sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 193 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

Apartament situat pe strada Dristorului colt cu Decebal, bloc, renovat recent, mobilat modern, apropriere statie 104, liber, se poate mobila dormitorul mic, ideal rezidenta sau birou
 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 14:58

mobilat si utilat complet, apartament in bloc cu finalizare 2019, contorizare separata de gaz,complex Militari Residence fara taxe de mentenanta, la 3 minute de statie Ratb si 10 minute de metrou.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:45

an constructie 2019, 98 mp, decomandat, 2 balcoane, parcare subterana, prima inchiriere, proprietar, complet utilat si mobilat lux.
 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:02

Apartament superb, luminos si linistit, vedere mixta, et. 8/10, bloc 1983 reabilitat termic, decomandat, 80 mp utili, 2 balcoane, 2 bai, renovat in totalitate recent, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, Smart TV 50", masina spalat rufe si vase, 3 aer conditionat. Trei camere trasformate din ..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:50

Aviatiei apartament 3 camere, decomandat, luminos, etaj 3/4, bloc din ’90, str Elena Caragiani, complet mobilat mobila facuta pe comanda si utilat, masina de spalat rufe, masina de spalat vase, masina de uscat rufe, hota, frigider incorporat, cuptor electric, TV, paturi matrimoniale in dormitoare,..
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:08

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:15

Duplex cu parter deschis, etaj cu doua camere si baie. Se poate deconta. Este liber pentru vizionari. Se percepe o luna garantie + o luna + diferenta pana la data de intai daca este in jur de 15 ale lunii. Nu percepem comision de inchiriere este proprietate personala.
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:10

pe str. Barnova intre Dumbrava Noua si Margeanului, 3 camere decomandate, etaj 6/10, mobilat si utilat complet, renovat complet, instalatii schimbate, un singur grup sanitar, balcon la bucatarie,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18

Ap. 3 cam. situat la 1 min. de metrou Piata Romana, la etajul 5/7, supraf 110 mp, mobilat si utilat complet, 2 bai, 2 balcoane, 2 TV, 3 AC, multiple spatii depozitare, contract anaf, liber.
 • Suprafata 110 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:42

3 minute pana la metrou, cf. I decomandat, toate imbunatatirile, curat, mobilat si utilat complet, liber, vizite urgent, pozitie excelenta.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:25

foarte spatios la 3 min. de metrou Bucur Obor, vis a vis de Mall Veranda, langa Kaufland, reabilitat termic, renovat recent. Utilat si mobilat complet. 2 tv
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:42

Metrou Mihai Bravu, inchiriem in bloc nou finalizat apartament cu 3 camere decomandat. Mobiliar nou, 2 grupuri sanitare, loc de parcare in curtea blocului inclus. Avem si ap. cu 2 cam. si garsoniere.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:31

1.100 €
imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,
 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:18

ap. 3 camere semidecomandat la intersectia Titulescu cu Banu Manta, etaj 5/8, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic, pret negociabil
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:18

Piata Alba Iulia, etaj 5, vedere mixta, 2 balcoane, bucatarie open, 2 grupuri sanitare, locuinta,
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 22:50

langa statia de metrou, mobilat si utilat, vedere mixta, et 6/9, contorizat, cablu si internet, dormitoare separate, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, pret usor neg
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 20:35

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa. Inchiriere apartament 3 camere Baneasa, Sisesti, langa Restaurant Casale, bloc 2019.
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:13

Apt. 3 camere, demisol inalt, vila D/2E, complet renovat, mobilat si utilat lux, luminos, intrare sepatrata stradala, Ac. ,centrala, strada linistita. Proprietar. 350 euro.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:17

proprietar, inchiriez ap 3 camere et 4/4, zona Beller - Dorobanti, decomandat, mobilat si utilat complet. Bloc reabilitat. Scara curata. in apropiere: parcuri, magazine, restaurante, scoli, gradinite.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:20

1.200 €
Direct proprietar, strada C. Dobrogeanu Gherea, inchiriez apartament 150 mp, living 50 mp, 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie, complet utilat si echipat. Tv led 160 cm, masina de spalat, masina de spalat vase,
 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25

Direct proprietar in Baneasa, strada C. Dobrogeanu Gherea, inchiriez apartament 3 camere, 100 mp, living 30 mp, 2 dormitoare, baie, bucatarie, complet utilat, finisaje de lux, tv led 160 cm. Aproape de parcul Herastrau.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25

1997, bloc reabilitat, decomandat, etaj internediar, balcon, doua bai mari, hol H, structura deosebita, confort I sporit, complet mobilat / utilat, renovat 2020, piata, parc, supermarket
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:32

Loc parcare inclus, in ansamblu rezidential, in vecinatea centrelor comerciale, mijloace de transport la 7 min., costuri reduse intretinere, centrala termica, 2 terase,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:25

bloc reabilitat term. Ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, mobilat modern, utilat complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovat recent.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:13

Calea Victoriei, Radisson, Amzei, nou -etaj 2/5, prima inchiriere, centrala termica, instalatii sanitare si electrice schimbate, aer conditionat, mobilat-utilat complet nou, disponibil imediat.
 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:10

Pasaj Lujerului Complex Gran Via Park, pozitie foarte buna, Plaza Mall, etajul 1/7, bloc din 2018.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:54

Parcul Drumul Taberei, pozitie buna, zona linistita, bloc anvelopat termic, apropiere mijloace de transport in comun.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:54

proprietar, ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, zona linistita, intersectia Nerva Traian cu Octavian Goga. Complet utilat si mobilat. Acces rapid la mai multe mijloace de transport in comun. Nu platesc comision.
 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 09:20

3 camere Universitate 450 euro discutabil, 3 camere Bucur Obor 420 euro discutabil, 2 camere Colentina Teiul Doamnei 320 euro discutabil. Toate mobilate, utilate, renovate, proprietar
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:08

Grozavesti, Metrou Grozavesti, Carrefour Orhideea -900 m, AFI Cotroceni - 1.2 km Prima inchiriere, Totul nou, de la mobilier la finisaje si accesorii. Sunt 2 dormitoare, living, 2 gr.san, 2 balcoane.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 06:37

Strada Rascoala 1907, bloc constructie 1990, etaj 7 din 8, decomandat, foarte spatios, 74 mp, 2 bai, dispune de centrala termica proprie, mobilat si utilat complet, proprietarul stabilit in Irlanda
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 05:55

ap. 3 cam, 7/8, complet mobiltat, utilat, tv, msr, msv, frigider, instalatii noi Grohe, renovat, net, cablu tv, loc parcare, CCTV scara, piata Berceni, Mega Image, metrou, mall Sun Plaza, Grand Arena.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 01:40

inchiriez apartament lux, 3 camere, Rotar Park Residence, zona Militari,Pacii metrou, bloc 2018, totul nou, prima inchirere, decomandat, suprafata aprox 72 mp, etaj 3/11,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 01:24

str. Iriceanu, bloc 1980, etaj 5, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat mai putin un dormitor care se poate mobila la cerere, centrala termica
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 10 iul, 18:41

Bd unirii nr 7 (la Fantani), apart et 3/8, mobilat utilat pt locuit, contract Anaf, sunt proprietar,
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 10 iul, 18:07

Unirii Fantani nr 7, apart etaj 3, mobilat si utilat pt locuit contract Anaf, sunt proprietar.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 10 iul, 17:52

apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etajul 3/4, situat in spatele parcului pe aleea Pascani, mobilat si utilat (aragaz, frigider, masina de spalat), gresie, faianta, parchet, termopan, um.
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 17:23

390 €
Inchiriez apartament Titan cu loc de parcare
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 10 iul, 16:29

Apartament cu 3 camere ultracentral, zona Piata Unirii, in spatele magazinului Cocor, la 10 min de mers pe jos catre metrou, mobilat si utilat complet. Pretul este usor negociabil.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 16:11

3 cam. et 2/8, 68mp, mobilat utilat complet, 2 bai, balcon inchis cu termopan, dotat cu aparat de aer conditionat, cuptor microunde. Finisat integral, usa metalica, termopane si rulouri la fiecare geam
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 10 iul, 15:15

Inchiriere apartament 3 camere deosebit, decomandat, et 1/8, in zona Militari-Tineretului 19, mobilat si utilat, foarte curat, liber, 425 euro.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, 10 iul, 15:09

Apartament cu 3 camere de inchiriat in zona Unirii, situat pe strada Corneliu Coposu, decomandat,spatios, luminos, renovat modern, complet utilat si mobilat, centrala proprie, aparat de aer conditionat, balcon, 2 bai. Apartamentul arata foarte bine si este situat in zona centrala, aproape de magazin..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 10 iul, 15:06

Aparatament frumos amenajat cu 3 camere situat pe strada Mihail Sebastian, zona 13 Septembrie, inspre Razoare, decomandat, complet utilat si mobilat, 2 bai, etaj 5, AC, balcon. Apartamentul arata foarte bine, este curat si foarte primitor. Va asteptam cu drag la vizionari!
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 14:16

Apartament 3 camere, 2 bai, decomandat in zona Monitorului Oficial, 13 Septembrie, Panduri. Este complet mobilat si utilat totul nou, prima inchiriere. Se poate adauga mobilier la cerere.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 10 iul, 13:18

loc parcare AdP. Drumul Taberei, apartament 3 camere decomandat, 2 grupuri sanitare, loc parcare Adp, aer conditionat, mobilat, utilat complet, zona Compozitorilor Ghencea, tramvai 41, disponibil imediat
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 13:10

inchiriez duplex, zona rezidentiala, cu vedere spre Lacul Tei, Bucuresti, sector 2. 100 mp. 3 camere, Aleea Strandul Tei, aproape de multinationalele din Pipera, complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 12:56

Belvedere Residence Soseaua Fabrica de Glucoza No 6-8, Nord Rezidential Exclusive. Apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, ultra lux, colaborez cu agentii.
 • Suprafata 85 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 10 iul, 12:34

Bld. Gheorghe Magheru, nr 24, imobil construit 1979, la etajul 6, decomandat, renovat, mobilat-utilat, comision 0% chirias.
 • Suprafata 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 10 iul, 12:07

3 camere, decomandat, mobilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, canapele extensibile, pat, 2 balcoane, dressing, 2 bai, ac, aragaz, combina frigorifica, masina spalat, usa metalica.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 10 iul, 12:02

Modern, et. 3/8, dec, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, tv, ac. Vecinatati: Petricani, Doamna Ghica, Barbu Vacarescu, Floreasca, Stefan cel Mare.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 10:55

agentie inchiriaza 3 camere in zona Cismigiu, modern, centrala proprie, ac, tv, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi. Vecinatati Calea Victoriei, Universitate, Stirbei Voda, Izvor, Romana.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:53

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un ap in zona Tineretului. Inchiriere apartament 3 camere Vacaresti Mihai Bravu Pod, complex Asmita Gardens, bloc 2009, la 2 min. de metrou Mihai Bravu
 • Suprafata 115 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:50

Vrei sa locuiesti in Dorobanti zona Beller in vecinatatea Parcului Floreasca si sa te bucuri de liniste? Acest apartament este alegerea ideala pentru tine. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati.
 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:50

Str. Anastasie Panu. Un apartament pregatit sa devina locuinta ta. In bloc reabilitat, et. 6/8, decomandat, centrala termica, aer conditionat, 2 bai. Loc de parcare inclus. 0% comision
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 10 iul, 09:50

3 camere mobilate Buc.
3 camere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere cu balcon Buc.
3 camere renovate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.