sausau

Harta Adauga

Categorii

Arii de expertiza

Descriere

Drept civil

Consultanta juridica în materie civila.
Recuperare prejudicii/daune materiale, daune morale.
Reprezentare la Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Încheierea contractelor civile/între persoane fizice si/sau juridice.
Revendicari mobiliare/imobiliare.
Actiuni în anularea actelor juridice.
Redactarea antecontractelor de vânzare-cumparare.
Actiuni în pretentii.
Servituti, uzucapiuni, granituiri.
Partaje, succesiuni/mosteniri.
Contestatii executare silita si suspendare executare silita.
Recuperarea creantelor împotriva debitorilor (somatii de plata, ordonante de plata, actiuni pe dreptul comun).

Dreptul familiei

Asistenta si reprezentare juridia în actiuni de divort din culpa comuna, din culpa exclusiva a unuia dintre soti.
Asistenta si reprezentare juridica în actiuni de partaj (împartirea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei);
Asistenta si reprezentare juridica în actiunile care au ca obiect interesele minorilor (exercitare autoritate parinteasca, stabilirea domiciliului minorului, încredintare, educare si crestere a copiilor minori)
Stabilirea paternitatii.
Stabilire program vizitare minori.
Asistenta în fata notarului public.
Redactare conventii matrimoniale.
Pensii de întretinere.
Încredintare minori.

Drept imobiliar

Oferim servicii complexe, acoperind toata gama de probele legate de tranzactii imobiliare.

Serviciile noastre juridice se bazeaza pe o întelegere excelenta a nevoilor si afacerilor clientilor nostri.

Oferim servicii de consultanta atât dezvoltatorilor imobiliari, cât si beneficiarilor proiectelor imobiliare, începând cu faza proiectarii, a negocierii contractelor, a executiei de lucrari, trecând prin faza obtinerii tuturor autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, finalizând cu lansarea proiectelor imobiliare.

Principalele arii de practica imobiliara pe care le acoperim includ:

achizitii/v?nzari;
redactarea contractelor de vânzare-cumparare, închiriere, comodat, leasing imobiliar, ipoteca;
autorizatii de constructie;
concesiuni, exproprieri;
carte funciara;
litigii imobiliare.

Dreptul muncii

Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica atât societatilor angajatoare si salariatilor, cât si organizatiilor patronale sau sindicale.

Redactare contracte individuale/colective de munca;
Redactare regulamente interne, regulamente de organizare si functionare, fisa postului si alte acte interne;
Consiliere juridica în legatura cu problemele pe care le ridica raporturile de munca, în special cele privind desfacerea contractului de munca cu respectarea conditiilor legale, reprezentarea angajatorului sau angajatului în fata instantelor judecatoresti si altele asemenea;
Transferul de angajati;
Concedieri si discriminare;
Restructurari si reorganizari;
Securitate sociala;
Litigii de munca;
Desfacerea contractului de munca cu respectarea conditiilor legale;
Consultanta în pregatirea pachetelor compensatorii pentru angajatii cu care înceteaza relatiile de munca;
Contestarea deciziilor de concediere;
Redactare clauze confidentialitate, neconcurenta, mobilitate, fidelitate;
Recuperare drepturi salariale neacordate. Reintegrarea în munca;
Recuperare daunelor produse de salariat angajatorului;
Asistenta în procedurile de cercetare disciplinara.

Contencios administrativ

Consiliere, consultanta si reprezentare în materia contenciosului administrativ, atât în etapa prealabila cât si în faza litigoasa;
Cerere privind emiterea unui act administrativ;
Plângere adminitrativa prealabila;
Cerere de suspendare a unui act administrativ;
Actiune în anularea actului administrativ;
Actiune în obligarea autoritatii administrative la emiterea unui act administrativ;
Actiune în repararea prejudiciior materiale si daunelor morale;
Exceptia de nelegalitate;
Consultanta privind încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractelor administrative;
Actiuni întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Fiscalitate

Consultanta de specialitate în domeniul taxelor si impozitelor de orice natura, precum si oferirea de solutii fiscale optime;
Asistenta juridica si reprezentare în procedurile administrative si judiciare generate de controalele organelor de inspectie fiscala;
Reprezentare în fata autoritatilor fiscale din România si asistenta în cazul disputelor cu aceste autoritati;
Reprezentare în instanta în cadrul litigiilor de contencios fiscal.

Drept contraventional

În acest sens va oferim urmatoarele servicii juridice:

Consultanta juridica în domeniul contraventional;
Redacatare si sustinere plângere contraventionala;
Asistenta juridica si reprezentare în actiunile în justitie având ca obiect anularea procesului-verbal de contraventie în prima instanta precum si în caile de atac;
Obtinerea restituirii permisului de conducere;
Orice alte activitati în domeniul contraventiilor.

Asigurari

Drept penal

CEDO

Galerie foto

Date de contact

Bd. Mircea Voda, Nr. 21D, mezanin, Sector 3
0732.912.XXX(vezi telefon)
www.papusadumitru.ro