sausau

Harta Adauga

Anunturi - 25 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: 0786325404

et 10, cf 1, decomandat, renovat de la 0, turnat sapa in toata casa, izolat interior, se vinde ca in imagini in proportii de 90% (fara tv si frigider), vedere panoramica, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 73 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:30

str. Lunca Siretului, decomandata, complet mobilata si utilata modern, canapea extensibila, spatii de depozitare. Pt. mai multe informatii si vizionari va stau la dispozitie,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 08:30

et. 5, semidecomandata, curata cu imbunatatiri, se vinde ca in imagini, foarte aproape de Piata Moghioros, tramvai 41, Plaza Mall, parc Moghioros, bloc G5 apa calda, apa rece, gaze, toate actele
 • Suprafata 18 mp
 • An 1972
 • Etaj 5 din 10
 • 18 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 08:30

et. 6, cf. 1, circular, bloc Z, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, geam de aerisire, scara curata, vecini gospodari, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:29

Zona 1 Mai, vis a vis de Kaufland, bloc semistradal, garsoniera nu are imbunatatiri, se poate achizitiona pt investititie dar si pt locuit, toate actele pregatite, accept credit. Poze cu titlu informativ.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 08:29

et 5, cf 1, decomandat, imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, vedere spre Sere, semistradal, aproape de capatul tramvaiului 41, zona linistita, scara curata, vecini gospodari, acte la zi, accept credit.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:29

cf. 1, renovat 2018, toate imbunatatirile, semistradal, 2 grupuri sanitare, 3 spatii de depozitare, zona linistita, scara curata, fara restantieri, loc parcare, acte pregatite.
 • Suprafata 71 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 16 sep, 15:17

et 6, decomandat, complet mobilat si utilat modern, proaspat zugravit, paturi matrimoniale, spatii de depozitare, bucatarie generoasa, accept studenti. Liber
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 sep, 08:44

et. 1/8, cf. 1, semidecomandat, mici imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, acte la zi, accept credit. Pret fix
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 14 sep, 08:14

zona Compozitorilor, Hanul Drumetului, bloc reabilitat, 5 minut tramvai 41, et. 6/10, cf 1, 60 mp, imbunatatit, bucatarie generoasa, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 14 sep, 08:13

parter/8, cf 1, 67 mp, decomandat, fara imbunatatiri, pozitionat pe mijloc, viitoarea statie de metrou la aproximativ 5-7 min, zona verde, linistita, necesita renovare.
 • Suprafata 67 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 10 sep, 14:00

et. 6/10, cf. 1, semidecomandat, finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, instalatii sanitare noi, usa metalica, balcon + spatii de depozitare, acte la zi, accept credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 10 sep, 09:05

et. 6, cf. 1, semidecomandat, spatios si bine compartimentat, foarte luminos, vedere catre bulevard, balcon generos, spatiu de depozitare, fara imbunatiri, toate actele
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 10 sep, 09:03

5/10, bloc tip Os, vedere pe spate, toate imbunatatirile, balcon generos inchis, scara impecabila, vecini gospodari, viitoarea statie de Metrou 1 min, 5 min. Afi Cotroceni. Liber
 • Suprafata 50 mp
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 10 sep, 08:59

et. 7, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, luminos, spatii de depozitare, bucatarie pe mijloc, camerele stanga respectiv dreapta bucatariei, toate actele pregatite, accept credit. Poze informative.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 10 sep, 08:59

et 8/10, cf. 1, recent renovat, spatios si bine compartimentat, foarte luminos, bucatarie generoasa, spatii de depozitare, contor gaze, se vinde ca in imagini, toate actele la zi, accept credit
 • Suprafata 54 mp
 • An 1985
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 sep, 08:42

et. 4/10, cf. 1, decomandat, circular, bloc reabilitat, geam de aerisire, aparatamentul necesita renovare, toate actele, accept credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 sep, 08:42

proaspat renovat, august 2020, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior, usa metalica, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, bloc reabilitat, 2 lifturi, poze suplimentare pe mail, vizionabil oricand.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 09 sep, 08:41

et 9/10, cf 1, proaspat renovat, instalatii sanitare si electrice noi, toate actele la zi. Pretul este fix.
 • An 1972
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 sep, 08:41

et 4/4, cf 1, decomandat cu balcon, bloc tip P, varianta cu hol mareproaspat renovat, bloc reabilitat termic, fara probleme cu terasa, toate actele.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 sep, 08:41

Direct dezvoltator, comision 0, apartamente de 2 si 3 camere decomandate stradal pe Prelungirea Ghencea, finisaje lux, centrala termica, la cheie. accept credit. Preturile incep de la 46000 euro.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 sep, 08:41

et 3, cf. 1, varianta decomandat singurul pe nivel, bloc tip TD, curat cu mici imbunatatiri, geam de aerisire, blocul urmeaza a fi reabilitat, toate actele, accept credit. pretul este fix
 • Suprafata 53 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 sep, 08:41

et. 5/10, semidecomandat, usa metalica, termopan, are balcon, 5 min. tramvai 41, parcul si piata Moghioros, acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 45 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 07 sep, 08:01

et 1/4, bloc tip P, decomandat, cu balcon, varianta cu hol mare, bloc reabilitat, doar termopan, necesita renovat, toate actele, accept credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 07 sep, 08:01

et 6/10, cf. 1, Decomandat-Circular, doar termopan, necesita renovare, 2 lifturi, scara curata, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 07 sep, 08:00

Drumul Taberei - Ghencea
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
Drumul Taberei - Ghencea
Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere decomandate
3 camere cu balcon
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti