sausau

Harta Adauga

Anunt mediu

Bucuresti, 20 mai, 10:59

Descriere anunt

Lake Tower, titular al proiectului "Construire imobile cu functiune mixta 2S+P+6E si 1S+P+11E", in str. Amilcar Sandulescu, nr.6-10, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pt.proiectul "Construire imobile cu functiune mixta 2S+P+6E si 1S+P+11E", amplasat in Bucuresti, Sector 6, str. Amilcar Sandulescu, nr.6-10. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr.1, intre orele 9.00-12.00, de luni pana vineri, precum si la adresa de internet: http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.

Anunt expirat