sausau

Harta Adauga

Afaceri, diverse | Pierderi - 83 anunturi

B-07-PZE, ecuson taxi SC Somi Team SRL, pierdute;
Bucuresti, azi, 14:28

pentru autoturismul B-07-PZE, il declar nul, pierdut;
Bucuresti, azi, 14:23

seria B3897865 emis pe AKI Car Solutions S.R.L., J40/6304/2018, CUI 39310309, cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Aleea Barajul Lotru, nr. 11, parter, camera 2, bloc M4A1, scara 1, ap. 4. il declar nul
Bucuresti, azi, 13:48

emisa de Facultatea de Medicina Veterinara-Bucuresti pe numele Borovina Mihaela, o declar pierduta si nula
Bucuresti, azi, 13:40

seria B3901085 emis pe FITPASS SRL, J40/9972/2016, CUI 36350287, cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Strada Grigore Ionescu, nr. 63, camera nr 1, bloc t73, scara 2, etaj 4, Ap. 424. Il declar nul
Bucuresti, azi, 13:39

SC Util SPC SRL Giurgiu, RO 1285275 declara pierdut BO serie 3AE0811819 eliberat de Martens SA scadent la 11.10.2018.
Bucuresti, azi, 13:32

Pierdut carnet student Vasile Victor Andrei. UMF Carol Davila. Declar nul.
Bucuresti, azi, 13:31

J40/3707/2000, 12920593, pierdut certificat constatator, punct de lucru Sos. Stefan cel Mare nr. 240, bl. 59A. Il declar nul;
Bucuresti, azi, 13:26

Pierdut certificat de inregistrare si certificat constatator de la sedul social al societatii Faifer Consulting SRL , J40/3869/2015, CUI 34304918, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Naum Ramniceanu, Nr. 16, demisol. Le declar nule
Bucuresti, azi, 13:18

al societatii TOTAL CONFORT PLAST SRL cu sediul in Bucuresti ,Sectorul 1, Str. Stirbei Voda nr. 154, Bl. 26A, Sc. A, Et. 4, Ap. 16,Nr. de ordine in RC J40/17446/2018, CUI 40263871. Il declar nul.
Bucuresti, azi, 12:40

Hosu Cristiana-Madalina, avocat titular al cabinetului individual de avocat Hosu Cristiana-Madalina, declar nul cardul de avocat.
Bucuresti, azi, 12:30

din 5.05.1975, pe numele Costei Lucica si Ioan. Il declar nul.
Bucuresti, azi, 12:21

Registrul Unic de Control seria 1438309 al SC Erusnet SRL cu sediul social in Popesti Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 69, bl.1, ap.1, jud. Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare: RO 25890168, inregistrata la Registrul Comertuui cu nr. J23/1858/14.08.2009, se declara nul.
Bucuresti, azi, 12:06

nr. 4291/ 16.03.1999 intre Popescu Maria si Andrei Tanai. Il declar nul;
Bucuresti, azi, 11:45

emis de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de limbi si literaturi straine, pe numele Zaharoiu Stefan. Il declar nul;
Bucuresti, azi, 11:39

nr. 6719 din 8.08.1972, proces verbal din 29.12.1972 pe Anghel Ilie, str. Targu Neamt nr. 11, bl. MII b 8/4, sc. B, ap.85, sector 4. Le declar nule;
Bucuresti, azi, 11:38

SC Univers Publishing House SRL identificat cu CUI 17108920, avand nr. registru J40/335/2005 declara pierdut certificatul constatator atragand nulitatea acestuia
Bucuresti, azi, 11:11

emisa de catre baroul Bucuresti pe numele Precup I. Ioan Corneliu. O declar pierduta si nula
Bucuresti, azi, 11:10

si certificat constatator, pentru F40/919/05.05.2006, CUI 19900283. PFA Mototolea Ion. Le declar pierdute si nule.
Bucuresti, azi, 10:44

Universit. Politehnica Bucuresti, Facultatea de Inginerie Industriala si robotica, pe numele Cristea Aida Bianca Ioana. Il. declar nul;
Bucuresti, 03 iul, 19:05

pe numele Dinu Vasile Ioan Adrian, Universit. Crestina Dimitrie Cantemir, Facult. Finante, Banci si Contabilitate Anul 2, IFR, nr. matricol 10446. Il declar nul;
Bucuresti, 03 iul, 18:59

declar nule stampila CMI Dr. Francu Marian Viorel si stampila cu semnatura personala incepand cu data de 30.06.2020;
Bucuresti, 03 iul, 18:02

nr. 765/1979 pe numele Craciun Radu Traian si Craciun Marian. Il declar nul, pierdut;
Bucuresti, 03 iul, 17:34

nr. 121/1970 pe numele Dumitru S. Dumitru. Il declar nul, pierdut;
Bucuresti, 03 iul, 17:32

seria B nr. 575646 din 01.11.2006, al SC SNS Emin Trading SRL J40/14824/2005, RO 17905373, il declar nul, pierdut;
Bucuresti, 03 iul, 16:47

PFA F4/281/2016, CUI 33994763, cu sediul profesional in sat Haghiac, com. Doftana, zona A, camera 1, jud. Bacau, pierdut certificate constatatoare nr. 48921/01.07.2019 pentru sediul profesional si terti. Le declar nule.
Bucuresti, 03 iul, 15:52

Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA nr. B717183 din 27.09.2009, SC Saonika Development SRL, CIF 22417280, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 20A, sector 3
Bucuresti, 03 iul, 15:35

Pierdut certificat de inregistrare B3380957 si certificat constatator privind sediul social ale soc. Erda Concept Construct SRL, J40/4998/2017, CUI 37367406. Le declaram nule.
Bucuresti, 03 iul, 15:12

Certificatul de inregistrare si toate certificatele constatatoare conf L359/2004 ale M & S Latina Impex Srl J23/403/2003 CUI 5550927 sediu Com Jilava str Ciulini nr 87A jud Ilfov
Bucuresti, 03 iul, 15:06

care efectueaza transport rutier in regim de inchiriere seria CPTI nr. 0001913 pe numele de Almasanu Robert Valentin. Il declar nul.
Bucuresti, 03 iul, 14:55

pierdut in zona metroului Grozavesti, pe numele Panait Mihai Alberto, anul 2.
Bucuresti, 03 iul, 14:50

Pierdut CUI14825040 seria B 1750424, J23/1623/2002, Constat 62999/03.11.2008, 51340/11.10.2011. Le declar nule.
Pantelimon, 03 iul, 14:42

Declar pierdut certificat de inmatriculare al Societatii Bijoulala SRL, seria B nr. 3759261. Il declar nul. relatii la telefon 0726564797.
Bucuresti, 03 iul, 14:19

J51/875/2019, CUI 41856931 sediu sat Galbinasi com Galbinasi, Str. Bucuresti nr 84B, jud Calarasi, pierdut certificat constatator sediu social. Il declar nul;
Bucuresti, 03 iul, 13:56

Carnet de student si legitimatie de la Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Bucuresti pe numele Ilina Gabriela Daniela le declar nule, pierdute.
Bucuresti, 03 iul, 13:26

seria B3090343 emis pe MCTANO EVENTS SRL, J40/7355/2015, CUI 34663784, cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Strada Traian Popovici, Nr. 104. Il declar nul
Bucuresti, 03 iul, 13:25

Pierdut certificat de inregistrare seria B 3934867 pentru societatea IMPACT IT SOLUTIONS SRL, identificata prin J40/15177/2017 SI CUI 38166940. Se declara nul, pierdut
Bucuresti, 03 iul, 12:54

Pierdut Certificat de inregistrare, Certificate constatatoare de la sediul social, punct de lucru si terti ale New Style Clean Services SRL, J40/12859/2011, CUI: 29278235. Se declara nule.
Bucuresti, 03 iul, 12:36

avand CUI 41636634 si RC J40/12125/2019, cu sediul social in Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 29, sc. A, et. 3, biroul e3. 4, sector 2, declara pierdut si nul certificatul de inregistrare, certificatul constatator pentru activitati desfasurate la sediul social si certificatul constatator pentru act..
Bucuresti, 03 iul, 12:17

pentru gratuitate in institutiile de cultura emisa de Ministerul Culturii. O declar nula;
Bucuresti, 03 iul, 11:50

pierdut contract inchiriere 003744 din str. Lucaciu Vasile nr. 81, sector 3, Bucuresti. Il declar nul;
Bucuresti, 03 iul, 11:40

Udila Geta cu nr. 002128/ 26.02.2001 din str.Lucaciu Vasile nr. 81, sector 3, Bucuresti. Il declar nul.
Bucuresti, 03 iul, 11:38

cu J40/6528/2013, CUI 31680357 declara pierdute si nule, certificatul de inregistrare si constatatoarele emise de registrul comertului.
Bucuresti, 03 iul, 11:26

Certif de inregistrare si toate certif const conf L359/2004 ale Cyber Analytics SRL J40/6367/2019 CUI 41112389 cu sediul social in Mun Bucuresti sector 5 str Mateiasul nr 27 constructia C3
Bucuresti, 03 iul, 11:13

si certificate constatatoare emise in baza Legii 359/2004 ale societatii Myway Business Consulting S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Paris nr. 17, et. 1, camera 1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6287/2010 CUI 27084127. Se declara nule.
Bucuresti, 03 iul, 10:13

J23/5586/2018 declara pierdute si nule 3 certificate constatatoare pentru 3 puncte de lucru;
Ilfov, 02 iul, 23:01

declar ca am pierdut actele originale de la casa de marcat seria DB4100056349, carte de interventie, registru special, declaratie de instalare. Le declar nule;
Bucuresti, 02 iul, 20:05

emis la 29.03.2017 de ORC Bucuresti al firmei Inventive Victoria's Studio SRL, CUI 34277139, J40/3573/2017 cu sediul in Bucuresti, str. Marcu Armasu nr. 1, camera 2, bl. 29, sc. 2, et. 2, ap. 79, sect. 2, il declar nul.
Bucuresti, 02 iul, 20:02

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii Winkelbau SRL Cu sediul social in Bucuresti sectorul 6, Str Serg. Gheorghe Latea, nr 16, Bloc C36, sc 1, etaj 10, ap 129, Numar de ordine in Registrul Comertului J40/9901/16...
Bucuresti, 02 iul, 20:01

cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Octavian, nr. 16, ap. 2, camera nr. 2, J40/1004/2017, CUI: 36984276, declar pierdute si lipsite de efecte juridice urmatoarele documente certificatele constatatoare emise pe numele societatii impreuna cu certificatul de inmatriculare al societatii.
Bucuresti, 02 iul, 19:49