sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 353 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

garsoniera situata in ansamblul rezidential Hils Pallady Apartments, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou si are o suprafata utila totala de 35.30 mpu.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, 06 aug, 13:09

dec., etajul 8/10 renovata in totalitate, gresie, faianta, parchet, termopan se vinde mobilata/ utilata complet, finisaje superioare libera acte la zi, pozitie excelenta, 3-4 min. metrou, parc, Timpuri Noi
 • Suprafata 36 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 03 aug, 14:07

garsoniera 45 mp, spatioasa, baie cu geam, bucatarie patrata, p+5, lift, la cheie, centrala, acceptam si credit la 40.900 euro, metrou la 15 min pe jos, comision 0,
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, 03 aug, 14:59

parc, metrou, piata, bloc reabilitat termic, an constructie 1986, confort 1, renovata, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, usi interior noi,instalatii sanitare si electrice schimbate,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 03 aug, 14:12

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 05 aug, 19:21

etaj 4/10, renovata, instalatii noi, finisaje superioare, intrare stradala, acte la zi, libera, pozitie excelenta, in apropiere se afla parcul Obor, piata, distanta metrou 2-3 minute. Ideal locuit/ investitie
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 03 aug, 15:23

este la Sf. Vineri cu intrare din Coposu, vederea pe spate, fara zgomot stradal, nu se aude tramvaiul. Linie metrou: Tineretului, Universitate, Romana, Victoriei, Aviatorilor, Aviatiei, Timpuri Noi, Eroilor.
 • Suprafata 39 mp
 • An 1990
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 00:20

bloc construit in 1978, reabilitat, vedere spate, etajul 4/10, decomandata, amenajata, totul nou, instalatia sanitara si electrica schimbata, baie cu geam, libera, acte la zi, merita vazuta.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 03 aug, 15:36

semidecomandata, confort unu, 25 mp, intrare si vedere stradale, bloc mixt 1986, balcon inchis cu termopan, libera, intabulare
 • Suprafata 25 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 03 aug, 09:30

bloc mixt ! Garsoniera 34 mp, decomandata, etaj parter inalt / 8, bloc reabilitat termic, toate imbunatatiriele, gresie, faianta, pachet, usa metalica, termopane, se vine mobilata si utilata.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 05 aug, 14:57

47.000 €
7072 Garsoniera Militari Gorjului, Cetatea de Balta
 • Suprafata 34 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 08:23

garsoniera este langa Lidl, parter din 4, se vinde mobilata si utilata complet, centrala proprie, aer conditionat, libera
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 03 aug, 20:26

garsoniera etaj 7, se vinde cu finisaje la cheie (gresie, faianta, parchet, usi interioare, usa intrare anti-efractie, obiecte sanitare in baie, centrala termica de apartament, calorifere), contorizata
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 04 aug, 17:34

Garsoniera, etaj 2/10, bloc din 1983, Pantelimon, Armenesc, Iancului, fara imbunatatiri, bloc de garsoniere.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, 04 aug, 09:55

Drumul Taberei (Vladeasa) confort 1, decomandata, etaj 4/8, constructie 1984, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilata, utilata, cadastru si intabulare, 41000 e
 • Suprafata 33 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, 03 aug, 23:55

Va propunem spre vanzare garsoniera decomandata, confort 1, cu o suprafata utila de 39,65 mp, situat la o distanta de 5 minute de statia de metrou 1 Decembrie 1918, in zona Titan
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 18 min.
Bucuresti, 04 aug, 10:55

49.000 €
Vanzare in exclusivitate, garsoniera decomandata, confort 1, la etajul 1, in bloc de garsonire, in apropiere de parcul Sebastian, zona linistita si curata.
 • Suprafata 41 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 20 iul, 14:50

proprietar vand garsoniera decomandata, confort 1, mobilata utilata, Drumul Taberei 1 Mai, Favorit, Compozitorilor, strada Garleni. Pret negociabil
 • Suprafata 32 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 04 aug, 11:53

garsoniera spatioasa de vanzare, situata pe Calea Calarasilor, etaj 1, decomandata, in apropiere de Piata Muncii, Decebal.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 20 iul, 14:51

mobilata modern, utilata complet, ideal investitie, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie sanitara schimbata, ac, frigider, masina de spalat, cuptor, plita, hota, zona foarte linistita, libera,
 • Suprafata 42 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 04 aug, 12:02

finisaje incluse in pret, la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 06 aug, 14:42

Garsoniera-direct dezvoltator- Grand Arena Ansamblul este situat in sectorul 4, Bucuresti are in componenta sa imobile noi cu apartamente de 2 camere Va prezentam un apartament cu o camera cu o suprafata utila de 38 mpu, dotat cu 1 baie, 1 balcon ,bucatarie inchisa, Compartimentarile sunt reali..
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 12:10

Garsoniera de tip A in complex Plaza Residence - Faza 3. Unitatile se predau semifinisate si au termen de finalizare februarie 2021,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 03 aug, 08:01

gars demisol an constructie 2013, mobilata, utilata, exact ca in poze, bloc curat,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2013
 • Decomandat
Bucuresti, 04 aug, 14:03

Colentina Doamna Ghica vav parc Plumbuita, Metrou Obor 10 min. garsoniera in bloc mixt, an 1980, dec, 34 mp, curata, cadastru, intabulare, libera, se accepta credit,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 04 aug, 11:56

garsoniere la 35.000 si 39.000 euro, blocuri p+4e+m, finalizare septembrie 2020, in ansamblu rezidential. Se pot achizitiona si cu avans 15.000 euro si rate direct la dezvoltator pe 60 luni (5 ani).
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bragadiru, 04 aug, 15:34

42.100 €
garsoniera tip A in complex Plaza Residence faza 2. Se va preda semifinisat;
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, 03 aug, 09:35

garsoniera, Piata Iancului, etaj 9 din 10, semidecomandata, 32mp., proaspat renovata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde nemobilata, bloc din 1981, 4-5 min. de metrou
 • Suprafata 32 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 04 aug, 17:51

3/4, oferta, cf 1 sp, dec, 42 mp, bloc mixt, reabilitat termic, c-tie 1986, balcon spatios, orientata pe sud, luminoasa, dressing mare pe hol, investitie, g, f, p, t, usa metalica, cadastru si intabulare, zona linistita, cu verdeata, accept credit, neg.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 06 aug, 15:35

garsoniera decomanadata cu o suprafata de 30.47 mp, disponibila la etajele 1,2,3,4,5, intr-un ansamblu rezidential P+5E, situata la 12 minute de metrou Nicolae Teclu,
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, 04 aug, 18:52

garsoniera situata intr-un bloc construit in 2012, open space, mobilata complet, libera, bine intretinuta
 • Suprafata 36 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 20 iul, 14:51

40.000 €
Cernisoara, in spatele sectiei de politie 21, confort 1, etaj 4/4, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, balcon inchis,
 • Suprafata 42 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, 05 aug, 09:14

Garsoniera este amplasata la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan Titan, Iris Mall. Imo..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:06

Vand garssoniera cf 3 etaj 2/4, mobilata, centrala proprie pe gaz, bloc curat, cadastru, intabulare, rog seriozitate.
 • Suprafata 17 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 05 aug, 10:24

bloc mixt, construit in 2010, mobilata si utilata, 2 lifturi, totul nou.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:08

ISG Residence va ofera spre vanzare garsoniera decomandata, luminoasa si cocheta, cu o suprafata utila totala de 32 mp, la etajul 3/9 al unui bloc construit in anul 2019, prevazut cu 2 lifturi
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, 05 aug, 11:37

bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, 06 aug, 11:03

Auchan, parter/10, decomandata, bloc 1982, gresie, faianta, parchet, termopan, proaspat zugravita, bloc civilizat supravegheat video, izolata interior plus subsolul, acte facute, accepta credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 05 aug, 11:39

Proprietar, vand garsoniara la 5 min de parcul Sebastian, mobilata si utilata complet cu multipe imbunatatiri( gresie, faianta, termopan, usi noi, renovata complet in ian. 2018, intr-o zona linistita.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 06 aug, 07:20

centrala, AC, finisaje moderne, baie imensa, balcon mare, dressing/ debara/ depozitare, lift, acces facil Crangasi, Lujerului, Grozavesti, Politehnica, Gorjului, Drumul Taberei.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2018
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 05 aug, 12:31

Garsoniera este amplasata la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall. I..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:45

str. Luncsoara, metroul Obor se afla la 2 min. parter inalt/10 cu balcon bloc 1981, pe mijloc, orientare sud, imb., g, f, p, um, t, mobilata, cadastru, intab., ideala inv. inchiriere, se poate prelua cu chirias.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 04 aug, 11:54

finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, centrala proprie. Acces metrou Pacii, STB 178, 138. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit prima casa/ ipotecar;
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, ieri, 15:09

garsoniera, decomandata, 35mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Stb 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ipotecar, TVA 5% inclus
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 15:10

garsoniere spatioase in bloc mixt nou (finalizare decembrie 2020), cu suprafete de la 42,28 la 44,76 mp si o buna insorire (E-SE), in zona Unirii-Nerva Traian, langa Timpuri Noi Square, la 2 minute de metrou. Camera spatioasa, bucatarie inchisa, terasa, spatiu depozitare pe hol, centrala termica (ga..
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 5
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 06:25

garsoniera etaj 2, se vinde cu finisaje la cheie (gresie, faianta, parchet, usi interioare, usa intrare antiefractie, obiecte sanitare in baie, centrala termica de apartament, calorifere), contorizata
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 04 aug, 17:34

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 05 aug, 17:33

garsoniera situata in ansamblul rezidential Hils Pallady Apartments, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou si are o suprafata utila totala de 35.30 mpu.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, 06 aug, 17:24

Garsoniere 42 mp metrou Berceni Apartamentul cu o camera, este situat langa metroul Berceni Bloc din 2020 Suprafata utila 42 mp Se preda la cheie cu finisaje interioare la alegere Ma puteti contacta pentru vizionari si alte detalii! Detalii an constructie: august finalizare acte Reper: B..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 27 iul, 03:25

confort l balcon imbunatatiri gresie faianta parchet termopan . Spatioasa.Blocul este reabilitat din 1983 aproape metrou magazine mijloace transport.
 • An 1983
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 03 aug, 12:40

Grivita - Gara de Nord
Dupa 1977 Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Renovate recent Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti
Ansambluri rezidentiale
Grivita - Gara de Nord