sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1068 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

cf. 1 sporit, superimb., merita vazut, negociabil,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 13 sep, 12:30

apartament 2 camere, decomandat, 40.5 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:33

apartament 2 camere, aproape de metrou, Berceni.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:12

nou, garsoniera, tronson 2, et. p/5, constr caramida, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, usa metalica antiefractie, apometre, metrou Gorjului, Ratb, centre comerciale, TVA inclus.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 17 min.
Bucuresti, 14 aug, 12:56

63.500 €
apartament 2 camere, spatios, bloc 1980, reabilitat, etaj 7/10, balcon mare , termopan, 5 minute de mers pe jos pana la Metrou Iancului, zona linistita, necesita imbunatatiri, liber, acte la zi.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 13 sep, 12:52

2 camere cu suprafata de 55.5mp + 14.4mp terasa tip logie. Aditional se pot achizitiona parcari subterane la pretul de 5.000EUR+TVA, respectiv parcari supraterane la pretul de 3.000EUR+TVA.
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 14:54

vav Parc Motodrom, bloc reabilitat termic, balcon mare pe 2 camere, necesita renovare, UM, termopan, orientare sud, pe mijloc, vedere spre parc, accesibil imediat, doar plata cash,
 • Suprafata 59 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 13 sep, 14:01

cel mai bun pret, direct dezvoltator, bloc nou din caramida, bucatarie mare inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, se adauga loc parcare 5.000 euro + tva, zona Mihai Bravu, Vitan mall
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 3 min.
Bloc Nou Metrou
Bucuresti, azi, 09:44

apartamet 2 camere+mansada, bloc la strada, r.a.t.b, metrou, dec, debara, geam la baie, doua balcoane, toate utilitatile, centrala, zona verde, scoala, gradinita, curte interioara, zona civilizata.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 11 min.
Bucuresti, 13 sep, 15:09

apartament 2 camere 60.79 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 61 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:03

zona verde, decomandat, scoli, gradinite, centre comerciale, parc, centrala termica, aer conditionat, contorizare individuala, finisaje de lux la alegere, se accepta orice tip de credit bancar
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, 13 sep, 15:11

P/10, c-tie 1978,vis-a-vis de parcul ultramodern decomandat, vedere spate, mobilat si utilat complet, bloc linistit, fara restantieri, acces imediat stb, parcuri, mall uri, scoli, gradinite.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, 09 sep, 12:06

Vand apartament 2 camere etaj 2/3 in bloc nou, Str. Triumfului, 55 mp utili, constructie 2013, parchet, gresie si faianta, usa metalica, ac, complet mobilat si utilat ac, masina de spalat, frigider.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, 13 sep, 15:38

2 camere cu suprafata utila de 61.1mp + 8.6mp terasa. Aditional se pot achizitiona parcari supraterane la pretul de 3.500 eur+TVA, respectiv 5.000 eur+TVA pentru parcarile subterane.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 20:54

Drumul Taberei Ghencea, cf. 1/ dec., etaj 8/10, 56 mp, c-tie 1984, bucatarie 12 mp, baie spatioasa, g, f, p, t, um, ac, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si utilat modern, acte, se accepta credit, negociabil
 • Suprafata 56 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 09 sep, 15:56

cf. 1, toate imbunatatirile, mobila si electrocasnicele sunt noi, scara curata, vecini civilizati, acces facil la STB si tramvai 41, acte pregatite, accept credit,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 12 sep, 12:29

AC, complex rezidential nou, langa Ikea, Jumbo. Ap. 2 cam: living 20 mp cu balcon 3 mp, dormitor 14 mp, bucatarie 8 mp, baie 5 mp. Centrala termica, avans 5% la antecontract, reducere pt. cash, direct proprietar.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:34

direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida Sect.6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida,finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 50 m, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 10:31

ap 2 cam cf 1 dec, etaj 7/8, 2 lifturi, termopan, um, aer conditionat, curat, cadastru si intabulare, accepta credit, pret fix.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 13 sep, 17:46

apropiere Favorit, et 4 , cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, bucatarie generoasa, spatii de depozitare, are balcon, scara curata, fara restantieri, 2 lifturi, posibilitate centrala termica, acte la zi
 • Suprafata 54 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 12 sep, 12:30

izolat, suprafata totala 60 mp, suprafata utila 52 mp, 2 balcoane, terasa perfect hidroizolata, intretinut.
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 sep, 18:24

apartament 2 camere, vedere stradala, renovat, totul nou, finisaje de buna calitate, 0 comision, bloc finalizat in 1980, avand vedere si acces stradal. Sufragerie si bucatarie tip open space.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 29 iul, 10:51

0% Comision! Propunem spre Vanzare un Apartament de 2 camere Nou , cu o suprafata de 50 mp utili, intr-un imobil de tip D+P+2E+M cu 14 apartamente, situat la etajul 2, construit in anul 2014, in zona CHITILA, vis-a-vis de LEROY MERLIN. Apartamentul este de tip decomandat, este orientat NE si are..
 • Suprafata 50 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2
Bucuresti, azi, 14:29

et 2, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, spatios si bine compartimentat, vedere spate, la cateva minute de Parcul Herastrau si Arcul de Triumf , acte la zi, accept credit.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 12 sep, 12:31

aproape statia stb, metrou, apartament 2 camere confort 1 semidecomandat, etaj 8/10, bloc 1980, suprafata 54 mp, 1 balcon, orientare est, toate imbunatatirile, um, gresie, faianta, parchet , termopan, mobilat, utilat
 • Suprafata 54 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 13 sep, 21:42

apartament 2 camere 65.81 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 66 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 12:03

proprietar vand apartament cu 2 camere decomandat la etajul 4/5.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 14 sep, 09:11

metrou Obor 7 min, Mall Veranda 5 min, Pipera 10 min., 2 terase mari, gresie, faianta, parchet, UM, termopan, paza BGS, mobilat complet, cu prelure chirias pana in 01.03.2020, randament bun la inchiriere, minim 400 Euro/luna,
 • Suprafata 68 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 12
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:03

cf. 1, superimbunatatit, vand/ schimb cu garsoniera cf. 1-2 + diferenta,
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 14 sep, 12:45

2 camere semidec.,in apropiere de IRIS mall Titan, 52 mp, constr. 1985, bloc reabilitat, monitorizat video, renovat, inst. sanitare noi, obloane antiefractie, bucatarie mobilata. Acces facil mijloace transport.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 29 iun, 09:09

Apartamente cu 2 camere finalizate la cheie. Bloc 2019 cu 6 etaje, construit din beton armat si compartimentare de interior din caramida. Toate utilitatile, 71mp, loc de parcare. Se accepta credit.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 14 sep, 15:17

Prelungirea Ghencea, etaj 2 din 3, dec, mobilat si utilat, renovat, curat, centrala termica, aer conditionat, ideal investitie, acte.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 13:15

51.000 €
Luica, et.8, decomandat, 51 mp, c-tie 1981, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, acte in curs, zona excelenta, apropiere ratb, piata, scoala, eliberabil, se accepta credit, se poate vedea,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 14 sep, 15:43

apartament 2 camere, decomandat, 50 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 15:54

zona Pod Constanta, bloc 2013, se vinde apartament la demisol, 3 etaje, decomandat, spatios 70 mp, mobilat lux si utilat complet, centrala termica proprie, ac, loc de parcare proprietate, liber acum
 • Suprafata 70 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 14 sep, 16:01

77.500 €
Vanzare apartament 2 camere Tineretului, bloc construit in anul 1987, stradal, vis a vis de intrarea in parc, necesita renovare.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 05:35

Ap 2 cam cf 1, fara imb liber toate actele accept credit,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:00

Apartament Rahova, Amurgului, 2 camere, confort 1, semidec, etaj 1/4, 43 mp, constructie 2019, bloc caramida, izolat, finisat complet, cu predare imediata, centrala gaze, merita vazut.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 13 sep, 15:55

87.000 €
Proprietar vand apartament 2 camere 77 mp ultili (trasformabil foarte usor in 3 camere) zona Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, ansamblul rezidential Pallady Residence-Ozana anul constructiei 2008.
 • Suprafata 77 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 13 min.
Bucuresti, 15 sep, 12:50

2 camere, 56 mp utili, decomandat, balcon, finisaje de calitate, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, geam termopan, usi de interior, etc
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 19 min.
Bucuresti, 05 sep, 09:05

apartament 2 camere 45.03 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 09:27

apartament spatios 2 camere Metalurgiei Park.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 12 sep, 17:19

proprietar vand apartament 2 camere decomandat amplasat in ansamblu rezidential nou, contorizare individuala, finisaje de lux, centrala proprie, compartimentare ideala, balcon spatios,
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 12 sep, 17:02

Berceni, 2 camere cu curte individuala, spatios, aproape de centrele comerciale, stradal, direct dezvoltator, comision 0%,
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, 14 sep, 13:51

vand apartament 2 camere, decomandat, suprafata utila 60 mp, etajul 3, finisaje incluse: gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare in baie, centrala termica de apartament.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 13 min.
Bucuresti, 14 sep, 13:54

Direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida sector 6 in complex rezidential, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica proprie, statie
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 12:01

apartament 2 camere, decomandat, 55.25 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:54

apartament 2 camere 56.15 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 19:54

apartament 2 camere, decomandat, p/4, loc de parcare inclus. Se accepta credit Prima Casa. Finisajele sunt la alegerea dvs. Finalizare mai. Direct dezvoltator, comision 0.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, 04 sep, 18:23

Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat cu o suprafata utila de 60.01 mp, cu un vestibul generos, living cu acces la balcon, bucatarie inchisa, situat intr-un ansamblu de 6 blocuri.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 23 aug, 11:39

Dupa cutremur Bucuresti
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
2 camere cu centrala termica
2 camere ansambluri rezid.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Dupa cutremur Titan - Dristor