sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 4+ camere - 18 anunturi
Zona: București
Pret: max 600

etajul 5, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, termen lung, liber
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 15 apr, 09:00

et. 3/4, modern, reabilitat termic, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, tv led, ac. Vecinatati Dristor, parc IOR, Titan, Nicolae Grigorescu, Auchan, Mihai Bravu, Trapezului. OIA 30709,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, 14 apr, 09:43

et. 3/6, 4 camere, 2 gr. san, balcon, nemobilat, ac. Vecinatati: Victoriei, Magheru, Universitate. Intrare/ vedere stradala, pretabil firma/ locuit. Termen minim 12 luni, avans 1+1 garantie,
 • Suprafata 128 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:25

apartament 4 camere sos. Iancului (in bloc anvelopat, curat si bine organizat, cu tevi noi pe verticala si interioare), situat la 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Iancului/ autobuze 330, 104, 311/ troleibuze 90, 69, 85/ tramvai 10, 46, 55 - semidecomandat, parchet / gresie / faianta,..
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 2, azi, 09:10

apartament 4 camere, decomandat, etaj 5/8, cu imbunatatiri, modern, nemobilat, neutilat, 2 bai, 3 balcoane, bloc in faza finala de reabilitare termica.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 apr, 20:10

Foarte aproape de metrou, 4 camere, conf 1, Dec, etaj 1/8,cu imb, mobilat si utilat complet, 2 bai, 2 balcoane,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:35

inchiriez apartament 4 camere, decomandat, 89 mp, bloc 4 etaje, aproape de metrou Romancierilor, complet mobilat si utilat. Vizionari dupa ora 18:00, fara comision
 • Suprafata 89 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, 13 apr, 02:25

Va prezentam spre inchiriere un apartament situat la demisolul unei vile situate pe Aleea Modrogan. Proprietatea este situata in centrul Bucurestiului, in cea mai exclusivista zona si totodata restrasa de zgomotul orasului. Apartamentul are 4 camere, acces separat si este renovat.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • 8 min.
Bucuresti, 13 apr, 20:40

Va oferim spre inchiriere acest apartament situat in imediata apropiere a statie de metrou Lujerului. Apartamentul este situat la etajul 2, este mobilat si complet utilat, exact ca in fotografii.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 15 apr, 08:05

Apartament 4 camere decomandat, liber, zona Victoriei, 90mp, 2 bai, curat, reabilitat termic.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 1, 11 apr, 20:50

4 camere mari, luminoase, 135 mp, et. 3/4, dec., mobilat, utilat complet, p, g, f, t, curat, dressing, 2 bai, 2 balcoane mari. Loc de parcare inclus. Zona retrasa, sigura, linistita. Termen lung. Liber
 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 13 apr, 10:50

7/8,mobilat si utilat, 2 gr.sanitare, 2 balcoane, curat, pretabil familie/ cupluri, termen lung, liber, vezi video,avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati: Drumul Sarii, Panduri, Cotroceni, Prosper,Unirii
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 5, 12 apr, 23:36

intre Fantani si Casa Poporului, fara comision, vedere mixta, etaj 3, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 aparate aer conditionat, locuit/ firma
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 3, 08 apr, 07:06

proprietar inchiriez ap. 4 camere, etaj 3/8, Bucuresti, sect. 2, Calea Mosilor, nr. 241, 2 bai, 3 dormitoare, 1 sufragerie,1 balcon, 1 hol, termopan, parchet, renovat de curand, 3 aparate de aer conditionat, reabilitat termic. Se poate inchiria si firmelor pentru punct de lucru. Pret negociabil.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 2, 11 apr, 13:21

4 camere, ideal pentru birouri, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, aer conditionat, in bloc tip vila cu 2 etaje, liber,
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 12 apr, 12:53

4 camere, cf. 2, g, f, p, t, um, ac, scara curata, et. 1/4, bl. reabilitat, centrala, mobilat, utilat, 1+1
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 13 apr, 11:25

4 camere, cf. 2, g, f, p, t, um, ac, scara curata, et. 1/4, bl. reabilitat, centrala, 1+1,
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 15 apr, 18:48

strada Ceahlaul etaj 8/10, mobilat, utilat, masina de spalat, centrala proprie, bloc reabilitat, luminos, la 10 minute de metrou, aer conditionat,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, 15 apr, 15:12

Berceni - Giurgiului
4 camere Berceni - Giurgiului
4 camere ieftine Bucuresti
4 camere Bucuresti
4+ camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Berceni - Giurgiului
4+ camere mobilate Buc.
4+ camere decomandate Buc.
4+ cam. cu 2 gr. sanitare Buc.