sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 495 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret euro: max 55000

Apartament 2 camere confort 2, etaj 9/10, suprafata 37 mp, balcon inchis, termopan, parchet, luminos, panorama, imobil supravegheat video, curat, acces facil scoala, gradinita, spatii de joaca, metrou, RATB, liber
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 15:39

Va propunem spre vanzare apartament cu 2 camere decomandat cu o suprafata totala de 51.52 mp, este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 15:39

ap. vila la curte, et. 1, proprietar,
 • An 35
Bucuresti, azi, 15:35

Masina de Paine, 10/10, cf. 1 semidec., 51 mp, renovat integral acum 3 ani, toate actele, se vinde mobilat fara paturi si semineu, toate imbunatatirile, aer conditionat, pret fix, se accepta credit
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 12:35

decomandat, et. 3/10, hol locuibil, 45 mp, vedere mixta, cf. 2 sporit, bloc reabilitat termic, loc parcare propriu, curat, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, balcon mare, se poate vinde mobilat si utilat, pret neg.,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:21

Apartament 2 camere tip studio in bloc nou D+P+3E cu lift, parter inalt, sc 39 mp, compartimentari din caramida, predare la cheie, finisaje de inalta calitate, loc de parcare, pret valabil pentru plata cash.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 17:30

29.500 €
Vand apartament 2 camere confort 3, in zona Baicului, etaj 1 din 4, bloc reabilitat in 2018, 2 focuri de gaze, baie, bucatarie, incalzire calorifere, suprafata 26 mp, bloc din 1971
 • Suprafata 26 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:34

Va propunem spre vanzare apartament 2 camere decomandat cu o suprafata utila de 48,04 mp disponibil la etajele 1, 2, 3, 4, 5 regim de inaltime P+5E situat in la 800 de metri metrou Nicolae Teclu.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 15:21

Rahova, Pucheni, apartament 2 camere, decomandat, demisol din 3, an 2014, proprietar, geamurile nu dau in strada
 • Suprafata 55 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, azi, 15:20

Ofer spre vanzare apartament cu 2 camere, mobilat de lux, utilata complet (frgider, plita, cuptor, masina de spalat), cu centrala proprie, totul nou, cu loc de parcare, finisaje de lux, acte la zi.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 15:19

35.000 €
PROPRIETAR Vand/schimb cu casa la curte ap.2camere conf2,semidec. 37mp, renovat complet instalatii sanitarsi electrice noi, g,f,p,t,um,Ac loc de parcare platit,cadastru si intabulare
 • Suprafata 37 mp
 • An 1977
Bucuresti, azi, 15:08

51.300 €
Ghirlandei, confort 1, etajul 3/4, bloc reabilitat, liber, acte, piata, metrou. Pret discutabil
Bucuresti, azi, 14:55

Plaza Mall, confort 1, etajul 3/4, suprafata 52 mp, liber, fara imbunatatiri, stradal, zona verde.
Bucuresti, azi, 14:49

Dr. Tab, Valea Ialomitei, et 2/10, cf ll sporit, 45 mp, balcon, blocul este reabilitat termic, ap are mici imbunatatiri g, f, parchet, t, um, geamul de la bucatarie are vederea in strada nu pe luminator. Loc ADP.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1972
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 14:22

Izvorul Rece (10 min. metrou), 2 cam., cf. 1 sporit semi., s. 54 mp, constr. 1978, parter/4, balcon cu pivnita, boxa, grilaje, izolatie, mobilat, utilat, jacuzzi, termopane Tripan 6, gaze separat, a.c, liber.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 14:13

Ap. 2 cam. open space, 37 mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ ipotecar, tva 5% inclus, comision 0%.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 14:10

direct dezvoltator, mutare imediata, 2 cam. open space, balcon, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 1 min. Ratb 138; 178,TVA 5% inclus.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 14:10

mutare imediata, direct dezvoltator, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Ratb 138,178, finisaje la alegere, centrala proprie, TVA 5% inclus in pret. Acceptam credit ipotecar, prima casa.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 14:10

2 camere decomandat, direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138; 178, finisaje la alegere, centrala proprie, mutare imediata, bloc finalizat.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 14:10

Militari ,Auchan, Str. Rezervelor, Lidl, 2 camere direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0%, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138; 178, finisaje la alegere, centrala termica.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
MT Residence
Bucuresti, azi, 14:09

dezvoltator, ap. finisat la cheie, contorizat individual, centrala proprie. Acces rapid STB, metrou, centre comeciale, gradinita. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit prima/ ipotecar.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 14:09

Militari, Auchan, Str. Rezervelor, direct dezvoltator, mutare imediata, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie, TVA 5% inclus in pret.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 14:09

adiacent, cf.2, semi, mobiliat, zona cu parculet de joaca, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, fereastra la baie, cadastru, intabulare.
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 14:04

Drumul Taberei, Valea Argesului, confort 2, decomandat, etaj 6/10, gresie, faianta, termopan, parchet, mobilat, utilat, balcon mare. Acte in regula
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 14:03

Drumul Taberei - B-dul. Timisoara- confort 2, decomandat, etaj 5/10, curat, acte in regula. Se accepta credit
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 14:03

cf. 2, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 5 minute metrou, toate actele.
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:58

2 camere, Valea Ialomitei, negociabil, accept credit. Decomandat, bloc reabilitat, usa metalica, mobilat+utilat. Loc de parcare ADP. In apropiere:ratb 168, 268, scoala si gradinita, Mega Image, metrou
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, azi, 13:58

Apartament 2 camere, decomnadat. etaj 7/10, bloc construit in 1974, semimobilat, semiutilat, balcon inchis, aer conditionat, apropiere mijoace de transport, accept credit.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:48

situat langa Auchan, 15 min. metrou, conf.1, semidec., et. 5+6, duplex, bl.1980, ap. construit 2012, sup. 43,34 mp, centrala gaz, 2 gr. sanitare, posibilitate pod, mobilat, parcare ADP, usor neg..
 • Suprafata 44 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:45

C-tie.2019, 2 cam, dec., 48 mp parter - 43605 euro +TVA sau 58 mp (balcon 10 mp); et.4 - 49305 euro +TVA, bucatarie mobilata, noua, parcare subterana 4900 euro +TVA sau supraterana 2000 euro +TVA.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 13:45

confort 1, decomandat, usa metalica, usi interioare lemn si PVC, parchet, gresie, faianta, balcon inchis, bloc anvelopat, scara curata, usor neg.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 13:45

cf.1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat,10 minute metrou,se accepta credit, acte.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 13:44

Cf. 1 liber, imbunatatiri, mobilat modest, aer conditionat, bloc civilizat, actele la zi, prrt usor negociabil.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 13:43

constructie 2009, situata pe raza sectorului 6, 10 min mijloace de transport, amenajat cu termopan, parchet, gresie, faianta, disponibil imediat, acte facute
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 13:39

apartament 2 camere, Militari, Metro, Auchan, decomandat, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, statia STB 138/178 la 50 ml, canalizare, curent electric, gaze, comision 0
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 13:39

oferta promotionala, apartament cu 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, utilitati canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138. Comision 0
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 13:39

va ofer spre vanzare apartament 2 camere decomandat, centrala proprie, gaze, canalizare, zona noua, situat langa metrou Berceni
 • Suprafata 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:33

Va oferim spre vanzare apartament 2 camere decomandat, balcon inchis, centrala proprie, gaze, canalizare, usi bella casa, loc parcare disponibil, acces metrou Berceni 400m, direct dezvoltator
 • Suprafata 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 13:33

apartament 2 camere, bucatarie inchisa, bloc p+4, finalizat, cu 2 lifturi, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138 la 50 ml. Comision 0
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 13:25

ocazie, apartament 2 camere, bucatarie inchisa, geam la baie, bloc p+4, cu 2 lifturi, bloc finalizat, utilitati: canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138 la 50 ml. Comision 0.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:24

etaj parter inalt/10 nivele, confort 2, sporit decomandat, termopane, parchet, gresie, faianta, mobilat, utilat, acte in regula, se accepta credit.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 13:19

2 camere, 66 mp, decomandat, etaj 3 din 4, bloc cu lift, se vinde la cheie, centrala, utilitati individuale, acte diapsonibile, se accepta credit, statie STB la 350 m, comision 0%. Pret: 55.000 euro
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 13:14

apartament de vanzare, confort 1, cu balcon, bloc construit pentru armata, anvelopat/ reabilitat termic, se vinde complet mobilat si utilat, termopane, parchet, gresie, faianta, usi schimbate,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 13:00

ofer spre vanzare apartament cu 2 camere, confort 1, cu balcon la sufragerie, are termopane la geamuri si la balcon, blocul este anvelopat termic, fara imbunatatiri moderene dar este curat, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 13:00

Apartament 2 camere decomandat, 53 mp, balcon satios, 2 debarale, etaj parter din 10, bloc reabilitat termic, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:55

Intimitate si confort la cel mai mic pret din zona Brancoveanu-Turnu Magurele! Apartament 2 camere, decomandat, in suprafata totala de 58 mp, cu balcon la fiecare camera in suprafata de 17 mp, situat la etajul 3 din 4, pozitionat pe strada Postalionului. Intimitate si confort la cel mai mic pr..
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:52

apartament cu 2 camere, se vinde mobilat si utilat, cu imbunatatiri,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 12:51

Apartament 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, in suprafata totala de 57 mp, cu balcon in suprafata de 4 mp, situat pe etajul 1 din 5. Unitatile locative din acest ansamblu se predau cu urmatoarele finisaje, utilari si imbunatatiri, incluse in pretul de achizitie: zugraveli lavabile, parchet..
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, azi, 12:51

Vanzare apartament 2 camere, de tip studio, in suprafata totala de 43 mp, situat pe etajul 2 din 5. Zona in care este amplasat poiectul rezidential este Turnu Magurele, cu acces facil catre doua artere extrem de importante ale Zonei de Sud ( Bd. Alexandru Obregia – Metalurgiei si Bd. Constant..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, azi, 12:50

Se vinde apartament 2 camere, decomandat, cu bucatarie inchisa, in suprafata totala de 65 mp, cu terasa in suprafata de 21 mp, situat pe etajul 5 din 6. Proiectul se adreseaza atat persoanelor active cat si celor care isi doresc sa beneficieze de o zona in dezvoltare cu piete, scoli, mijloace de..
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 12:49

Vanzari Direct La Dezvoltator - Comision 0% Va propunem spre vanzare in bloc nou,deja finalizat, la promotie un apartament cu 2 camere si balcon, situat in cartier Berceni, sector 4, zona Brancoveanu cu Turnu Magurele, apropiere Lidl Metalurgiei. Apartamentul se preda complet finisat,cu centr..
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 4
Bucuresti, azi, 12:44

Va propunem spre vanzare in bloc nou,deja finalizat, un apartament cu 2 camere decomandat cu o suprafata de 51 mp, la 1 din 6, cu lift, situat la metrou 12 minute pe jos de metrou Dimitrie Leonida sau metrou Berceni 4 minute, pasarela in constructie. Apartamentul se preda complet finisat,cu centr..
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 6
Bucuresti, azi, 12:44

Va propunem spre vanzare in bloc nou,deja finalizat, un apartament cu 2 camere decomandat cu o suprafata de 51 mp, cu lift, situat la metrou 200 metri metrou Berceni(pasarela in constructie) sau metrou Dimitrie Leonida la 900 metri. Pret 50500 euro cu Tva inclus in pret Apartamentul se preda c..
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:43

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu balcon
Apt. 2 cam. Militari
2 cam. ieftine Militari
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu centrala termica
Dupa cutremur Militari