sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 180 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

Splaiul Unirii, intre Camera de Comert si Timpuri Noi, apartament 3 camere, decomandat, finalizat in anul 1993, vedere mixta, curat, balcon inchis, direct proprietar,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 18:10

inchiriez apartament 3 camere spatios, cu balcon pe 2 camere - dormitorul mare si sufrageria, baie mare cu cada + baie de serviciu, holul are 2 debarale incapatoare,
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:10

proprietar, colaborez cu imob.Apartament deosebit, complet mobilat si dotat, pt. chiriasi deosebiti. Are 1 dormitor, living, sufragerie, bucatarie, baie cu cada, WC serviciu, 2 balcoane, 2 dressinguri, 2 holuri. Alarma, interfon, internet, 2TV, usa blindata, apometre, repartitoare etc. Bloc monolit ..
 • Suprafata 90 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 15:26

proprietar inchiriez apartament 3 camere mobilat si utililat in complex FeliCity Residence, 2 locuri de parcare subteran, living generos, centrala, aer conditionat, gradini, securitate,
 • Suprafata 107 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:10

3 camere, 2 bai; complet mobilat si utilat (combina frigorifica, cuptor electric, plita, cuptor microunde, cafetiera, televizor, masina de spalat, aer conditionat, centrala); loc parcare subteran.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:45

1.300 €
complex Persepolis, etaj 1 din 4, loc parcare subteran
 • Suprafata 145 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:10

apartament cu 3 camere, situat stradal, in Berceni, la 10 minute de metrou Piata Sudului si la 3 minute  statie RATB. Blocul e construit in 2002, etaj 7 din 8, loc de parcare platit, in apropiere este  parc, piata, scoala. Apartamentul este renovat in octombrie 2019, este decomandat, complet utila..
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 09:40

apartament 3 camere confort 1, et. 1/8, bloc reabilitat termic, complet renovat, mobila noua lux, doua balcoane,
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 15:08

ofer apartament 3 camere inchiriere, etaj1, bloc P+4, stradal, curat, conditii civilizate zona Pantelimon, vis-a-vis spitalul Sf. Pantelimon. Inchiriez doar la persoane serioase,
 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:10

Drumul Taberei, Romancierilor, ap. 3 cam, dec. 70mp, mobilat si utilat. Frigider, masina de spalat, aragaz, ac, usa metalica, tv, negociabil.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:55

Inchiriez apartament 3 camere cu garaj, 2 balcoane, termen lung, mobilat si utilat complet,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:15

proprietar ofer spre inchiriere ap 3 cam. 2 bai, 2 dormitoare, mobilat si utilat modern, proaspat zugravit, centrala, 2 terase, dormitor cu baie in interior, metrou, tramvai, autobuze. Neg.,
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 08:10

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:30

inchiriere 3 camere complex Jupiter, et. 3/11. Mobilat, utilat, loc de parcare subteran.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 08:55

Apartamentul este situat in zona Dorobanti foarte aproape de Restaurantul Perla intr-un bloc nou si intr-o zona linistita. Apartamentul arata impecabil, nelocuit cu toate imbunatatirile necesare. Se inchiriaza echipat (electrocasnice noi), utilat si mobilat (mobila la comanda) recent. Apartamentul e..
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 01:35

GalaxyImob va prezinta spre inchiriere un apartament cu 3 camere decomandat, situat in zona mall Vitan.
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:05

bd. Ion Mihalache, inchiriez 3 camere etaj 5/8, 2 gr. sanitare, renovat, termopan, mobilat si utilat nou. Avans 1+1 luna garantie,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00

la 5 minute de Herastrau, apartament 3 camere, conf 1, semidecomandat, etaj 2/7, cu imbunatatiri, mobilat (nemobilat) utilat,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:42

Virtutii, mobilat si utilat modern, decomandat, apropiere mijloace de transport, centrala proprie, suprafata mare, luminos, et 2/4,liber la 01.12
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:15

la 7-8 minute de metrou, etaj 7/8, deosebit, modificat open space, living generos, bucatarie echipata complet, ac, dressing, 2 bai, 2 balcoane, finisaje de calitate, Smart tv, internet.
 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:12

foarte spatios (84 mp), mobila si finisaje ultramoderne, utilat complet, 2 gr sanitare, in dormitorul "birou" se poate cumpara la cererea chiriasului o canapea extensibila/ pat, dressing spatios,
 • Suprafata 84 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:08

1 Mai (Compozitorilor), 5-7 minute Favorit, Auchan, tramvai 41, loc parcare Adp, etaj 8/10, renovat renovat recent, 2 grupuri sanitare, toate utilitatile, mobilat, utilat complet, liber, contract finaciar
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:21

Chiar la Mall Park Lake ai Parcul IOR, mobilat si utilat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, fara animale de companie. Liber, termen lung,
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:18

la 5 min. de metrou, 4/8, cf. 1, 2 bai, 2 balcoane, vedere parc Circ, bloc 1986, termen lung,
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:25

baie+wc serviciu, centrala proprie,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 21:16

decomandat, et 7/8, mobilat/utilat complet, clasic si modern, recent igienizat, 2 gr sanitare, balcon, foarte curat, loc parcare adp, boxa subsol. Acces rapid metrou 10 min mers pe jos,stb,centru. Agentie
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 oct, 19:44

5/8, decomandat, 80 mp, liber, mobilat si utilat modern, acces rapid: Unirii, Nerva Traian, Timpuri Noi, Tineretului, Decebal, Dristor, 1+1.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 18 oct, 19:39

Brasoveni, etaj 2/8, semidec, mobilat si utilat complet, zona verde, 5 min parc, pretabil locuinta/firma, disponibil termen lung, contract Anaf-avantaj decontare, avans 1+1, vecinatati: Pipera, Colentina, Obor.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 18 oct, 19:39

stradal, apartament 3 camere, etaj 3/8, cu imbunatatiri, mobilat si utilat complet, totul nou,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 18 oct, 19:37

decom, et 7/8, 75mp, 2 grupuri sanitare, renovat, cu imbunatatiri, mobilat modern, utilat complet, liber, contract ANAF inclus, apropiere Favorit, AFI Cotroceni, 13 Septembrie, Drumetul, Sebastian,1+1
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 19:31

decomandat, et 6/10, mobilat/utilat clasic, fara imbunatatiri, doar termopane si usa metalica, bloc reabilitat, apartament mochetat, decent. acces rapid stb, scoala, magazine liber, rog seriozitate, agentie.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 19:08

2/8, cf 1, dec, 75 mp, 2 bai, vedere mixta, bloc reabilitat termic, loc de parcare, mobilat modern, utilat complet, curat, g+f+p+t, usa metalica, liber, contract la Anaf, avans 1l.+1l. Termen lung.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 18 oct, 18:26

apartament 2 camere 196, 2 aparate aer conditionat, stradal, deasupra metrou,
 • Suprafata 53 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 18:15

700 €
Piata Alba Iulia, renovat lux, mobilat nou, utilat complet, aer conditionat, decomandat, pozitie deosebita, contract Anaf inclus, adiacent Decebal, Burebista, Bd. Unirii.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 18:02

2/8, cf1, dec, 75 mp, 2 bai, vedere mixta, bloc reabilitat termic, loc de parcare, mobilat modern, utilat complet, curat, g+f+p+t, usa metalica, liber, contract la Anaf, avans 1l+1l. Termen lung.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 18 oct, 18:01

particular inchiriez apartament 3 camere situat langa Parcul Florilor la etajul 5 din 10. Apartamentul este mobilat, utilat si prospat renovat. Bloc foarte curat cu scara civilizata si vecini linistiti
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 16:50

3-4 min. metrou, 2/10, vedere mixta, contract ANAF inclus (avantaj decontare), ideal cadre MAI, studenti,avans 1+1, comision agentie 50%. Vecinatati: Muncii, Ferdinand, Pantelimon, Obor,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 oct, 16:39

apartament 3 camere decomandat etajul 6 /8 bloc 2001 monolit, vederea este pe Calea Victoriei fiind mobilat si utilat avand destinatia resedinta.
 • Suprafata 91 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 18 oct, 15:15

ap nou lux, 2007 str. Pechea, langa spitalul Medicover. Mobilat complet Mobexpert, utilat complet inclusiv masina spalat vase (Bosch, Samsung, LG, Indesit, etc), CT proprie
 • Suprafata 98 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 14:42

Prima inchiriere, Fundeni Tower, Imobil nou, cochet, modern compartimentat, finiisat si utilat, disponibil imediat, comfort si siguranta, parcare, paza, pozitionat stradal, statie in fata imobilului
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 13:41

- 4 minute metrou, mall, ap. 3 camere, confort 1, 2 gr sanitare, spatios, amenajat - mobilat si utilat modern, et 3/8, disponibil imediat.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 18 oct, 13:10

decomandat, mobilat si utilat modern, langa metrou si stb 41, loc parcare, liber, doua grupuri sanitare, stradal, vedere mixta, termen lung.
 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 18 oct, 12:46

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un ap in zona Grozavesti. Inchiriere apartament 3 camere Grozavesti - Plevnei, complex Orhideea Gardens, bloc 2009, la 10 minute metrou Grozavesti.
 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 18 oct, 12:40

va prezentam un apartament deosebit situat la etajul 8 in imobil finalizat in anul 2018. Apartamentul este compus din 3 camere decomandate si masoara 120 mp.
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 12:40

3 camere, 2/8, decomandat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 95 mp totali, 87 mp utili, g+f+p+t+um+3 ac, renovat, mobilat si utilat, vedere stradala, www.realkom.ro
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 12:32

2/10, um, Ac, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, contract ANAF, liber,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 12:26

vis-a-vis Biblioteca Nationala,1/8,decomandat,2 wc, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 3 aparate aer conditionat, mobilat, utilat complet, pozitie superba, zona linistita, liber, contract Anaf, 1+1
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:59

Decebal, 3/8, decomandat, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aparate aer cond, 2 wc, 2 balcoane, stradal, liber, la prima inchiriere, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:59

1/4, dec, 75 mp, 2 bai, 2balcoane, hol H, vedere mixta, centrala termica, mobilat, utilat complet, curat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, liber, zona linistita, contract Anaf, avans 2+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 11:59

ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere mobilat modern, utilat complet frigider, aragaz, masina de spalat, renovat recent
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 11:57

7/10, cf. 1, spatios, ferestre mari, foarte luminos, complet mobilat, mobila noua, complet utilat, 2 aparate de aer conditionat, acces rapid spre metrou, se solicita chiria in avans pe mai multe luni,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:57

Next Step Realty va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, situat la etajul 1 dintr-un total de 8 etaje, intr-un bloc finalizat in anul 1995 situat pe B-dul Octavian Goga chiar la intersectia cu B-dul Mircea Voda, in imediata apropiere al B-dului Unirii, Camerei de Comert, Bib..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:56

Next Step Realty va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere, 2 dormitoare, etaj 3 / 8, P 8E, confort I, decomandat, constructie finalizata in anul 1993, 85 mp, supr. utila : 78 mp, utilat, mobilat, o bucatarie, 2 bai, 2 balcoane, in apropiere de metrou, transport in comun, parc, magazine, ..
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:56

metrou, parter/8, stradal, vedere spate, mobilat, utilat complet, 2 grupuri sanitare, balcon, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, usa metalica, ac, liber, contract Anaf, 1+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:55

In vecinatatea Televiziunii Romane va recomand acest frumos apartament de 3 camere de 150 mp. cu o terasa de 60 mp., 2 locuri de parcare in garajul subteran. Apartamentul este mobilat si echipat complet. Pentru mai multe detalii contactati-ma.
 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 11:51

apartament de lux cu 3 camere, aproape de Piata Romana, ASE, colegiul Goethe, la etajul 1/P+3, cu 2 bai, bucatarie utilata Franke, terasa mare, mobila Mobexpert, termopan. Fara animale de companie
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:49

zona Ceahlau, decomandat etaj 2/8 renovat complet mobilat si utilat 2 grupuri sanitare (unul cu cada celalalt dus) baie cu aerisire naturala (geam), 2 aparate aer conditionat apropiere metrou/stb 41,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 18 oct, 11:39

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere mobilate Buc.
3 camere cu balcon Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.