sausau

Harta Adauga

Afaceri, diverse | Pierderi - 79 anunturi

1154/29.06.1999 + proces verbal (Anexa 3) al imobilului situat in Bucuresti, sector 5, str. Sergent Constantin Musat nr. 47, parter, ap. 1. Le declar nule;
Bucuresti, 14 iun, 20:29

cu sedul social in Bucuresti, sector 2,Soseaua Colentina nr. 382, corpul D, cam. 1, J40/6056/2009, CUI 25576352 a pierdut certificatul constatator pentru activitati desfasurate la sediu secundat din data de 18.01.2010, certificatul constatator pentru activitati desfasurate la sediu secundat din data..
Bucuresti, 14 iun, 20:14

de achitare a apartamentului;
Bucuresti, 14 iun, 20:02

cu nr. fiscal pt. casa de marcat Euro 500T Handy cu seria XFF 00946J si nr. de ordine 022468, apartinand SC Stoma-Miudent SRL cu cod fiscal Ro 1566998 si Reg. Com. J40/6559/1992. O declar nula pierduta;
Bucuresti, 14 iun, 17:45

cu nr. fiscal pt. casa de marcat Euro 2000 T APHA, cu seria XAJ 00652E si nr. de ordine 053118, apartinand SC Silemar Comalimp SRL cu cod fiscal Ro 4312358 si Reg. Com. J40/17440/1993. O declar nula pierduta;
Bucuresti, 14 iun, 17:43

cu nr. fiscal pt. casa de marcat Optima CR 38T cu seria 5129558 si nr. de ordine 112389, apartinand SC Noneofarm SRL cu cod fiscal Ro 24109928 si Reg. Com. J40/11249/2008. O declar nula pierduta;
Bucuresti, 14 iun, 17:41

cu nr. fiscal pt. casa de marcat Optima CR 1020 cu seria 5360007 si nr. de ordine 193517 apartinand SC Mabuco Mob SRL, cu cod fiscal Ro 36110969 si Reg. Com. J40/7235/2016. O declar nula;
Bucuresti, 14 iun, 17:39

european Milica Molesag, in Praga, Cehia (furat). Se declara nul;
Bucuresti, 14 iun, 16:00

B3673247 emis pe data de 03.10.2018 emis pe Alis BS Com SRL, J40/5601/2016, CUI 35968205, Bucuresti, sect. 4, Piata Natiunile Unite nr. 3-5, bl. B2, sc. 1, et. 5, ap. 28. Il declar nul, piredut;
Bucuresti, 14 iun, 15:05

CUI Ro 7222977, pierdut acte casa de marcat nr. de ordine si declaratie de instalare a casei de marcat marca A 100S seria ED123387 si MB 0468014293.
Bucuresti, 14 iun, 14:14

pe numele Lazar Elenuta. Il declar nul, pierdut;
Bucuresti, 14 iun, 14:13

al societatii GSE S.A.S. Avignon sucursala Bucuresti, sediul social Bucuresti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6 E, etaj 13, camera 11, cod unic de inregistrare 17400320. Il declar nul
Bucuresti, 14 iun, 11:23

pe numele Maracine Gheorghe si Maracine Ioana pentru teren situat in str. Vredniciei nr. 5, sector 5, Bucuresti, de 200 mp cu nr. 4598/9.05.1996. Le declaram nule
Bucuresti, 14 iun, 09:28

Pierdut carnet student, numele Soare Adrian, Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole Bucuresti, Master Inginerie Structurala. Il declar nul.
Bucuresti, 14 iun, 08:17

cu sediul social in Otopeni, str. Tudor Vladimirescu nr 94, P, cam. 1, jud. Ilfov, J23/909/2014, CUI32986037, declar pierdut certif. de inregistrare al societatii. Il declar nul.
Otopeni, 13 iun, 21:22

cu sediul social in Otopeni str Tudor Vladimirescu nr 94, P, cam.1 jud. Ilfov, J23/909/2014, CUI32986037, declar pierdut certificatul constatator de la sediul social. Il declar nul;
Otopeni, 13 iun, 21:15

pierdut legitimatie student reducere transport emis de Universitatea de Arte Bucuresti, Facultatea de Arte Plastice pe numele Andreea Raluca Damian.
Bucuresti, 13 iun, 19:28

pierdut si certifiat constatator emis in baza legii 359/2004 pentru Societatea IONITA JONY SERVICES S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Arh. Grigore Ionescu nr. 63, bl. T73, sc. B, et. 4, ap. 42, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5671/2017, C.U.I. 37429312. Se declara ..
Bucuresti, 13 iun, 16:53

cumpar ap. 2-3 camere, Piata Sudului, Secuilor, Baltitei, Paduroiu, Husi, Brancoveanu, Oraselul Copiilor;
Bucuresti, 13 iun, 15:40

din oras Ghimbav, strada Hermann Oberth nr. 25, Jud. Brasov al societatii Porr Construct SRL J40/11341/2004 CUI 16601724. Il declar nul.
Bucuresti, 13 iun, 15:25

19421/3/1992 si proces verbal anexa la contract pe numele Moldovan Tudor. Le declar nule, pierdute;
Bucuresti, 13 iun, 15:22

pe numele Petre Matei, o declar nula, pierduta;
Bucuresti, 13 iun, 15:20

polita nr. 1300080916, Crainea Elena, bd. Carol I nr. 76, ap. 5, sector 2, pierduta;
Bucuresti, 13 iun, 13:11

pentru apartamentul din str. Baba Novac nr. 5, bl. M1, sc. B, ap. 20, pe numele Dumitrescu Petre. Il declar nul, pierdut;
Bucuresti, 13 iun, 13:09

a apartamentului pe nume Coman Petre si Coman Maria, o declar nula, pierduta;
Bucuresti, 13 iun, 13:09

cu sediul profesional in Bucuresti, sector 3 Aleea SLT. Adrian Carstea, nr.1, bl. 30B, sc. 2,et. 4,ap. 75, F40/1604/2018, CUI 39737068 pierdut certificat de inregistrare seria B nr. 3498636 si certificatele constatatoare pentru sediu profesional si terti nr. 430090/08.08.2018 le declar nule.
Bucuresti, 13 iun, 11:25

S.C Nor-BI Fashion Collection S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.55, bloc 17, Scara F, etaj 9, Ap. 250, declar pierdute CUI 27404175 si certificatul constatator.
Bucuresti, 13 iun, 08:45

cu sediul social in Pitesti, str. Banat nr. 2, J03/849/2008, CUI RO 4851409, a constatat lipsa din gestiune a doua chitantiere necompletate avand seria si nr.: seria FILD nr. 0731851-0731900; Seria Fild nr. 0732101-0732150 in trei exemplare (albastru, rosu si verde). Le declar nule;
Bucuresti, 12 iun, 20:36

a cabinetului medical Universitate nr. 2901 din 18.01.2011 si declaratia pe proprie raspundere anexa la aceasta. Elena Dragea. Le declar nule.
Bucuresti, 12 iun, 10:45