sausau

Harta Adauga

Anunt mediu.

Bucuresti, 18 oct, 12:03

Descriere anunt

Dl Abdul Karem-Jamel titular al proiectului construire locuinte individuale insiruite,

Detalii suplimentare

anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire locuinte individuale insiruite, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 5, Drumul Ghindari, nr. 101. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt expirat