Harta Adauga

Afaceri, diverse | Pierderi - 60 anunturi

Pierdut pasaport pe numele PARVU IULIAN SORIN. Il declar nul.
Sector 6, ieri, 22:46

S-a pierdut Registrul Unic de Control al SC Secret Value SRL pentru sediul social din strada Gheorghe Manea, nr. 13, Et 2, Ap 2, avand Cod Unic de Inregistrare: 33964908, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, nr. J40/268/2015. Se declara nul.
Sector 3, ieri, 22:36

locuinta pe numele Dinulescu Petre si Irina. O declar nula.
Bucuresti, ieri, 16:40

nr. 147 din data de 23.03.1973, proces verbal de predare-primire nr. 147 din 08.05.1973, contract de imprumut cu CEC nr. 43350 la data de 12.10.1972 pe numele Olteanu Teodosia, Aleea Topoloveni nr. 5, bl. TD2, et. 10, ap. 64, Bucuresti. Le declar nule.
Bucuresti, ieri, 16:39

Enciu Clara-Maria. Pierdut legitimatie de student si carnet note. Le declar nule.
Bucuresti, ieri, 16:15

SC Pieseautoupgrade SRL cu sediul In Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 14B, Jud. Ilfov, avand CUI 41768830 si J23/4540/2019 declar ca am pierdut Certificat de Inregistrare cu numarul de ordine J23/4540/2019 eliberat in 16.10.2019. Declar Certificat de inregistrare nul.
Popesti - Leordeni, ieri, 15:50

emis in baza Declaratiei model 2 nr. 7042 din 10.01.2012 din judetul Bucuresti pentru Patrichi Victor-Stefan Persoana Fizica Autorizata, nr. RC F40/77/2012, CUI 29530498, sediul Bucuresti Sectorul 2, Str. Paleologu, Nr. 3A, camera 2, etaj P, Ap. 2. Se declara nul.
Bucuresti, ieri, 15:34

certif. de inregistrare si toate certif. const. conf. L359/2004 ale PBT Prompt Service SRL, J40/13489/2012, CUI 30917405, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Fantanica nr. 9, camera 2, bl. 7B, sc. A, et. 8, ap. 51.
Bucuresti, ieri, 15:22

Pierdut Certificat unic inregistrare 41768830 avand J23/4540/15.10.2019. Il declar nul;
Sector 5, ieri, 15:15

nr. 7042 din 10.01.2012 din judetul Bucuresti pentru Patrichi Victor-Stefan Persoana Fizica Autorizata, nr. RC F40/77/2012, CUI 29530498, sediul Bucuresti Sectorul 2, Str. Paleologu, Nr. 3A, camera 2, Etaj P, Ap. 2. Se declara nula.
Bucuresti, ieri, 15:06

Pierdut certificat de inregistrare pentru PATRICHI VIctor-Stefan Persoana Fizica Autorizata, seria B2525821, emis 12.01.2012, nr. RC F40/77/2012, CUI 29530498, sediul Bucuresti Sectorul 2, Str. Paleologu, Nr. 3A, camera 2, Etaj P, Ap. 2. Se declara nul.
Bucuresti, ieri, 14:26

predare-primire pentru contractul nr. 2382/68 pe numele Butoi Gheorghe si Butoi Adriana. Se declara nul;
Bucuresti, ieri, 14:17

Pierdut casa de marcat Compact S, serie ZCS020503, precum si documentatia casei, apartinand SC View Drive Tour SRL, cod fiscal 44817228, Declar nul.
Bucuresti, ieri, 13:26

nr. 52439 din 8.12.2017 pe numele Banu Teodor Constantin. Il declar nul;
Bucuresti, ieri, 13:02

pe numele Radu Petre si Radu Dumitra. Le declar nule;
Bucuresti, ieri, 13:02

pe numele Radu Petre. Pierdut certificat de deces pe numele Radu Dumitra. Le declar nule;
Bucuresti, ieri, 13:01

pe numele Stan Sebastian Constantin. Il declar nul;
Bucuresti, ieri, 12:58

Pierdut certificat inmatriculare La Registrul Comertului pentru SC Geonic 79 Impex SRL 12254630, J40/8846/1999.
Sector 2, ieri, 12:45

Pierdut legitimatie si carnet de student pe numele Vladulescu Mihnea-Andrei, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor. Le declar nule.
Sector 2, ieri, 12:44

Pierdut legitimatie de serviciu cu seria X numarul 0 emisa de Directia Regionala de Statistica a Municipiului Bucuresti, pe numele Talea Alina Mariana. O declar nula.
Sector 3, ieri, 11:40

Pierdut permis conducere ambarcatiuni clasa D pe numele Toader Marius, nr. 45068/03.03.2015, CNP 1811121340029
Sector 2, ieri, 10:04

identitate pierdut.
Bucuresti, 16 mai, 18:46

cu insotitor 1080 valabila 15.05.2022, numele Vint Dragos, pierduta.
Bucuresti, 16 mai, 18:42

nr. 32/26.05.1975, pe numele Rolea Ecaterina, fig. 42, parcela 22 din Cimitirul Progresul I, il declar nul.
Bucuresti, 16 mai, 18:23

a apartam. din adresa Calea Vacaresti nr. 230, bl. 70 B, sc. 2, et. 6, ap. 54, sect.4, pe numele Niculae Dumitru. Il declar nul.
Bucuresti, 16 mai, 18:14

nr. 3640/21.09.2000, eliberata de Ministerul Justitiei. O declar nula.
Bucuresti, 16 mai, 16:47

Pierdut certificat de inregistrare seria B Nr 3497064 eliberat la date de 26.07.2018 al societatii Bohai Creativ SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Strada Episcopiei, Nr 6, camera 2, Et 3, Ap 7, avand J40/20974/2017 si CUI 38637915. Il declaram nul.
Bucuresti, 16 mai, 15:50

Toate certif constatatoare conf L359/2004 ale NCO Architecture Services SRL J23/908/2019 CUI 40700992 sediu Jud Ilfov Com Corbeanca sat Ostratu Cartier Paradisul Verde str Dumbravioarei nr 14 parter camera 1.
Bucuresti, 16 mai, 15:00

a apartamentului detinut de Mitrache Marin si Mitrache Maria. O declar nula.
Bucuresti, 16 mai, 14:54

Ana-Mihaela Eftimiu, domiciliata in Bucuresti declar pierduta legitimatia de serviciu INM (Inst. National al Magistraturii) nr. 80 eliberata in data de 13.11.2020. O declar nula.
Sector 5, 16 mai, 12:34

certif. de inregistrare si toate certif. const. conf. L359/2004 ale Cebuc Valentin-Marius Persoana Fizica Autorizata, F40/4796/2014, CUI 33821398, sediu profesional Bucuresti, sect. 5, str. Cobadin nr. 3, bl. P19, sc. 2, et. 8, ap. 72.
Bucuresti, 16 mai, 12:27

pentru SC Salamina SRL, Oltenita, Calarasi, CUI RO 17178160, J51/53/2005. Il declar pierdut si nul.
Sector 2, 16 mai, 11:53

registru special si declaratie de instalare pentru casa de marcat Expert SX, serie: ZEX036532, apartinand SC Lotus Adr SRL, cod fiscal 39573330. Le declar nule.
Bucuresti, 16 mai, 09:34

Metrorex SR 4175177479146. Il declar nul;
Bucuresti, 13 mai, 17:50

metrou serie 4175157481018;
Bucuresti, 13 mai, 17:46

revolutionar pe numele Belu Gabriela Cristiana;
Bucuresti, 13 mai, 17:43

cu sediul in Cal. Dorobantilor nr. 187 B, et. 4-5, sector 1, Bucuresti, declara pierdut chitantier seria CGN nr. 0089201-0089250 exemplarul verde, pierdute si nule chitante CGN 0089204, CGN 0089205, CGN 0089207, CGN 0089811- exemplarul albastru si rosu, pierdute si nule chit. seria CCN de la nr. 008..
Bucuresti, 13 mai, 17:41

cu nr. 4175157480356 RH, 4175157480357 INS. Le declar nule;
Bucuresti, 13 mai, 17:35

metrou nr. 417157301184
Bucuresti, 13 mai, 17:34

plata integrala. O declar nula;
Bucuresti, 13 mai, 17:33

la ONRC pentru SC Salamina SRL, mun. Oltenita, jud. Calarasi, CUI RO 17178160
Bucuresti, 13 mai, 17:33

nr. 4175157479896, Cocia Constantin;
Bucuresti, 13 mai, 17:32

pierduta in zona Gara de Nord;
Bucuresti, 13 mai, 17:31

si certificate constatatoare ale firmei CNI International SRL, J23/1202/2005, CUI 17715220, sediul in Voluntari, str. Galata nr. 79C, Ilfov. Le declar nule;
Bucuresti, 13 mai, 14:08

al firmei Constantinos Pro Investitii SRL, J40/6315/2006, CUI 18588605, sediul in Bucuresti, str. Cladova nr. 16, sector 5 si certificat constatator dela sediul social. Le declar nule;
Bucuresti, 13 mai, 14:04

SC Medical Bandages SRL, J40/4662/2012, CUI:30107948, declar PIERDUT: Certificat de Inregistrare, document pe care il declar nul.
Bucuresti, 13 mai, 13:08

certificatul de cetatenie pe numele Melnikova Natalia, nascuta la data de 26.04.1984. Se considera nul.
Bucuresti, 13 mai, 11:56

eliberat de Baroul Bucuresti, pe numele Oros Cristina, il declar pierdut
Sector 3, 13 mai, 11:38

Fadrupemar SRL, cu sediul social in Bucuresti, str.Inginerilor Tei, nr.4, bl.T30B, et.6, ap.76, sector 2, CUI:45922558, J40/6521/2022, declar pierdut Certificatul de Inregistrare. Il declar nul.
Sector 2, 13 mai, 10:55

pe numele Badescu Ioana. O declar nula.
Bucuresti, 13 mai, 10:47