sausau

Harta Adauga

Autoritatea competenta pentru protectia mediului

Bucuresti, 20 mai, 18:22

Descriere anunt

Ilfov, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, pentru proiectul Construire hala depozitare cu parter inalt, propus in orasul Bragadiru, str. Sos. Alexandriei nr. 77, jud. Ilfov, titular Siriteanu Vasile. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov, din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, de luni-vineri, intre orele de lucru, precum si la urmatoarea adresa de internet (pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului) www.apmif.anpm.ro. Comentariile/ observatiile/ propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data afisarii prezentuui anuntului;

Anunt expirat