sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1090 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

zona este foarte linistita fara a fi departe de strada principala si de punctele de interes pentru activitatile de zi cu zi, ratb in imediata apropiere. finalizare noiembrie, parcare inclusa in pret.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 11:17
Promotie de toamna, reducere pana la 8000 E, loc de parcare gratuit.

Central, apartamente de 1, 2 si 3 camere, suprafete generoase, decomandate, locuri parcare in subteran.
 • Suprafata 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 11:17

apartamente de 2 si 3 camere, in bloc din caramida, pe diferite etaje, decomandate, gresie, faianta, parchet, usi de interor, la alegere, interfon, lift, loc de parcare, accept credit bancar. Direct dezvoltator.
 • Suprafata 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:18

vand apartament decomandat in bloc nou, balcon inchis cu termopan, gresie, faianta, parchet la alegere, obiecte sanitare, finisaje premium, toate utilitatile contorizate, lift, parcare subterana, accept credit.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, azi, 11:18

direct dezvoltator, bloc deosebit din caramida, apartamente modele si dimensiuni diferite, modern compartimentate, Ratb 122, 222, promotional oferim un loc de parcare gratis. Discount la plata cash,
 • Suprafata 73 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
As Residence
Bucuresti, 15 oct, 15:34

dec, confort 1, liber, acte la zi, fara imbunatatiri, necesita renovare.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:29

vanzare apartament de 2 camere, modoficat in 3 camere semidecomandat, confort 1 situat la etajul 1 din p+ 10 situat in zona Crangasi in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 58 mp este decomandat, amplasat in bloc construit in anul 1987. Locuinta dispune de curent electric t..
 • Suprafata 58 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 9 min.
Bucuresti, 08 mai, 15:12

Drumul Taberei Plaza, apartament 2 camere cf.1/sdec., etaj 7/10, c-tie 1978, 51 mp, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat.Dispune de balcon, de geam la baie si are o vedere panoramica frumoasa.In zona imediat transport STB, mall, parc, magazine, la 5 minute ..
 • Suprafata 51 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 02 oct, 14:27

Apartament 2 Camere, Dumul Taberei, Valea Oltului, constructie noua.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 15:04

apartament 2 camere Drumul Taberei, contructie noua.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:05

zona linistita, bloc reabilitat termic, construit in 1984, scara civilizata, spatios, luminos, decomandat, etajul 4/4, decent, locuibil, toate actele pregatite pentru vanzare, se accepta credit.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 15:34

balcon, gresie, faianta, parchet, zona linistita, acces facil catre mijloacele de transport in comun. Contorizarea apartamentelor este individuala. Termopan, izolatie exterior, Mega Image, Lidl.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 12
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:37

67.000 €
Crangasi, parc Crangasi, confort 1, decomandat, etaj 4/4, su. 51 mp, an constructie 1981, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat, acte la zi, credit
 • Suprafata 51 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, 07 oct, 15:55

bucatarie mobilata si utilata, aer conditionat, avans minim 5%, metrou N Teclu, 7 minute, 56 mp, decomandat, finisat: gresie, faianta, parchet, usi interior/ exterior, obiecte sanitare, P/7E
 • Suprafata 56 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:48

apartament cu 2 camere open-space, centrala proprie, sos. Oltenitei in ansamblul rezidential Gama Residence, lift, finisaje calitative, spatii comerciale, Stb, mutare imediata, comision 0, se accepta prima casa.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:52

68.000 €
Ramnicu Valcea, benzinaria Mol, ap. 2 camere cf 1 dec, etaj 7/8, suprafata 55 mp, bloc reabilitat termic, scara curata, vedere spate, balcon inchis cu termopan, c-tie 1983, trebuie renovat complet.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:54

ap. 2 cam., cf. 2 semidec., p/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, toate utilitatile Radet
 • Suprafata 40 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:24

de vanzare ap. 2 camere, cf. 1, decomandat, bloc 1983, 5 din 8, stradal pe bulevardul Tineretului, 5 minute de mers pe jos pana la metrou, vis-a-vis de parc, mobilat si utilat, liber
 • Suprafata 55 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 16:32

75.900 €
de vanzare ap. 2 camere, decomandat, 3 minute de mers pe jos pana la Mall Vitan, renovat recent: gresie, faianta, parchet, termopan, ac, isn, ien, usa metalica, p/4, acte la zi, liber
 • Suprafata 60 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:50

direct dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc finalizat, finisaje la alegere, bloc p+5+placa+pod, cu lift, finisaje la alegere, statie Ratb 178 si 138 la 100 ml, canalizare, gaze, curent, comision 0
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 10:29

2 camere, constr. noua, locatie deosebita intr-o zona linistita, cu multa verdeta, zona de case, se vinde mobilat, utilat modern, loc de parcare subteran 7000 E, acces rapid spre aeroport, parc, mall,
 • Suprafata 72 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 23:12

58.000 €
Pantelimon intersectie Baicului, chiar la Lidl, bloc reabilitat, 2 balcoane, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 09:38

Apartament la cheie,mutare imediata! Pret negociabil! Apartament disponibil mobilat sau nemobilat! Nu ezita sa ne vizitezi la biroul de vanzari din incinta ansamblului Oxy Residence, situat la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova, pe Sos. Bucuresti-Magurele nr. 47, Sector 5 si dupa aleg..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 10:47

etaj 6/10 semidecomandat amenajat. Are bucatarie mare, bloc reabilitat termic, acte ok. vedere mixta, pozitie excelenta. Sunati acum, merita vazut.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:10

etaj 5/10, decomandat, curat, spatios, acte ok, liber, pozitie excelenta, scara curata, zona linistita, apropiere metrou Obor, piata, parc
 • Suprafata 55 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:17

bloc stradal reabilitat, etaj 6/10, bucatarie mare patrata, balcon mare inchis in termopan, vedere mixta, semidecomandat, amenajat, acte ok, pozitie excelenta, 3 minute metrou, Parcul Circului, Barbu Vacarescu
 • Suprafata 57 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:22

Dupa cutremur Bucuresti
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu loc parcare
2 camere cu centrala termica
2 cam. ieftine Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Apt. 2 cam. Titan - Dristor