sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 54 anunturi
Pret: max 100000

sos Oltenita colt cu Lunca Barzesti ap. 4 cam. dec., 2 bai, fara imbunatatiri, cf liber, fara balcon, dar cu posibilitati de construit balcon, pret 8500 euro, comision 3000 euro cu tva inclus,NEDISCUT
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 4, azi, 16:04

Urgent! Direct proprietar, vanzare apartament de 4 camere, situat intr-un bloc de 4 etaje, la etajul 4 /4 - bloc ingrijit si recent anvelopat. Apartamentul beneficiaza de o placuta luminozitate naturala, bucurandu-se de prezenta soarelui pe toata durata zilei, geamuri termopan de buna calitate, gl..
 • Suprafata 88 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:09

Daca esti in cautarea unei locuinte smart, cu echipamente si finisaje de ultima generatie avand posibilitatea controlului de la distanta dar totodata ai nevoie sa stii ca spatiul in care vei locui este eficient optimizat oferind un standard ridicat de confort, ei bine, ai ocazia perfecta sa achiziti..
 • Suprafata 89 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 26 nov, 07:20

apartament spatios, modern compartimentat, mobilat, utilat, vedere superba, imobil decent, Fundeni-Tower, disponibil imediat, se accepta orice tip de credit.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Sector 2, azi, 17:00

cu vederea catre parc, aproape de metrou, loc de parcare ADP, 4 camere semidecomandate, doua gr. sanitare, suprafata utila de 83mp = balcon de 3.5mp, etaj 10 cu etaj tehnic deasupra, constructie 1978.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 2, 17 nov, 12:14

Concept Imobiliare va prezinta un de Ap 4 camere decomandat, etj 3 , 80 mp, 1971, cu boxa la subsol. Are usa metalica noua, aer conditionat si necesita renovare. Este aproape de metrou Gorjului.
 • Suprafata 81 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 29 nov, 10:49

Vanzare 4 camere in vila 1935, st= 94 mp, etaj 1/3, decomandate, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, Traian, Tepes Voda
 • Suprafata 94 mp
 • An 1935
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 3, 27 nov, 04:40

1 Mai - Ghencea strada (Letea Gheorghe) cf 1 liber, termopan, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, fara imbunatatiri, necesita renovare completa, acte
 • Suprafata 89 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 6, 23 nov, 12:56

apartament 4 camere in vila, comision 0% la cumparator, curte proprie superba de 63 mp, an 1984, decomandat, curte proprie 63 mp, su 93 mp, su totala 123 mp, 2 bai, parter vila,
 • Suprafata 93 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bragadiru, azi, 16:51

liber, 4 cam. et 1/4 fara imbunatatiri, 2 gr. sanitare, balcon bl. caramida 87000, neg. cadastru, intabulare, apropiere metrou,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 17:55

stradal, bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, 2 balcoane, geam baie, toate actele.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 6 min.
Sector 3, azi, 10:03

cf. I, 2 balcoane, 2 bai, imbunatatiri decente, acte la zi, se accepta credit, liber imediat, clasa energetica B, vizite oricand, merita, sunati acum,
 • Suprafata 95 mp
 • An 1979
 • Etaj 1 din 10
Sector 2, 26 nov, 10:42

Apartamentul are 4 camere (transformat in 3) semidecomandat in cartierul Colentina, in bloc stradal cu priveliste frumoasa, etajul 8/10. magazinul Mega Image la parterul blocului si Parcul Plumbuita.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, 28 nov, 17:25

cf.I dec, 83.63 mp, 2 balcoane, gr.sanitar de serviciu, baie cu cada, imobil reabilitat, termopan partial, zona verde, linistita, scara curata, fara restantieri, liber/nelocuit, se accepta credit, fara imbunatatiri
 • Suprafata 84 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 26 nov, 10:56

vand ap. 4 cam. dec. 87 mp, bloc 1977, 2 balcoane inchise, renovat recent, gresie faianta, um, termopan, instalatia electrica si sanitara noua, mobilat si utilat, ac, vedere lac, 10 min. Cora,
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 2, azi, 10:10

9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet nou, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit, neg.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, azi, 13:26

pot fi 2 apartamente 2 camere baie proprie, decomand, doar hol intrare, bucatarie comune, locuit/firma,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 5, 29 nov, 17:05

cf.I dec, 83.63 mp, 1 balcon, gr.sanitar de serviciu, baie cu cada, imobil reabilitat, termopan partial, zona verde, linistita, scara curata, fara restantieri, liber/nelocuit, se accepta credit, fara imbunatatiri
 • Suprafata 83 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 26 nov, 10:56

95.000 €
apartament cu 4 camere decomandate, foarte spatios, suprafata utila 93mp + balcon 4mp , bloc in curs de reabilitare, contor de gaze separat pe etaj, doua bai, pret negociabil
 • Suprafata 97 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 2, 25 nov, 14:48

7 minute metrou, decomandat, 2 gr. sanitare, termopane, bloc reabilitat termic, toate actele,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 4 min.
Sector 3, azi, 13:48

Unirii - Corneliu Coposu - Piata Corneliu Coposu, apartament 5 camere, semidecomandat, suprafata 120 mp, 2 bai, 2 balcoane, etaj 3/5, imobil 1931. Starea imobilului este buna. Apartamentul necesita renovare. Finisaje: faianta, parchet, ferestre cu geam termopan si tamplarie din lemn, usile interioar..
 • Suprafata 116 mp
 • An 1931
 • Etaj 3 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 23 nov, 19:00

Apartament 4 camere, confort 1, decomandat, duplex, situat la etajul 4-5, liber, imbunatatiri, centrala, gaze separat, vedere mixta, igienizat recent, in suprafata de 80 mp, discutabil
 • Suprafata 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Pantelimon, 24 nov, 17:20

doar la 1,8 km parc, confort 1, bloc foarte civilizat, fara restantieri, verdeata, liniste, 2 gr sanitare, usa metalica, termopan, rulouri, in rest necesita renovare, terasa refacuta, agentie, rugam seriozitate
 • Suprafata 83 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, 30 nov, 17:40

Al. Leresti nr. 8, bl. D1, et. 3/4, an. 1972, decomandat, orientat catre S, V si N, comision cumparator 0%, loc de parcare ADP, Cora, Kaufland, Lidl, Piata Rahova, gradinite, scoli, spatii de joaca
 • Suprafata 82 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 5, azi, 10:03

65.000 €
Oferta! Apartament Rm.Valcea, central, 4 camere, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, renovat!
 • Suprafata 84 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 18 min.
Ramnicu Valcea, 28 nov, 07:24

apartament confort 1, semidecomandat, etaj 3/4, fara amenajari, liber, acces facil mijloace de transport, Auchan, Parc Moghioros, Scoala Gimnaziala 197, se accepta credit
 • Suprafata 86 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 23 nov, 12:56

suprafata utila 88 mp, vedere mixta, 2 grupuri sanitare (bai cu cabina de dus), balcon spatios cu pivnita, boxa la subsol de cca. 11 mp. Apartamentul are termopane, g, f, ac, um, liber, igienizat,
 • Suprafata 88 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, azi, 08:28

apartament renovat recent, contor separat de gaze (se poate monta centrala proprie), bloc reabiltat termic, terasa refacuta, etaj 4/4, suprafata 83mp, balcon, un singur grup sanitar,loc de parcare ADP
 • Suprafata 83 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 29 nov, 12:40

apartament 4 camere decomandat, spatios, bloc reabilitat, izolat si la interior, termopan, um, parchet, gresie, faianta, zona buna. gradinita, scoala, supermaket, 10 min. metrou, piata. Negociabil
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, azi, 11:49

apartament luminos, 4 camere cf. 1, etaj 3/4, termopan, gresie, faianta, parchet, 2 grupuri sanitare, bucatarie spatioasa,mobilata si utilata, liber, loc de parcare, la 10 minute de metrou Gorjului.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 29 nov, 13:39

chiar in spatele pietii, pe Patulului, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 64 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 3, azi, 10:03

nr. bucatarii: 1, nr. bai: 1, tip imobil: bloc de apartamente, an constructie: 1978, regim inaltime: P +9E, suprafata construita: 80 mp,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 6, azi, 09:39

vand mansarda open space, cu balcon, suprafata 287 mp, bloc 2013. Strada linistita, cu sens unic,
 • Suprafata 287 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Sector 6, 24 nov, 16:55

vand apartament 4 camere in apropierea parcului,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, 29 nov, 12:25

Oferta! Apartament 4 camere, 9/10, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, geam baie, vedere dubla, termopan, balcon, fara alte imbunatatiri, liber, bloc si scara curate, metrou + STB 2 minute.
 • Suprafata 62 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, 29 nov, 14:48

Vand mai frumoasa pozitie din sat casa este com Furculesti sat Spatarei comuna si Satu este una langa cealalta vand cu pasari sunt peste 100 de bucatie cu lemne cu porumb,
 • Suprafata 150 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din parter
Alexandria, 29 nov, 16:20

4 camere deasupra tuturor, luminos, curat, apartament situat intr-un bloc reabilitat termic, fara probleme cu terasa, 2 gr sanitare si 2 balcoane.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 3, azi, 13:47

Proprietar, ap 4 cam., loc parcare, et 2/10, lift, constr 1985, loc de joaca, statie STB, Pta Rahova, Mega Image, Profi, farmacii, banci, gradinite, scoli, str Margeanului, orientare est-vest,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 17:45

Apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 2/2, in suprafata de 71 mp utili, liber, centrala noua, renovat, stradal,2 locuri de parcare in curte
 • Suprafata 71 mp
 • An 1950
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Sector 2, 22 nov, 22:56

Apartament 4 camere situat in Militari, str. Apusului, intr-un imobil monolit, etaj parter inalt din 10, cu finisaje recente, locuibil, curat, pretabil pentru o familie cu copiii. Pret: 75.900 Euro
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, 24 nov, 18:06

etaj 3/4, cf.i decomandat,1 balcon, 1 grup sanitar de serviciu,1 baie cu cada , 82mp, bloc 1972, zona linistita,acces imediat metrou si stb, fara imbunatatiri, liber, negociabil, toate actele, boxa,
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 26 nov, 10:50

Va prezentam spre vanzare un apartament de 4 camere, cu o vedere panoramica deosebita. Acces rapid la autobuz (in fata blocului), si 10 minute de mers pana la metrou Gorjului,
 • Suprafata 91 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, azi, 11:23

va oferim la vanzare apartamente noi, de 4 camere, cu o suprafata utila de 80 mp, situate la etajele 6-10 din 13, intr-un imobil modern, utilate si mobilate integral,
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 13
Sector 2, 29 nov, 14:10

82.000 €
Gorjului, Sectia 21, Ghirlandei confort 1, semidecomandat, liber, 3/4, curat, 80 mp, acte, credit
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Sector 6, 29 nov, 11:50

etaj 3/4, cf. 1 decomandat, 1 balcon, 1 grup sanitar de serviciu, 1 baie cu cada, 82 mp, bloc 1972, zona linistita, acces imediat metrou si STB, fara imbunatatiri, clasa energetica B,negociabil
 • Suprafata 82 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 26 nov, 12:15

2 gr. sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 5 minute metrou, Lidl, Kaufland, Mega Image aproape,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 3, azi, 13:48

Aleea Fizicienilor, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica situat la 10 min. metrou Grigorescu
 • Suprafata 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Sector 3, azi, 10:13

bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, 2 balcoane, geam baie, toate actele, situat la 3 min. metrou,
 • Suprafata 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 5 min.
Sector 3, azi, 10:11

10 minute metrou, bloc reabilitat de 4 etaje, bucatarie mare, semidecomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, credit
 • Suprafata 81 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 16 min.
Sector 4, azi, 10:03

Apartament 4 camere, decomandat,situat la etajul 12, in suprafata de 107 mp, bloc reabilitat termic, centrala de apartament,imbunatatiri, liber, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare,gaze separat, particular
 • Suprafata 107 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 12
Sector 2, 22 nov, 23:02

superpozitionare, langa metroul obor, parcul langa bloc, auchan sub bloc, beneficiind de toate facilitatile zonei, bloc reabilitat termic,90mp, terasa mare, 2bai, cadastru-intabulare-energetic, liber.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Sector 2, 30 nov, 11:39

Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
4+ camere ieftine Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere semidecomandate
4+ camere cu loc parcare
4+ camere Militari