sausau

Harta Adauga

Anunturi - 52 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: 0732135471

etaj 8 din 17, confort 1, circular, bloc reabilitat termic, 3 lifturi, termopan, scara curata, fara alte imbunatatiri, situat la 2 min de parc si 10 min metrou Dristor
 • Suprafata 54 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 17
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 09:56

Ramnicu Valcea, confort 1, decomandat, liber, prima inchiriere, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, mobilat , utilat, situat la 5 min. metrou, negociabil
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:28

chiar pe Odobesti, scoala 88, la intrarea in parcul IOR, bloc reabilitat, parter, centrala, termopane, usa metalica, geam baie, liber, toate actele
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 10:04

69.000 €
Ramnicu Valcea, benzinaria Mol, decomandat, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri
 • Suprafata 56 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 09:57

69.000 €
Tina Petre, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, renovat complet, instalatii schimbate, gresie, faianta, usa metalica, mobilat si utilat, situat la 10 min metrou sau 5 min parc IOR
 • Suprafata 52 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 09:45

Policlinica Titan, Burdujeni, confort 1, circular, bloc reabilitat termic, scara curata, fara imbunatatiri, zona linistita verde, situat langa parcul Titani
 • Suprafata 66 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 09:36

Baba Novac rond, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopan, bucatarie mare, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, situat la 5 min. metrou si 7 min. parc IOR, merita vazut
 • Suprafata 74 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:59

Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, renovat total in 2010, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie electrica si sanitara, situat la 10 min Muncii,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:56

Fizicienilor, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, liber, termopane, usa metalica, 2 lifturi, bloc din 1983, liber, toate actele, situat la 8-10 min metrou si parc
 • Suprafata 52 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:56

Park Lake, IOR, etaj 2 din 4, centrala termica, foarte curat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:56

Camil Ressu, chiar pe Fizicienilor, parter inalt, balcon, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare
 • Suprafata 88 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:56

60.000 €
str Soldat Niculae Sebe, vis-a vis Spitalul Ilfov, confort 1, decomandat, bloc 1980, parter inalt cu balcon, bloc reabilitat termic, fara alte imbunatatiri, liber, merita vazut
 • Suprafata 54 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:55

Camil Ressu, piata Matei Ambrozie, conf 1, semidecomandat, etaj 3/4, renovat, recent, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, geam baie, boxa, loc parcare, situat la 5 min. parc si metrou
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:55

Ramnicu Valcea, confort 1, decomandat, bloc reabilitat, 2 balcoane, bucatarie mare, 2 ac, gresie, faianta, parchet, termopane situat la 7 min. metrou Dristor
 • Suprafata 59 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:55

78.000 €
parcIOR, Mall Park Lake, renovat in total, mobilat si utilat nou, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 10 min metrou Dristor.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:55

Ciucea, circa 13 politie, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, situata la 8-10 min. metrou
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:55

Firidei, decomandat, bloc reabilitat termic, fara probleme cu terasa, bloc tip H, scara curata, 2 AC,gresie, faianta, parchet lemn masiv, termopane, situat la 2 min metrou si 5 min parc, merita vazut
 • Suprafata 66 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:55

10 minute metrou Muncii, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, 1980, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele, negociabil
 • Suprafata 72 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

3 camere semidecomandat, bloc tip H, renovat recent parchet lemn masiv, centrala termica, instalatii sanitare noi, termopan, gresie, faianta, liber, merita vazut
 • Suprafata 66 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

Fuiorului, Liceul Dante Aligheri, confort 1, semidecomadat, bloc reabilitat termic, scara curata, balcon mare, situat la 3 min. parc si metrou Nicolae Grigorescu
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

stradal pe Camil Ressu chiar la metrou, bloc reabilitat, decomandat, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat, merita vazut
 • Suprafata 54 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

74.000 €
Campia Libertatii, 10 minute metrou, bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare mobilata, aer conditionat,
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

Liviu Rebreanu, vede parc Ior, chiar la Mall Park Lake, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, bloc reabilitat, 2 minute parc IOR
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

chiar pe Gheorghe Patrascu, stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

Stefan cel Mare, confort 1, semidecomandat, etaj 7/10, bucatarie mare, vedere spate, fara imbunatatiri, fara risc seismic sau urgenta, acte ok, situat la 4 min metrou, merita vazut.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:54

106.000 €
Branduselor intersectie Zizin, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, mobilat si utilat, situat la 7-8 min metrou Mihai Bravu,
 • Suprafata 78 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:53

pe strada Odobesti, scoala 88, chiar la intrarea in parcul IOR, bloc reabilitat, confort 1, decomandat, geam baie, liber, gresie, faianta, usa metalica,
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:53

86.500 €
intersectie Campia Libertatii, parc IOR, bloc reabilitat, apartament in curs de renovare totala: instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, situat la 10 min. metrou
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:53

P-ta Minis, 2 camere fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic, termopan, balcon liber, toate actele, situat la 7 minute metrou si parc
 • Suprafata 50 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:53

Parc Ior, confort 1, decomandat, bloc 1978, renovat total , gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, situat la 10 min metrou Muncii
 • Suprafata 54 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:53

Ramnicu Sarat, confort 1 sporit, 60 mp, bloc stradal, reabilitat termic,mobilat, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon mare terasa situat la 8-10 min metrou Dristor.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:53

Fuiorului, chiar la parc IOR, 2 minute metrou, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interior schimbate, mobilat si utilat complet, aer conditionat, liber
 • Suprafata 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52

Kaufland, confort 1, semidecomandat, etaj 6/8, 2 bai, 2 balcoane, 2 lifturi, centrala termica, renovat recent, situat la 10 min metrou Dristor
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:52

Barajul Sadului, confort 1, decomandat, parter cu balcon, complet renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min metrou si parc
 • Suprafata 54 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52

2 minute parc, gresie, faianta, parchet masiv, usa metalica, geam la baie, toate actele, curat
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52

Campia Libertatii, confort 1, semidecomandat, vis-a-vis de parc, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc izolat, scara curata, geam la baie, merita vazut.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52

67.000 €
restaurant Rucar, confort 1, semidecomandat, etaj 1 din 4, situat la 6-7 min. metrou Dristor
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52

Fizicienilor, Camil Ressu, decomandat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, bloc reabilitat, situat la 7-8 min. metrou si parc
 • Suprafata 52 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52

Chiar la coltul parcului, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, 3 minute Park Lake.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52

Reconstructiei, confort 1, semidecomandat, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, liber, fara imbunatatiri situat la 3 min parc Ior
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:51

Baba Novac, Eufrosina Popescu, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:51

2 minute parc, 5 minute Mall Park Lake, 10 minute metrou Dristor, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, geam baie, liber, toate actele,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:51

confort 1, semidecomandat circular, bloc reabilitat termic, scara curata, fara imbunatatiri recente, situat la 6-7 min. metrou Nicolae Grigorescu
 • Suprafata 64 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:51

Cozla, confort 1, semidecomandat, 2 balcoane, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii schimbate, usi schimbate, situat la 5 min. metrou Titan si 2 min. parc
 • Suprafata 69 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:51

chiar la metrou si piata Trapezului, decomandat, bloc stradal, reabilitat, boxa subsol, situat la 2 min. metrou,
 • Suprafata 58 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:51

68.000 €
Campia Libertatii, 10 minute metrou Muncii, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 3-4 min parc IOR, acte ok, merita vazut
 • Suprafata 53 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:51

Gheorghe Patrascu, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, instalatii electrice si sanitare schimbate,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:50

Policlinica Titan, scoala 195, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, centrala, 2 gr sanitare, hol tip H, termopane, gresie, liber, toate actele
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:50

Theodor Pallady, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata situat la 2 min. metrou 1 Decembrie 1918, merita vazut
 • Suprafata 56 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:50

Liviu Rebreanu, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, renovat recent, gresie, faianta, parchet, ac, usa metalica, bucatarie mobilata, situat la 3 min metrou
 • Suprafata 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 sep, 10:38

Apt. 2 cam. Bucuresti
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Apt. 3 camere Bucuresti
2 camere cu balcon
Apt. 3 camere Titan - Dristor
2 camere decomandate
3 camere cu balcon
2 camere cu loc parcare
Titan - Dristor
3 camere cu loc parcare