sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 62 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Distanta metrou: max. 10 min.

Vanzare ap. 4 camere, str. Al. Ivasiuc, 2, vizavi Sectia 20 Politie, SU 167 mp, tot etajul 1 in bloc d+p+3e+m, an de constructie 1995, 2 wc, boxa 10 mp pe etaj, 2 intrari diferite, lift, neamenajat.
 • Suprafata 167 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, 13 iul, 16:10

4 camere zona Kogalniceanu, strada linistita, P/6, decomandat, 112mp, centrala termica, fara risc seismic, curte/gradina comuna, ideal locuit/ birouri/ investitie. necesita renovare,
 • Suprafata 112 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:39

4 camere, cf. 1, dec, 89.05 mp, 5/8, multiple imbunatatiri, 2 balcoane, 2 gr sanitare, renovat recent, termopan, aer conditionat, panorama inedita, accepta credit, 10 min. metrou, agentie,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

Bulevardul Unirii, Fantani 4 camere. Va oferim spre vanzare un apartament cu o locatie deosebita, situat pe Bulevardul Unirii.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 12 iul, 10:40

apartament 5 camere pe 2 etaje in vila Cismigiu/ centrul istoric/ ultracentral;
 • Suprafata 300 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 9 min.
Bucuresti, 12 iul, 21:28

particular, ap. 4 camere, 127 mp, pentru office sau locuinta, pozitie excelenta, stradal, str T. Arghezi/Batistei (Intercontinental), complet utilat, elegant, 2 grupuri sanitare, 2 camari si 1 boxa.
 • Suprafata 127 mp
 • An 1939
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, 11 iul, 17:45

Polona adiacent Paul Greceanu ap. 5 cam. etaj 1/4, constr, 1996, 4 dormitoare, 2 bai, terasa si balcon, ac, 215.000 euro cf, eliberabil in 90 zile, pret nediscutabil, rog persoane serioase.
 • Suprafata 185 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:56

str. Dianei, ofer spre vanzare apartament de 6 camere, 2 bai, bucatarie, debara, la care se adauga o terasa de 15 mp, inchisa cu geamuri antiglont. Imobilul este in stil francez,
 • Suprafata 180 mp
 • An 1949
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 6 min.
Bucuresti, 11 iul, 09:23

Va oferim spre vanzare apartament de 5 camere, situat la etajul 2 construit in anul 1980 in zona Cismigiu. Imobilul, in suprafata utila de 111 mp are 5 camere, bai: 2. Daca va place aceasta oferta sau pentru alte informatii sunati la numarul de contact din anunt! Ne dorim sa iti oferim cea mai p..
 • Suprafata 111 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • 8 min.
Bucuresti, 05 iun, 13:15

ansamblu rezidential 2018, ultimul apartament, parcare inclusa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium la alegere, Mihai Bravu, Vitan, Dristor,
 • Suprafata 125 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 12 iul, 21:57

chiar pe strada Floare Rosie, 5 minute metrou, zona linistita cu verdeata, bloc 4 etaje, fara imbunatatiri, liber.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:48

vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie, 8 minute metrou, toate actele
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:49

particular, vand apartament Piata Victoriei, renovat, etaj 3 din 7, suprafata utila 101 mp, 2 balcoane, living si 3 dormitoare, bloc nou ( 1993) deosebit, reabilitat termic, loc de parcare.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 6 min.
Bucuresti, 09 iul, 19:45

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.
 • Suprafata 156 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 12 iul, 14:39

str. Becatei nr 1-3, 4 camere, 2 WC, 2018, suprafata 104 mp utili, 5 minute pana la metrou N. Grigorescu. Finisaje de lux, centrala Bosch, sanitare Grohe, intrerupatoare si prize Panasonic. Predare imediata.
 • Suprafata 104 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:33

va oferim spre vanzare apartament in vila 4 camere decomandat, parter si demisol. Parter avem living, bucatarie, baie cu geam si dormitor. Demisol camera, living, 2 gr. sanitare
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:10

Cladire de epoca construita in 1900, pozitionata ultracentral dar intr-o zona linistita avand curte cu pomi, flori, suprevegheata video. Situata la etajul 2/2, cu 2 apartamente pe palier, dispune de 2 locuri de parcare, pivnita incapatoare, camera de serviciu/depozitare, camara 16mp, pod comun pe..
 • Suprafata 189 mp
 • An 1900
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • 8 min.
Bucuresti, 27 iun, 16:29

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc monolit, situat la 1 minut de metrou
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 10 iul, 12:15

Piata Victoriei, Lascar Catargiu ap. 4 cam., 135 mp, boxa, curte, cf. liber hp/2, liber, necesita renovare, pret discutabil, rog seriozitate,
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 08:52

4 camere, 133 mp, etaj 4/5, lift, fara risc seismic, 2 grupuri sanitare, luminos, terasa inchisa, centrala termica, proprietar serios, acces facil Universitate, Romana, Victoriei, Obor, Eminescu,
 • Suprafata 133 mp
 • An 1938
 • Etaj 4 din 5
 • 7 min.
Bucuresti, 11 iul, 14:10

Procapital Development. Va propunem la vanzare, 4 camere confort lux, ultramodernn, etajul 2 in imobil exclusivist P+6 / 2017, premiat Best Residential Development Romania 2017.
 • Suprafata 134 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 6 min.
Bucuresti, 29 iun, 16:30

apartament de 186 mp, etaj 5, renovat complet, mobilat, vedere parc Cismigiu
 • Suprafata 185 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 05:00

Ion Brezoianu vedere spre Cismigiu ap. 4 cam. etaj 1/9, dec., 3d, 2 bai, terasa, cf centrala de ap, 2 intrari, p, g, f, bucatarie complet mob, acces usor central, rog seriozitate, bloc cu risc seismic 3
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:53

5 camere, apartament deosebit, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termoane, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, vedere spate, stradal
 • Suprafata 100 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:49

105.000 €
Lido stradal, apartament 5 camere 124 mp situat la etajul 7 al unui bloc cu 9 etaje. Apartamentul este fara imbunatatiri, iar blocul are risc seismic, 2 lifturi, boxa la subsol, vedere pe bulevard
 • Suprafata 124 mp
 • An 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 12:14

chiar vav Auchan, bloc reabilitat, etajul 2 din 4, termopane, usa metalica, toate actele.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:49

10 minute metrou, decomandat, instalatii electrice si sanitare noi, se vinde mobilat partial, loc de parcare, boxa la subsol, bloc reabilitat termic, toate actele.
 • Suprafata 76 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 08:49

Unirii, Mamulari, ultracentral, p+1e, vila interbelica solida, caramida, toata vila 2 proprietari, 90 mp utili, 4 cam, 2 gr sanitare, renovata total, 3 min. piata Unirii, acte in regula, fara risc seismic.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
 • 6 min.
Bucuresti, 18 dec, 08:45

proprietar, vand apartament 4 camere in Crangasi, str. George Valsan situat la etajul 3 din 8 in bloc de beton armat din 1983. Liber, debransat de la caldura Radet si necesita renovare integral. Fara comision.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 11 iul, 16:55

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 09 iul, 19:08

4 camere semidecomandat, renovat, instalatie electrica si sanitara schimbata, centrala proprie, vedere spate, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 grupuri sanitare, dressing mare.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:20

143.000 €
5 camere, Mihai Bravu, stradal vedere spate, apartament deosebit, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termoane, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aer conditionat
 • Suprafata 100 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 11:46

vand apartament 4 camere la 5 min de metrou, etaj 8/8, 88 mp, construit in 1981, utilat, bucatarie, 2 bai, 2 balcoane, intabulare si cadastru, zona Aparatorii Patriei - Oltenitei,
 • Suprafata 88 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 13 iul, 13:30

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 00:40

K Imobiliare Consult va propune spre vanzare un apartament care necesita renovare de 4 camere, acesta se afla la etajul 3 al unui imobil construit in 1979 si care nu are risc seismic. Loc parcare
 • Suprafata 89 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:13

penthouse, 5 camere, 2 bai, 2 terase in suprafata de 88 mp, vedere panoramica, loc de parcare la subteran, zona Plaza Mall.
 • Suprafata 209 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, 12 iul, 11:24

oferta exclusiva. avem cheile proprietatii. Va oferim spre vanzare un apartament situat la mai putin de 3 minute de Universitate.Imobilul este situat pe strada Vasile Lascar in apropiere de Piata Italiana si de Consultatul Republicii Bulgare.Apartamentul are o suprafata utila de 115 mp, beneficia..
 • Suprafata 115 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 08 iul, 14:06

150.000 €
Decebal- parter/4, apartament 4 camere modificat, deosebit, suprafata 115mp, ideal firma/salon infrumusetare/ notariat/cabinet medical, intrarea in apartament se poate face si direct din strada, liber.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:32

bloc dupa cutremur, et. 6/6, foarte buna izolatie, renovat, decomandat, vedere superba Calea Victoriei, Lipscani, liber, multiple imbunatatiri
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iul, 14:07

Avem placerea sa va prezentam un apartament deosebit aflat la etajul 3 al unui bloc construit in perioada interbelica situat pe strada Vasile Lascar, la numai 3 minute de mers de Piata Rosetti. Datorita pozitiei centrale cat si a compartimentarii interioare a apartamentullui, acesta este ideal at..
 • Suprafata 98 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 01 iun, 11:27

4 camere tip duplex, cu vedere pe bd. Decebal, bloc monolit,
 • Suprafata 130 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 10 iul, 12:15

Ideal Residence, ideal for your family, intr-o noua dezvoltare de clasa premium loc parcare acoperit. Termenul de finalizare 2019. comision 0. Discount pentru plata integrala;
 • Suprafata 141 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 09 apr, 09:57

Particular vand apartament 4 camere, adresa Bd. Iuliu Maniu nr.59, Bl.10A, Sc.7 (intrarea prin spate). An constructie 1977-1978. Liber, luminos, calduros, accept orice tip de credit.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, 11 iul, 08:34

OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. Va propunem la vanzare un apartament decomandat de 4 camere situat la etajul 1 din 10 al unui imobil construit in anul 1984, in zona B dul Ferdinand - Liceu Iulia Hasdeu. Blocul este in prim plan la bulevard dar totusi usor retras, avand in fata un ..
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 01 iul, 12:07

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un superb apartament - duplex cu 4 camere + dependinte in zona Bucurestii Noi - Metrou Laminorului. Imobilul din care face parte este unul de tip boutique cu 2 niveluri si mansarda/pod imprejmuit de case vile de bun gust construit in anul 2014 si p..
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 16:17

Piata Victoriei Dorobanti Capitale Anaf ap. 5 cam., hp/2, constr 1952, cf, garaj, 120 mp teren proprietate, liber centrala de ap., 170 mp + cam serv. demisol, rog seriozitate, 265.000 euro+TVA.
 • Suprafata 170 mp
 • An 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:53

prima casa, ipotecar sau cash, 85500 euro vand ap. 4 cam. semidec, etaj 3/8, bloc constr. 1985, reabilitat termic, Kaufland Iriceanu, zona linistita, luminos, spatios, saptii depozitare.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 09 iul, 17:40

strada Grigore Alexandrescu, apartament 4 camere dispus pe parter si etajul 1, 2 intrari, centrala proprie, curte 100 mp
 • Suprafata 140 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 3 min.
Bucuresti, 09 iul, 12:36

apartament 4 camere+curte, sector 4, comision 0.
 • Suprafata 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 14 iul, 22:35

bloc stradal, reabilitat cu acoperis, vedere spate, complet renovat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, izolat si pe interior, AC, usi schimbate.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:49

Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere cu centrala termica
4+ camere semidecomandate
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu loc parcare