sausau

Harta Adauga

Presedintele Consiliului de Administratie

Bucuresti, 20 mai, 20:30

Descriere anunt

al SC Somet SA, cu sediul social in Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 133B, sector 3, Bucuresti, cod unic de inregistrare 3168990, numar de ordine in Registrul Comertului J40/1543/1991, la solicitarea actionarilor reprezentand 53,39% din capitalul societatii, convoaca la sediul societatii pentru data de 14.06.2019, orele 14.00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi: 1. Deschiderea de conturi curente (in lei si valuta) la Libra Internet Bank SA; 2. Contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la Libra Internet Bank SA si garantarea acestui/ acestor credit/e cu bunuri aflate in patrimoniul societatii, precum si alte tipuri de garantii; 3. Imputernicirea persoanei Stanciu Marian Stefan in calitate de administrator al societatii, care sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formatilitatilor necesare la deschiderea de conturi, contractarea creditului si constituirea garantiilor, precum si stabilirea limitelor de competenta ale acestei persoane. Sunt convocati sa participe la adunare toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor SC Somet SA tinut de catre Depozitul Central SA la data de 20.05.2019. In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara se va tine la data de 17.06.2019, aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii pot fi obtinute de la sediul societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune la sediul societatii conform prevederilor legale.

Anunt expirat