sausau

Harta Adauga

Anunt public privinde decizia etapei de incadrare

Bucuresti, 12 oct, 18:08

Descriere anunt

Gemini Market SRL, titular al proiectului Construire hala pentru comert si depozitare, imprejmuire si utilitati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare. Nu se supune evaluarii de impact asupra mediului /evaluarii adecvate/evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat in Cernica, jud. Ilfov, sat Caldararu, nr. cad. 57871. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarcea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 in zilele de Luni-Vineri intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet apmif.anpm.ro. Obsenrvatiile/contestaliile publicului se primesc la la sediul APM llfov, Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente penlru protectia mediului.

Anunt expirat