Harta Adauga

Categorii

Insolventa, dreptul creditorilor

Descriere

În cadrul procedurii de insolvenţă (reglementată prin prevederile legii nr. 85/2006) deja deschisă împotriva unei societăţi comerciale sau în vederea deschiderii unei astfel de proceduri, societatea noastră de avocaţi reprezintă şi asistă juridic atât societăţi debitoare, cât şi societăţi creditoare, după cum urmează:

În situaţia în care veniturile obţinute din activitatea societăţii dumneavoastră nu mai permit acoperirea cheltuielilor curente ale societăţii (utilităţi, chirii, salarii, etc), plata la scadenţă a serviciilor sau mărfurilor livrate de către furnizori ori a sumelor datorate cu titlu de taxe şi impozite către bugetul de stat sau cel local, această situaţie perpetuându-se pe o perioadă medie sau îndelungată de timp, puteţi lua în considerare, ca şi opţiune privind redresarea sau lichidarea societăţii, deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva acesteia.

Asfel, în funcţie de situaţia financiară a societăţii şi posibilitatea sau imposibilitatea de redresare a acesteia în viitor, procedura de insolvenţă deschisă împotriva societăţii dumneavoastră va putea îmbrăca următoarele două forme:

Reorganizare judiciară, în situaţia în care cheltuielile societăţii nu sunt disproporţionate ca şi valoare cu veniturile societăţii, precum şi în situaţia în care există venituri prognozate ale societăţii (facturi fiscale ce urmează a fi încasate, contracte comerciale ce urmează a fi încheiate, generatoare de profit substanţial, aport de capital către societate, etc);

Lichidare judiciară, în situaţia în care cheltuielile pe termen mediu şi lung ale societăţii depăşesc cu mult veniturile acesteia, neexistând în acelaşi timp nicio perspectivă reală de redresare a activităţii societăţii prin modalităţile mai sus amintite (facturi fiscale ce urmează a fi încasate, contracte comerciale ce urmează a fi încheiate, generatoare de profit substanţial, aport de capital către societate, etc).

Reprezentarea şi asistarea juridică realizată de către biroul nostru de avocatură în cadrul procedurii de insolvenţă ce va fi deschisă împotriva societăţii dumneavoastră, va include servicii precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

Principalele aspecte favorabile debitorului împotriva căruia a fost deschisă procedura de insolvenţă sunt acelea că nicio penalitate sau dobândă nu mai poate fi adăugată creanţelor creditorilor născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei şi respectiv faptul că de la data deschiderii acestei proceduri toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare (ordonanţe de plată, cereri de valoare redusă, acţiuni în pretenţii, executări silite, etc) aflate în derulare împotriva debitorului sau a patrimoniului acestuia se suspendă de drept.

Totodată, societatea noastră de avocaţi va putea apăra interesele comerciale şi ale debitorului persoană juridică împotriva căruia a fost formulată de către un creditor o cerere de deschiderea a procedurii de insolvenţă. În acest sens, biroul nostru de avocatură va redacta contestaţia la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, va reprezenta şi asista juridic debitorul în faţa instanţei de judecată, atât în dosarul de fond, cât şi în cel de apel (dacă va fi cazul) şi va redacta totodată orice alte documente necesare în vederea evitării deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva clientului.

Societatea noastră de avocaţi a acumulat pe parcursul activităţii sale o vastă experienţă în privinţa dosarelor având ca obiect procedura insolvenţei, din acest punct de vedere în portofoliul SCPA Murar şi Asociaţii existând un număr de peste o sută de dosare finalizate sau în curs de desfăşurare în cadrul cărora am reprezentat şi asistat juridic atât societăţile debitoare aflate în insolvenţă, cât si societăţile creditoare, interesate în recuperarea propriilor creanţe.

Galerie foto

Date de contact

Str. Aristide Pascal, nr. 29-31, et 3, Sector 3,
021.330.52XXX(vezi telefon)
www.avocatmurar.ro