sausau

Harta Adauga

Anunturi - 8 anunturi
Text: 0763656867

The Park Residence, bloc nou, 2/6, 42 mp, mobilat, utilat modern, frigider, aragaz, masina spalat, AC, TV, centrala, acces facil Piata Sudului, Sun Plaza, Vacaresti, Timpuri Noi, Mihai Bravu, Unirii.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 16 oct, 19:06

2 camere, bloc nou, supraveghere video, paza, 2/8, balcon, mobilat, utilat modern frigider, aragaz, masina spalat, centrala, AC, TV, acces facil Vitan, Dristor, Tineretului, Vacaresti, Splaiul Unirii.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 3, 15 oct, 09:45

2 camere, 2 minute metrou, 5/10, mobilat, utilat frigider, aragaz, masina spalat, AC, TV, acces facil Obor, Stefan cel Mare, Dristor, Pantelimon.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 2, 15 oct, 09:44

complex Confort City, garsoniera, 3/11, decomandata, 42 mp, balcon, acces facil Popesti Leordeni, Piata Unirii, Vitan, Dristor, Tineretului
 • Suprafata 42 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 15 oct, 09:44

Domnesti, casa cu teren 1190 mp, 23 mp deschidere, utilitati ,178 mp utili casa, 56 mp garaj, anexa, acces facil Clinceni, Olteni, Cartierul Latin, Bragadiru, Cartier Brancusi, Iuliu Maniu.
 • Suprafata utila 178 mp
 • Teren 1.190 mp
 • An 2000
 • 5 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Clinceni, 15 oct, 09:44

2 cam., 10 min. metrou, P/10, mobilat, utilat frigider, aragaz, hota, masina spalat, centrala termica, TV, acces facil Chisinau, Delfinului, Morarilor, Grigorescu, Costin Georgian, Dristor, IOR,
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 3, 15 oct, 09:44

garsoniera, 10 min. metrou, bloc anvelopat, et. 8, mobilata, utilata complet frigider, aragaz, masina spalat, TV, acces facil parc IOR, zone Grigorescu, Titan, Muncii, Pantelimon, Vitan,
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 10 oct, 11:03

Vacaresti, 4 camere, 10 min metrou, etaj 8, decomandat, 79 mp, 2 grupuri sanitare, acces facil Mihai Bravu, Dristor, Unirii, Nerva Traian, Brancoveanu, acte vanzare
 • Suprafata 79 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Sector 4, 08 oct, 23:35

Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere utilate Buc.
2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti