sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 66 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 90000

70.000 €
particular vand ap. 4 camere semidec., zona Ghencea, aproape de capatul lui 41, fara imbunatatiri. Suprafata 86 mp
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 12 iun, 10:36

Pantelimon, Delfinului, 4 camere, semidecomandat, suprafata 100 mp, constructie 1976, et 6, imbunatatiri, liber,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, 13 iun, 13:24

4 camere, decomandat, etajul 1 din 4. Bloc construit pentru MAPN, in 1972. Strada este foarte linistita, iar vis a vis de bloc este scoala nr. 116. Necesita renovare. Zero comision
 • Suprafata 82 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:00

ap. 4 camere, et 6/8, bloc '84, semidec., 83 mp, S.U. 78 mp, 2 bai, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, 3xac, usa metalica, bloc izolat, renovat 2012, baie mica ren. 2016. fara agentii.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 13 iun, 19:30

oferta exclusiva. avem cheile proprietatii. Va oferim spre vanzare un apartament cu 4 camere situat in Militari zona Piata Gorjului, in planul secund de blocuri. Este situat la etajul 1 al unui bloc cu 4 nivele, bloc izolat termic, anvelopat prin programul Primariei. Apartamentul prezinta comp..
 • Suprafata 78 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, 02 iun, 19:26

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 16 iun, 10:33

83.000 €
Morarilor, stradal, renovat recent, bloc anvelopat;
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 12 iun, 16:16

2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, usor negociabil.
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 4 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

Armeneasca va oferim la vanz ap 4 cam. cf.1 la mansarda (et. 1/1) semidec., in S 120 mp cu buc. si 2 gr. sanitare, curat si situat intr-o vila boiereasca din 1925 solida, fara bulina, libe 73500 euro, fi,
 • Suprafata 120 mp
 • An 1925
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 12 min.
Bucuresti, 14 iun, 10:12

bloc 4 etaje, apartament reabilitat, centrala termica, 2 gr sanitare, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 10 minute metrou Gorjului, toate actele, usor negociabil.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15 min pana la metrou, accepta credit, acte ok, comis Ag.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 13 iun, 12:40

Apartament de vanzare. Se vinde mobilat, e utilat ca in poze. Are 4 camere. Servicii duble, camera de depozitare, 2 balcoane. Nu are nici un risc seismic.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 07:45

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:08

stradal, aprtament neamenajat cu o suprafata toata de 104mp supratafa utila de 70 mp ,3 balcoane tip terasa inchise in termopan, bloc izolat termic, geam la baie.
 • Suprafata 104 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 13 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 19:30

Apartament 4 camere, decomandat, zona Militari Apusului, SU=80 mp, 1964, et. 3/4, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, farmacii, scoli, piata, restaurante. Pretul este de 73.000 euro.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 10 iun, 12:06

cf 1, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare, actele sunt pregatite, urgent.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 iun, 10:32

chiar pe strada Floare Rosie, 5 minute metrou, zona linistita cu verdeata, bloc 4 etaje, fara imbunatatiri, liber.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:10

4 camere, confort 1, decomandat, etaj 8/10, liber, bloc reabilitat termic, termopane integral, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, geam baie, bloc foarte curat si linistit, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 16 iun, 20:31

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 15 iun, 11:28

Apartament decomandat etaj 2/4 liber Brancoveanu Izv Muresului, termopan, renovat usa metalica, boxa subsol, liber, se accepta si credit,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:41

la 5 min. de tramvaiul 32, masinile 139, 226, 220, parter, cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, izolat partial, balconul are si pivnita, boxa la subsol, loc parcare.
Bucuresti, azi, 15:36

4 camere, str. Turnu Magurele, comision 0%.
 • Suprafata 85 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 iun, 09:56

clinica Hiprocrat, 7/8, sdec, 2wc, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam baie, bloc fara risc seismic, cadastru intabulare, acc credit, eliberabil repede, loc parcare ADP,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 13 iun, 16:38

10 minute metrou, bloc 1983, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare
 • Suprafata 86 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:01

bloc stradal, reabilitat cu acoperis, vedere spate, complet renovat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, izolat si pe interior, AC, usi schimbate.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

bd. Basarabia, Stadionul National, 4 camere confort 1, P/8, suprafata 83 mp, constructie 1981, liber, curat, termopane, parchet lemn, bloc reabilitat, cadastru, bloc civilizat, acces transport, metrou, parcul IOR.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1981
 • Etaj parter din 8
 • 13 min.
Bucuresti, 12 iun, 16:45

ap. 4 camere, parter cu balcon, modernizat, 2 bai, 2 debarale, bucatarie imensa,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 05:05

1 Mai, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, bloc 1984 curat, 2 lifturi, terasa refacuta, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala 59 in imediata apropiere, gradinita, parc, market,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 20 mai, 14:35

Moghioros, propriet. 4 cam sdec, conf 2, 5/10, 61 mp, 1972, 2 gr sanit, termop, doua ac, um, g, f, mobilat, utilat modern. Parc, piata Moghioros, gradinite, scoli, supermarketuri, mall, Ratb, metrou 5 min. Liber, neg. Fara agentii.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 13 iun, 19:00

vanzare 4 camere, cf semidec., bloc 1982, reabilitat termic, cu gresie, faianta, parchet , usa metalica, renovat recent centrala proprie, gazele contorizate, 84 mp cu 2 grup sanitare,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 12 apr, 13:04

Proprietar, vand ap. 4 camere situat pe Calea Calarasi, biserica Sf. Stefan. Gresie, faianta, termopan, parchet din lemn proaspat refacut, centrala de ap, aer cond. Tavan inalt, zona f. centrala.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 08:20

ID: 5340, Berceni, Izvorul Crisului, 4 cam, confort 1, decomandat, etaj 2/4, suprafata 82 mp, an constr 1974. Are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica. Se accepta credit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 24 mai, 16:21

proprietar direct, vand/ schimb apartament cu 4 camere decomandat metrou Grivita, doua grupuri sanitare, balcon inchis cu termopan, dressing, debara, renovat complet, aer conditionat nou,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 13
 • 2 min.
Bucuresti, 12 iun, 06:23

Tg Neamt cf 2 etaj 8/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat 2 gr sanitare eliberabil acc credit,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 14 iun, 16:13

Titan - str. Ciucea, 4 camere, cf. 1 dec., et. 4, 87 mp gresie, faianta, parchet, termopan, bloc civilizat, aer conditionat, bloc reabilitat termic, toate actele la zi, liber, neg.,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:25

4 camere 84 mp, 1984, etaj 4/8, 2 bai cu cada si dus, g, f, t, ac, 2 balcoane inchise, 10 minute de mers de Mega Mall, 14 minute de metrou Piata Iancului, cadastru, intabulare, se accepta credit ip.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:07

ID: 4710. Covasna, Vatra Dornei, apartament 4 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/4, suprafata 80 mp, an constructie 1975, geam la baie. Are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 12 iun, 12:30

oferta apartament de 4 camere, confort. 1, cu 2 grupuri sanitare si 1 balcon, se vinde partial mobilat facut pe comanda, renovat in 2018, cu centrala proprie si multe alte imbunatatiri,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 05 iun, 14:18

80.000 €
ap. 3 camere+ 1 serviciu, s- 72 mp, su- 63 mp, baie, bucatarie, terasa, pivnita, amenajat, gresie, parchet, faianta, ac, centrala Ariston, inst. electrice noi, termopan maro,
 • An 1940
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 12 iun, 18:16

84.000 €
Metrou Trapezului, Prevederii, cf. 1 decomandat, et. 3, 2 gr. sanitare, balcon, 83mp, bl. reabilitat termic, langa scoala si gradinita, zona verde civilizata, piata, cadastru intabulare, discutabil.
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 30 mai, 10:27

vanzare 4 cam. cf. 1, decomandate etaj 9/10, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, balcon inchis, 90 mp, cu boxa la subsol, cadastru si intabulare, stradal, bloc 1975
 • Suprafata 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 iun, 09:41

Grigore Moisil, confort 2, decomandat, 67 mp, termopan, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, vedere mixta, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil.
 • Suprafata 67 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 11 iun, 16:51

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 13 iun, 16:05

vanzare 4 camere decomandate etaj 5/11, bloc 1975, cu g, f, p, um, ac, 3 balcoane 2 lifturi, 2 bai, necesita imbunatatiri, locatia se gaseste langa parcul Florilor.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Bucuresti, 30 mai, 16:06

chiar vav Auchan, bloc reabilitat, etajul 2 din 4, termopane, usa metalica, toate actele.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

4 camere etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa metalica, instalatii noi, centrala proprie cadastru, intabulare, se poate vinde mobilat si utilat
 • Suprafata 45 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 iun, 12:26

prima casa, ipotecar sau cash, 85500 euro vand ap. 4 cam. semidec, etaj 3/8, bloc constr. 1985, reabilitat termic, Kaufland Iriceanu, zona linistita, luminos, spatios, saptii depozitare.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 10 iun, 23:12

2/10, cf 2, dec, 68 mp, 1 baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g, f, p, t, um, aer conditionat, usi noi, contorizat, intab, zona linistita, neg, cash.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 12 iun, 13:28

vindem apartament situat pe strada margeanului intersectata cu strada barca.proprietatea are o suprafata generoasa de 98 de m.p, 4 camere, 2 grupuri sanitare, spatii pentru depozitare si 2 balcoane.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 14:07

Poiana cu Aluni, 5 min sos., Colentina, 20 min., metrou Obor, aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 3/4, cf.1 dec. 85 mp, bloc 1986, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, termopan.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 14 iun, 13:27

Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere semidecomandate
4+ camere cu centrala termica
4+ camere Titan - Dristor