sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 163 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 500

Apartament de 3 camere de inchiriat situat stradal pe Bulevardul Nerva Traian intre Splaiul Unirii si Octavian Goga la 5 minute de statia de metrou Timpuri Noi decomandat la etajul 5 din 8 intr-un bloc foarte civilizat construit in anul 2000. Apartamentul este renovat si se inchiriaza mobilat si ..
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 09 iul, 11:19

bloc reabilitat termic, apartament 3 camere, eta 1/4, mobilat si utilat complet. Liber de la 1 august, 300 euro, 1/1 luna
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 06 iul, 11:40

Inchiriez apartament 3 camere, spatios, nemobilat, bucataria utilata, 2 balcoane, zona Patriarhie (o statie de tramvai de la Piata Unirii), incalzire centrala proprie, etaj 2.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 11 min.
Bucuresti, 07 iul, 13:50

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:15

Inchiriez apartament 3 camere, 65 mp, semidecomandat, mobilat, utilat, etaj 2/4, bloc reabilitat, vis a vis de Afi Cotroceni. Proprietar, contract (1 luna garantie + 1 luna avans).
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 07 iul, 16:10

Proprietar, inchiriez ap. 3 camera, etaj 3/8, zona linistita, in apropiere parc, gradinite, scoli, magazine.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 iul, 14:30

Pozitie buna, bloc stradal, apartament spatios, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Lujerului disponibil imediat.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 08 iul, 11:28

Inchiriez apartament 3 camere Pasaj Obor, 100m, decomandat, etaj 2/10, mobilat, utilat, 2 grupuri sanitare. Bloc reabilitat termic. La 2 minute de metrou Obor.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 08 iul, 10:25

inchiriere ap. 3 camere, deosebit, bloc nou 2008, et. 0/3, zona de nord, Bucurestii Noi, chiar vis-a-vis de parcul Bazilescu, 75 mp, living, 2 dormitoare, bucatarie, stare foarte buna, complet mobilat si utilat modern, centrala proprie, gresie, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica. Apart..
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 14:50

vedere gura de metrou, adresa pe Mihai Bravu, cf. I, etaj 1, 2 grupuri sanitare, bloc 88, mobilat si utilat complet, foarte curat, stradal, spatios
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 10 iul, 09:30

chiar pe Odobesti, piata Ambrozie, bloc reabilitat, parter in bloc 4 etaje, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, termen lung, liber, 1 luna chirie+1 luna garantie, agentie
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 8 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:06

Apt. 3 camere, demisol inalt, vila D/2E, complet renovat, mobilat si utilat lux, luminos, intrare sepatrata stradala, Ac. ,centrala, strada linistita. Proprietar. 350 euro.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:17

2.100 Lei
proprietar inchiriez apartament 3 camere, etaj 2/8, bloc anvelopat, 1 balcon mare, apartament mobilat, bucatarie utilata (frigider, aragaz, hota, masina de spalat), televizor, aer conditionat intr-o camera, apometre si contor gaze. Foarte aproape de metrou. Foarte aproape de mijloacele in comun STB..
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, 09 iul, 10:50

Strada Rascoala 1907, bloc constructie 1990, etaj 7 din 8, decomandat, foarte spatios, 74 mp, 2 bai, dispune de centrala termica proprie, mobilat si utilat complet, proprietarul stabilit in Irlanda
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 05:55

Inchiriere 3 camere, cf. 1, semidec, etaj 1, la 5 minute de metrou Dristor. Liber, mobilat si utilat modern, ideal pentru locuit, avans 1+1, preferabil termen lung. Pentru vizionari, sunati in prealabil.
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 06 iul, 00:05

5/8, intr-un bloc construit in anul 2010, confort 1, finisaje / mobilier de calitate superioara, nu se accepta animale de companie sau fumatori.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 08 iul, 15:27

Cernauti, 10 minute metrou Costin Georgian, 10 minute Mega Mall, Pantelimon, etaj 2/8, cf. 1 dec., 75 mp, bloc 1986, pe mijloc, 2 bai, vedere mixta, 3 balcoane, imb, g, f, p, um, mobilat, utilat, liber, avans 1+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 09 iul, 10:44

proprietar, inchiriez apartament modern de 3 camere, Bucuresti, sector 6, pe str. Prelungirea Ghencea, etaj 3, in bloc construit in 2009,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 iul, 18:50

Pozitie buna, bloc stradal pe bld Serbanescu, apartament etajul 2/4, spatios, 3 bai, loc parcare, apropiere mijloace de transport, disponibilitate pentru schimbari mobilier sau utilitati.
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 08 iul, 11:28

Apartament de 3 camere decomandat, mobilat si utilat, liber. 7 minute metrou
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 06 iul, 11:23

Daca vreti sa fiti aproape de parcuri, de locatii de shopping, de restaurante si multe alte locatii atractive, zona Tineretului este potrivita! La doar 5 minute de Parcul Tineretului si de statia de metru cu acelasi nume, apartamentul aflat in reprezentare exclusiva ofera, pe langa o locatie excele..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 15:56

Mall Plaza, parter, cf sporit, dec., mobila moderna, balcon, amenajari complete, plita, cuptor electric, tv, masina automata, alarma, reamenajat complet, liber, apropiere Lujerului, Militari, Crangasi.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 29 iun, 14:20

apartament 3 camere etaj 8/9, bloc pe colt, metro Muncii. Mobilat, utilat, decomandat, 2 gr.sanitare;
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 08 iul, 11:20

Dna Ghica langa Bcr, vav Parcul Plumbuita, metroul Obor la 12 min. Pipera 7min. Bloc reabilitat termic et.1/10 dec, 3 balcoane, mobilat modern, utilat complet, accesibil imediat, contract Anaf,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 11:52

negociabil, 2 dormitoare, living, bucatarie, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane inchise, mobilat si utilat. Finisaje parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, usa intrare metal, instalatii electrice si sanitare noi, ac
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 07:45

inchiriez apartament 3 camere foarte spatios, mobilat modern cu mobila de la Mobexpert, utilat, 2 leduri TV, cablu wi fi gratuit, loc de parcare, etaj 6 din 10.
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 iul, 05:55

Scoala 197, et. 5/10, decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, loc parcare adp, liber, zona linistita, pretabil familie, avans 1luna+1luna
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 02 iul, 13:05

va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 3 camere, cu o suprafata utila de 65-75 mp, doua grupuri sanitare, balcon inchis, situate la etajele 6-9 din 13, utilate si mobilate complet.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 iul, 12:55

Bulevard Regina Elisabeta vis-a-vis de Primaria Capitalei, 3 camere semidec, (2 cam+ hol locuibil) bucatarie, baie cu cabina dus, liber de persoane, termen lung,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 07 iul, 12:59

proprietar, ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, zona linistita, intersectia Nerva Traian cu Octavian Goga. Complet utilat si mobilat. Acces rapid la mai multe mijloace de transport in comun. Nu platesc comision.
 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 09:20

bloc reabilitat, decomandat, etajul 2 din 4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, nemobilat, termen lung, 1 luna garantie,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 1 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:06

2008, 6/10, decomandat, 85 mp, g+f+p+t+um+ac, centrala imobil, 2 gr. sanitare, mobilat si utilat complet, liber, Rin Grand Hotel. www.realkom.ro/ www.apartamente-vitan.ro
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 iul, 11:59

pe str. Barnova intre Dumbrava Noua si Margeanului, 3 camere decomandate, etaj 6/10, mobilat si utilat complet, renovat complet, instalatii schimbate, un singur grup sanitar, balcon la bucatarie,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18

metrou, apartament mobilat si utilat complet modern, amenajat, spatios, liber, situat la 2 minute de metrou, stradal, etaj 1,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 03 iul, 10:34

10 minute metrou si piata Minis,2 grupuri sanitare, balcon mare, bucatarie mobilata, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, termen lung,
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 14 min.
Bucuresti, 10 iul, 09:07

stradal, 10 minute de metrou, vedere spate, etaj 8/10, cf, 1 dec, 70 mp, mobilat, utilat, imb, g, f, p, termopan, um, pe mijloc, vedere spate, balcon mare, baie cu fereastra, liber, av 1+1,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 10:44

Apartament 3 camere mobilat, utilat, la cheie ideal pentru o familie,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 iul, 04:10

Housexpert Consulting va supune atentiei un apartament deosebit, cu loc de parcare subteran inclus in pret
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 09 iul, 09:22

Metrou Iancului Muncii, Maior Coravu, 3 camere, decomandat, et 7, mobilat, utilat, liber
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 29 iun, 11:10

apartament foarte spatioas aproape de la un centru comercial Lidl. Se ajunge foarte usor in centrul orasului. Sunati va rog dupa ora 14:00
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 iul, 15:25

apartament de vanzare in zona Militari, Gorgului, Profi. Apartamentul este situat la etajul 10 al unui bloc cu 10 nivele construit in 1979. Apartamentul este decomandat si nemobilat.
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 07 iul, 05:50

Pozitie buna, bloc stradal pe bld Serbanescu, bloc izolat termic, apartament spatios, disponibil imediat, apropiere mijloace de transport, disponibilitate pentru schimbari mobilier sau utilitati.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 iul, 11:28

chiar la piata Salajan pe Postavarul, parter in bloc 4 etaje, reabilitat, utilat complet, mobilat partial, frigider, masina spalat, aragaz, se doreste o familie nefumatori si fara animale, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:07

Ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, mobilat modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renoavt recent, cu centrala propie, loc de parcare, prima inchiriere, situat la 2 min
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 08:25

Chilia Veche, Liceul Lovinescu, et. 6/10, semidecomandat, mobilat moden, utilat complet, renovat, gresie, faianta, termopan, bloc izolat termic, liber, acces Auchan, linia 41, avans 1l+1l garantie
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 02 iul, 13:05

Iancului/Mihai Bravu, stradal, ap. 3 camere semidec, etaj 2/10, su. 76 mp, bloc si vedere stradala, balcon pe toata su. ap., bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet modern, liber, pret 450 E.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 30 iun, 16:49

103 mp utili, 3 balcoane, 2 bai, parcare propietate, imobil si strada foarte civilizate, ratb, orientare S-V, pretabil locuinta sau firma, intretiere foarte mica.
 • Suprafata 103 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 08 iul, 12:15

ap. 3 camere semidecomandat la intersectia Titulescu cu Banu Manta, etaj 5/8, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic, pret negociabil
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:18

Inchiriere apartament 3 camere deosebit, decomandat, et 1/8, in zona Militari-Tineretului 19, mobilat si utilat, foarte curat, liber, 425 euro.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, 10 iul, 15:09

2/10, 2 gr. Sanitare, liber, acces imediat stb, hipermarket, parcuri, scoli, gradinite.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 03 iul, 06:55

1/7, semidec., 2 wc, mobilat modern utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, geam baie, 2 unitati aer conditionat, vedere mixta, contract financiar la Anaf, liber, curat, 1+1.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 0 min.
Bucuresti, 09 iul, 13:34

3 camere ieftine Bucuresti
3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere mobilate Buc.
3 camere cu balcon Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.