sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 730 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret euro: max 55000

Valea Argesului, et 4, confort 1 sporit, decomandat,, mobilat nou, inclus in pret, renovat, finisaje parcare, scara curata, ocazie. Investitie de peste 12.000 euro, se vinde mobilat electrocasnice.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:14

apartament 2 camere 56,65 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:06

apartament 2 camere 43.85 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:00

apartament 2 camere, tip studio, 47.99 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:42

2 camere complet decomandat, spatii pt debara, camara, dressing, 2 terase. 61 mp utili, etaj 1. Bloc mic P+3E, 4 ap/etaj. Video in anunt pret negociabil pt plata cash. https://www.youtube.com/watch?v=
 • Suprafata 61 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:30

apartament 2 camere 49,10 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 17:24

apartament 2 cam tip Studio 64.15 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:09

Ion Berindei, vav Parcul Plumbuita, Tei, 15 min metrou Obor cf. 2, dec., 40 mp, bloc 1976 reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud-vest, imb, g, f, p, termopan, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 17:06

acces metrou Piata Sudului, str. Cricovul Sarat, renovat recent, tapet, ornamente de plafon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,aer conditionat, instalatia electrica si sanitara noi, negociabil,
 • Suprafata 41 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:05

aproape Parcul Circului, Facultatea de Constructii, etaj 7/10, cf, 2 sporit dec, 46 mp, vedere mixta, orientare e-v, hol locuibil, imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 46 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:04

10 minnute metrou Obor, aproape Parcul Circului, cf, 1 semi, 46 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud-vest, curat fara imb., recente, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 46 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:04

Plumbuita, 15 min metrou Obor, langa Scoala 30 bloc 1976 reabilitat termic, baie cu fereastra, orientare sud, imbunatatiri g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 43 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 17:03

vav de Parcul Motodrom, bloc reabilitat termic, balcon mare pe 2 camere, necesita renovare, um, termopan, orientare sud, pe mijloc, vedere spre parc, accesibil imediat, doar plata cash,
 • Suprafata 59 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 17:02

cf. 1, curat, contorizat, fara imb., zona buna, linistita, merita vazut, liber,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1967
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 17:00

vav Parcul Plumbuita, Metrou Obor 10 min. Pipera 10 min. langa BCR, planul 2, bloc fara risc seismic, pe mijloc, orientare est, termopan, AC, cadastru, intabulare, se accepta credit, eliberabil rapid
 • Suprafata 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:00

15 min, metrou Obor, aproape Facultatea de Constructii, Parc Tei, Scoala 30, cf. 2, bloc reabilitat termic, farta risc seismic orientare est, curat, GFP, um, ac, cadastru, intabulare, se accepta credit.
 • Suprafata 43 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:59

Apartamentul cu 2 camere este disponibil pe etajul 3 al unui imobil d+p+7e la doar 10-12 minute de mers pe jos pana la metrou Aparatorii Patriei si la doar 3 minute de mers pana la STB, Metalurgiei.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 16:54

10 minute metroul Costin Georgian, 8/10, confort 2, semidec, termopan, usa metal, balcon mare, geam baie, 2 lifturi, necesita renovare, acces la mijloacele de transport, liber, cadastru, intabulare, investitie, discutabil.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:48

10/10, circular, asimilat decomandatului, termopan, 2 lifturi, bloc stradal, fara risc seismic, reabilitat termic, liber, acces rapid la mijloacele de transport, cadastru, intabulare, acc credit, pret negociabil,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:43

10/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, 2 lifturi, terasa fara probleme, liber, cadastru, intabulare, acc credit, discutabil.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:32

2 camere tip studio, 39 mp, balcon, la cheie, fara comision, bloc tip vila, metrou la 10 min, posibilitate parcare, centrala, acceptam si credit la 38.500 euro, loc de joaca, magazine, gradinita.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:31

apartament 2 camere, decomandat, 55.25 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:27

apartament 2 camere la cheie cu terasa,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, ieri, 16:21

apartament 2 camere decomandat, 46.85 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:09

racordat la toate utilitatile, Antiaeriana, 2 camere bloc nou - racordat la toate utilitatile, pret promotional de la 48.500 euro la 43.500 euro, valabil pana la data de 31.08.2019.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 16:05

apartament 2 camere, decomandat, 53.79 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:03

ap 2 camere, cf. 1, semidec., 3/10, la 3 min de metrou, bloc monolit (1975), balcon mare cu termopan, baie cu aerisire, usa metalica, repartitoare/ apometre, vedere numai pe fata. Primul proprietar.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, ieri, 16:03

direct dezvoltator, apartament cu bucatarie inchisa, intr-un bloc p+5+pod, finalizat, cu lift, Ratb 138/178 la 100 m distanta, canalizare, gaze, curent, centrala (condensare), cablu tv, comision 0.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 15:40

apartament 2 camere, decomandat, 40.5 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:36

direct dezvoltator, apartament 2 camere, la 50 m de statia ratb 138/178, tamplarie Salamander, izolatie exterioara, centrala termica (condensare), canalizare, curent, gaze, finisaje la alegere. Comision 0.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:35

Sos. Viilor, Parcul Carol, 2 camere, decomandat, bloc 1964, 2/8, 47 mp, balcon, debara, camara, termopan integral, geam baie, retea electrica, sanitare inlocuite, 2 minute metrou Eroii Revolutiei
 • Suprafata 47 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:09

24.500 €
Margeanului, 2 camere, g, f, p, t, um, centrala, mobilat, etaj 2, acte la zi, merita vazut
Bucuresti, ieri, 15:08

apartament 2 camere 54.3 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:06

apartament 2 camere 59, 1 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 15:03

apartament 2 camere, tip studio, 41.80 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:57

Istru bloc izolat termic, termopan, usa metalica, balcon inchis in termopan, doar cash
 • Suprafata 43 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 14:41

apartament 2 camere 54.58 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:33

Chilia Veche, liceul Lovinescu, eliberabil, bloc tip Td cu 2 lifturi, termopan, balcon inchis, curat, gresie, faianta, parchet, imbunatatiri, acte.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 14:25

apartament 2 camere la cheie cu terasa,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, ieri, 14:23

48.000 €
Lujerului, dec, etaj 10, cf II, mobilat si utilat, renovat, curat, aer conditionat, contorizat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, acte, pret negociabil.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 14:20

de vanzare apartament 2 camere, 51 mp utili, decomandat, compus din living, dormitor, bucatarie separata, baie, balcon, hol, se preda finisat la cheie, utilitati, apa, canalizare, statie la 200 m.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 14:10

Cofetaria Piticot -Valea Ialomitei, 2 camere, 3/10, balcon mare, geam baie, termopan, usa metalica, spatiu verde in fata blocului, liber, vedere rasarit, acte.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 13:57

vindem apartament 2 camere la casa p+1 suprafata 40 mp constructie 2005 gresie faianta parchet termopan mobilata si utilata libera are geamurile pe hotar cu vedere in casa vecina strada Cultul Patriei.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2005
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:39

apartament 2 camere 55,9 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 13:36

apartamentul vine complet finisat cu: gresie, faianta, parchet, usi interioare si exterioare, obiecte sanitare, calorifere aluminiu, tamplarie pvc, centrala proprie,usa metalica,toate la alegerea clientilor,
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 13:32

apartament 2 camere, etaj 2/10, 2 lifturi, parcare, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi, centrala termica
 • Suprafata 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:30

apartament 2 camere, decomandat, 50 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:18

ABC Agentia Imobiliara Florex Home va prezinta un ap,de 2 camere,bloc 1975, semidecomandat 25 mp, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, cadastru si intabulare.
 • Suprafata 25 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:17

Brasov, confort 1, circular, etaj 8/10, bucatarie spatioasa, geam la baie, balcon, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 13:11

apartament confort 1, semidecomandat, curat, etaj 8/10, vedere pe spate (nord), zona civilizata, langa Scoala nr. 311, acces facil mijloace de transport.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 13:11

2 cam. ieftine Bucuresti
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu centrala termica
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu loc parcare
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Dupa cutremur Titan - Dristor