sausau

Harta Adauga

Afaceri, diverse | Citatii, licitatii, notificari - 22 anunturi

Mit Motors International, cu sediul in sos. Bucuresti- Ploiesti, nr.40, Sector 1, Bucuresti, CUI: 10751714, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pt. emiterea autorizatiei de mediu pentru intretinerea si repararea autovehiculelor, sos. Bucuresti- Ploiesti, nr.40, Sector 1, Bucuresti...
Bucuresti, ieri, 16:23

cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, etaj 2, sector 5, avand CUI 5888716 si J40/12278/1994, cheama in judecata pe paratul Caraivan Florin Ciprian, domiciliul Bucuresti, sect. 4, str. Grigore Marin, cap., nr. 3, in pentru fond- cerere cu valoare redusa, dosar nr. 1..
Bucuresti, ieri, 15:22

titular al activitatii 3811, 3812, 4677 la adresa Sintesti, Com. Vidra str. Principala nr. 405 jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consu..
Bucuresti, ieri, 13:04

Gheorghe Bebe, domiciliat in Bucuresti, Str. Duetului, nr.1, sect.1, anunta publicul interesat ca a depus documentatia pentru avizarea planului urbanistic de detaliu "Locuinta colectiva S+P+2E+M"- str. Corvinilor, nr.6B, sect.6. Publicul interesat este rugat sa contacteze Primaria sect.6, Bucuresti,..
Bucuresti, ieri, 12:10

cu domiciliul in Bucuresti, sector 4, bl. E11, sc. 2, et. 4, ap. 38, pt. a participa in data de 11.06.2019, ora 14, la sediul B.I.N. Dobrota-Vitzman Norin Dan din Mun. Bucuresti, la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului sau bunic patern Toma Nicolae, decedat la 24.10.2018 cu dom. in Bucure..
Bucuresti, 22 mai, 20:54

cu ultimul domiciliu cunoscut in Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107, bl 7, sc. C, ap. 43, judetul Teleorman, este citata sa se prezinte la Judecatoria Oltenita in data de 5 iunie, ora 8.30, avand calitatea de parata in dosarul nr. 3837/269/2017, complet 10, avand ca obiect partaj succesorial si succesi..
Bucuresti, 22 mai, 20:32

cu sediul in str. Barca nr. 30, sector 5, Bucuresti, inreg. la O.N.R.C. - O.R.C.T.B., cu CUI RO 29183488, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de - Atelier produse mobilier si materiale publicitare, desfasurata in Calea Plevne..
Bucuresti, 22 mai, 20:16

de mediu. SC European Pastry Prod SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Ardeleni nr. 17B, sector 2, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu in scopul desfasurarii activitatii: - Comert cu ridicata al zaharului ciocolatei si produselor zaharoase, cod CAEN 46..
Bucuresti, 22 mai, 20:06

cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, etaj 2, sector 5, avand CUI 5888716 si J40/12278/1994, cheama in judecata pe paratul Ristache Alexandru, domiciliat Purani (Vitanesti) str. Principala pentru fond-cerere valoare redusa, dosar 4286/335/2017 aflat pe rolul Judeca..
Bucuresti, 22 mai, 14:53

Societatea Boil Recycling SRL, titular al activitatii 3821- Tratarea deseuri nepericuloase si 3822- tratarea deseuri periculoase, desfasurate la adresa: Soseaua Stefanesti, nr.15, incinta Ilfoveana SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru ..
Bucuresti, 22 mai, 12:07

si Teodorescu I. Dan avand domiciliul in str. Vaporul lui Assan, nr. 4, bl. 4, sc.2, ap. 32, sect. 2, Bucuresti, titular al planului/ programului "PUZ- imobil de locuit str. Romulus nr. 33" localitatea Bucuresti, str. Romulus nr. 33, sect. 3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de..
Bucuresti, 21 mai, 15:17

s-a despus documentatia PUD pentru strada Podu Cristinii nr. 4, in vederea obtinerii autorizatiei de construire imobil locuinte colective p+2+m. Pentru informatii doritorii se pot adresa Serviciului Urbanism al Sect. 6, Calea Plevnei 147-149;
Bucuresti, 21 mai, 14:32

citeaza pe numita Chavez Arroyo Iovnne Anca, cu ultimul domiciliu cunoscut in Costa Rica, San Jose, Del Branco National 50m sur 100m, Oeste Y 100m, al SUR, ap. Anitefani nr. 2, in calitate de parata in dosarul cu nr. 24776/300/2017, al Judecatoriei Sector 2, cu sediul in Romania, Bucuresti, bd. Unir..
Bucuresti, 21 mai, 13:31

Mihali Titiana cheama la divort pe Mihali Vasile domiciliat in str.V.Tisei nr.64 Borsa, jud.Maramures. Cu resedinta necunoscuta. Dosar nr.945/336/2019 Judecatoria Viseu de Sus, jud.Maramures. Tel:0741375225
Borsa, 21 mai, 13:05

cu sediul in Bucuresti, sos. Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6, J40/11581/1998, CUI 11225050, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de autorizatie de mediu, in scopul desfasurarii activitatii 5590 CAEN – Alte servicii de cazare (Inchiriere apartamente in regim hotelier 2* si 3*..
Bucuresti, 21 mai, 11:50

al SC Somet SA, cu sediul social in Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 133B, sector 3, Bucuresti, cod unic de inregistrare 3168990, numar de ordine in Registrul Comertului J40/1543/1991, la solicitarea actionarilor reprezentand 53,39% din capitalul societatii, convoaca la sediul societatii pentru da..
Bucuresti, 20 mai, 20:30

Actului Constitutiv al S.C. Somet S.A. si in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 (R) cu modificarile si completarile ulterioare, Presedintele Consiliului de Administratie Dl. Ing. Stanciu Marian Stefan, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Somet S.A. pentru data de 22.05.2019..
Bucuresti, 20 mai, 20:08

Ilfov, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, pentru proiectul Construire hala depozitare cu parter inalt, propus in orasul Bragadiru, str. Sos. Alexandriei nr. 77, jud. Ilfov, titular Siriteanu Vasile. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza p..
Bucuresti, 20 mai, 18:22

Paraschiv Gheorghe decedat la data de 23.04.2019 sunt rugati sa contacteze familia la tel. in vederea dezbaterii succesiunii;
Bucuresti, 20 mai, 17:14

Lake Tower, titular al proiectului "Construire imobile cu functiune mixta 2S+P+6E si 1S+P+11E", in str. Amilcar Sandulescu, nr.6-10, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supun..
Bucuresti, 20 mai, 10:59

cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, etaj 2, sector 5, avand CUI 5888716 si J40/12278/1994, cheama in judecata pe parata Tabacaru Eliza, cu domiciliul in Galati, Bulevardul Siderurgistilor nr. 50, bl. E, sc. 1, ap. 37 pentru obictul dosarului: cerere cu valoare re..
Bucuresti, 20 mai, 10:26

licitatie garsoniera cf. 3, situata in Bucuresti (zona Berceni), str. Giovanni Boccaccio nr. 103, bl. 5, sc. 1, parter/4, sector 4, supr. totala/ utila este de 15,84 mp, are baie fara cada/dus, fara bucatarie (o nisa), fara gaze, are geam termopan, parchet. Pretul de pornire al licitatiei este de 17..
Bucuresti, 17 mai, 12:05