sausau

1.102 vizite
Notariat Concordia
Descriere

Servicii asigurate persoanelor fizice

 

Consultatii juridice scrise sau verbale

Acordarea de consultatii juridice scrise sau verbale, la solicitarea partilor sau pe baza de contract cu durata determinata.
In cazul in care, in urma acordarii respectivelor consultatii, partile incheie un act notarial in cadrul biroului, cuantumul onarariului perceput pentru consultatia juridica se scade din onorariul final calculat pentru incheierea actului.

Redactare inscrisuri

Redactarea incrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor

Autentificare acte

Autentificarea actelor redactate de catre notarul public, de parte sau de avocatul/consilierul juridic al partii, in masura in care legea permite

Certificare fapte

Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege

Procedura succesorala notariala

Biroul notarial este competent a solutiona cererile de dezbatere a succesiunii pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in Bucuresti. In cazul in care este necesar a se dezbate, succesiv , mai multe succesiuni, mostenitorii pot alege biroul notarial din circumscrisptia judecatoriei in care si-a avut domiciliul acela dintre autori care a decedat cel din urma.

Alte servicii notariale

-Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor

- Darea de data certa pe inscrisurile prezentate de parti

- Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti

- Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor

- Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva; Legalizarea copiei se va face numai dupa ce s-a verificat originalul inscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

- Efectuarea si legalizarea taducerilor

- Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original)

- Reconstituirea inscrisurilor, in conditiile legii

- Divortul prin acordul sotilor chiar si atunci cand exista copii minori

- Eliberarea incheierilor prin care se atesta rezultatul verificarilor efectuate in registrele Camerei Notarilor Punblici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

- Efectuarea inventarului bunurilor in cadrul succesiunii

- Servicii de traducere prin traducatori colaboratori externi

- Servicii de cadastru prin experti colaboratori externi

- Servicii de publicitate imobiliare si mobiliara prin delegat al biroului notarial

- Apostila/supralegalizare prin delegat al biroului notarial

- Verificari/inregistrari Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)

- Deplasari la domiciliul clientului sau la unitatea de credit in vederea intocmirii documentelor solicitate

 

Servicii asigurate persoanelor juridice

 

Consultatii juridice

Acordarea de consultatii juridice scrise sau verbale, la solicitare partilor sau pe baza de contract cu durata determinata.
In cazul in care, in urma acordarii respectivelor consultatii, se incheie un act notarial in cadrul biroului, cuantumul onarariului perceput pentru consultatia juridica se deduce din onorariul final calculat pentru incheierea actului.
Pentru persoanele juridice, biroul ofera posibilitatea incheierii de contracte de asistenta juridica in materie notariala, pe baza carora se pot acorda consultatii oricand, in orice problema, plata facandu-se lunar, pe baza de factura

Redactare inscrisuri

Redactarea incrisurilor cu continut juridic

Autentificare acte

Autentificarea actelor redactate de catre notarul public, de parte, respectiv de avocatul sau consilierul juridic al partii, atunci cand legea o permite

Certificare fapte

Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege

Alte servicii notariale

- Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor

- Darea de data certa pe inscrisurile prezentate de parti

- Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti

- Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor

- Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva; legalizarea copiei se va face numai dupa ce s-a verificat originalul inscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

- Efectuarea si legalizarea traducerilor

- Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original)

- Reconstituirea inscrisurilor, in conditiile legii

- Servicii de taducere prin traducatori colaboratori externi

- Servicii de cadastru prin experti colaboratori externi

- Servicii de publicitate imobiliare si mobiliara prin delegati ai biroului notarial

- Certificarea proceselor verbale ale adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale organelor de conducere ale acestora.

- Obtinerea certificatului constatator necesar operatiunilor notariale

- Apostilarea/supralegalizarea documetelor notariale prin delegati ai biroului notarial

- Verificari/inregistrari Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)

- Inregistrarea in Registrul Comertului a documentelor intacmite prin intermediul angajatilor biroului notarial

- Deplasari la sediul sau domiciliul clientului, la solicitarea acestuia

  • Prestari servicii

Anunturi (1)

legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare, cadastru/ intabulare, certificari -data certa, legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic, depozite, acte societati comerciale/ asociatii
  • Categorie Notari
  • Contracte
  • Declaratii
  • Legalizari
  • Procuri
  • Succesiuni
Prestari servicii - acte, avocati, contabili, notari
Bucuresti, ieri, 12:30