sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 705 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret euro: max 55000

apartament 2 camere, decomandat, 55.25 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:48

bloc nou, metrou Drumul Taberei, statia Valea Ialomitei, Kaufland in cartierul ANL langa parc Brancusi. Apartamentele se afla la demisol inalt cu geamuri normale si balcon, foarte luminoase, decomandate
 • Suprafata 52 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 18:21

apartament 2 camere, tip studio, 47.99 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:18

apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 3-4 minute, direct de la proprietar, fara agentii,
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:15

43600 eur/52mp/apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 10 minute, direct de la proprietar, fara agentii.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 18:15

amplasat in cadrul unui ansamblu rezidential in zona Metrou D.Leonida, acces in 8-10 min, finisaje moderne, la cheie, centrala termica, parcare, accept credit cu min 30.000 eur, avans.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 18:10

ap 2 cam-42 mp utili+gradina de 20 mp, parter inalt, ansamblu rezidential langa Mall La Strada, Metrou D. Leonida(8 min), finisaje moderne, predare la cheie, centrala termica, parcare, cash, credit, prima casa.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 18:10

apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 10 minute, direct de la proprietar, fara agentii.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:09

apartament 2 camere, 48.18 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:54

Apartament de 2 camere in suprafata utila de 40 mp la etajul 10 din p+ 10. Imobilul, este confort 2, semidecomandat. Zona linistita, acees imediat la mijloacele de transport.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 17:50

apartament 2 camere 56,65 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:42

Fabrica de Paine, confort 1, decomandat, balcon, etaj Parter/4, curat, termopan, acte, negociabil.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 17:39

Apartament situat pe Bucla, str. Cetatea Histria, parter, confort 1, circular, liber, balcon, amenajat, acte, se accepta credit,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 17:39

apartament curat, zona buna, bloc caramida, reabilitat, balcon, etaj 5/6 prevazut cu lift, acte, acces facil mijloace de transport,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 17:38

apartament de vanzare confort 1, cu balcon, nu are imbunatatiri, este liber, nelocuit, cu toate actele facute, pret negociabil,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:38

Direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida sector 6 in complex rezidential, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica proprie, statie
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 17:22

direct dezvoltator, bloc nou, beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb, toate utilitatile.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 17:22

direct dezvoltator, bloc nou 3 din 9 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 17:22

Proprietar Titan, metrou N Teclu, Ikea Pallady,  2 cam. centrala, cartier lux, totul nou, se ofera loc de parcare in aceiasi bani. Complex Astorium.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 17:16

9/10, ocazie, investitie, cf. 1, dec. 52 mp pe mijloc, scara stradala, bloc fara risc seismic, balcon spatios, g, f, t, bine intretinut, pozitie de exceptie, cadastru si intabulare, liber, numai cash,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 17:14

53.000 €
Apusului, etajul 1/4, bloc 1985, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, acte facute, accepta credit.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 17:03

apartament 2 camere, tip studio, 41.80 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:03

studio 2 camere, imobil nou Ds+P+4E, direct dezvoltator, accept credit ipotecar si prima casa, finisaje la alegere,
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:51

vedere parc, termopan, parchet, gresie, fainta, usi interior schimbate, 2 AC, mobilat sau nemobilat, situat la 10 min de metrou, merita vazut.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:40

apartament 2 camere decomandat, 46.85 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:24

propun spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, situat la 5 minute de RATB. Apartamentul se preda " la cheie " , toate finisajele sunt incluse. Finisaje la alegere.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:20

apartament 2 camere decomandat, 59.40 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:18

vand apartament 2 camere Obregia vsv Banca Transilvania in apropriere de intersectia cu Turnu Magurele la 2 minute de mers pe jos la Grand Arena. Necesita renovare. Metrou Piata Sudului.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 16:09

ap 2 camere, cf. 1, semidec., 3/10, la 3 min de metrou, bloc monolit (1973), balcon mare cu termopan, baie cu aerisire, usa metalica, repartitoare/ apometre, vedere numai pe fata. Primul proprietar
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 15:54

apartament 2 camere tip studio, 48.4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:51

2 camere confort 1 semidecomandat, etajul 11/12, (etajul 12 e locuit), bloc caramida, liber, cadastru, intabulare, 45000 disc. zona verde,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 12
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:43

particular, proprietar, apartament 2 camere renovat recent liber g f p t um bloc reabilitat termic curat civilizat.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:42

Bd. Timisoara, Lidl, semistradal, 2 camere 4/9, parchet masiv, fara alte imbunatatiri, liber, acte, balcon mare, semidecomandat, se accepta credit.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:38

54.000 €
semistradal, fara balcon, reabilitat, bucatarie mobilata si utilata, investitie pentru locuinta inchiriere, eliberabil, intabulat .
 • Suprafata 46 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 15:38

Berceni, 8/8, Piata Sadului, bloc 1964, apropiere metrou, parc, mall, fara imbunatatiri, vedere panoramica,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:37

cu bacon, imbunatatit, liber, stradal, pentru locuinta, firma, birou, cabinete, accepta credit.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 15:35

studio 2 camere, imobil nou DS+P+4E, direct dezvoltator, accept credit ipotecar si prima casa, finisaje la alegere,
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:30

apartament 2 camere decomandat, 48,18 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 48 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:15

apartament 2 camere 63.5 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 15:09

bloc dupa cutremur, reabilitat termic, termopan, gresie, faianta, parchet, se vinde mobilat si utilat, vedere rasarit, intabulat, accept credit
 • Suprafata 54 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:06

apartament cu 3 camere, confort 2, la pret de 2 camere, se vinde mobilat si utilat complet, modern, totul de buna calitate, renovat recent, cu toate imbunatatirile.
 • Suprafata 47 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 15:03

2 camere et. 5/7, confort 1, decomandat, g, f, p, t, partial mobilat (dormitor, bucatarie) balcon inchis termopan, se accepta credit
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 15:03

2 camere, studio,imobil nou Ds+P+4E, direct dezvoltator, accept credit ipotecar si prima casa, finisaje la alegere,
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:03

Billa, Liber, 2 camere 38 mp, bloc reabilitat, balcon 3 m, usa met, termopan, 42.500 euro, ap. metrou Grigorescu, se accepta credit, cadastru, intab,
 • Suprafata 38 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:00

2 camere tip studio, 39 mp, balcon, la cheie, fara comision, bloc tip vila, metrou la 10 min, posibilitate parcare, centrala, acceptam si credit la 38.500 euro, loc de joaca, magazine, gradinita.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:55

5 min. Parc Moghioros, apartament confort 1, se vinde mobilat si utilat complet, modern, cu bucatarie mare, etaj 4, toate imbunatatirile, merita vazut, liber, acte,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:54

apartament 2 camere 59, 1 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 14:54

apartament 2 camere decomandat, 48,18 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:54

ap. 2 cam 32 mp metrou Brancoveanu si Oraselul la 5 minute de mers. Este la parter, igienizat recent. Termopan, gresie, faianta, parchet. Baia cu cada si geam. Liber, mutare imediata. Accept si credit,
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:53

apartament de vanzare, confort.1, cu balcon, liber, fara imbunatatiri.
 • Suprafata 52 mp
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 14:53

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu centrala termica
Titan - Dristor
2 camere cu loc parcare
Apt. 2 cam. Titan - Dristor