sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 154 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 500

500 €
Alba Iulia, renovat, recent, mobila, noua, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, totul, nou, 2 grupuri sanitare, etaj 3/8, liber,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 17 sep, 11:57

ap. 3 camere decomandat, stradal, etaj 2 din 4, complet mobilat si utilat, tv, ac, masina de spalat vase rufe, alarma, 2 gr. sanitare, usa metalica, tripane, rulouri exterior, 1 loc de parcare, lift.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:02

OFERTA EXCLUSIVA. Inchiriere apartament 3 camere TINERETULUI (str. Caramidari) Galaxy Imob va propune spre inchiriere un apartament de ca mere situat in zona Tineretului, str. Caramidari. Apartamentul se afla la etajul 3 al unui bloc de 10 etaje construi vis-a-vis de restaurantul
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 03 sep, 18:30

se ofera spre inchiriere un apartament spatios de 81mp, 3 camere, 2 bai in zona Drumul Sarii. Este situat la etajul 3 din 4 al unui bloc linistit si curat, aproape de Lidl si liceul Ion Barbu (clasele 0-12).
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:45

3 camere la pret de 2 camere, cf. I decomandat, toate imbunatatirile etaj 3 /10, bloc reabilitat, mobilat modern, utilat complet, liber, vizite urgent, merita.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 21:35

apartament de 3 camere, Liberty mall, situat pe bulevard la 15 min. de mers de Piata Unirii, mobilat modern, curat. Direct proprietar,
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:30

Renet va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere, 2 dormitoare, etaj 3 / 8, P 8E, confort I, decomandat, constructie finalizata in anul 1993, 85 mp, supr. utila : 78 mp, utilat, mobilat, o bucatarie, 2 bai, 2 balcoane, in apropiere de metrou, transport in comun, parc, magazine, mall, piata..
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 12 sep, 12:57

4 minute pana la metrou Timpuri Noi, bloc stradal, 1985, apartament amenajat modern, cf. 1, etaj 4/8, mobilat si utilat complet, termopan, parchet, gresie, faianta, 2 grupuri sanitare, langa parc.
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 20 sep, 17:32

Renet va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, situat la etajul 1 dintr-un total de 8 etaje, intr-un bloc finalizat in anul 1995 situat pe B-dul Octavian Goga chiar la intersectia cu B-dul Mircea Voda, in imediata apropiere al B-dului Unirii, Camerei de Comert, Bibliotecii Nat..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 12 sep, 12:56

ap. 3 camere,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 20:30

Metrou/Parc Titan, aleea Rotunda, decomandat, baie, wc serviciu, etaj 2/4, semimobilat clasic sau nemobilat, neutilat, contract ANAF, agentie, chei
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
 • 9 min.
Bucuresti, 18 sep, 08:02

cf.1, proprietar, 3/4, renovat, bar, parchet, gresie, faianta, termopane, masina spalat noua, frigider nou, 2 tv, microunde, ac, 2 wc, instalatii noi, 2 balcoane, parcare platita, contract ANAF, chirie 1+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:55

rond, etaj 5/10, proaspat renovat, finisaje de calitate, totul nou, primul chirias, ideal familie, 3 min parc, 3 statii tramvai spre metrou, avans 1+1, Comision agentie 50%, vecinatati: Obor, Pipera, Lacul Tei,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 10:18

inchiriez apartament cu 3 camere in Drumul Taberei, langa Piata si Parcul Moghioros, zona linistita, cu loc de parcare,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 18 sep, 15:25

mobilier in stare buna clasic, curat, spatios, liber, 5 minute metrou, parc,
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 16 sep, 10:19

Bd. Unirii, rond Alba Iulia, Sperantia, canapele piele, mobilier Italia lemn masiv aer boem, parchet natural, gresie, faianta, t, usa metalica, aer conditionat in fiecare camera, 2 bai, 2 balcoane,
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 14:10

Tineretului, 6/8, 3 cam. decom, 2 gr. sanit, utilat, semi mob, renovat, dublu orientat, balcon, vedere zona case, parc, metrou, piata, bloc cu respect ore odihna, seriozitate, termen lung, familie,
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 17:00

3 camere semidec, etaj 2/8, suprafata utila 80 mp, vedere mixta, 2 balcoane, un grup sanitar, mobilat si utilat complet modern, centrala proprie, liber, pret 450 euro neg.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 22 aug, 16:29

stradal, apartament 3 camere, etaj 3/8, cu imbunatatiri, mobilat si utilat complet, totul nou,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 20 sep, 19:45

Va prezentam spre inchiriere un apartament cu trei camere, semidecomandat, situat pe Sos. Stefan cel Mare, la cateva minute de statia de Metrou. Apartamentul se afla la etajul 8/8 al unui bloc curat si civilizat, pozitionat stradal si cu vedere mixta. Locuinta are o suprafata utila de 65 mp, dispun..
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 02 sep, 15:18

zona linistita, apropiere statie metrou Gorjului, apartament spatios, centrala proprie, 2 bai, mobilat complet, disponibil imediat.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:45

apartament 3 camere decomandate la cateva minute de universitatile/metrou de la Timpuri Noi, apropiere de Parcul Tineretului.
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 19 sep, 16:06

ap 3 cam, 3/10, tv, frigider, renovat, net, cablu tv, loc parcare, CCTV scara, mall Sun Plaza, piata Berceni,, piata Sudului Mega Image,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:10

370 €
Proprietar, inchiriez ap 3 camere - ideal pt familiii cu copil,
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:25

Marriott, Sabinelor, rezidential,parcare proprie, parter din 6, nemobilat, pretabil firma, renovat nou, constructie 2012, centrala termica, apropiere mijloace de transport, intrare stradala.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 21 sep, 12:14

aproape sectia 7, Kaufland, cf. 1 dec., 75 mp, etaj 5/8, bloc 1984, 2 grupuri sanitare, mobilat, utilat, imb, g, f, p, termopan, um, liber, av, 1+ 1
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 13 sep, 11:45

apartament 3 camere decomandat cu toate imbunatatirile, loc parcare, 5 minute de metrou Piata Sudului, 2-3 minute de Mega si Lidl. Et.4/8 cu 2 lifturi si camere supraveghere
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 16 sep, 16:30

Universitate, proprietar inchiriez ultracentral rond Koganiceanu, 3 cam. semidec, 65 mp 2 dorm. Complet mobilat si utilat, ac. Vecinatati Cismigiu, Fac Medicina, metrou Izvor. Transp comun, scoli, magazine, restaurante, teatre etc.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:25

iancului, victor manu, liber, zugravit recent, etaj 10, bloc reabilitat termic, 5 min metrou, gresie, faianta, termopan, 2 balcoane, parchet, foarte spatios, contract
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 20 sep, 10:58

va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere in proximitatea parcului Plumbuita cu acces rapid catre bulevarde principale si la mai multe linii de transport in comun. Telefon.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 sep, 15:05

ProCapital Development va propune la inchiriere un apartament cu 3 camere semidecomandat, situat intre statiile de metrou Lujerului si Gorjului la etajul 10 al unui imobil construit in anul 1980.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 04 sep, 10:03

str. Baciului, la capatul autobuzului 323, cf. 1, p/10, cu imbunatatiri, cu centrala proprie,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 16:43

va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 3 camere, cu o suprafata utila de 65-75 mp, doua grupuri sanitare, balcon inchis, situate la etajele 6-9 din 13, utilate si mobilate complet.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 mai, 17:26

3 camere decomandate in bloc nou 2019. Pretabil pentru birou sau locuinta. Contract Anaf. Mutare imediata. Posibilitatea unui loc de parcare.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:26

4 camere confort 1 decomandat, nemobilat, pretabil birouri, coafor, notariat, 2 grupuri sanitare, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 13 min.
Bucuresti, 09 aug, 17:08

Bulevardul Timisoara, prima inchiriere, frumos amenajat, zugravit, mobilat/ utilat complet, etaj 2/9, se inchiriaza pe termen lung, contract ANAF, dispune de loc de parcare ADP. Se doreste familie serioasa.
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:04

beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: Zona Crangasi, strada 9 mai, o arie locativa ce are doua parcuri in apropiere, Parcul 9 Mai si Parcul Crangasi. Vegetatie si liniste. Lacul Morii la 12 minute de mers cu masina, Metrou Crangasi 10 minute de mers pe jos. O zona ..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 02 sep, 14:17

Titulescu, biserica (metrou Basarab), et. 10/10, decomandat, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 20 sep, 16:20

1988, 70 mp, inchiriez apartament 3 camere, zona Tei, Colentina, complet mobilat si utilat, decomandat, etaj 3/8, curat. Direct proprietar
 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:25

Biblioteca Nationala, apartament 3 camere, decomandat, etaj 2/9, cu imbunatatiri, mobilat si utilat, totul nou.
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 20 sep, 19:45

cf. 1, etaj 10/10+the, gresie, faianta, zugravit, parchet, termopan, liber, avans 1+1
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 17:22

particular inchiriez ap. 3 cam., cf. 1, et. 3/8, mobilat modern, toate utilitatile, loc parcare, unui cuplu,
 • Semidecomandat
Bucuresti, 20 sep, 21:00

renovat, vedere & acces stradal Calea Victoriei, vis-a-vis Gradina Eden. Etaj 6/8. Ct. proprie, contorizare individuala. Acces metrou, ASE 5 minute. Nemobilat si neutilat. Locuinta sau birou. Disponibil imediat
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 7 min.
Bucuresti, 18 sep, 07:44

proprietar ofer spre inchiriere apartament 3 camere, apartamentul este liber, in zona Drumul Taberei, sector 6.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 21 sep, 11:30

metrou, parter/8, stradal, vedere spate, mobilat, utilat complet, 2 grupuri sanitare, balcon, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, usa metalica, ac, liber, contract Anaf, 1+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 20 sep, 11:46

Ofer spre inchiriere ap. 3 cam, decent, (mobila nu este noua) clasic, nu este zugravit recent, etaj 4/4, AC, in bloc reabilitat, pozitie si zona excelenta.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 21 sep, 16:40

mobilat si utilat modern, dormitoare cu intrare separata bloc reabilitat termic,intretinere mica,contor de gaz,2 aere conditionate, curat, doua bai, et 8/10, bloc reabilitat,contract anaf, liber, plata in lei
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 21 sep, 12:17

inchiriere apartament 3 camere semidecomandat, spatios 80 mp, 2 grupuri sanitare. Distanta metrou Brancoveanu 2 minute, langa intrarea in parc. Este renovat, mobilat si utilat lux. Et 7/10,bl 1088.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 22 aug, 12:08

Procapital Development va propune spre inchiriere apartament cu 3 camere lux, in zona Tineretului. Apartamentul este compartimentat circular, renovat, mobilat si utilat recent. Et. 9/10
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 01 aug, 15:11

1/4, dec, 75 mp, 2 bai, 2balcoane, hol H, vedere mixta, centrala termica, mobilat, utilat complet, curat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, liber, zona linistita, contract Anaf, avans 2+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 16:46

3 cam etaj 4/8, suprafata utila 75mp, suprafata totala 80 mp, mobilitat si utilat modern, bucataria complet echipata, inclusiv masina de spalat vase, balcon inchis, 2 grupuri sanitare, aer conditionat.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 aug, 16:02

Prima inchiriere, Fundeni Tower, Imobil nou, cochet, modern compartimentat, finiisat si utilat, disponibil imediat, comfort si siguranta, parcare, paza, pozitionat stradal, statie in fata imobilului
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 sep, 10:59

Lacul Tei, Maica Domnului, 3 camere cf. 1 sporit, 2 gr sanitare, mobilat, utilat, plata lunar si o luna garantie, acces imediat mijloace de transport.
 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 08:19

3 camere ieftine Bucuresti
3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.