sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1379 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

et 2,cf 1,Decomandat,renovat recent,gresie,faianta,parchet,termopan,aer conditionat,rulouri exterioare,zona verde,linistita,scara curata,vecini gospodari,Loc Parcare AADP,infrastructura,acte la zi.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 09:47

et 2, renovat recent, toate imbunatatirile, spatios si bine compartimentat, bucatarie generoasa, racoros vara, calduros iarna, scara curata, vecini gospodari, toate actele la zi. Se vinde ca in imagini.
 • An 1983
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:30

et. 6, cf. 1, circular, bloc Z, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, geam de aerisire, scara curata, vecini gospodari, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 09:30

Vand apartament 2 camere, Berceni - Al. Obregia, Aleea Terasei, parter din 8, suprafata 55mp, decomandat, balcon inchis, zona linistita, loc de parcare platit, utilat complet, pretabil firma.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:30

cadastru, certificat energetic, unicul proprietar, proaspat zugravit, bucatarie mobilata, baie utilata, gresie si faianta, usi MDF, logie inchisa termopan, posibilitate mutare imediata.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 07:00

Apartament 2 camere tip studio in bloc nou D+P+3E cu lift, parter inalt, sc 39 mp, compartimentari din caramida, predare la cheie, finisaje de inalta calitate, loc de parcare, pret valabil pentru plata cash.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 18:55

Se vinde mobilat si utilat. Bloc exclusivist de lux. Dotari si finisaje de exceptie, 2 bai, Balcon, Loc de Parcare in garaj, Boxa. Paza 24/24, supraveghere video, 2 lifturi Schindler, videointerfon
 • Suprafata 51 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:50

et. 8/10, termopan la balcon, fara imbunatatiri, foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire, 2 lifturi, acte pregatite
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 09:30

et 2/4, cf. 1, Decomandat, langa viitoarea statie de Metrou, bloc reabilitat, scara curata, pozitionat pe mijloc cu vedere catre bulevard, fara balcon, bucatarie generoasa, toate actele la zi, accept credit.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:30

et. 6, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, luminos, spatii de depozitare, noul parc Timisoara langa bloc, toate actele, accept credit. Poze informative
 • Suprafata 51 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:29

et. 9/10, cf. 1, decomandat, circular, geam de aerisire, balcon, parcul si strandul Moghioros 2 minute, acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 09:29

bloc tip TD, et. 2/10, cf. 1, 54 mp, decomandat-circular, fara imbunatatiri, necesita renovare, bloc tip td, 2 lifturi, zona verde, linistita, apropiere parcul Moghioros, acte pregatite, accept credit.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:29

143.500 €
Aviatiei Park, 2 camere, ansamblu nou, proximitate Lidl, Mega-Image, 5 minute metrou Aviatiei sau Promenada. Mobilat, utilat complet, peste 15.000 EUR, gradina interioara, faza 1 de proiect.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:55

51.500 €
Ghirlandei, etaj 3 din 4, confort 1, semidec., bloc din 1968 din caramida, bloc reabilitat, termopan balcon, rog seriozitate
 • Suprafata 50 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

apartament cu 2 camere in bloc nou, situat la etajul 4/10, decomandat, 51 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, contorizare individuala, solutii tehnice moderne
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:10

decomandat, et. 3/10, hol locuibil, 45 mp, vedere mixta, cf. 2 sporit, bloc reabilitat termic, loc parcare propriu, curat, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, balcon mare, se poate vinde mobilat si utilat, pret neg.,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:37

Dezvoltator imobiliar, finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 09:14

Geam la baie, 2 camere decomandat, finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:14

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:14

Auchan, Militari, loc parcare CVC, beton B400 Heidelberg Cement, structura dala groasa, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:10

Apt 2 cam, zona Calea Grivitei / piata Chibrit / 1 mai / Clabucet, stradal (chiar la metrou 1 mai), 7/7, 49 mp utili, 1962 - bl reabilitat termic, fara risc seismic, g/f/p usa metalica, balcon inchis cu termopan, liber, curat.
 • Suprafata 49 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:10

COMISION ZERO DE LA CUMPARATOR, bloc reabilitat termic, etaj 1/4, Decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, acte in regula. Se vinde asa cum apare in poze. Pret negociabil.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 14:02

Liber 2 camere, etaj 5/10, decomandat, balcon, imbunatatiri, scara curata, bl stradal, se accepta credit
 • Suprafata 60 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 13:15

imobil superb tip boutique p+4e, ridicat, la stadiu de rosu, cu termen de finalizare integrala la sfarsitul anului 2020, construit de dezvoltator cu istoric in domeniu.
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:30

Apartament cu 2 camere complet decomandat, pret 57.000 Euro, etaj 4/10.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:02

avantaj client 4000 euro. Vanzare apartamente Theodor Pallady Trapezului, bloc 2019. Comision 0, TVA inclus in pret, direct dezvoltator. Ansamblul residential Drumul Gura Fagetului, nr. 76
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 08:47

avantaj client 4000 euro, vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Comision 0, TVA inclus in pret, direct dezvoltator. Ansamblul rezidential Drumul Gura Fagetului nr. 76.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 08:47

avantaj client 8000 euro, vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Comision 0, TVA inclus in pret, direct dezvoltator ansamblul residential se afla pe Drumul Gura Fagetului,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 08:47

Catoma Property Invest are placerea sa va propuna spre vanzare un deosebit apartament cu 2 camere, situat la nivelul 3, la mansarda bine izolata a unui bloc construit in anul 2018 intr-o zona de vile, la doar doua strazi distanta de Parcul Circului. Spatiul apartamentul este semidecomandat si are o..
 • Suprafata 59 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 08:45

Bestexpertimob.ro Ansamblul rezidential alcatuit din apartamente foarte spatioase si luminoase indiferent ca vorbim de garsoniere sau apartamente cu 2 sau 3 camere. Accesul in bloc se face prin 2 intrari separate, ce comunica una cu cealalta iar cele 2 lifturi faciliteaza accesul catre etajele s..
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 08:30

Apartament cu 2 camere, 49.000 euro, etaj 6 din 10, complet finisat la chie,ideal investitie
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:01

Rotar Park Residence langa statia de metrou Pacii (200 m) de vanzare apartament 2 camere, bucatatarie inchisa, 60 mp, etaj 10/10, suprafata 60 mp, orientare vest, balcon inchis, centrala termica, 2 lifturi pe scara, acte la zi, loc de joaca pentru copii, liber
 • Suprafata 60 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:25

Apartament 2 camere decomandat bloc reabilitat, parchet masiv, geamuri termopan, usa metal, liber, zona verde. bloc civilizat, monitorizare video, necesita zugravit, statia de tramvai Baia de Arama
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 09:55

oferta completa o gasiti pe site-ul bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Proiectul va fi compus din Blocuri ce vor avea apartamente tip studio, 2 camere si 3 camere. Parcarile sunt atat acoperite cat si descoperi..
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 07:45

Bucurestii Noi, Mega-Image, Pod Constanta, decomandat, bloc 2010, termopan, parchet, aer conditionat, bucatarie utilata, baie cu cada, dormitor matrimonial, balcon mare, etajul 1/10. Metrou 5 min.,
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 07:33

Drumul Taberei, Lovinescu, parc Moghioros, bloc 1980, decomandat, parchet, aer conditionat, curat, bucatarie utilata, baie cu cada, dormitor matrimonial, balcon mare, etajul 1/10.
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 07:33

Apartament 2 camere decomandat 52 mp utili. Apartamentul dispune de finisaje de lux gandite pentru oameni cu standarde ridicate si camere spatioase Apartamentul se vinde finisat la cheie , dispune de centrala proprie cu condensatie. Lift hidraulic . Parcare disponibila optional la subsol sa..
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 06:35

Direct de la dezvoltator! Apartament 2 camere decomandate, spatioase, bine compartimentate, 71,86 mp suprafata utila totala, doua terase care comunica intre ele, una ce deserveste dormitorul, alta accesibila dinspre living si bucatarie, disponibil la etajele 2-10/12, bloc in constructie (finalizare ..
 • Suprafata 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 06:25

Vanzare apartament semidecomandat, 2 camere spatioase, 68,21 mp suprafata utila cu terasa, disponibil la etajele 2-10 (vedere panoramica peste Piata Unirii la etajele 8-10), bloc in constructie (finalizare 2020), situat stradal pe Nerva Traian la nici 300 metri distanta de Metrou Timpuri Noi si cate..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 06:25

bestexpertimob.ro Noul Proiect rezidential al unuia dintre dezvoltatorii de top ai Sectorului 3 si nu numai, cuprinde 3 blocuri cu regim de inaltime P+5 etaje, totalizand un numar de 222 de apartamente. Dezvoltatorul are peste 1000 de apartamente livrate cuprinse in 6 Proiecte finalizate: 3 ansamb..
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 06:10

Metro Militari, Beton B400 Heidelberg Cement, structura Dala Groasa, loc parcare CVC, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 05:00

46-53 mp,pret 38.500 E, Ghencea, Sector 6, 2 camere, 62-71 mp utili, de la 55.500 E,Cartierul Latin, promotie lansare bloc nou, 2-3 camere, 47-87 mp utili, pret de la 47.000E,Sector 5, Antiaeriana, 1,2,3 camere, 52-87 mp utili, pret de la 49.000 E,0722.114.477
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 04:25

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, azi, 04:00

Ansamblul residential este construit de unul dintre cei mai experimentati dezvoltatori din centrul capitalei, avand o vasta experienta de peste 15 ani si ansambluri construite in principalele zone rezidentiale si de birouri ale Bucurestiului. Pentru siguranta si confortul dumneavoastra cat s..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 03:45

bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Ansamblul este amplasat in cea mai buna zona noua aflata in continua expansiune, pozitionat cu iesire la viitorul bulevard ce va strabate intraga zona si pe care vor trece mijloac..
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 03:40

bestexpertimob.ro S-au demarat lucrarile pentru un nou proiect in zona Titan de unul dintre cei mai apreciati dezvoltatori. Ansamblul este amplasat in cea mai buna zona noua aflata in continua expansiune, pozitionat cu iesire la viitorul bulevard ce va strabate intraga zona si pe care vor ..
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 03:40

Auchan Militari, loc parcare CVC, beton B400 Heidelberg Cement, structura dala groasa, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 02:05

bestexpertimob.ro Apartamentul este decomandat cu o suprafata totala de mp 57 mp utili. Locuinta se vinde complet finisata si racordata la utilitatile sectorului 3 , canalizare , gaze naturale , apa , curent electric . Apartament 2 camere de vanzare in sectorul 3 Titan . Constructia ..
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 01:45

vizitati site, ul nostru bestexpertimob.ro si pentru alte oferte. Va punem la dispozitie un apartament de 2 Camere, extrem de bine impartit si spatios, include o terasa de 16 mp si un balcon de 3 mp. Apartamentul este situat intr-un ansamblu compus din 2 blocuri cu 5 etaje. Proiect imobiliar nou..
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 01:35

izolat termic, din caramida, centrala termica, termopane, gresie, faianta, utilitati, totul este nou. Se afla intr-o zona rezidentiala a cartierului cu vile si case, multa verdeata, aer curat.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 01:35

bestexpertimob.ro Apartamentul este decomandat cu o suprafata totala de 63 mp utili. Locuinta se vinde complet finisata si racordata la utilitatile sectorului 3 , canalizare , gaze naturale , apa , curent electric . Constructia imobilului este pe cadre si plansee din beton armat, cu z..
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 01:10

bestexpertimob.ro Pozitia ansamblului ofera noilor proprietari accesul usor si rapid la Bdul. Theodor Pallady, Str. Bratarii si Bdul. 1 Decembrie 1918, unde se afla statii de metrou cea mai apropiata fiind Statia Nicolae Teclu (10-12 min. de mers pe jos), iar ca alternative exista si celelalte mij..
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 23:30

foarte aproape de metrou, etaj 5/10, confort 1, decomandat, 1 balcon, termopane, parchet, gresie, faianta, instalatii electrice si sanitare noi, mobilat modern, utilat, bloc reabilitat.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 22:56

58.000 €
Petre Ispirescu, Calea Rahovei, 2 camere, cf. 1, dec, 68mp, g, f, p, t, um, bucatarie mobilata, ac, curat, 5/10, detalii telefonic. Vecinatati: Liberty Center, Unirii,13 Septembrie, Sebastian, etc
Bucuresti, ieri, 21:56

de vanzare apartament 2 camere in Avangarde Residence, langa parc, et. 2/4, mobilat partial si utilat, spatii de joaca si sport,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Chiajna, ieri, 21:00

Apart 2 camere in suprafata utila de 63 mp ( 76 mp suprafata construita ) situat intr-un imobil S + P + 4E, finalizat. Blocul este locuit in proportie de 60%. Apartamentul se preda la cheie.
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului: Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun STB. Constru..
 • Suprafata 50 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:57

apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Const..
 • Suprafata 53 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:54

Apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan Titan, Iris..
 • Suprafata 61 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:51

garsoniera dubla (apartament tip studio) bine compartimentata, foarte spatioasa, pozitionata la o distanta de circa 750 metri - 8 minute fata de metrou Aparatorii Patriei - Spiru Haret
 • Suprafata 44 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:45

Apartamentul de 2 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:45

Apartamentul de 2 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constr..
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:42

w.w.w.bestexpertimob.ro Noul Proiect rezidential al unuia dintre dezvoltatorii de top ai Sectorului 3 si nu numai, cuprinde 3 blocuri cu regim de inaltime P+5 etaje, totalizand un numar de 222 de apartamente. Dezvoltatorul are peste 1000 de apartamente livrate cuprinse in 6 Proiecte finalizate: 3 ..
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:40

Apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan Titan, Iris..
 • Suprafata 50 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 20:39

Apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan Titan, Iris..
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:36

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu loc parcare
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
2 camere cu centrala termica
2 cam. ieftine Bucuresti
Titan - Dristor