Harta Adauga

Politica de Confidentialitate privind protectia datelor cu caracter personal

Politica de Confidentialitate privind utilizarea site-ului www.anuntul.ro cuprinde urmatoarele capitole:

1. INTRODUCERE

Societatea ANUNTUL TELEFONIC S.R.L., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5191/1991, C.I.F. RO1582225, cu sediul social in Bucuresti, B-dul General Gh. Magheru, nr. 34-38, scara E, parter, apartament 2, Sectorul 1, Telefon/Fax: 021.311.10.89, E-mail: clienti@anuntul.ro, denumita in continuare "Operator/Operatorul", este operator al datelor cu caracter personal ale clientilor actuali sau potentiali, ale reprezentantilor lor legali sau conventionali, colectate in cadrul operatiunilor sale de furnizare a serviciilor de mica publicitate, precum si ale angajatilor sai sau candidatilor in cadrul proceselor de recrutare, respectiv transmise prin intermediul site-ului www.anuntul.ro.

Operatorul precizeaza ca nu va solicita si nu va primi informatii, de orice natura, de la copiii sub 16 ani.

In numele Operatorului actioneaza terte persoane care prelucreaza datele cu caracter personal, aceste persoane fiind denumite persoane imputernicite de operator in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679., cu precizarea ca datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

Operatorul se angajeaza ca, prin natura activitatii pe care o desfasoara, sa trateze ca fiind confidentiale si sa prelucreze cu buna credinta si in conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal ce i-au fost furnizate.

Aceasta nota de confidentialitate descrie politicile si practicile Operatorului privind colectarea si utilizarea datelor dvs. personale si va stabileste drepturile de confidentialitate.

Confidentialitatea informatiilor este o responsabilitate permanenta si, prin urmare, Operatorul va proceda la actualizarea acestei notificari de confidentialitate pe masura ce vor fi intreprinse noi practici privind datele cu caracter personal sau vor fi adoptate noi politici de confidentialitate.

In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimtamant (dupa cum este descris mai jos), Operatorul va notifica orice modificare si va solicita consimtamantul dvs. suplimentar.

2. DEFINITII

Termenii folositi vor avea urmatorul inteles:

Date cu caracter personal - orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica poate fi identificata, direct sau indirect, cu referire speciala la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, numar de identificare, date despre locatie, ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identitatii sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatie sau set de operatiuni, efectuate cu sau fara ajutorul proceselor automate si aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea si modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

Operator - societatea ANUNTUL TELEFONIC S.R.L., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5191/1991, C.I.F. RO1582225, cu sediul social în Bucuresti, B-dul General Gh. Magheru, nr. 34-38, scara E, parter, apartament 2, Sectorul 1, Telefon/Fax: 021.311.10.89, E-mail: clienti@anuntul.ro, care determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana Imputernicita de Operator - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, serviciul sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele Operatorului.

Persoana interesata/vizata - persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

3. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare "Regulamentul GDPR", aplicabil din data de 25 mai 2018, Operatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Aceasta norma juridica poate fi vizualizata prin accesarea urmatorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016.

4. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul a desemnat un responsabil in ceea ce priveste toate aspectele legate de protectia datelor cu caracter personal, iar dvs. puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este dataprotection@anuntul.ro.

5. COLECTAREA SI FOLOSIREA (PROCESAREA) DATELOR PERSONALE

5.1. Categorii de date cu caracter personal

Operatorul poate colecta, stoca si utiliza date cu caracter personal direct de la clientii actuali sau potentiali, de la reprezentantii legali si/sau conventionali ai acestora, precum si de la angajatii sai ori de la candidatii in cadrul proceselor de recrutare, grupate in urmatoarele categorii:

In cazul in care Operatorul va decide sa prelucreze date cu caracter personal si in alte scopuri, indeosebi in baza articolului 6, alin. 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor nr. 679/2016, respectiv in baza consimtamantului persoanei vizate, Operatorul va transmite o notificare de informare separata, pentru a va permite sa va exprimati consimtamantul expres, in mod liber.

5.2. Ce se intampla daca nu oferiti Operatorului datele cu caracter personal.

Puteti accesa acest site fara a furniza Operatorului datele personale sau consimtamantul dvs., introducand doar cantitatea minima de informatii (email) in profilul dvs. daca doriti si puteti sa va editati profilul, in orice moment. Unele informatii personale sunt necesare pentru a va putea autentifica, astfel incat sa stim ca sunteti dvs. si nu altcineva. Puteti gestiona datele comunicate de dvs. si va puteti retrage oricand acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate). Este de retinut ca, in lipsa furnizarii datelor, cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs.

5.3. Scopurile prelucrarii  datelor cu caracter personal

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele personale pentru urmatoarele scopuri:

5.4. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarile datelor in scopurile de mai sus au ca temei:

In masura in care v-ati exprimat consimtamantul cu privire la o anumita prelucrare, aveti dreptul de a vi-l retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului nu va afecta prelucrarea datelor efectuata pana la momentul intervenirii acesteia.

Solicitarea de retragere a consimtamantului poate fi exercitata oricand fie pe adresa de e-mail dataprotection@anuntul.ro, fie prin formularea unei cereri scrise la adresa din Bucuresti, Sectorul 1, B-dul General Gh. Magheru, nr. 34-38, scara E, parter, apartament 2 - in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor - precum si prin accesarea butonului de "Dezabonare" prezent in toate informarile noastre electronice.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In calitate de persoana vizata/interesata, aveti drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra, iar Operatorul va respecta drepturile dumneavoastra si va da curs solicitarilor dumneavoastra in mod adecvat.

6.1. Dreptul de acces la datele personale:

In virtutea acestui drept, puteti solicita informatii legate de datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii legate de categoriile de date pe care le detinem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obtinut indirect, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

Va vom oferi o copie a datelor dumneavoastra personale la cerere, iar daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

Exercitarea acestui drept presupune si dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, in masura in care ne solicitati sa confirmam prelucrarea sau neprelucrarea datelor dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European.

6.2. Dreptul la rectificarea datelor personale:

Exercitarea acestui drept se manifesta prin posibilitatea dvs. de a obtine de la Operator rectificarea datelor personale care va privesc. In acest sens puteti folosi functionalitatile contului si, in plus, puteti adresa Operatorul o cerere, inclusiv in format electronic.

6.3. Dreptul la restrictionare prelucrarii datelor:

Puteti obtine din partea Operatorului restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personale, in cazul in care:

6.4. Dreptul la portabilitatea datelor:

Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii.

Beneficiati de exercitiul acestor drepturi numai daca sunt intrunite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat.

Dreptul de a primi datele dvs. personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane.

Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

6.5. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"):

Aveti posibilitatea, in orice moment, sa stergeti documentele pe care le-ati incarcat.

Operatorul va sterge documentele incarcate in contul dumneavoastra, chiar fara o cerere, la urmatoarele momente si in urmatoarele situatii:

6.6. Dreptul la obiectie:

Acolo unde prelucrarea nu se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti, puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia dvs. particulara.

In acest caz, Operatorul nu va mai prelucra datele dvs. personale, cu exceptia cazurilor in care:

Cererea privind obiectia la prelucrare trebuie sa contina in mod explicit si neechivoc exprimarea dorintei dvs. ca datele dvs. personale sa fie sterse, pentru ca, in caz contrar, noi doar le vom restrictiona.

Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra.

Daca marketingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul.

In acest sens, trebuie retinute urmatoarele aspecte:

6.7. Dreptul de a depune o plangere

Este de preferat ca orice nemultumire cu privire la modul in care sunt prelucrate datele dvs. personale sa fie adresata in mod direct Operatorului, in vederea solutionarii acesteia.

Cu toate acestea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin accesarea website-ului www.dataprotection.ro sau puteti adresa acestui organism o cerere scrisa in urmatoarele modalitati:

7. DURATA PASTRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este limitata la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare si pana la expirarea termenelor de arhivare.

Operatorul va sterge datele cu caracter personal la momentul la care solicitati acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare se realizeaza ca efect al interesului legitim al Operatorului sau este impusa de o prevedere legala, date care vor fi sterse in termenul prevazut de lege pentru aceasta. In cazul in care pastrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopuri specificate de lege, Operatorul va pastra in continuare datele pentru perioada impusa.

8. PROCESE DE PROFILARE AUTOMATA SI DECIZII AUTOMATIZATE

Operatorul nu foloseste datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalitatii persoanelor vizate si nici pentru a lua decizii automate cu privire la persoanele vizate.

9. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul poate dezvalui datele personale urmatoarelor categorii de destinatari:

Politicile acestora de prelucrare a datelor personale sunt disponibile pe site-urile proprii ale acestor parteneri.

In nicio circumstanță Anuntul.ro nu utilizează datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.

Datele transmise Destinatarilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopurile in care au fost colectate si dezvaluite.

10. TRANSFERUL DATELOR IN STRAINATATE

Informatiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European si in afara Spatiului Economic European, in functie de scopul prelucrarii.

Operatorul se straduieste sa aplice garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dintre dvs. si Operator si cu practicile descrise in aceasta Politica de confidentialitate.

Operatorul minimizeaza riscul pentru drepturile si libertatile dvs., prin faptul ca nu colecteaza sau stocheaza informatii sensibile despre dvs.

11. MODIFICARI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

Operatorul isi rezerva dreptul de a actualiza in orice moment si fara o notificare prealabila acest document de informare, prin publicarea unei noi versiuni pe acest site.

Actualizarile vor avea in vedere situatiile in care apar noi dispozitii legale, recomandari si interpretari ale autoritatilor de supraveghere nationale si internationale privind protectia datelor cu caracter personal.

Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre.

Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate care guverneaza utilizarea acestui website.

12. POLITICA DE COOKIE-URI

Site-ul www.anuntul.ro utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul www.anuntul.ro. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, ne puteti contacta la adresa de e-mail: dataprotection@anuntul.ro.

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim "web 2.0", cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

12.1. Ce este un "cookie"?

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut si ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie") este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din doua parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata - tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

Cookieuri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de "third party cookies" (cookie-uri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

12.2. Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul).

Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

12.3. Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat.

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune ("session cookies") si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul a parasit website-ul, iar unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website ("cookie-uri permanente").

Cu toate acestea, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

12.4. Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama).

Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului; ele se numesc "third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv.

Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

12.5. Ce presupune acceptul sau refuzul utilizarii cookie-urilor pe acest site?

12.6. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserver-ul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail)

12.7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online - ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc).

Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

12.8. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod, deci nu pot fi executate si nu pot auto-rula.

In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site, cat si pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general, browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile pentru a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

12.9. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji, insa cu ajutorul cookie-urilor:

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astfel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

12.10. Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor.

Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browser-ului tau.

13. INTREBARI, NELAMURIRI, RECLAMATII

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati drepturile ori aveti nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la dataprotection@anuntul.ro.

Daca doriti sa nu folosim informatiile pe care ni le-ati furnizat, va rugam sa ne trimiteti un e-mail catre dataprotection@anuntul.ro cu titlul "Nu utilizati datele mele" si numele dvs.

Pentru a va actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactati responsabilul pentru protectia datelor la dataprotection@anuntul.ro.