sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 159 anunturi

103.000 €
stradal Nicolae Grigorescu-Policlinica Titan, 7 minute metrou, decomandat, 2 gr sanitare, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 11:14

Rezidential Orhideelor, apartament 4 camere la cheie, suprafata utila 70 mp, bloc nou constructie 2020, centrala proprie, balcon, instalatii electrice + sanitare noi, izolatie termica, termopan, etc.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Chiajna, ieri, 13:35

parter/8, semidecomandat, 77mp utili, constructie 1970, termopan, balcon inchis termopan, 2 gr. sanitare, acces stradal, vedere mixta, pretabil firma-resedinta, bloc reabilitat termic, liber,
 • Suprafata 77 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 25 mai, 17:25

apartament nou cu gradina, 4 camere, decomandat 127 mp, din care 40 mp gradina /terasa. Apartamentul beneficiaza de finisaje de lux . Este situat la parterul unui bloc cu 3 etaje, ce va fi dat in folosinta in mai 2020. Blocul este situat pe o strada linistita cu vile, foarte aproape de Mall Plazza..
 • Suprafata 127 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 21:30

gresie, faianta, parchet, termopane integral, usa metalica ,aer cond., scara curata, acte la zi, se accepta credit , usor discutabil,
 • Suprafata 79 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 21:30

Fizicienilor apartament 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, decomandat situat la et 8 intru un bloc cu doua lifturi, reabilitat blocul, loc parcare, apartamentul este situat pe strada fizicienilor pe strada se afla supermarketurile Kaufland, Penny, Lidl chiar si jisk pe aceeasi strada , la 10 min se afla..
 • Suprafata 90 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:10

Strada Progresului, 4 camere, confort I, decomandat, an constructie 1991, et. 6/8, supr. 98 mp, mobilat. Bloc reabilitat. Agentie. Pret: 149.999 E. Comision: 3%. ID Anunt: S898
 • Suprafata 98 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 12:49

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 4 camere, un spatiu decomandat, in suprafata utila de 83 mp, foarte bine repartizati, situat pe bulevardul Nicolae Titulescu aproape de Piata Victoriei, la intersectie cu strada Dr Iacob Felix. Locuinta se gaseste la etajul 10 din 11 ni..
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 09:45

apartament 4 camere, etaj 2 din 4, luminos, zona linistita cu blocuri numai de 4 etaje, cu pomi si spatii verzi, 14 minute pana la metrou Gorjului, multe spatii parcare, baie si grup sanitar separat, parchet, ferestre termopan, usa metalica, cheltuieli mici la intretinere, proprietar, cadastru, cert..
 • Suprafata 81 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:50

vand apartament 4 camere rond Piata Sudului, etaj 1/10, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, reabilitat 2019, toate imbunatatirile (gresie / faianta / termopan / aer conditionat), vis-a-vis de metrou Piata Sudului, cadastru, intabulare, loc de parcare.
 • Suprafata 92 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 22 mai, 14:30

Apartament tip duplex ,mansarda este compartimentat foarte ingenios.La etajul cinci avem trei camere,doua bai, bucatarie ,balcon si o scara interioara care face legatura cu mansarda. Pret avantajos
 • Suprafata 166 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 04:50

9/10, cf. 1, sdec., 85 mp, 2 bai, 2 balcoane, luminos, orientat pe sud, pozitie de exceptie, contorizat, bloc 1982, reabilitat termic, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare, liber, pret bun, neg.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:20

Ultimul apartament 4 camere decomandat, terasa 32 mp, luminos vedere sud vest, loc parcare, finisaje import personalizate, finalizare 2020. Direct dezvoltator.
 • Suprafata 132 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:45

Proprietar vand apartament 4 camere, 90 m2 utili, aflat la parterul unui bloc de 8 etaje finalizat in anul 1981 in zona Pietei Iancului, la 400 m de statia de metrou Piata Iancului. Apartamentul este semidecomandat dispune de living, 3 dormitoare, 2 bai, balcon, boxa la subsolul blocului + loc de pa..
 • Suprafata 90 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 13:45

Vand un apartament frumos, in apropierea statiei STB Petre Ispirescu, intr-un bloc in curs de anvelopare, cu 2 lifturi pe scara. Are 4 camere, 2 bai, 2 balcoane inchise si 2 spatii de depozitare. Nu necesita investitii din partea viitorului proprietar. Este mobilat, dotat cu gresie, faianta, parche..
 • Suprafata 90 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 23:25

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 08:37

1 mai Drumutel decomandat bloc 1980 intabulare, se accepta credit.
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, 18 mai, 13:45

ansamblu rezidential nou, exclusivist, situat in apropierea lacului, et 2, su 97 mp, predare la cheie cu finisaje la alegere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, parcare subterana inclusa in pret, boxa, contoare montate,
 • Suprafata 97 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 25 mai, 13:43

particular, vand apartament 4 camere total decomandat, etajul 1 din 10, baie cu cada, wc de servici, 2 balcoane, 1 logie, suprafata totala 89, 80 mp. Bucatarie mare, hol spatios cu loc pt dressing. 1 min distanta de statia de tramvai si autobuz, 7 min distanta de piata. Zona Teius-Margeanului, in im..
 • Suprafata 89 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 22 mai, 16:00

Ocazie, ap. 4 camere decomandat, 2 bai, 2 balc, termpoane. Vedere mixta. Centrala, calorifere. G, f, p, sanitare, electrice, totul nou. Ideal pentru firma sau 2 familii. Mobilat si utilat complet pt interesati.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 20:00

89.000 €
10 minute metrou, chiar la Auchan, decomandat, bloc 1984, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, planul 2.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:14

Grigore Moisil, confort 2, decomandat, 68 mp, termopan, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, geam la baie, vedere mixta, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit, fara prima casa
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 12:54

chiar pe Camil Ressu , 5 minute parc IOR, piata si mall Park Lake, bloc tip H, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 ac, geam baie, liber
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:47

180.000 €
Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Unirii, Parc Izvor, Marriott.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 mai, 17:15

5 minute parc IOR, piata si mall Park Lake, bloc tip H, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 ac, geam baie, liber
 • Suprafata 80 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 08:37

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in anul 2016, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 11:18

Apartament cu 4 camere, decomandat, foarte spatios, in suprafata utila de 96 mp, situat la etajul 8 al unui imobil cu 8 etaje, construit in anul 1984 pe strada Maior Vasile Bacila-Doamna Ghica-Colentina. Apartamentul dispune de doua grupuri sanitare, bucatarie inchisa, debarale si un balcon. Ac..
 • Suprafata 96 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 04:20

proprietar, vand apartament tip loft, 100 mp utili
 • Suprafata 100 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:55

apartament 4 camere decomandat, dispune de toate imbunatatiriile, gresie faianta, parchet, termopane, centrala proprie, usi interior, usa metalica, toate actele la zii. Langa Metrou Piata Sudului.
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 3 min.
Bucuresti, 22 mai, 20:06

ap 4 cam., in vila etaj 1/1, curte, boxa, pod in proprietate, stare buna constructie 1926-1937, cf, centrala de apartament, parterul in prezent nelocuit, site; teraimobiliare.ro
 • Suprafata 140 mp
 • An 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 08:13

87.000 €
Apartament cu 4 camere, renovat si complet utilat. Situat la etajul 2/4. Apartament compartimentat astfel: hol principal, bucatarie, 3 dormitoare, sufragerie si 2 bai. Apartamentul este renovat recent, fiind complet utilat. Incalzirea se face cu ajutorul centralei termice. Zona linistita cu loc..
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 21 mai, 12:25

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat, cadastru intabulare, acc credit,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 mai, 14:24

apartament decomandat, situat in ansamblul rezidential Carina Residence, bloc costruit in anul 2009, suprafata 130 mp, parcare subterana, mobilat si utilat, centrala proprie, monitorizat video, paza.
 • Suprafata 130 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 20 mai, 09:28

apartamente 4 camere suprafete generoase, terase, locuri de parcare, boxe. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati,
 • Suprafata 86 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 13 min.
Bucuresti, 23 mai, 02:50

cf. 1, etajul 5 din 10, 2 balcoane, 2 bai, toate actele
 • Suprafata 88 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 19 mai, 16:08

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat, posibilitate personalizare, loc parcare suprateran 2500 Euro.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 25 mai, 17:52

apartament de lux parc Herastrau, loc de parcare garaj, mobilat si utilat, trei bai, lift, zona inchisa, trei dormitoare, doua terase, rulouri aluminiu, vecini linistiti. Comision 0 cumparator
 • Suprafata 140 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 21 mai, 10:00

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 4 camere, aflat intr-o zona de case si vile intre bulevardul Mihalache si bulevardul Expozitiei. Apartamentul este foarte bine impartit, are o suprafata de aproximativ 62 de metri patrati in zona de locuit si inca 19 metri patrati in ..
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Etaj din 2
Bucuresti, azi, 09:45

apartament 4 camere+ dependinte, etaj 1, 88 mp (din care 9 mp 2 balcoane), 2 bai, debarale, mobilat complet/ nemobilat, are parchet, gresie, faianta, termopan, ac, incalzire prin termoficare, um.
 • Suprafata 88 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 22 mai, 15:39

136.000 €
complet renovat, mobilat si utilat lux, instalatii electrice si sanitare schimbate toate prin sapa, calorifere noi, gresie, faianta, parchet, termopane, ac, usi noi, 2 gr sanitare, geam baie
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:14

Piata Gemeni, ap. 5 cam. dec., 4 D, cf, centrala de ap., 2 balcoane, terasa inchis, boxa subsol si cam serviciu, rog maxima seriozitate, vedere sud, U2, discutabil. site teraimobiliare.ro
 • Suprafata 157 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:09

chiar la metrou, 3 minute piata Matei Ambrozie si piata Salajan, 5 minute parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:14

Apartament de 4 camere confort 1 decomandat, PARTER INALT, situat pe Calea Ferentari la nr. 72, la Politia Locala Sector 5, in blocurile rusesti de 3 etaje , cele cu pod si acoperis, pe o strada verde si linistita. Apartamentul are 83 mp utili si o boxa de 10 mp la subsol. Dispune de centrala termic..
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 19 mai, 16:20

stradal, complet renovat, mobilat si utilat lux, instalatii electrice si sanitare schimbate toate prin sapa, calorifere noi, gresie, faianta, parchet, termopane, ac, usi noi, 2 gr sanitare, geam baie
 • Suprafata 90 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 08:36

9/10, semidecomandat, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, pozitie buna, scara curata, bloc civilizat, liber, cadastru, intabulare, negociabil
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:39

135.000 €
Apartament in Vila foarte Spatios la intrarea in Rosu mobilat. Imobilul este situat intr-un mic cartier format din 14 vile cu bariera la poarta. Scoli, gradinite, Lidl, MegaImage, piata in zona.
 • Suprafata 165 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 24 mai, 14:09

bd. Basarabia, stradal, 4 camere transformate in 3 camere finisat, utilat si mobilat modern, living 33 mp balcon, 2 bai: 1 cu hidromasaj, usi lemn masiv, bl. reabilitat termic, centrala proprie
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 25 mai, 10:00

stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate actele
 • Suprafata 95 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:37

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:12

apartamente 4 camere semidecomandat, in blocuri noi P+7E, constructie 2020. Apartament nou cu finisaje incluse, centrala termica proprie, grup sanitar mobilat, lift, STB langa
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Chiajna, ieri, 17:40

Un apartament foarte spatios cu 4 camere, decomandat , in suprafata utila de 103 mp + terasa in suprafata utila de 29.5 mp, disponibil la etajul 4 al imobilului NearCenter Residence Agricultori. Apartamentul dispune de living, 3 dormitoare, bucatarie inchisa, 2 bai si 2 dressing-uri. NearCenter R..
 • Suprafata 132 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 04:10

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 116,71 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de Metrou Timpuri Noi, respectiv 1 km distanta fata de Parcul T..
 • Suprafata 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • 6 min.
Bucuresti, 25 mai, 10:12

Constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartament 4 camere, 140 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu Sisesti.
 • Suprafata 140 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 25 mai, 23:40

1/P+2, 4 camere in vila noua 2018, 125 mp utili, 140 mp construiti, 2 bai, balcon terasa, 1 loc parcare in curte, centrala termica proprie, finisaje Premium.
 • Suprafata 125 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 24 mai, 00:30

10/10+et tehnic, terasa O.K,cf.1, dec, 88 mp, 2 bai, 2 balcoane, scara stradala, vedere mixta, fara risc seismic, partial imbunatatiri, doar parchet laminat, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare, liber,accept credit.
 • Suprafata 88 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:31

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15 min pana la metrou, accepta credit, acte ok, comis Ag.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:00

va prezentam spre vanzare un imobil nou in curs de finalizare situat in zona Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, pe strada Infratirii la nr. 18,
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, 23 mai, 17:20

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere decomandate
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere Titan - Dristor
Grivita - Gara de Nord