sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 52 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 90000

vand apartament 4 cam., imbunatatit, 2 balcoane, bloc izolat termic, lift nou, camere video, scara zugravita, parcare Primarie, caldura, gaze, apa,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 13 iul, 10:30

constructie 1983, pozitionat semistradal, orientare sud,2 gr sanitare, bucatarie 10 mp, amenajat integral cu termopan, parchet, gresie, fainta, acte facute, accepta si plata prin credit.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 11:54

Apartament cu 4 camere decomandat, foarte spatios, in suprafata utila de 96 mp. Apartamentul este bine compartimentat, dispune de camera de zi cu o suprafata utila de 20.5 mp, 3 dormitoare cu suprafete de 14 mp, 12 mp, respectiv 10 mp utili, bucatarie spatioasa in suprafata de 9.5 mp cu 2 debarale ..
 • Suprafata 96 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 07 iul, 08:32

gresie, faianta, parchet, termopane integral, usa metalica ,aer cond., scara curata, acte la zi, se accepta credit , usor discutabil,
 • Suprafata 79 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:30

Banu Manta, Turda va oferim la vanzare in spatele primariei sector 1, pe str. Comana un ap. 4 cam semidec., S=70 mp situate la et. 1 intr-un imobil interbelic P+1E+M si curte comuna, este curat
 • Suprafata 70 mp
 • An 1942
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 06:00

Ansamblul rezidential este amplasat in cel mai verde si curat sector al Bucurestiului, sectorul 3, zona Titanul Nou. Blocul structurat pe parter + 4(patru)etaje ,are 19 apartamentele si beneficiaza de cate un loc de parcare exterior neacoperit care se poate achizitiona separat la pretul de 4000 E..
 • Suprafata 85 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 4
Bucuresti, ieri, 21:35

et. 1/8, cf. 1, semidecomandat, bloc reabilitat, mici imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, acte la zi, accept credit
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 10:08

Drumul Taberei Romancierilor 4 camere confort 1, semidecomandat, parter din 4, bloc caramida, reabilitat termic, 1970, 92 mp, 2 bai cu geam, 2 balcoane, fara imbunatatiri, loc parcare ADP.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:54

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, loc de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 iul, 19:17

Militari, Uverturii, Teatrul Masca, apartament cu 4 camere, spatios ,luminos cu termopan, parchet, 2 bai, balcon inchis, parcare ADP, bloc civilizat
 • Suprafata 81 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:46

85.000 €
apropiere metrou Pacii, str. Margelelor, 2 intrari, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, centrala termica proprie, parchet, termopan, boxa subsol, acces curte, zona verde
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 02 iul, 11:23

Vand ap 4 camere cf 1, semidec. Bl 1982, Ghencea, capat tramvai 41, 84 mp, et 1/8, bloc reabilitat termic, scara civilizata, usa metalica, termopane, parchet masiv, gresie-faianta an 2000, 2 bai, 2 balcoane, aproape de metrou Dr Taberei, accept credit. Pret 88.000 euro. Contact
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:45

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15 min pana la metrou, accepta credit, acte ok, comis Ag.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 09 iul, 11:55

strada Targu Neamt, confort 1, semidecomandat, an constructie 1970, et. 5/10, supr. 66 mp, termopan, agentie, comision 3 %. ID Anunt S954
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 13 iul, 01:25

ap. 4 cam. confort 1, semidecomandat, bloc din 1983, supraf. 89 mp, cu centrala proprie, 2 bai, 2 balcoane, imbunatatiri minore, loc de parcare, acte la zi, se accepta credit, pret disc.
 • Suprafata 89 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
Bucuresti, 12 iul, 11:55

termopam, centrala termica proprie, 2 unitati aer conditionat, 2 bai, parchet, gresie, faianta, liber, intabulare, vedere mixta, scara curata, pe mijloc.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 iul, 11:20

Bucla, etajul 2/10, decomandat, bloc 1978, 2 bai, 2 balcoane, aer conditionat, renovat, instalatii schimbate, partial mobilat, loc de parcare, acte facute, cea mai buna compartimentare din cartier.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 13 iul, 11:33

4 camere, Drumul Taberei, str.Pascani, etaj 9/10, semidec, t, renovat, centrala pe gaze, utilat, mobilat, combina frigorifica noua, cuptor si plita electrica, instalatie electrica noua, 2 bai una cu geam.
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 06 iul, 18:16

Drumul Taberei 34, intr-un bloc tip,,F '' la etajul 4 /4, 86 mp, 2 gr. sanitare, balcon generos pe 2 camere, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat.
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:54

Str. Vladeasa, apartament confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, fara amenajari, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, acces facil mijloace de transport, Scoala Generala 59, Gradinita 41
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 11:24

80.000 €
apartament 4 camere, zona Rahova, mobilat, utilat, totul nou, cadastru intabulare.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:15

Apartament 4 camere zona Ozana - Titan. Unitatile locative din acest ansamblu se predau cu urmatoarele finisaje, utilari si imbunatatiri, incluse in pretul de achizitie: zugraveli lavabile, parchet, gresie, faianta, usi interioare celulare, tamplarie PVC, geamuri termopan, usa metalica de acces, pri..
 • Suprafata 87 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 4
Bucuresti, ieri, 15:20

apartament cu 4 camere - langa Primaria Popesti Apartamentul este recent renovat, se vinde mobilat, utilat. Se accepta si credit Poze reale. Reper: Popesti-Leordeni.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1990
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 07 iul, 09:57

84.000euro, ap. 4 cam. dec. parter/80 mp/ fara balcon (va costa 3000 euro constructia balconului)+loc parcare/la 2 min. de metrou Ap. Patriei intr-o zona linistita, inverzita, oferind toate facilitatile zonei.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 13 iul, 16:44

apartament 4 camere zona Ozana, Titan. Unitatile locative din acest ansamblu se predau cu urmatoarele finisaje, utilari si imbunatatiri, incluse in pretul de achizitie: zugraveli lavabile, parchet, gresie, faianta, usi interioare celulare, tamplarie PVC, geamuri termopan, usa metalica de acces, priz..
 • Suprafata 87 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 4
Bucuresti, ieri, 17:10

confort 1, SU 85mp, logie de 5mp, balcon de 4mp, centrala proprie, calorifere din aluminiu, G+F-baie/bucatarie, parchet din lemn masiv in supragerie si cele 3 dormitoare. Baia are aerisire cu geam
 • Suprafata 75 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:32

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf. 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 10 iul, 16:16

Proprietar vand duplex 100 mp utili, Damaroaia, Petrom City, Scoala Germana, Sisesti.
 • Suprafata 100 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 13 iul, 13:15

apartament cu 4 camere, cf. I. semid. etaj 7/9, suprafata 80mp. anul 1985, 2 gr. sanitare, stradal cu vedere pe spate, fara imbunatatiri. Pozitie foarte buna, pret excelent.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 13 iul, 10:24

apartament 4 camere Gradina Icoanei, Magheru, strada Dionisie Lupu, s. 106 mp, etaj 4/4, bloc fara risc seismic sau apartament 3 camere Unirii, Udriste, Anton Pann, 87 mp, et. 3/3, liber
 • Suprafata 106 mp
 • An 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, 07 iul, 19:04

apartament de vanzare, confort 1, cu 1 balcon si 2 grupuri sanitare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane peste tot, usa metalica, usi schimbate interior, zugravit, aer conditionat
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 14:08

Bestexpertimob.ro Ansamblul cuprinde 4 blocuri cu regim mic de inaltime p+2+m, deosebindu-se de celelalte ansambluri din zona prin numarul mic de apartamente, existenta de gradini si spatii verzi comune, de terase, spatii de relaxare, cat si cai de acces amenajate. Ansamblul residential est..
 • Suprafata 108 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 10 min.
Bucuresti, 08 iun, 13:40

Schimba stilul de viata agitat al unei metropole ultra aglomerata cu confortul, linistea si relaxarea pe care ti-o confera un proiect inovator, aflat la 20 minute de centrul Bucurestiului. Daca te gandesti sa eviti zonele aglomerate, sa iti schimbi ideea despre ceea ce inseamna o casa, daca poti fac..
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 12 iul, 08:50

vand ap. 4 cam., 2 gr. sanitare, reabilitat, Drumul Taberei, Valea Argesului,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 12 iul, 19:08

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:42

Rahova Margeanului, apartament spatios-luminos, semidecomandat stradal dar cu vedere pe spate, mentionez ca nu are imbunatatiri si este liber la vanzare. Pozitie foarte buna. Exista cadastru.
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 13 iul, 10:54

1 Mai Ghencea eliberabil, bloc izolat termic, 2 balcoane inchise, 2 grupusi sanitare, usa metalica, parchet, curat, aproape scoala 59 sau 311
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 12:12

Apartament 4 camere, parter inalt/4, suprafata 100 mp, decomandat, 2 balcoane inchise, centrala termica proprie, imbunatatiri, bucatarie mobilata, canalizare separata, izolatie pardoseala, 3 locuri de parcare.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 13 iul, 14:48

Militari, Apusului apartament 4 camere confort 2, semidecomandat, 59 mp, suprafata utila 56 mp, an constructie 1976. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Puteti vizualiza turul virtual al proprietatii pe site-ul agentiei. Pentru alte oferte similare accesati website-ul fla..
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 11 iul, 05:30

Bucla, etajul 5/10, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, mobilat si utilat complet, acte facute, accepta credit
 • Suprafata 64 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 13 iul, 17:42

4 camere, parter, renovat, centrala pe gaz, 1982, decomandat, doua bai, beci, gresie, faianta, um, ac, debara, boxa, aproape piata, scoli, gradinita, magazine, mijloace de transport, zona Dumbrava Noua /Barca.
 • Suprafata 79 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 14:19

64.500 €
Petre Ispirescu, vis a vis de liceul Bolentineanu, bloc reabilitat, decomandat, fara imbunatatiri, 2 bai, geam la baie.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 09:42

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat, posibilitate personalizare, loc parcare suprateran 2500 Euro.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 13 iul, 17:02

apartament confort 1, etaj 1, fara amenajari, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, acte, acces facil mijloace de transport, scoala, gradinita, negociabil
 • Suprafata 89 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:07

Apartament de 4 camere confort 1 decomandat, PARTER INALT, situat pe Calea Ferentari la nr. 72, la Politia Locala Sector 5, in blocurile rusesti de 3 etaje , cele cu pod si acoperis, pe o strada verde si linistita. Apartamentul are 83 mp utili si o boxa de 10 mp la subsol. Dispune de centrala termic..
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 08 iul, 10:04

apartament de vanzare, confort 2 sporit, cu 2 grupuri sanitare si 1 balcon, imbunatatiri: complet termopane, parchet, gresie si faianta, usa metalica, aer conditionat, liber, pret negociabil
 • Suprafata 63 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 22:35

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat, cadastru intabulare, acc credit,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 03 iul, 05:15

89.000 €
10 minute metrou, chiar la Auchan, decomandat, bloc 1984, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, planul 2.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:53

83000 euro, 84 mp, ap. 4 cam. dec., loc parcare, etaj 2/10, constructie 1985, loc de joaca, statie STB, Piata Rahova, Mega Image, Profi, farmacii, banci, gradinite, scoli, str. Margeanului, str. Buzoieni.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 13 iul, 16:43

Direct proprietar, Iancului intersectie Pantelimon (Mega Mall), orientare est - vest, liniste, bloc retras scara foarte curata, necesita renovare integrala, bloc dupa 77. Pret fix.
 • Suprafata 97 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 13 iul, 15:30

79.900 €
Scoala 90 mp, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 2 gr sanitare, 2 balcoane, linia 41.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
Bucuresti, 06 iul, 13:47

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere semidecomandate
4+ camere decomandate
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea