sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 4+ camere - 17 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 600

va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 4 camere, cu o suprafata utila de 80 mp, situate la etajele 6-9 din 13, intr-un imobil modern, utilate si mobilate integral.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 mai, 17:34

apartament de 4 camere decomandate, cu loc de parcare propriu, situat intr-un imobil la intersectia dintre str. Doamna Ghica si bd. Lacul Tei, langa palatul Ghica, la etajul 8/9, cu vedere spre parc;
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 nov, 15:02

intersectie Basarabia, decomandat, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, etajul 7 din 10, ideal birou
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 08:42

bd. Decebal nr. 18, et. 7/8, an 1990, zona activa, priveliste mixta, luminos, bucatarie spatioasa, comision chirias 0%, avans 1 luna, garantie 2 luni, Parcul Arena Nationala, P-ta Alba Iulia, metrou
 • Suprafata 104 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 11:29

Prima inchiriere, (Fundeni Tower), spatioase, luminoase,
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 31 oct, 17:24

vedere mixta, apropiere Casa Poporului, etaj 3, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 aparate aer conditionat, locuit/firma,
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 5 min.
Bucuresti, 29 nov, 10:13

Tineretului, spatiu 4 camere office sediu punct de lucru zona Tineretului, metrou Ghe. Sincai Timpuri Noi, 4 camere suprafata de 70 mp, parchet, aer conditionat, paza non stop, 450 euro +tva.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:50

13 Septembrie, Anaf, c-tie 2000, renovat 2019, mobilat modern, bucatarie mobilata utilata nou, ac x 3, centrala termica, decomandat, 4/8, 92 mp utili, 2 bai, 2 balcoane, ideal familie,
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 02 dec, 10:50

metrou, foarte spatios, 120 mp, luminos, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, 2 balcoane mari plus o terasa mare inchisa, 2 grupuri sanitare, bucatarie mobilata, se poate utila la cerere,
 • Mobilat partial
 • Neutilat
 • 2 min.
Bucuresti, 02 dec, 11:46

langa piata Berceni, 5 minute de metrou, ap. 4 camere, mobilat, utilat complet, lux, et. 3/8, an c-tie 1982, 2 gr. sanitare, 3 ac, centrala proprie, finisaje lux, mobilat modern, loc de parcare, liber
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 02 dec, 11:49

Crangasi, parter/8, semidecomandat, mobilat si utilat complet, 2 grupuri sanitare, 3 dormitoare cu pat de mijloc cu saltea, termopan, usa metalica, contract ANAF, liber, 1+1 garantie.
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 02 dec, 14:05

Gorjului, 5 minute metrou, et 1/4, renovat 2018, mobilat si utilat modern, 2 gr. sanitare, 2 paturi matrimoniale, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, lcd, loc parcare adp, liber.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 02 dec, 15:22

et. 1/ p+1, circular, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, bucatarie mobilata, singur curte, contorizare separata, pretabil birou, contract ANAF.
 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 8 min.
Bucuresti, 02 dec, 16:01

decomandat,etaj 4 din 8, mobilat si utilat complet, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, 2 bai, una cu cada si una cu dus, loc de parcare. Vecinatati: Romana, Titulescu, Basarab.
 • Suprafata 105 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 03 dec, 13:23

Spatios, luminos, dispune de 2 grupuri sanitare,ac, et 1, balcon, aproape de Romana, Universitate, Cismigiu
 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:10

apartament duplex cu scara interioara - inchiriem apartament cu 5 camere si 2 bai, mobilat si utilat complet. Canapele din piele naturala, 3 aparate ac, 3 tv, la 5 minute de metrou aparatorii patriei;
 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:01

Pitar Mosi, metrou 5 minute, parter inalt, renovat curat, cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, balcon mare cat o camera, apartament semimobilat si neutilat, Inchiriere la firme sau locuit
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 14:10

Berceni - Giurgiului
4 camere Berceni - Giurgiului
4 camere Bucuresti
4 camere ieftine Bucuresti
4+ camere cu balcon Buc.
Berceni - Giurgiului
4+ cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
4+ camere utilate Buc.
4+ camere decomandate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti