sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 464 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret euro: max 55000

Compozitorilor, confort 2, mobilat, utilat, acte la zi, doar cash;
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 05:40

imobil nou finalizat d+p+6e, situat pe strada Acvilei nr 42, constructie si compartimentare caramida, decomndat, geam la beie, finisaje la alegere, parcare proprie, accept credit
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 04:55

47.000 €
piata Salajan, cf. 2, etaj 1, balcon in termopan, 40 mp, bl. reabilitat termic, complet renovat, g, f, p, t, um, scara curata, metrou 7-8 minute, aproape scoala, cadastru, intabulare, disc.,
 • Suprafata 40 mp
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 03:25

demisol, dezvoltator, d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 11:25

Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 11:00

langa Metro, bloc d+p+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 09:05

apartamentul se vinde complet echipat si mobilat , instalatii electrice/sanitare noi, centrala termica si toate imbunatatirile, ap. este situat pe anexa astfel ca nu este incadrat in categorie de risc seismic ci doar la categoria de urgenta, are incheiata polita de asigurare la Generali.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 01:35

Studio modern, bine compartimentat, situat intr-un bloc nou, modern. Foarte aproape de statia STB (2min), ansamblu in finalizare. Apartamentul se preda la cheie cu g, f, p, usi si centrala proprie. Comision 0
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 22:47

Apartament decomandat, 2 camere, ultra central, Unirii, ideal pentru locuit sau inchiriat, birou. Are centrala proprie, loc parcare, intrare separta in apartament. Zona ideala, potential mare.
 • Suprafata 48 mp
 • An 1944
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 22:47

dezvoltator, fara comision, 2 camere decomandat, 58mp utili, balcon inchis. Acceptam prima casa, apartamentul se preda finalizat complet la cheie. Finisaje deosebite la alegere. Zona rezidentiala
 • Suprafata 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 22:47

Apartament foarte spatios 66 mp situat in zona metroului Berceni-Leonida. Zona rezidentiala bloc nou, modern. Apartamentul se vinde finisat ''la cheie'' cu g,f,p, usi la alegerea dumneavoastra.
 • Suprafata 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 22:47

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, ieri, 20:20

apartament 2 camere decomandat cu o suprafata utila de 55 mp, intr-un ansamblu rezidential modern ce cuprinde 2 blocuri, situat la o distanta de 10 min de statia de metrou Aparatorii Patriei.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:03

in bloc nou, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, ct, Stb, parcare, magazine, piscine, etc.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 19:18

Apartament 2 camere de vanzare, Drumul Taberei, Frigocom, mobilat, utilat, 44 000 euro, 2/10, Gresie, faianta, parchet, balcon inchis, Semidec, Bloc este planificat pentru reabilitare, accept credit.
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 19:16

2 cam , etaj 2/4, interfon, gresie, faianta, parchet, gaze pe palier,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:51

Apartament 2 camere foarte spatios, Berceni, Dimitrie Leonida.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:45

apartament 2 camere, tip studio, bloc nou, 10 minute de metrou Aparatorii Patriei
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:33

2 camere, oferta promotionala direct dezvoltator! comison 0%
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:33

in bloc nou, finalizare 2020, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 14:39

0% comision! Vanzare apartament 2 camere semidecomandat cf 2, et 4/5, mobilat, utilat anvelopat, aer conditionat, temopan, uscatorie, cu loc de parcare, pret fix 38.200 euro, zona Brancoveanu Uioara.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 14:28

Ap. 2 camere cf 2 decomandat, bloc 1979, s.38mp,1 balcon, et.8/10, um, g, f, p, t, ct, contor gaze, se vinde semimobilat si utilat, scara impecabila, bloc pe lista de reabilitare, langa metrou, statia stb, piata
 • Suprafata 38 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:16

2 camere tip studio - Aparatorii Patriei - bloc nou - Drumul Jilavei,
 • Suprafata 48 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:15

Bloc nou, stradal pe drumul Jilavei ,aproape de PROFI, proiect nou S+P+ 5et, pozitie excelenta fata de metrou Aparatorii Patriei si facultatea Spiru Haret ( 7-8 minute ).
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 14:03

apartament 2 camere semi-decomandat, se poate transforma in decomandat f usor, foarte spatios cu o suprafata utila de 67 mp + balcon 9 mp, recent renovat, pret usor negociabil,
 • Suprafata 76 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 13:10

Drumul Taberei, Valea Argeului, langa metrou. Ofer spre vanzare apartament cu 2 camere, decomandat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane. Exclus intermediari (curiosi)
 • Suprafata 42 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:35

apartament 2 camere Brancoveanu - Turnu Magurele - Selgros.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:18

cu balcon, Drumul Taberei -Parc, adiacent, et 3/10, cf. 1, dec, 52 mp, cu balcon, bloc monolit tip TD, liber, disponibil imediat, fara imbunatatiri, necesita renovare, geam la baie, 2 lifturi in bloc, acte in regula, stradal.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:05

apartament 2 camere 2 balcoane decomandat! Direct Dezvoltator! Comison 0%
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 11:56

apartament cu imbunatatiri si acte complete. Vecinatati: Lacul Tei, Obor, Doamna Ghica, Mihai Bravu, Mosilor, Stefan cel Mare, Lacul tei, Floreasca. Este renovat, igienizat si liber 06.7.2020.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 11:33

apartament 2 camere open space cu o suprafata utila de 48,9 mp, intr-un ansamblu rezidential modern ce cuprinde 2 blocuri, aflat in faza de constructie, in zona de sud a Bucurestiului.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 11:33

bloc nou, va oferim spre vanzare garsoniere si apartamente in zona Aparatorii Patriei, foarte aproape de metrou. Faza 3 a proiectului va cuprinde 8 blocuri, cu regim de inaltime P+7 si P+4.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:21

Va oferim spre vanzare apartament 2 camere decomandat, balcon inchis, centrala proprie, gaze, canalizare, usi bella casa, loc parcare disponibil, acces metrou Berceni 400m, direct dezvoltator
 • Suprafata 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:21

va ofer spre vanzare apartament 2 camere decomandat, centrala proprie, gaze, canalizare, zona noua, situat langa metrou Berceni
 • Suprafata 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:21

7001 Garsoniera Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 10:08

7031, apartament 2 camere Drumul Taberei (Timisoara- Mall Plaza)
 • Suprafata 53 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 10:07

ocazie, apartament 2 camere, bucatarie inchisa, geam la baie, bloc p+4, cu 2 lifturi, bloc finalizat, utilitati: canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138 la 50 ml. Comision 0.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 09:44

oferta promotionala, apartament cu 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, utilitati canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138. Comision 0
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 09:44

etaj 1/4, cf. 1, 51 mp, decomandat, bucatarie mare patrata 9 mp, foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, zona verde linistita, apropiere, acte pregatite
 • Suprafata 51 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 09:20

garsoniera dubla (apartament tip studio) bine compartimentata, foarte spatioasa, pozitionata la o distanta de circa 750 metri - 8 minute fata de metrou Aparatorii Patriei - Spiru Haret
 • Suprafata 44 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 09:12

Bloc stradal, statii STB la capatul blocului, 10 minute pana la metrou Eroii Revolutiei, complex comercial. Izolatie din vata, turnat sapa polistiren extrudat.Usor negociabil.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, ieri, 08:15

mutare rapida, comision 0%, direct dezvoltator
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 07:56

Apartament cu 2 camere, semidecomandat, curat, intretinut, etaj 8/8, in bloc reabilitat,inclusiv terasa si subsol, spatii verzi si locuri de joaca pentru copii reamenajate, utilat si dotat cu aparat de aer conditionat, frigider, masina de spalat rufe, mobilat astfel cum se observa in fotografiile an..
 • Suprafata 50 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 00:30

Apartamentul de 2 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constr..
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 04 iul, 21:00

parter inalt/10 nivele, confort 2, decomandat, 1 balcon, termopane, parchet, gresie, faianta, mobilat modern, utilat, foarte aproape de metrou Aparatorii Patriei,acte in regula, se accepta credit.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 04 iul, 20:46

Apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 04 iul, 19:57

Propr, ap 2 cam. 1977, reabilit, et 2/10, dec, cf 2, 38 mp, mobilat si utilat (masina de spalat, frigider, aer cond, tv lcd, plita gaz si cuptor electric), centr. term, 1 baie, 1 balcon, termopan, g, f, p.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 04 iul, 19:50

Apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 04 iul, 19:30

Apartament 2 camere, Hils Pallady Apartments, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou si are o suprafata utila totala de 49.51 mp. La pret se adauga TVA 5% in conditiile legii.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, 04 iul, 19:18

Apartamentul de 2 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constr..
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 04 iul, 19:06

Imobil semistradal, vedere pe spate, zona civilizata, bloc reabilitat, camara, necesita renovare, scara curata
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 04 iul, 18:09

Apartamentul cu 2 camere este amplasat la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului: Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2, gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructi..
 • Suprafata 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, 04 iul, 18:09

apartamentul de 2 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constr..
 • Suprafata 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 04 iul, 17:57

2 cam. ieftine Bucuresti
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu centrala termica
2 camere ansambluri rezid.
Apartamente 2 camere Berceni
2 camere cu loc parcare
Berceni - Giurgiului