sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 112 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Titan-Dristor

K Imobiliare prezinta bloc de garsoniere, confort 2, reabilitat, etaj 3/4, suprafata 21 mp, curata, mobilata, utilata complet, cadastru, intabulare, libera
 • Suprafata 21 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, 23 sep, 08:38

bestexpertimob.ro Garsoniera spatioasa 72 mp, ce include o gradina de 35 mp- Theodor Pallady Apartamentele dispun de suprafete generoase cat si de geamuri foarte mari, senzatia de luminozitate si de bine regasindu-se din plin in traiul zilnic. Regimul mic de inaltime face ca numarul apar..
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 23 sep, 08:20

farmacia Tei, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, renovata, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, 3 lifturi, toate actele
 • Suprafata 31 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 23 sep, 08:16

chiar pe Racari, vav Kaufland, stradal, bloc reabilitat din 1980, termopane, fara imbunatatiri, libera, toate actele
 • Suprafata 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 23 sep, 08:08

direct dezvoltator vand garsoniera 37 mp cu terasa 9 mp
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, 23 sep, 03:30

vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Avantaj client 3.000 euro. Comision 0, TVA inclus, direct dezvoltator, ansamblul rezidential se afla pe Drumul Gura Fagetului 76
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 23 sep, 02:20

garsoniera zona Titan, Costin Georgian, 5 minute fata de metrou, gata de mutare Reper Titan, Metrou Costin Giorgian
 • Suprafata 30 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 22 sep, 14:50

Garsoniera decomandata zona Auchan Titan Iar asta se traduce prin viziune, eleganta, materiale inovative folosite pe structuri de rezistenta de calitate si, nu in ultimul rand, finisaje si dotari de la cele mai prestigioase companii. Complexul rezidential este compus din 5 blocuri, fiecare av..
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 22 sep, 14:13

Str. Dristorului 97-119, cu acces imediat la metrou, orientare est, confort 1, se vinde mobilata si utilata, dispune de g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre. Toate actele, libera, disponibila imediat.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 22 sep, 11:15

42.000 €
Nicolae Grigorescu stradal, langa metrou Titan, cf. 1, bl. mixt, decomandata, parter, complet renovata total, g, f, p, t, um, bl, civilizat zona verde, vis-a-vis parc, pret bun, cadastru intabulare
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, 22 sep, 10:22

metrou Costin Georgian, stradal, vedere spate, bloc garsoniere, 3 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, toate actele, libera
 • Suprafata 31 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:05

bloc reabilitat, mixt, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilata,
 • Suprafata 29 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:05

intersectie Liviu Rebreanu, 2 minute parc IOR, bloc stradal, reabilitat, mixt, termopane, gresie partial, parchet, libera, toate actele, usor negociabil
 • Suprafata 27 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:05

stradal, vedere spate, etajul 2 din 4, bloc in curs de reabilitare, 1983, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, aer conditionat, geam baie, toate actele
 • Suprafata 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:05

demisol, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, toate utilitatile, 10 minute metrou, toate actele,
 • An 2016
 • Etaj demisol din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:05

chiar la piata, bloc garsoniere reabilitat, 2 lifturi, gresie, faianta, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:05

chiar pe Ramnicul Sarat, piata Bobocica, Auchan, bloc reabilitat de garsoniere, termopane, toate actele, libera
 • Suprafata 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:05

Direct dezvoltator, vand garsoniera cu terasa.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, 22 sep, 09:00

Avem placerea de a va prezenta, disponibil spre vanzare, o garsoniera, situata pe strada Lacramioarei nr 31-33 cu acces rapid catre mijloacele de transport, gradinita nr 24, statia de metrou Nicolae Grigorescu, Liceul Teoretic Decebal, Lidl si alte puncte de interes. Pozitionat la etajul 4, cu veder..
 • Suprafata 26 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, 21 sep, 16:22

47.000 €
Dristor 9/10 metrou, decomandata, vedere spate, 36 mp, libera, apropiere metrou, bloc mixt, bloc 1977, reabilitat termic
 • Suprafata 36 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 21 sep, 15:35

proprietar, vand garsoniera Aleea Bucovina, intrare stadionul National, mobilata si utilata complet (frigider, aer conditionat, masina de spalat). 2 min statie tramvai, 10 min parc IOR. Exclus agentii! Fara credit!
 • Suprafata 31 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 21 sep, 14:05

proprietar cf. 1, renovat complet, bloc reabilitat, 2 lifturi, scara linistita, camera luat vederi,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1985
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 21 sep, 12:20

3 minute Auchan Titan, Mega Image, 5 min STB, 10 min. metrou, cf. 1, decomandata, bloc mixt, reabilitat, acte, credit, negociabil
 • Suprafata 33 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 21 sep, 11:19

Propietar, vand garsoniera situata pe Sos Mihai Bravu, nr. 384, aproape de metrou Dristor, langa Posta din intersectia Baba Novac. Et. 8/10, an 1983, stare f buna, paza 24/7. Negociabil.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 20 sep, 19:10

47.500 €
Titan Metou-Strada Cozla, garsoniera spatioasa de 47mp la parter, bloc mixt, balcon mare, fara imbunatatiri, libera
 • Suprafata 47 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 20 sep, 16:58

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 19 sep, 20:33

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri Auchan Pallady, Ikea Pallady, ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 20:03

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 19:30

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului: Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilul..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 19 sep, 19:03

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 18:57

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 18:21

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 18:09

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilu..
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 19 sep, 18:06

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 19 sep, 17:39

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 19 sep, 17:15

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 14:33

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 12:45

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 11:42

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 19 sep, 11:00

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 18 sep, 20:24

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilu..
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 18 sep, 18:18

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 18 sep, 17:21

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 18 sep, 14:54

parter in imobil mixt cu 10 etaje, dotata cu termopane, usa metalica. Imobil pozitionat in apropiere de metrou 1 Decembrie 1918, vedere spate, langa piata, scoala, gradinita. Libera se vinde mobilata
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 18 sep, 14:09

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si la 10-12 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Pallady, Ikea Pallad..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 18 sep, 12:30

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 44 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 18 sep, 11:48

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilu..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 18 sep, 10:27

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului: Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2, gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilulu..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 18 sep, 09:24

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 18 sep, 09:06

Garsoniera finalizata zona Titanul Nou care are un termen de finalizare in luna august a acestui an. Garsoniera beneficiaza de o curte care are o suprafata de 35mp si este ideala pentru un cuplu sau chiar pentru o familie (mai aales daca exista si animale de companie. Ansamblul nostru beneficiaza s..
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Etaj parter din 3
 • 13 min.
Bucuresti, 17 sep, 17:37

Garsoniere Titan - Dristor
Garsoniere Titan, Dristor
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Dupa 1977 Titan - Dristor
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Ansambluri rezidentiale