sausau

Harta Adauga

Anunturi - 14 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: 0723118758 0723118778

mobilat si utilat modern, et 7/9, centrala termica, aer conditionat, vedera spate, bloc reabilitat termic, foarte curat, 2 min pana la metrou, liber, termen lung
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:00

mobilata si utilata, decomandata, et 5/10, bloc reabilitat termic, la posta Mihai Bravu, 10 min pana la metrou Dristor, cablu, internet, termopan, libera, plata in lei, termen lung
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 13:05

intersectie cu str Apeductului, dec, et 1/3, prima inchiriere mobilat si utilat nou, centrala termica, mijloace de transport, supermarket Mega Image, bloc nou 2019, lift, scara foarte curata, termen lung
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Chiajna, ieri, 13:01

decomandat, et. 3/10, hol locuibil, 45 mp, vedere mixta, cf. 2 sporit, bloc reabilitat termic, loc parcare propriu, curat, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, balcon mare, se poate vinde mobilat si utilat, pret neg.,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:05

Decomandat, et 2/4, mobilat si utilat, doua grupuri sanitare, liber, cablu, internet, gresie, faianta, parchet, termopan, apropiere metrou, piata
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:05

mobilat si utilat modern, et 3/8, gresie, faianta, aer conditionat, doua balcoane, 60 mp, bucatarie mare, contorizat, apropiere mijloace de transport, termen lung
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:05

vis a vis de liceul de Muzica, garsoniera decomandata,et 3/8, renovata, mobilata si utilata, 38 mp, constructie 1991, bloc reabilitat termic, contorizata, loc parcare, acte, pret usor neg
 • Suprafata 38 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 13:05

mobilata si utilata, renovata acum, et 3/9, semidec, apropiere piata, stb 41, viitor metrou, acte, pret usor neg.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 13:05

mobilat si utilat lux, foarte curat, parter din 8, la o statie de mall, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, ideal pt familie, termen lung, 1+1
 • Suprafata 87 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 13:00

mobilat si utilat modern, aer conditionat, et. 7/9, vis a vis de metrou Lujerului, contract Anaf, circular, zona linistita, liber, se poate viziona oricand, termen lung
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:00

Marriott, Sabinelor, rezidential Uptown, parcare proprie, parter din 6, nemobilat, pretabil firma si locuit, renovat nou, constructie 2012, centrala termica, apropiere mijloace de transport.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:00

mobilata si utilata modern, et. 3/9, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, apropiere stb, supermarket, scoli, termen lung,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 13:00

langa statia de metrou, mobilat si utilat, vedere mixta, et. 6/9, contorizat, cablu si internet, dormitoare separate, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, termen lung
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:00

mobilata si utilata modern. et. 8/10, foarte curata, langa statie stb, apropiere Favorit, libera, bloc curat, doua lifturi, contorizata, termen lung
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 13:00

Langa metrou Militari
2 camere utilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Militari
2 camere renovate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere Militari