sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 57 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 90000

4 cam., confort 2 sporit, termopane, parchet, in apropiere de supermarketuri, pret negociabil,
 • Suprafata 62 mp
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 13 aug, 16:29

Cocosul Rosu, apartament 4 camere, confort 1 sporit,
 • Suprafata 98 mp
 • Etaj 1 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, 16 aug, 10:01

4 camere, cf. 1, dec, 89.05 mp, 5/8, multiple imbunatatiri, 2 balcoane, 2 gr sanitare, renovat recent, termopan, aer conditionat, panorama inedita, accepta credit, 10 min. metrou, agentie,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 15 aug, 13:40

proprietar direct, vand/schimb apartament cu 4 camere decomandat, lux, metrou Grivita, doua grupuri sanitare, balcon inchis cu termopan, dressing, debara, renovat complet, aer conditionat nou,
 • Suprafata 79 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 13
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:15

zona este linistita, ideala pentru o familie cu copii. Blocul este situat pe o strada infundata deci fara trafic auto. Statie STB la 300 m. 5 statii de autobuz pana la metrou
 • Suprafata 60 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 07:30

83.000 €
Dumbrava Noua, et 3/8, an constr. 1983,suprafata 90 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, acceptam credit, 2 locuri parcare, liber
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 13:15

vanzare 4 cam. cf. 1, decomandate etaj 9/10, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, balcon inchis, 90 mp, cu boxa la subsol, cadastru si intabulare, stradal, bloc 1975.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 12 aug, 12:36

proprietar, vand apartament 4 camere in Crangasi, str. George Valsan situat la etajul 3 din 8 in bloc de beton armat din 1983. Liber, debransat de la caldura Radet, necesita renovare integral. Fara comision.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 13 aug, 16:45

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 09 aug, 14:48

Raul Doamnei semistradal cf 1 decomandat gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat bloc reabilitat acte acc credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 08 aug, 13:45

87.000 €
ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere in zona Militari pe Bd Uverturii, apartamentul este situat la etajul 4 din 8.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 29 iun, 10:18

Unirii, Romulus,80 mp- vila la Demisol/D+P+2(fara risc seismic) pretabil firma (spatiu depozitare),sau Locuinta situata in zona linistita si civilizata. Ap necesita renovare totala, acte Ok, pret neg.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1945
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:42

Bulevardul Ghencea, confort 1, decomandat, etaj 6/10, curat, imbunatatiri, acte, parcare ADP, acces facil mijloace de transport, Scoala 311, Gradinita Colt de Rai, negociabil.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 14 aug, 15:48

Compania imobiliara Land Estate va propune spre achizitionare un apartament de 4 camere in zona Militari-Apusului. Apartamentul este situat intr-un bloc de 4 etaje, la etajul 3/4. Blocul este construit in anul 1968, este facut din caramida(foarte solid).Apartamentul este semidecomandat, are o supraf..
 • Suprafata 85 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • 14 min.
Bucuresti, 01 iul, 20:19

apartament situat la 7 minute de parcul Sebastian, bloc 1984, compus din living si 3 dormitoare, cf. 1, bine compartimentat, situat la parter, vedere mixta, liber, fara amenajari recente, acte la zi,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 aug, 12:14

90.000 €
vand apartament 4 camere, termopane, 2 balcoane, 2 bai, zona deosebit de linistita,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, 13 aug, 09:25

bloc reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, parchet, termopane, terasa refacuta
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 13 aug, 07:47

2 minute centrul comercial Auchan Titan, decomandat, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 15 aug, 11:18

Drumul Taberei, Parc Moghioros, str. Tg. Neamt, etaj 1, 60 mp utili, 2 gr. sanitare, geam la baie, liber, nu are amenajari recente, zona linistita si plina de verdeata, toate actele, se accepta credit
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 14 aug, 11:30

chiar vav Auchan, bloc reabilitat, etajul 2 din 4, termopane, usa metalica, toate actele.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 12 aug, 13:40

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane cadastru intabulare acc credit.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 06 aug, 12:03

1 Mai, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, bloc 1984 curat, 2 lifturi, terasa refacuta, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala 59 in imediata apropiere, gradinita, parc, market,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 aug, 13:02

proprietar, vand apartament 4 camere, Berceni
 • Suprafata 89 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:20

particular, 2 grupuri, 2 balcoane, 2 lifturi, 3 debarale, gresie, faianta, parchet, termopan, um,
Bucuresti, 16 aug, 13:10

De vanzare apartament 4 camere 82 mp cu boxa 6 mp, in Valea Ialomitei, Drumul Taberei, centrala, usa metalica, storuri aluminiu exterioare, aer conditionat, gresie, parchet, bucatarie si baie marite.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 10:00

Poiana cu Aluni, 5 min sos., Colentina, 20 min., metrou Obor, aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 3/4, cf.1 dec. 85 mp, bloc 1986, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, termopan.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 iul, 13:32

1982 constructie bloc, stradal, decomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, mobilat si utilat, cadastru si intabulare, liber.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 14 aug, 11:58

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15 min pana la metrou, accepta credit, acte ok, comis Ag.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 12 aug, 02:50

Pantelimon, Alexandru Ipsilanti colt cu Marcu Armasu, 4 cam., dec, an 1976, anvelopat, cf. 2, 6/10, 68 mp, zona linistita, g, f, p, t, um, fb intretinut, contorizat, centrala, calorifere noi, intabulat, bloc civilizat.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 11 aug, 19:14

strada Minis, bloc 1984, apartament 4 camere cf. 1, etajul 7/8, bloc reabilitat termic, foarte curat, cu 2 lifturi, termopan, centrala termica proprie, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, exclusivitate.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 16 aug, 12:15

vanzare 4 camere decomandate etaj 5/11, bloc 1975, cu g, f, p, um, ac, 3 balcoane 2 lifturi, 2 bai, necesita imbunatatiri, locatia se gaseste langa parcul Florilor.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Bucuresti, 08 aug, 16:44

65.000 €
particular vand apartament 4 camere, 2 balcoane, imbunatatiri, urgent,
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 12 aug, 12:19

78.000 €
buna ziua, va atragem atentia cu vanzarea unui apartament de 4 camere cu o suprafata foarte generoasa de 94 mp din care si un balcon de 17 mp, este situat in zona Lacul Tei pe strada Grigore Moisil.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 16 aug, 09:09

vanzare 4 cam. cf. 1, decomandate etaj 9/10, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, balcon inchis, 90 mp, cu boxa la subsol, cadastru si intabulare, stradal,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 12 aug, 17:14

apartament 4 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/4, st 86 mp, boxa 10 mp, 2 grupuri sanitare, intabulat, mijloace de transport, parc, piata, scoala, gradinita
 • Suprafata 86 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 14 aug, 11:59

Proprietar vand ap 4 cam cf 2, semidec, et. 4/10, 61mp, bloc din 1973, 2 gr sanit, termopan, parchet, f. aproape de scoala, gradinita, parc si policlinica.
 • Suprafata 61 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 aug, 09:36

Piata Victoriei strada Grigore Alexandrescu, apartament 2 camere dispus pe parter 2 intrari, centrala proprie, curte comuna 100 mp, nu intra masina.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1962
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 3 min.
Bucuresti, 02 aug, 17:04

vVand ap. 4 camere Drumul Taberei, Raul Doamnei, 2 balcoane, 2 bai, nerenovat, apometre, repartitoare, parcare, loc joaca, 80.000 euro usor negociabil, Victorian V.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 14 aug, 08:11

chiar pe strada Floare Rosie, 5 minute metrou, zona linistita cu verdeata, bloc 4 etaje, fara imbunatatiri, liber.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 12 aug, 13:40

apartamentul cu 4 camere situat in zona 13 Septembrie, in vecinatatea Complexului Comercial Prosper, este confort 1, decomandat, are suprafata de 96 mp si doua grupuri sanitare.
 • Suprafata 96 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 aug, 10:00

2/10, cf. 2, dec., 68 mp, 1baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bl reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g, f, p, t, um, aer condit, usi noi, contorizat, intab, zona linistita, neg, cash
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 14 aug, 10:24

et 4, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile, centrala termica proprie, scara curata, vecini gospodari, zona verde, linistita, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 aug, 09:18

85.000 €
3-4 minute metrou si parc, 2 gr sanitare, termopane, 2 balcoane, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, toate actele.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 15 aug, 11:11

bloc curat, complet decomandat, vedere frumoasa de la balcoane, 2 bai, 2 logii, bine impartit, camera zi 18 mp, Bucatarie mare 9 mp, necesita zugraveala, toate actele, acceptam credit, metrou 150 mp, 2 min
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 aug, 15:47

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 14 aug, 15:41

84.900 €
proprietar vand apartament 4 camere, decomandat, etajul 2 din 4, zona Trapezului strada Plt. Maj. Pazon Marin nr. 1, sector 3. este renovat, gresie, parchet, faianta si termopane, 85 mp utili
 • Suprafata 85 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 08:39

propun spre vanzare un apartament bloc 1982, reabilitat termic, vedere stradala, semidecomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, aer conditionat, mobilat
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 14 aug, 12:01

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de H, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc reabilitat termic. Apartamentul necesita zugravit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 08 aug, 11:43

4 camere etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa metalica, instalatii noi, centrala proprie cadastru, intabulare, se poate vinde mobilat si utilat
 • Suprafata 45 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 aug, 08:42

clinica Hiprocrat, 7/8, semidec., 2 wc, 2 balcoane, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam la baie, bl fara risc seismic, cadastru, intabulare, acc credit, loc parcare ADP
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 14 aug, 10:26

Metrou Obor 7 min. Mall Veranda 5 min. 2 bai, 2 balcoane, scara civilizata, reabilitat termic, termopan, imb. gresie, faianta, parchet, UM, termopan, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 15 aug, 12:44

4 camere 84 mp, 1984, etaj 4/8, 2 bai cu cada si dus, g, f, t, ac, 2 balcoane inchise, 10 minute de mers de Mega Mall, 14 minute de metrou Piata Iancului, cadastru, intabulare, se accepta credit ip.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 12 aug, 10:03

cf. 1, toate acte, neg.,
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 aug, 13:20

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere semidecomandate
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea