sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 313 anunturi
Zona: București
Pret: max 250

Banu Manta, garsoniera, bloc stradal an 1985 reabilitat termic, etaj 4/10, decomandata, s= 32 mp balcon inchis termopan, complet mobilata si utilata,
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 18 ian, 11:16

Pta Victoriei, Banu Manta, Primaria Sect 1 Garsoniera bloc 1987 reabilitat termic etaj 5 suprafata 36mp balcon, termopan, aer conditionat, apometre repartitoare, mobilat si utilat, metrou Pta Victoriei.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:14

et. 3/8, bloc mixt, 1+1 garantie,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 18 ian, 10:45

Bloc nou str. Luica nr 176 La un metru statie autobuz Izvorul Oltului (102, 103, 116, 220,) Intre moluri Auchean, Lidl si Peny. Grand Arena, Metroul 3 statii auto. Iluminat leduri.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 18 ian, 10:45

Particular, inchiriez garsoniera mobilata si utilata, parter din 10, usa metalica, bloc reabilitat termic, situat in planul secund al bulevardului Chisinau.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 2, 18 ian, 10:25

stradal, apropiere de metrou Obor, mobilat si utilat modern, confort 1, etaj 7/8, bloc an 1982, aer conditionat, recent renovat, saltea pat tipla, libera, disponibila imediat
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 10:10

parter, decomandata, 44 mp, 2 balcoane, nemobilata, pretabil firma, statie STB aproape, langa Penny, vizavi de Kaufland,
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 18 ian, 09:51

proprietar, inchiriez garsoniera la 3 min. de Mega Mall, str. Herta, complet echipata si utilata, recent renovata, apropiere mijloace de transp, 3min de Kaufland, 7 min pana la piata Delfinului. Exclus animale de companie. O luna chirie + o luna garantie
 • Suprafata 22 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 09:45

confort 1, 32 m, parter/10, cu balcon, libera, mobilata, utilata, zugravita recent, scara curata, bloc civilizat, aproape de piata si metrou Moghioros, linia lui 41
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 18 ian, 09:36

langa parc, metrou, confort 2, 9/10, mobilata Ikea, utilata complet, 1+1, direct la proprietar,
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, 18 ian, 09:21

McDonald's, confort 1 decomandata, mobilata si utilata, la parter/8 Etaje, bloc reabilitat termic, parchet, gresie, faianta, termopan, suprafata 36mp, vedere pe spate, libera, la 5 minute de metrou.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, 18 ian, 09:07

fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati, este utilata are masina spalat, frigider, tv, mobilata, nu se ia garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, 18 ian, 08:21

parcul IOR, Mega Image, Lidl, garsoniera mobilata totul nou, renovata, libera din data de 01- 02- 2022, se poate vedea oricand
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 18 ian, 08:16

L. Patrascanu, garsoniera 38 mp, Titan - Metrou Costin Georgian, Morarilor - Basarabia, prima inchiriere, utilata si mobilata complet.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 18 ian, 08:10

Garsoniera Dristor, etaj 2, mobilat si utilat complet. Costuri mici de intretinere. Zona Foarte bine conectata, Metrou, tramvai, autobuz, magazine, malluri.
 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, 18 ian, 08:10

Bd. Constantin Brancusi, et. 1/10, renovat, cu imbunatatiri, mobilat si utilat blocul este mixt. Liber
 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, 18 ian, 08:04

Garsoniera, cf. I sporit, decomandata, etaj 2/4, bloc mixt, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet modern, libera, vizite urgent, merita, clasa en. B,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, 18 ian, 07:49

garsoniera cf .I sporit decomandata 40 mp, toate imbunatatirile imobil reabilitat termic, libera, mobila moderna utilata complet vizite urgent
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 07:49

particular, gresie, faianta, terrmopan, aer conditionat, utilat si mobilat complet, etaj 1 in vila constructie 2007, terasa, intrare privata, supraveghere video, masina spalat, cablu internet,gratar
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 07:27

garsoniera asa cum vrei tu, mobilat si utilat modern, centrala proprie. Direct proprietar,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 07:26

situata in zona Izvorul Rece, Bdul. Carol cu Cal. Mosilor, la 12 minute de metrou Universitate, mobilata si utilata complet, cu centrala proprie, la cel mai bun pret,
 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 2, 18 ian, 01:31

garsoniera libera, utilata, mobilata fix ca in poze, de vizionat, zona linistita, intretinere mica. Aproape de Mega Mall, f. bine localizata daca te intereseaza zona. Raspund la mesaje sau la telefon,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 17 ian, 20:40

proprietar ofer spre inchiriere garsoniera spatioasa, complet utilata, bloc mixt, reabilitat termic, scara civilizata, adiacent Calea Rahovei, vedere parc, centrala proprie, balcon inchis,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 20:32

Ritmului / Pantelimon, proprietar, Pantelimon nr. 99, stradal, libera, renovata, parchet, gresie, faianta, usa metalica, masina de spalat, 2 lifturi, contract ANAF.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 2, 17 ian, 20:00

Piata Victoriei, Titulescu ac, aragaz, frigider, masina de spalat, termopan, gresie, faianta, usa metalica, etaj 10/10, suprafata 24 m,
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 1, 17 ian, 19:54

gars. confort 1 dec, situata in bloc reabilitat termic, la etajul 8/10, cu suprafata de 36 mp, mobilata si utilata complet. Contract la Adm. Finan. Agentie, libera din 30 Ianuarie.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 17 ian, 19:50

Inchiriere garsoniera confort 1,cu suprafata de 32 mp cu balcon, situata la etajul 9/9, mobilata si utilata: (masina de spalat rufe, frigider, aragaz, tv, a/c). Agentie, libera pentru vizionari.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, 17 ian, 19:45

inchiriez garsoniera, et. 3/ 8, mobilata, utilata complet, curata, cu imb., bloc izolat termic, costuri mici, zona linistita, libera, ocazie,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, 17 ian, 19:34

inchiriez garsoniera cf. 1, imbunatatiri, parter,
Bucuresti, 17 ian, 18:36

comision 0 garsoniera superba, et. 3/4, mobilata lux, utilata, canapea extensibila, tv lcd, dressing, pantofar, toate imbunatatirile, vedere spate, bloc reabilitat, pret 250 euro/ luna. Pret fix avans 1+1,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 17 ian, 18:00

libera, 4-5 min. de Metrou Piata Sudului, gars. confort 1, direct proprietar, 1+1, fara animale de companie, pe termen lung, se incheie contract + ANAF, curata, etaj 4/4, nu sunt probleme cu terasa,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 4, 17 ian, 17:46

cf. 1, dec., etaj 2/3, balcon, bloc nou, mobilata, utilata, totul nou, anticipat 1+1, termen lung,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 17:30

garsoniera, moderna, bloc nou, et. 2/4, avand dotari full,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 17:10

libera, particular, mixt, 1986, parc, metrou, 8/10, contract, contorizat,
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 17:05

gars. Militari, Iuliu Maniu 55, conf. I, dec.,1974, 50 mp, etaj 11/11, centrala proprie, nemobilat, neutilat, renovat recent, contr peste 2 ani, 1+1+comis. Ag., contract ANAF,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 2 min.
Sector 6, 17 ian, 16:50

Garsoniera mobilata cu toate utilitatile in vila etaj 1, cu centrala proprie. Numai unei doamne nefumatoare.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 16:41

2/3, parchet, renovata, centrala, aer, curte comuna, fara asociatie proprietari, locuit/birouri, + boxa subsol, Cismigiu,
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, 17 ian, 16:32

garsoniera et. 1, dotat, utilat,
Bucuresti, 17 ian, 16:20

inchiriez garsoniera, confort 1, decomandata, parter din 4, renovata.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 16 min.
Sector 4, 17 ian, 16:20

1.100 Lei
inchiriez garsoniera, g, f, p, t, usa metalica, foarte curata, parter/9, 1 minut de metrou Costin Georgian,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 17 ian, 16:02

etaj 4/4, cf1, dec, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, zona civilizata, curata, libera, contract la ANAF, avans 1 luna + 1 luna garantie, agentie.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 2, 17 ian, 15:51

6 minute pana la metrou, nou, in vila, frigider, aragaz, parchet, termopan, gresie, faianta, masina de spalat, liber, intretinere 200 de lei,
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 17 ian, 15:29

28 mp, mobilat, utilat complet, foarte aproape de Lidl si de Grand Arena. Max. 2 persoane civiilizate, fara animale de companie,
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 17 ian, 15:27

parc Al. I. Cuza, Str. cpt. Nicolae Licaret 4, bloc anvelopat, et. 6/10, monitorizare video, fara animale de companie,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 17 ian, 15:03

Ofer spre inchiriere garsoniera complet mobilata si utilata.
 • Suprafata 41 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 14:54

Garsoniera et 2,confort 1 semidecomandata, renovata, parchet masiv, mobilata electrocasnice, fara tv, bloc curat cu 2 lifturii, acces si pozitie excelenta,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 14:15

unui cuplu, doua persoane, salariati este utilata, are masina spalat, frigider, tv, mobilata, pat, sifonier, dulap, masa, scaune.incalzire prin pardoseala. Nu se ia garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, 17 ian, 13:57

Balta Alba, Ikea, Auchan, Dedeman, garsoniera cocheta, mobilata si utilata complet, situata la et.8/11, imobil 2015, finisaje de calitate, centrala proprie, spatii verzi, acces facil la metrou, ocazie
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 3, 17 ian, 13:49

Particular, inchiriez garsoniera la curte, in zona Militari- Valea Lunga, mobilata, utilata, contorizata, libera,10 minute, metrou Gorjului sau Pacii. Plata 1+1.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 6, 17 ian, 13:31

gars. curte, cheltuieli incluse in pret,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 13:02

Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Particular Bucuresti
Gars. ieftine Titan - Dristor
Garsoniere Titan - Dristor