sausau

Harta Adauga

Anunturi - 17 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: 0724336834

6/8, decomandat, bloc 1985,gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, geam la baie, bloc reabilitat termic, bloc civilizat, cadastru, intabulare, accept credit, discutabil
 • Suprafata 68 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:30

Kaufland, Liceul Rosetti, parter inalt/2, dec, mobilat modern utilat complet, centrala termica, 3 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, zona linistita, contract ANAF, liber, 1+1.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:53

Iancului, Victor Manu, 7 min. pana la metrou, stradal, cf. 1, semidec., 55 mp, balcon spatios, bloc fara risc seismic, cadastru intabulare, pozitie superba, accept credit, liber, discutabil,
 • Suprafata 55 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:52

2/10, semidec., 32 mp, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, termopan, parchet, usa metalica, 2 lifturi noi, acces rapid la mijloacele de transport, vedere spate, curata, cadastru, intabulare, accept credit,
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 16 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 15:52

5/10, semistradal, semidecomandat, aer conditionat, geam la baie, bloc fara risc seismic, reabilat termic, apartament pe mijloc, separare gaze, cadastru, intabulare, se accepta credit. discutabil
 • Suprafata 50 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:52

stradal, 6/8, cf 1 sp, dec, 44 mp, bloc mixt, mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc deosebit, libera, contract la Anaf, avans 1l.+1l. garantie.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 15:51

confort 2,semistradal, 6/10, mobilata modern, utilata complet (frigider, masina de spalat, aragaz), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, bloc reabilitat termic, libera, agentie imobiliara
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 15:51

Club Fratelli, parter inalt/5, dec., bloc mixt, constructie 2010, mobilat ultra modern, centrala termica proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, pozitie superba contract ANAF, libera
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 15:51

5 minute metrou, Parcul Circului, etaj 5, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, bloc reabilitat, balcon mare, contract ANAF, liber, curat, 1L+1L
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:49

Kaufland, Liceul Rosetti, parter inalt/2, dec., mobilat modern utilat complet centrala termica proprie, 3 balcone, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, zona linistita, contract Anaf,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:49

6/10, bloc mixt, confort 2, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, reabilitat termic, apropiere de scoli, gradinite, acces rapid la mijloacele de transport in comun, ideal investitie,
 • Suprafata 23 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 15:49

9/9, cf 1, dec, 64 mp, vedere stradala, superba, mobilat modern, utilat complet, bloc reabilitat termic, orientat pe Est, luminos, balcon spatios, g+f+p+t, usa metalica, 2 unitati aer conditionat, liber, contract Anaf, av 1+1.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:48

5 minute metrou p/4, ultracentral, 50 mp, spatiu, vedere intrare stradala, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri noi, g, f, p, t, um, centrala proprie, alarma, birou, cabinet medical, avocatura, consultanta, notariat, liber, contract Anaf
 • Suprafata utila 50 mp
 • Birouri
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, ieri, 15:48

Titan- Metrou Costin Georgian, Basarabiei et.8, decomandat, mobilat ultra modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, usa metalica, renovat recent, acces rapid la mijloacele de transport in comun, liber
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:40

Obor, Colentina, 5 minute metrou, Kaufland, stradal, 2/10, dec., mobilat utilat complet, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contract Anaf, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 13:11

parter inalt/4, ultramoderna, bl.nou constructie 2017, mobila moderna, 35 mp+25 mp curte, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon, centrala termica proprie, libera, curata, contract ANAF, 1+1
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 04 aug, 19:30

Parcul Circului, stradal, 2/8, dec, cf. 1, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metal, aer conditionat, bloc reabilitat, pozitie superba, balcon mare, curat, contract la ANAF, loc parcare, liber,
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 04 aug, 14:47

2 camere mobilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti