sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 177 anunturi
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

ap. 3 camere confort 1 decomandat, etaj 5/8, mobilat, utilat, renovat proaspat, parchet, gresie, faianta, termopan, AC, bloc reabilitat termic, c-tie 1983, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, liber,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 20:51

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere, situat la etj 9, decomandat, 130 mp, mobiat si utilat complet modern, loc parcare subteran, termen minim de inchiriere 12 luni,
 • Suprafata 125 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 2, ieri, 20:38

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere, semidecomndat. 64 mp, mobilat si utilat, A/C, liber. Termen minim 12 luni, avans 1+1 garantie,
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 20:37

et. 1/3, semidecomandat, 100 mp, mobilat si utilat complet, bucatarie open space, centrala proprie, A/C, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, lift, termen minim 12 luni, avans 1+1 garantie,
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 1, ieri, 20:36

9/10,cf.I sdec 85mp, toate imbunatatirile,mobilat complet modern, utilat complet , liber , imobil reabilitat, clasa energ.A, 4 minute metrou ,1luna avans 1 luna garantie 50% din prima chirie comision
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 20:06

comision 0 %, sectia 7, etaj 3/10, mobilat si utilat, mobilier mixt, dormitoare cu paturi, 2 tv, curat, um, ac, 7-8 min. metrou, scoala in vecinatate, liber, ideal cuplu sau familie, avans 1+1, vecinatati Lacul Tei, Obor, Stefan cel Mare, Pipera
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 19:06

etaj 7/8, transformat din 4 camere, mobilat si utilat complet, curat, spatios, luminos, ideal familie, cupluri. Vezi video, liber, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati Obor, Dacia, Carol, Universitate
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 19:04

Apartament 3 camere,semidecomandat, mobilat si utilat,ac, et. 1/8, reabilitat, mobilat si utilat, 2 bai, 1980, 2 balcoane, langa parc si metrou Tineretului, se accepta cupluri si animale de comanie.
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 18:42

ocazie, 5min parc, zugravit nou, prima inchiriere, clasic modern, conditii bune, curat, mobilat si utilat complet, bloc izolat termic, et 4/4, terasa refacuta, ac,tv, termen lung, anaf,agentie, rugam seriozitate!
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 17:22

Apartament 3 camere + parcare, 102 mp, etaj 4 din 7, bloc 2018, mobilat si utilat modern, centrala proprie, utilitati individuale, acces STB si metrou V. Ialomitei / C. Brancusi la 5 minute. 590 EURO
 • Suprafata 102 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 16:56

Proprietar - apartament proaspat renovat, foarte luminos, situat pe Sud-Est. Are vedere pe 2 parti ale blocului. 3 camere, 2 bai (baie cada pe colt si un wc de serviciu), bucatarie si camara, hol si inca o debara.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 16:10

1.000 €
imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,
 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:18

cu toate utilitatile si aparatura noua, bloc construit 2016, proprietar,
 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:59

pe o strada foarte linistita, etaj 1/4, mobilat si utilat complet, foarte curat, dispune de centrala proprie de apartament, dressing incapator, iar balconul este inchis in termopan.
 • Suprafata 85 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:46

350 €
Obor - Avrig, apartament 3 camere, etaj 9 din 10, semidecomandat, proaspat renovat, mobilat, utilat, 5 minute de metrou
 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:40

Proprietar inchiriez apart. cu 3 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/4, situat in apropiere de metrou si parcul Titan, bloc si zona linistita, parcare, 1+1 garantie, termen lung, contract Anaf.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 14:10

chiar la intrarea in parcul Vacaresti si parcul Tineretului, 4-5 minute mall, 2 gr. sanitare, liber, termen lung.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:21

Domenii, apartament 3 cam + hol locuibil, in vila, et 1/1+M, 82mp, mobilat, utilat, proaspat zugravit, centrala termica si sobe cu gaz, pretabil locuinta, birou, pret 650 euro/ luna
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:18

3 camere situat stradal pe Bd. Mircea Voda, la 5 minute de statia de metrou TimpuriNoi, mobilat si utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat rufe, 2 aparate de aer conditionat).
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:10

Va propun spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in imediata vecinatate a Parcului Tineretului, mai exact pe Calea Vacaresti, cu vedere mixta si acces la mijloacele de transport in comun.
 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:10

2/10, cf. 1, dec, 78 mp, 2 bai,3 balcoane, vedere mixta, bl reabilitat termic, mobilat, utilat, g+f+t, usa metalica, zona linistita, liber, contract la Anaf, avans 1+1, fara straini si animale de companie, agentie.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 2, ieri, 13:08

Apartament 3 camere decomandat etaj 5/10 mobilat utilat renovat 2 gr sanitare -balcon inchis parchet aer conditionat langa piata 1 Mai -Victoriei -metrou
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 1, ieri, 12:55

etaj 1/8, decomandat, mobilat si utilat complet, termopan, ac, masina spalat, lcd, 2 gr. sanitare, liber. Vecinatati: parc Tineretului, Nerva Traian, Splaiul Unirii, metrou Timpuri Noi (3 min pe jos).
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:32

la 5 minute de statia de metrou, bloc 1980, etaj 7/8, complet mobilat si utilat modern, multiple spatii depozitare tip dressing, doua bai, aer conditionat, foarte luminos, disponibil imediat.
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:31

mobilat ultramodern, lux, termopan, aer conditionat, masina de spalat vase/ rufe, dressing incapator, geam la baie spre exterior, balcon inchis in termopan cu vedere spre Calea Dorobanti, loc de parcare ADP, bloc anvelopat
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 1, ieri, 12:29

Apartament luminos, decomandat, mobilat si utilat modern, pozitie excelenta, 2 tv lcd, masina spalat, doua bai, balcon inchis, disponibil imediat.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 12:25

apartament 3 camere, str. Herta, etaj 2, mobilat clasic, utilat, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, in apropiere magazine, banci, Stadion National Arena,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:20

mobilat complet, etaj 4, vedere mixta, centrala apartament, parcare, 2 bai, termen lung, contract, seriozitate, agentie/chei,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 12:19

etajul 1/7 intr-un bloc construit in anul 1991, decomandat, cu o suprafata de 110 mp., confort 1 sporit, usa dubla antiefractie (la intrare), tamplarie geam termopan, aer conditionat, electrocasnice.
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 12:06

etajul 10/12 intr-un bloc construit in anul 2017, confort 1, cu o suprafata utila de 90mp + 1 balcon de 4,5 mp + terasa de 70 mp, centrala termica proprie, aer conditionat, electrocasnice, mobilat
 • Suprafata 161 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:06

bloc nou 2011, complex rezidential Vitan Residence, etaj 1/8, mobilat si utilat complet, bucatarie open space, termopan, aer conditionat, masina spalat, centrala imobil cu contorizare individuala.
 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 12:05

inchiriere apartament 3 camere in zona Soseaua Iancului - la 5 minute de Mall Vitan, decomandat, mobilat, utilat, plita, hota, cuptor, masina de spalat Ariston, frigider Ariston. Pret 2000 ron,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 11:51

Unirii, Corneliu Coposu - Stradal, apartament 3 camere, semidecomandat, suprafata 70 mp, 2 balcoane, etaj 5/6, imobil 1931. Starea imobilului este buna. Apartamentul este renovat. Finisaje: vopsea lavabila, faianta, parchet, gresie, ferestre cu geam termopan, usile interioare sunt din lemn, iar usa ..
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:40

cf. 1 decomandat, etaj 4/4 renovat recent, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, obloane 2 gr. sanitare, 2 balcoane mobilat utilat nou prima inchiriere liber contract Anaf,
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:36

Apartamentul este situat Iintr-un imobil din 1990 la etajul 1/P+5. Acesta este decomandat ,cu o suprafata utila totala de 86 mp. Este complet renovat, se inchiriaza mobilat si utilat complet.
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:26

Drumul Taberei ap. 3 cam, mobilat cu mobila stilata si utilat, frigider, masina de spalat, aragaz, termopan, usa metalica, balcon, clienti seriosi, foarte curat, disc.,
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:53

Centrul Vechi 3 camere, vis-a-vis de spitalul Coltea, et. 3/5, decomandat, mobilat, utilat, curat, proaspat zugravit, pretabil familie, studenti, metrou, mijloace de transport,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 10:42

et. 4/5, bloc 2016, mobilat utilat complet, luminos, spatii generoase de depozitare, centrala proprie, balcon, foarte luminos, boxa de 6 mp,
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:30

Piata Victoriei 3 cam. 2 bai, mobilat, 2 aparate ac, masina, uscator, bucatarie de comanda, baie lux, cablu, HBO, bloc cu sec. video, lift nou, parchet lemn natural, debara, frigider nou, proprietar,
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:27

inchiriere apartament 3 camere decomandat, mobilat utilat nou, 12 min. de metrou Dristor,
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:18

Parcul Crangasi, linia lui 41, confort 1, decomandat, mare, spatios, etaj 2, mobilat complet, masina de spalat, tv, aragaz. frigider, zugravit, parchet, gresie, faianta, contorizat, agentie
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 10:07

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 2 TV, aer conditionat, combina frigorifica, congelator, bucatarie spatioasa,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 09:44

stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, renovat, mobilat, masina spalat, aer conditionat, liber,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 09:43

oferta Proprietar inchiriez apartament 3 camere, semidecomandat, mobilat, utilat, renovat. Zona Obor-Colentina Kaufland, etaj 2
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 09:40

de inchiriat 3 camere decomandat 72 mp etaj 4/8 renovat complet mobilat utilat nou la 3-5 minute de mers pe jos fata de magazinul Unirea si metrou Unirii pe Corneliu Coposu,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:39

la 2 minute de statia 41 si la 10 minute de metrou Lujerului. - etaj 3/4 - frigider, masina de spalat, plita si cuptor electric - contoare apa si repartitoare calorifer
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:29

confort 1, semidecomandat, parter/10, suprafata 70 mp, renovat de curand, mobilat si utilat, mobila bucatarie noua, repartitoare si apometre cu citire din exterior, 5 min. Piata, 8 min. metrou si parc,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:27

3 cam., complet renovat, mobilat si utilat nou cu acces imediat la metrou si mijloace de transport. Proprietatea este decomandata, dispune de masina de spalat, g, f, p, termopan, ac, balcon inchis
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 09:23

va prezentam in exclusivitate un ap. de 3 camere, et. 4/8, 2 gr. sanitare, mobilat si utilat elegant, liber, stradal, vedere mixta, fara animale,
 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:15

3 camere confort 1 semidecomandat, semimobilat, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, masina de spalat, frigider, loc de parcare,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:04

3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere Bucuresti
3 camere renovate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere decomandate Buc.
Titan - Dristor