sausau

Harta Adauga

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.

Bucuresti, 03 iul, 13:48

Descriere anunt

SC Altrik Residence SRL, titular al proiectului Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+8E si imprejmuire, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+8E si imprejmuire, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, strada Odei nr.76, lot 2. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-vineri intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 11.07.2020.

Anunt expirat