sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 313 anunturi
Zona: București
Pret: max 250

Drumul Taberei, str. 1 Mai, la o statie de Favorit, garsoniera decomandata, bloc semistradal, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, parter, fara balcon, termen lung, garantie,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 18 ian, 18:20

inchiriez garzoniera, curat, mobilat, utilat, etaj 3 din 4, chirie 150 euro+150 euro garantie,
 • Suprafata 18 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 4, 18 ian, 17:45

garsoniera, et. 8/10, cu balcon, AC, masina de spalat, TV, aspirator, 5 minute metrou Iancului. Chirie lunara 250 Euro. Libera din 25.01.2022. Agentie, exclusivitate,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 2, 18 ian, 17:21

urgent inchiriez garsoniera la persoane (cuplu) sau studenti, etajul unu, bloc curat, vecini impecabili, acces facil mijloace de transport in comun. Pentru informatii, sunati,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, 18 ian, 17:12

et. 7/10, AC, TV, masina de spalat, frigider, bloc de garsoniere, 2 lifturi, distanta 4 minute de metrou Piata Iancului, pret 230 Euro,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 2, 18 ian, 17:09

1.100 Lei
inchiriez garsoniera complet utilata, utilitatile incluse
Bucuresti, 18 ian, 17:05

Militari Gorjului Str.Vistiernicul Stavrinos, garsoniera decomandata, 30 mp,, mobilata si utilata complet,etaj 2/4, la 8 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Gorjului. Puteti vizualiza Turul Virtual al proprietatii pe site-ul agentiei flanda.ro !!! Pentru alte oferte similare accesati webs..
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 17:00

bloc stradal, confort 1, garsoniera curata cu imbunatatir, etaj 10/11, libera, se doreste termen lung, avans 1+1, pret usor negociabil,
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 3, 18 ian, 16:33

garsoniera mobilata si utilata complet, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, centrala proprie, pe B-dul Regiei, libera incepand cu 1 februarie, contract Anaf, et. 1/4,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, 18 ian, 16:22

proprietar inchiriez garsoniera zona bd. Chisinau, et 4/10, libera, mobilata, curata, termen lung, tel.,
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 2, 18 ian, 16:05

La o distanta de 3 minute fata de metrou, va oferim garsoniera cf 1 semidecomandata, mobilata, utilata. gesie, faianta, parchet, termopan.Garsoniera se afla la etajul 10/10, fara probleme cu terasa.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 18 ian, 16:00

Bobocica, garsoniera modern si eficient mobiata, in zona linistita. Mobilierul este aproape nou si foarte bine intretinut. Acces facil la transport, scoli, gradinite si magazine.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, 18 ian, 15:25

garsoniera 27 mp, et. 2/2, semidec., p, g, f, t, um, aer conditionat, centrala termica proprie, economica (intretinere mica), acces imediat metrou Universitate, mijloace Stb. Libera. Urgent
 • Suprafata 27 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, 18 ian, 15:23

garsoniera in vila noua, 33mp, intrare separata, mobilata, utilata complet, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, economica, foarte curata, prima inchiriere. Termen lung. Libera. Urgent
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 18 ian, 15:23

Garsoniera mobilata si utilata in intregime cu bunuri de calitate. La 2 minute fata de metrou, este foarte curata si primitoare. Dotata cu aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz , ferestre termopan si usa metalica. Ca dotari mai regasim TV, si internet de mare viteza. 1+1 Avan..
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 18 ian, 15:16

fara comision propietar, garsoniera confort 1, ej 3/4, g,f, p, t, u.m, bloc civilizat, o statie metrou, mobilata, utilata complet, libera 35 mp decomandat mobilat utilat,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 4, 18 ian, 15:04

Colentina-Dna Ghica, Parcul Plumbuita, metroul Obor la 10 min. in planul secund, str. Cremenita, bloc mixt, 10/10, dec., 34 mp, imb. mobilata, utilata, libera, avans 1+1 L,
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 14:44

gars. cf. 2, bloc reabilitat, fara balcon, negociabil,
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 14:25

garsoniera cf. 1, cu aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat,
Bucuresti, 18 ian, 14:11

1.150 Lei
Garsoniera de inchiriat in zona Ghencea cu bulevardul 1Mai, strada Vladeasa. Mobilata, utilata. Mijloace de transport: 41, 47, 385, 122, 173, 90, 93, 69, metrou Drumul Taberei, Lujerului, Politehnica. Proprietar. Garsoniera se inchiriaza pentru 5-6 luni.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 18 ian, 14:02

Mobilata si utilata complet si modern, cu imb g, f, p, t, um, aer cond., et. 8/9, la 3 minute distanta metrou, pe aleea Cuza Voda, libera, contract Anaf inclus, bloc reabilitat termic (c-tie 1985),
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 18 ian, 13:45

Metrou,libera,p/4,decomandata,curata,mobilata,utilata, termopane,zona verde,civilizata,avans1+1 luna, la5 minute,Lidl, Kaufland,Auchan,Carrefour, parc Drumul Taberei,autobuze 105,173,368,69,90,93
 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, 18 ian, 13:42

Propietar, Garsonierea recent renovata, gresie, faianta, termopane, cuptor microunde, aragaz, cuptor electric, televizor HD, fibra optica. Mobilier nou!
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 18 ian, 13:35

particular, inchiriez garsoniera in bloc nou, totul contorizat, inclusiv centrala termica, vizavi de mall Grand Arena. Acces rapid la centre comerciale, STB, scoli, gradinite etc. Exclus agentii. Se solicita 1+1 garantie.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 4, 18 ian, 13:30

unui cuplu, doua persoane, salariati, este utilata are masina spalat, frigider, tv, mobilata, pat, sifonier, dulap, masa, scaune la 1.000 Lei, nu se ia garantie
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, 18 ian, 13:27

stradal, et. 5/10, bloc izolat, usa metalica, gresie, faianta, aer conditionat, televizor, frigider, aspirator si aragaz.
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 ian, 13:26

Drumul Taberei , Plaza , 9/10 , 24 mp , amenajata , g , f , p , t , um , ac , mobilata si utilata complet , libera , 1 + 1
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, 18 ian, 13:23

garsoniera cf.1 semidecomandata, et. 4/9, stradala, sup. 33 mp, g, f, p, t, um, mobilata clasic, utillata, pret 900 roni (1+1), garantie, accepta si animale de companie,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, 18 ian, 13:18

Drumul Taberei Moghioros garsoniera. cf.1 decomandata 40 mp balcon inchis, g,f,p, t, um. ac, ien, isn, mobilata, utilata, complet, garantie ( 1 +1 ),pret discutabil,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 18 ian, 13:15

Centrala proprie, STB, mobilata/utilata complet, acces cu bariera electrica, lift, supraveghere video 24/24, totul langa casa la 3 minute, acces Pacii, Gorjului, Lujerului, Drumul Taberei
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 18 ian, 12:34

P/4,cf1, dec, 32mp,bloc mixt, reabilitat termic, mobilata modern, utilata,libera, zugravita recent, gresie, faianta,parchet, termopan,usa metal,zona linistita, cu multa verdeata, avans 1+1, contract la Anaf.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 12:26

mobila noua, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, renovata recent, balcon inchis termopan, masina de spalat, disc.,
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 12:24

Garsoniera in zona Teiul Doamnei, strada Grigore Ionescu, 28 mp, dec, mobilat, utilat complet, contract anaf inclus, proaspat renovat. Max. 2 persoane civilizate, pe termen lung, eventual animalut.
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 12:19

cf.1, P/4, tv, maxim 2 pers., fara animale,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 18 ian, 12:17

Drumul Taberei , Plaza , 4/10 , amenajata , g , f , p , t , um , ac , mobilata si utilata complet , libera , 1 + 1
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, 18 ian, 12:14

bloc mixt, etaj 3/4, decomandata, mobilata, balcon, zona linistita, detalii, chei agentie,
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 18 ian, 12:05

Sala Palatului, Cismigiu, garsoniera situata pe Brezoianu la intrarea in Cismigiu, mobilata si utilata complet modern, amenajata, libera, merita pentru pozitie.
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:45

metrou Aparatori, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, spatioasa, parter, la 5 minute de metrou
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:44

Garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, libera, spatioasa, la 5 minute de metrou si piata Obor
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 11:44

metrou Timpuri Noi, garsoniera situata la 10 minute de metrou, mobilata si utilata complet Ikea, renovata nou, etaj 2, zona Facultatilor, centrala proprie, intretinere minima
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:43

Favorit, Str. Sibiu, 30 mp, dec, et. 9/9, ocazie! La numai 3 minute de statia de metrou! Max. 2 persoane civilizate, se accepta 1 animal mic de companie!
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 18 ian, 11:40

Inchiriere garsoniera complet mobilata si utilata, cu bucatarie gen chicineta, balcon, centrala proprie, cocheta, ingrijita, la doar 7-8 minute de Romana, respectiv de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 11:30

urgent ofer spre inchiriere garsoniera vis a vis de Plaza Mall pe Bdul Timisoara. Are balcon si boxa.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 18 ian, 11:30

etaj 8/8, zugravita recent, saltea noua, frigider nou, mobilata modern, dressing, termen lung.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 11:30

Garsoniera mobilata,utilata, 28 mp,proaspat zugravita, luminoasa, chicineta la intrare,baie nou renovata, etajul 4. Este situata ultracentral, la 5-6 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 6 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:30

Garsoniera mobilata,utilata, 28 mp,proaspat zugravita, chicineta la intrare pe hol,baie nou renovata, etajul 4. Este situata ultracentral, la 5-6 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 6 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:29

Burebista, Bdul Dimitrie Cantemir, nr 16, p/10, dec, 30 mp, intrare vedere staradala, pretabil birou, locuinta, nemobilat, liber,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 4, 18 ian, 11:23

1.000 Lei
ofer spre inchiriere garsoniera confort 2, decomandata, etaj 1/4, libera, mobilata, utilata, avans 1 luna + 1 luna garantie, Militari, strada Drumul Timonierului
 • Suprafata 29 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, 18 ian, 11:20

garsoniera confort 1, decomandata, et. 1/4, bloc reabilitat,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 2, 18 ian, 11:20

1.000 Lei
ofer spre inchiriere garsoniera decomandata, P/4, libera, mobilata, utilata nou, avans 1 luna + 1 luna garantie, Militari, strada Rasaritului,
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 18 ian, 11:20

Garsoniere Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea