sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 36 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: particular proprietar
Zona: București

Particular ofer spre vanzare garsoniera in zona Lacul Tei la 5 minute de Parcul Circului foarte aproape metrou Stefan cel Mare Floreasca Barbu Vacarescu si Pipera decomandata in suprafata de 29 mp situata la etajul 4 (cu vedere libera) intr-un bloc construit in anul 1984. Garsoniera este renovat..
 • Suprafata 27 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:33

Particular / proprietar. Nu sunati pentru detalii decat dupa ce ati citit anuntul de pe site si aveti alte intrebari la care nu este raspuns in cadrul anuntului de pe site-ul anuntul.ro.
 • Suprafata 28 mp
 • An 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 3
 • 3 min.
Bucuresti, 27 iul, 20:14

bloc anvelopat, vis a vis de metrou, chiar pe strada Dristorului, et. 9, foarte luminoasa, bloc linistit, foarte curat, camere de supraveghere.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1976
Bucuresti, 30 iul, 15:44

proprietar, garsoniera confort 3, etaj 4/4, usa metalica, toate actele si taxe la zi. Informatii la telefoanele:
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 24 iul, 11:35

proprietar, confort unu, bloc reabilitat, renovata total, zona linistita, verde, Basarabia, Titan, Diham neg.,
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 29 iul, 19:40

22.000 €
particular vand gars. 16,5 mp, et. 2, mobilat, utilat, g, t, um, gaze, bucatarie, boiler apa calda nonstop, izolat interior,
 • An 1978
Bucuresti, azi, 11:34

Particular vand garsoniera, Lucretiu Patrascanu, cf 1, decomandat, 32mp, 7/9, bloc reabilitat termic, necesita renovare.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, 27 iul, 13:54

particular vand garsoniera confort 1, etaj 1, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, mobilat bucataria +hol intrare, accept credit bancar.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2017
Bucuresti, 28 iul, 13:20

20.000 €
proprietar vand gars. cf. 3 mobilata si utilata situata in zona Ozana, aproape de scoli, gradinita si liceu, metrou 1 Decembrie la 300 m distanta, vecini linistiti, merita vazuta
 • Suprafata 15 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:30

complex rezidential, garsoniera lux, cf. 1 sporit, bucatarie inchisa, balcon mare, spatiu de depozitare, centrala termica Ariston, usi noi, multiple imbunatatiri, impecabila,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 11 min.
Bucuresti, 27 iul, 00:20

vand garsoniera cf. 1, Panduri, particular. Aflata la etajul 5/8 intr-un bloc mixt (o singura garsoniera pe etaj), suprafata 27 mp, scara curata, balcon, libera, investitie- 300 E chirie.
 • Suprafata 27 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 30 iul, 18:40

Pieptanari Toporasi biserica stradal, in imediata apropiere de statia RATB la 1 min.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Bucuresti, 01 aug, 07:10

cu avans minim 5000 si rate maxim 1 an, pentru o perioada mai lunga pretul sufera modificari, et. 2/4, Auchan, Ikea, Dedeman, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat.
 • Suprafata 15 mp
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:48

20.000 €
Vand garsoniera cf. 3, zona Baicului, gaze si centrala, frigider, aragaz, masina spalat, sifonier, pat, mobila bucatarie, sarme rufe jos la geam, et. 2, str. Silistea. Bloc curat. Libera. Proprietar.
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 01 aug, 17:30

Garsoniera cu suprafata utila 33 mp se vinde mobilata si utilata conform pozelor. Are aer conditionat. Se afla la et. 11 din 11 . Se accepta credit. Direct proprietar.
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 06:15

Particular, vand garsoniera confort 1 semidecomandat, etaj 4/9, s. 31mp cu balcon, langa statia stb, metrou, piata Gorjului bloc reabilitat, stradal, 2 lifturi noi, libera, fara alte imbunatatiri
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 31 iul, 10:00

Vand garsoniera cu terasa separata foarte mare, foarte frumoasa.
 • Suprafata 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 31 iul, 17:04

Militari la aproximativ 10 minute de complex Apusului garsoniera confort 1 decomandat, suprafata 36 mp, etaj 1/3. Complex rezidential, cu finisaje perfecte si dotari complete! Centrala termica si obiecte sanitare complete.Toate apartamentele dispun de un loc de parcare intabulat pe numele proprietar..
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 30 iul, 15:46

Garsoniera 39,28 mp (37,25mp utili) etaj 12/12 in ansamblu de locuinte noi Plaza Residence (langa Plaza Mall), proprietar. (Garsoniera este la gri, nefinisata) Pret negociabil
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Etaj 12 din 12
 • 10 min.
Bucuresti, 30 iul, 10:00

20.000 €
Proprietar, vand garsoniera, cf 2, langa Arena Nationala. B-dul Basarabia, 21 mp stare buna, et 3/3 izolatie termica interior teava de gaze la usa.
 • Suprafata 21 mp
 • An 1977
 • Etaj 3 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, 29 iul, 16:20

utilata, garsoniera dec, Camil Ressu, proprietar, bloc mixt, et 8/10, Dristor metrou, 36 mp utili, complet mobilata, utilata, geam baie, luminoasa, calduroasa, usa metalica, reabilitata termic, AC, alarma, balcon inchis, negociabil. Colaborez cu agentii.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 27 iul, 14:18

56.000 €
particular, vand studio lux 2017 (living+dormitor) mobilat, utilat modern, totul nou, impecabil. Detalii: orientare est, 42 mp utili, h=2,8m, et. 7/7, centrala proprie, balcon inchis, finisaje premium, mobila si electrocasnice noi, STB 50 m, acces rapid metrou, Kaufland, Lidl, magazine
 • Suprafata 42 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, azi, 10:25

proprietar vand garsoniera, Militari, Gorjului, acces direct Str Moinesti, 3 min. mers pana la metrou si piata Gorjului, langa scoala 309. Bloc mixt, S=34,20 mp, cf. 1, semidec., etaj 7/9, an 1979
 • Suprafata 34 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:30

garsoniera de vanzare pe strada Cremenita la intersectie cu soseaua Colentina, Doamna Ghica, langa raul Colentina langa Hotelul SIR, vis-a-vis de Mc Donald's aproape de iesirea pe Autostrada A3 Bucuresti Ploiesti, Parcul Plumbuita, sau scoala Internationala Spectrum, intr-un imobil nou construit in ..
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, 28 iul, 07:20

Proprietar garsoniera 20 mp et 2/4. Zona Dedeman Giurgiului, str Orastie 20A intersectie Tudor Gociu, Racordata la Radet cu apa calda si rece si incalzire, gresie, faianta, termopan, usa noua, camara balconas,
 • Suprafata 20 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 29 iul, 16:45

vand garsoniera vizavi de Parcul Carol, mobilata, partial utilata, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, izolatie exterioara, termopan, intrare separata si loc de parcare asigurat in fata usii
 • Suprafata 27 mp
 • An 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, 29 iul, 23:58

garsoniera confort 1 Piata Unirii, complet mobilata si utilata.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, 29 iul, 13:45

Proprietar Berceni, metrou Dimitrie Leonida, decomandata, etaj 2, suprafata 30 mp, finisaje de calitate, predare la cheie, centrala termica, parcare, mutare imediata. Bucatarie mobilata, accept credit.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 21 iul, 12:37

garsoniera dubla, Berceni Grand Arena,
 • Suprafata 53 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 31 iul, 09:52

Proprietar, vand garsoniara la 5 min de parcul Sebastian, mobilata si utilata complet cu multipe imbunatatiri( gresie, faianta, termopan, usi noi, renovata complet in ian. 2018, intr-o zona linistita.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 30 iul, 13:30

proprietar, et. 2/8, prima hol, separata de celelalte, cf. 1, mobilata utilata complet, termoizolata, masina spalat, microunde, gresie, faianta, parchet, ac, termopan, um, geam baie, liniste, libera,
 • Suprafata 42 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, 31 iul, 09:13

garsoniera, finalizata, decomandata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc p+5+placa+pod, cu lift, STB 178 si 138 la 100 m, canalizare, gaze, curent, comision 0
 • Suprafata 28 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 30 iul, 10:04

40.000 €
proprietar vand garsoniera, cf 1 40 mp, boxa 8 mp, zona linistita Calea Giulesti 337B in complex rezidential nou construit in 2015, vedere panoramica acces rapid RATB 11, 44, 162, 163. Accept credit.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 00:30

garsoniera noua de vanzare in Berceni, direct de la dezvoltator, amplasata in unul dintre cele mai bune ansambluri rezidentiale din zona de sud. Pozitionat in partea de sud a Capitalei, imobilul dispune de o infrastructura complet dezvoltata (strazi asfaltate, iluminat public, trotuare) si este raco..
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 21 iul, 02:45

bestexpertimob.ro Noul Proiect rezidential al unuia dintre dezvoltatorii de top ai Sectorului 3 si nu numai, cuprinde 3 blocuri cu regim de inaltime P+5 etaje, totalizand un numar de 222 de apartamente. Dezvoltatorul are peste 1000 de apartamente livrate cuprinse in 6 Proiecte finalizate: 3 ansa..
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 29 iul, 08:55

bestexpertimob.ro. Noul Proiect rezidential al unuia dintre dezvoltatorii de top ai Sectorului 3 si nu numai, cuprinde 3 blocuri cu regim de inaltime P+5 etaje, totalizand un numar de 222 de apartamente. Dezvoltatorul are peste 1000 de apartamente livrate cuprinse in 6 Proiecte finalizate..
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 25 iul, 14:50

Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Particular Bucuresti
Garsoniere proprietari
Dupa 1977 Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Decomandate Bucuresti