vedere mixta(prep pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie semimobilata, masina de spalat, g, f, p, t, um, aer conditionat, liber, 1+1, contract la Anaf.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, 16 ian, 16:08

Izvorul Rece, acces metrou si parc, mobilat partial, posibilitate completare mobila bucatarie, boxa 6 mp, decomandat, baie, balcon, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 14 ian, 13:29

Apartament 3 camere decomandat, disponibil imediat, et. 7/8, 2 bai, balcon, dressing si pantofar, mobilat modern KiKa, utilat: frigider No Frost, cuptor electric Electrolux, masina spalat Ariston, 2 aparate AC, 2 Tv LCD, 2 locuri parcare platite, aproape de bulevard si Ratb (2 min statii tramvai 47,..
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 ian, 12:50

particular, apartament 3 camere, renovat si complet mobilat, Facultatea de Medicina, zona linistita si deosebita.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:05

stradal, P/4, cf 1 sp, sdec, 76 mp, 2 bai, vedere mixta (prep pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie mobilata, masina de spalat, g, f, p, t, um, aer conditionat, liber, 1+1, contract la Anaf.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, 16 ian, 16:28

va propun spre inchiriere un apartament cu 3 camere in zona Gorjului, Iuliu Maniu cu acces rapid la mijloacele de transport in comun
 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 08 ian, 15:53

Victor Manu, 7 min metrou, stradal, vedere mixta, proaspat zugravit, mobilier mixt, bloc anvelopat
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 13 ian, 13:26

5/9, 1978, 60 mp utili, decomandat, g+f+p+t+um+ac, mobilat si utilat, apropiere parc si metrou Tineretului. www.realkom.ro
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 13 ian, 10:02

Apartamentul este compus din 3 camere, semidecomandat, suprafata 70 mp, etaj 3/8, cu 2 balcoane inchise intr-un bloc reabilitat termic situat langa mall Afi Cotroceni. Este renovat recent, mobilier nou cu multiple spatii depozitare, aer conditionat, electrocasnice noi, usa metalica, contorizat. Apar..
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:40

3 camere Bucuresti
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
Drumul Taberei - Ghencea