sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 79 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 90000

apartament situat la 7 minute de parcul Sebastian, bloc 1984, compus din living si 3 dormitoare, cf. 1, bine compartimentat, situat la parter, vedere mixta, liber, fara amenajari recente, acte la zi,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 17 oct, 13:44

Zona: Turda - Iani Buzoiani 1, sector 1 Pret vanzare: 85.000 EUR Etaj: 10/10 Numar camere: 4 Compartimentare: decomandat Suprafata imobil: 89,34 mp An constructie: 1982 Facilitati: - zona excelenta, centrala - ideal sediu de firma sau investitie - vedere mixta, panoramica, superba - m..
 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 14 oct, 12:04

proprietar, vand apartament semidecomandat 4 camere, confort 2, et 8/10, Baciului, intr-o zona linista, cu scoala in fata blocului.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 14 oct, 09:10

oferta exclusivista, ap. vanzare 4 camere decomandat, et. 6/14, amenajat, liber, 100 mp, 2 bai, 1 balcon, 1 terasa 10 mp, 2 lifturi, foarte luminos, acte ok, structura deosebita, multiple mijloace de transport,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 14
Bucuresti, ieri, 14:10

Banu Manta-Turda va oferim la vanz in spatele primariei sect 1 pe str. Comana un ap. 4 cam semid in s 80 mp situate la etj 1 intr-un imobil interbelic P+1E+M si curte comuna este curat 49800 euro.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 4 min.
Bucuresti, 16 oct, 08:55

aparatment 4 camere, confort 1, sdec, 86 mp, bloc F, situat in zona Drumul Taberei 34 la etajul 4, balcon pe 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc parcare ADP, 2 bai, aer conditionat.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 11 oct, 12:06

chiar la biserica de lemn, 10 minute metrou, bloc reabilitat, gresie, termopane, ac, 2 balcoane, 2 gr sanitare, curat
 • Suprafata 90 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 15 oct, 09:32

et 9/10, cf 1, decomandat, bloc numeric, an constructie 1980, 2 grupuri sanitare, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 oct, 09:04

proprietar Drumul Taberei, Valea Calugareasca 4 camere, 61 mp, zona mall, et. 6/10, renovat complet, instalatii sanitare si electrice noi, balcon, 2 bai, zona linistita, gradinite, scoli.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 11:32

70.500 €
Apusului, apartament 4 cam. 3/4, in apropiere de bulevard, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, constructie beton si caramida, geam baie, fara imb., vedere dubla, luminos, zona verde, se accepta credit.
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, 14 oct, 17:32

Pantelimon, Alexandru Ipsilanti colt cu Marcu Armasu, proprietar, 4 cam. dec, cf 2, an 1976, anvelopat, 6/10, 65 mp, zona linistita, g, f, p, t, um, fb. Intretinut, contorizat, centrala, calorifere, intabulat, bloc civilizat
 • Suprafata 65 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 13 oct, 15:15

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de h, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc reabilitat termic. Apartamentul necesita zugravit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 14 oct, 19:36

De vanzare, apartament 4 camere, Titan - Policlinica, decomandat, reabilitat, suprafata totala ( balcon inclus ) - 76 M.P. stare de intratinere buna, termopan, gresie, aer conditionat, la 100 metri de parc, pret usor negociabil.
 • Suprafata 73 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 01 oct, 08:14

apartament 4 camere Titan metrou Piata 1 Decembrie 1918, situat la etajul 3/4, constructie din 1969, se vinde mobilat si utilat exact ca in imagini, pret 90.000 euro/negociabil.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 02 oct, 11:15

ap. 4 cam - parter/4, an constr. 1983, 80mp utili, 3min de mers pe jos pana la metrou Ap. Patriei, centrala termica, termopan, gresie, faianta, parchet, un loc parcare.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:33

apartament 4 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/4, st 86 mp, boxa 10 mp, 2 grupuri sanitare, intabulat, mijloace de transport, parc, piata, scoala, gradinita
 • Suprafata 86 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 15 oct, 14:28

Margeanului 4 cam. et. 4/8, sd. 86 mp, apartamentul are centrala proprie, termopane, 2 balcoane
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 13 oct, 10:11

Drumul Taberei, Raul Doamnei, 4 camere cf.2, etaj 8/10, curat, cadastru, intabulare, merita vazut.
 • Suprafata 62 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 07 oct, 09:41

Pantelimon, Delfinului, 4 camere, semidecomandat, suprafata 100 mp, constructie 1976, et 6, imbunatatiri, liber,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, 14 oct, 10:07

beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: Zona Plaza Romania, Bulevardul Timisoara, Parcul Moghioros, alaturi de infrastructura ce s-a dezvoltat in cartierul Drumul Taberei, fac din aceasta zona o oaza de liniste si vegetatie. Amplasamentul blocului este foarte bine c..
 • Suprafata 92 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:39

apartament 4 camere transformat in 3 living open space, bucatarie coplet mobilata si utilata, situat in zona Petre Ispirescu, cu o suprafata de 93 mp.
 • Suprafata 93 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 15:56

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15 min pana la metrou, accepta credit, acte ok, comis Ag.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 15 oct, 15:20

2/10, cf. 2, dec, 68 mp, 1 baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bl reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g, f, p, t, um, aer condit, usi noi, contorizat, intab, zona linistita, neg, cash
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 18:28

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 15 oct, 07:23

vanzare 4 camere decomandate 1984, etaj 8/8 cu etaj tehnic, 80 mp bloc reabilitat, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, ac, centrala proprie 2 grup sanitar stradal, pe str Ramnicu Valcea.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 17:21

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 oct, 11:11

4 cam dec 1/pod,105 mp in casa, intr separata, cu centrala proprie instalatii noi, termopan, baie generoasa, buc f spatioasa, fara legea 112, fara grad seismic.10 min Stirbei Voda, 15 min metrou Eroilor, 5 min de Gara de Nord.
 • Suprafata 105 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 10 min.
Bucuresti, 14 oct, 13:45

Berceni Lidl Grand Arena, parter/10, parter inalt, bloc reabilitat, suprafata de 90 mp, semidecomandat, doua balcoane inchise, tamplarie cu termopan, 2 bai, parchet, gresie, faianta, alarma, usa
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 21:30

va propunem spre vanzare un apartament de 4 camere, decomandat cu o suprafata utila de 87 mp, situat intr-un ansamblu rezidential, cartierul Titan Titanul-Nou, la 15 minute de metrou 1 Decembrie 1918.
 • Suprafata 87 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 10 oct, 10:51

COMISION 0% CUMPARATOR! Apartament semidecomandat cu patru camere, compus din living, trei dormitoare, doua bai , bucatarie si un balcon, situat pe Str. Brasov, la 350 de metri de viitoarea statie de metrou 'Piata Drumul Taberei si parcul Drumul Taberei. Blocul este amplasat intre aleile linistite a..
 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 14 oct, 12:08

locuinta investitie in Dorobanti, cea mai dorita zona, pt. nepretentiosi fara lift, balcon, garaj. Ap. atipic 3 cam. mici, 1 mare, dependinte, cota din teren, pod locuibil, cauta schita pe net cu nr meu telefon
 • Suprafata 45 mp
 • An 1948
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 12 oct, 09:35

direct proprietar vand apartament cu 4 camere, decomandat, confort 1,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 oct, 09:45

apartament 3 + 1 serviciu, cu camara si hol, amenajat, et. 1, cu toate dotarile. Negociabil,
 • Etaj 1
 • 13 min.
Bucuresti, 17 oct, 20:31

Imobiliare.VIP va ofera spre vanzare un apartament deosebit de 4 camere, decomandat, 2 bai, bloc anvelopat, zona Apusului, anul constructiei 1974, s=81 metri patrati, um, ac, t, pret negociabil
 • Suprafata 81 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 17 oct, 10:10

87.000 €
ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere in zona Militari pe Bd Uverturii, apartamentul este situat la etajul 4 din 8.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 29 iun, 10:18

1979, pozitie buna, zona linistita, foarte aproape parcul Drumul Taberei, linia tramvai 41, apartament spatios, 2 bai, 2 balcoane
 • Suprafata 87 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 11 oct, 10:19

bloc reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, parchet, termopane, terasa refacuta
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 14 oct, 08:51

etaj 2 din 4 confort 1 decomandat balcon 2 grupuri sanitare cu o suprafata de 85 mp Blocul este reabilitat plasat in zona verde aproape magazine mijloace transport scoala. Se accepta credit.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 14 oct, 08:58

decomandat, langa Calea Crangasi, vis-a-vis de Piata Crangasi, str. Vintila Mihailescu, parter inalt, spatios, bucatarie mare, 2 bai, ideal firma, 4m Metrou, 3m Complex si Parc Crangasi, acceptam credit,
 • Suprafata 88 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:21

Strada Latea Gheorghe apartament 4 camere 86 mp semidecomandat, etaj 8/10, an 1982, 2 balcoane, 2 bai, imbunatatiri gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, 2 aparate aer conditionat
 • Suprafata 90 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 08 oct, 12:41

ap. 4 cam, parter, decomandat, 82 mp, in zona linistita, curat, ingrijit, acces facil la statia STB 12 min pana la Unirii, piata, magazine, scoala, gradinita, in apropiere. Pretul este 80000 euro/credit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 15 oct, 11:55

Blajel, 7/8, decomandat, centrala proprie, calorifere noi, termopan, parchet, 2 balcoane, bine compartimentat, liber reabilitat, acte ok
 • Suprafata 97 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 14 oct, 11:21

Piata Victoriei strada Grigore Alexandrescu, apartament 2 camere dispus pe parter 2 intrari, centrala proprie, curte comuna 100 mp, nu intra masina.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1962
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 3 min.
Bucuresti, 07 oct, 11:52

Pantelimon, Morarilor, apartament 4 camere, confort 1 decomandat, etaj 4, imbunatatari, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, suprafata 113 mp, bloc de 10 etaje construit in 1976, reabilitat termic.
 • Suprafata 113 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 14 oct, 12:04

chiar pe Fetesti, bloc 4 etaje reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele
 • Suprafata 85 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 15 oct, 09:32

77.000 €
Apartament 4 camere, bloc anvelopat constructie 1976. Etaj 10/10+etaj tehnic, terasa refacuta recent. Instalatii electrice si sanitare schimbate. Usa solida, AC nou. Partial mobilat. Liber. Proprietar.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 13 oct, 22:55

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 11 oct, 09:52

2 minute centrul comercial Auchan Titan, decomandat, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 08:48

ABC Agentia Imobiliara Florex Home, bloc 1982, reabilitat termic, semidecomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat.
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 15 oct, 14:32

4 cam., cf. 1 dec, 85 mp, parter, vedere stradala, bloc reabilitat termic in 2018, balcon cu beci, loc parcare, 2 grupuri sanitare, um, g, f, p, 2ac, termopan 2018, toate actele, aproape de RATB, parc.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 15 oct, 16:30

pajura imobiliare va ofera spre vanzare/ inchiriere la preturi avantajoase apartamente, teren, casa, vile, garsoniera, zona Mogosoaia, Bucuresti sec 1, zona de nord, Crevedia,
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 12 oct, 13:40

4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere semidecomandate
4+ camere cu centrala termica
4+ camere Titan - Dristor